Hlavní navigace

Zakázky na #EET byly předražené o desítky milionů Kč a nezákonné, zjistil NKÚ

23. 4. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Vytvoření systému pro EET zadala finanční správa neoprávněně bez soutěže. U dalších zakázek na EET pak postupovala nehospodárně, zjistil NKÚ.

Pro potřeby zavedení EET se Generální finanční ředitelství (GFŘ) rozhodlo pořídit hardwarové vybavení a další ICT produkty. V rámci této zakázky pak GFŘ například pořídilo informační technologie v hodnotě 70 milionů korun, které podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) přitom nepotřebovalo. Finanční správa se brání tím, že NKÚ vycházel spíše z teoretických názorů a technických výpočtů NKÚ, které nezohledňovaly reálnou situaci, ve které se GFŘ v kontrolovaném období nacházelo.

GFŘ porušilo rozpočtovou kázeň ve výši 428 mil. Kč

NKÚ dnes zveřejnil výsledky kontrolní akce, která se zaměřila na pořizování a využívání ICT pro podporu agendy daňového řízení v ČR. NKÚ prověřoval, jak GFŘ v letech 2011 až 2017 vynakládalo peníze na provoz, podporu, ale i rozšiřování Automatizovaného daňového informačního systému (ADIS). GFŘ v rámci provozu a rozšíření IS ADIS zadávalo zakázky bez soutěže formou tzv. jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), pro což podle NKÚ často nebyl důvod, případně diskriminovalo možné uchazeče podmínkami otevřené soutěže. Tím GFŘ podle NKÚ porušilo rozpočtovou kázeň ve výši 428 milionů korun. GFŘ zároveň prohloubilo závislost na dodavateli IS ADIS a pořídilo také technologie, které nepotřebovalo, zjistil NKÚ.

Čtěte také: ADIS je tunel a krádež za bílého dne, tvrdí Michal Bláha

EET bylo předražené o desítky milionů korun

GFŘ se dopustilo chyb především u EET. Původně se vývoj softwarové části EET připravoval ve spolupráci s resortním státním podnikem. GFŘ však po roce spolupráci ukončilo a zadalo tvorbu EET stávajícímu dodavateli ADIS, tedy firmě IBM, a to napřímo formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), přestože nebyly naplněny podmínky pro jeho užití, čímž prohloubilo závislost na dodavateli ADIS. Vynaložené peněžní prostředky na spolupráci se státním podnikem ve výši 2,9 mil. Kč a neoprávněné využití JŘBU v případě zakázky v objemu 60,5 