Hlavní navigace

Zakázka k #EET se akorát vešla do hranice pro podlimitní řízení, o 95 tisíc Kč

15. 12. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Hodnota veřejné zakázky k EET se jen tak tak vešla do limitu pro podlimitní řízení. Nemusela být tak zveřejněna výzva v informačním systému veřejných zakázek.

Elektronická evidence tržeb (EET) sice díky opozičním obstrukcím stále neprošla Poslaneckou sněmovnou, Generální finanční ředitelství (GFŘ) však opět vypsalo před několika týdny veřejnou zakázku, která se k EET pojí. Její vítěz má zajistit kreativní řešení a produkční zajištění kampaně k EET, přičemž hodnota zakázky činí 3,3 milionu korun a je vypsána ve zjednodušeném podlimitním řízení. Limit, do kterého lze vypsat zakázku v rámci podlimitního řízení, přitom je 3,395 milionu korun, tedy jen o 95 tisíc korun více. Jak upozorňují právníci, rozdíl oproti zadávacímu řízení podlimitní zakázky a zakázky nadlimitní spočívá především v tom, že otevřenost zadávacího řízení podlimitního je nižší oproti například otevřenému či užšímu řízení. GFŘ ovšem vylučuje, že by cenu úmyslně nastavilo na co nejvyšší částku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení.

Čtěte také: Ačkoli #EET ještě neprošlo, na světě je další veřejná zakázka na 3,3 milionu Kč

Cena není jediným kritériem

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Až do 29. ledna 2016 mohou zájemci podávat nabídku na veřejnou zakázku GFŘ na kreativní řešení kampaně k EET a její produkční zajištění. Předmětem plnění je jak zajištění kreativního řešení informační kampaně směřující k prezentaci projektu elektronické evidence tržeb zahrnující kreativní návrhy v oblasti reklamy, marketingu a komunikace, tak i výroba a produkce kreativních výstupů pro informační kampaň. Půjde například o vymyšlení televizních, internetových a rozhlasových spotů a internetové bannerové reklamy. Poskytovatel bude muset rovněž předložit návrh printové reklamy. Podmínkou také je, aby vítěz zakázky zajistil výrobu a produkci kreativních výstupů vycházejících z kreativních návrhů. O vítězi bude z 50 % rozhodovat kreativní část a z 50 % cena. Podobnou zakázku vypsala finanční správa již v červenci, nakonec ale došlo k jejímu zrušení.

Čtěte také: Vydělejte si. Finanční správa vypsala zakázku na kreativní kampaň pro #EET

Výzva na podlimitní zakázky se nemusí zveřejňovat v systému

Nynější zakázka má hodnotu 3,3 milionu korun a je vypsána ve zjednodušeném podlimitním řízení. Tato forma soutěže má několik svých specifik a upravuje ji § 38 zákona o veřejných zakázkách. V příslušném paragrafu je uvedeno, že veřejný zadavatel písemnou výzvou vyzývá nejméně pět zájemců k podání nabídky, přičemž nelze vyzývat opakovaně týž okruh zájemců. Písemná výzva se rovněž uveřejňuje na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek, přičemž tato musí obsahovat zákonné náležitosti jako identifikační údaje zadavatele, informace o druhu a předmětu zakázky, zadávací dokumentaci, lhůtu a místo pro podání nabídek, požadavky na prokázání a splnění kvalifikace a údaje o hodnotících kriteriích. K veřejné zakázce mají šanci se přihlásit rovněž zájemci, kteří k podání nabídky nebyli zadavatelem vyzváni přímo, přičemž zadavatel je povinen takovou nabídku přijmout a hodnotit, doplnila serveru Podnikatel.cz Monika Zábranská z Advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS.

V rámci podlimitního řízení však nemá zadavatel povinnost uveřejnit výzvu v informačním systému o veřejných zakázkách, pouze ji musí vyvěsit na svém profilu. Podle odborníků se tak může o zakázce dovědět méně dodavatelů. Pro zájemce je totiž podle Moniky Zábranské jednodušší využívat centrálně dostupný informační systém o veřejných zakázkách (věstník veřejných zakázek, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj), kde lze zakázky vyhledávat podle konkrétních parametrů, a zájemce si tak sám podle předmětu své podnikatelské činnosti může vyselektovat, o které zakázky má zájem, a příslušnou kvalifikaci, než se proklikávat webovými stránkami jednotlivých ministerstev, případně obcí, krajů, státních příspěvkových organizací apod. Zveřejnění veřejné zakázky pouze na profilu zadavatele tak práci případným zájemcům příliš neulehčuje, komentovala Zábranská. Zadavatel zjednodušeného podlimitního řízení nemusí také odůvodnit účel zakázky, připojila se s dalším specifikem podlimitního řízení partnerka advokátní kanceláře Taylor Wessing Markéta Deimelová.

Čtěte také: 1000 nových úředníků ve státní správě, 300 z nich bude pro #EET

Podlimitní řízení má nižší otevřenost

Pokud by se jednalo o nadlimitní zakázku, pak je zadavatel povinen postupovat podle ostatních ustanovení a využít některého z jiných druhů zadávacích řízení – otevřené řízení (zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů, oznámení otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek dodavatelů), užší řízení (zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů, oznámení užšího řízení je výzvou k podání žádostí o účast a prokázání kvalifikace, ti, kteří ve lhůtě prokážou kvalifikaci, jsou následně zadavatelem vyzváni k podání nabídky), jednací řízení s uveřejněním (zadavatel sjednává smluvní podmínky pouze s jedním či více zadavateli, připadá v úvahu prakticky jen v případech, kdy se zadavatel neúspěšně pokusil zadat veřejnou zakázku v otevřeném, užším či podlimitním řízení nebo soutěžním dialogu), jednací řízení bez uveřejnění (obdobné jako jednací řízení s uveřejněním, ale jednání o podmínkách plnění probíhá ještě před podáním nabídek), soutěžní dialog (v případech zvlášť složité veřejné zakázky, vyskytuje se velmi zřídka). Rozdíl oproti zadávacímu řízení podlimitní zakázky a zakázky nadlimitní je v tom, že otevřenost zadávacího řízení podlimitního je velmi nízká oproti např. otevřenému či užšímu řízení. Prakticky je tak stanovení okruhu možných dodavatelů na vůli zadavatele, vysvětlila Monika Zábranská z Advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS,

Hodnota zakázky se do podlimitního řízení jen tak tak vešla

Aby mohla být veřejná zakázka vypsána v podlimitním řízení, musí její předpokládaná hodnota činit 2 miliony korun a nesmí zároveň přesáhnout limit stanovený v § 2 odst. 1 písm. a) nařízením vlády č. 77/2008 Sb., který činí 3,395 milionu korun. Zakázka k EET se tak do limitu vešla jen tak tak, konkrétně o 95 tisíc korun. Generální finanční ředitelství ovšem odmítá, že by uměle stanovilo předpokládanou hodnotu v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Hodnota veřejné zakázky, jakožto i její další kritéria jsou nastaveny dle požadovaného předmětu plnění tak, aby plnění dodané vybraným vítězným uchazečem bylo co nejkvalitnější a informační kampaň naplnila své cíle. Předběžný rozpočet dle jednotlivých částí plnění byl samozřejmě stanoven a podle toho nastavena předpokládaná hodnota veřejné zakázky, uvedla serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová, mluvčí GFŘ.

GFŘ navíc předpokládá, že cena za předmět plnění bude nižší. Podle Petlachové postupovalo GFŘ transparentním způsobem, kdy dalo přednost spojení kreativního řešení s produkcí, aby eliminovalo riziko posouzení dělení předmětu veřejné zakázky, která by tak běžela v režimu veřejných zakázek malého rozsahu. Generální finanční ředitelství zvolilo v této souvislosti nejkonzervativnější řešení z důvodu neustálého negativního atakování projektu EET, ačkoliv mohlo v souladu s právními předpisy zvolit i jiné řešení, tvrdí Petlachová.

Co se týče oslovení společností, GFŘ rozeslalo výzvy 104 firmám. Jde o společnosti, které působí v mediální a reklamní oblasti a jsou sdružené v Asociaci českých reklamních agentur a marketingové komunikace a Asociaci komunikačních agentur České republiky.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).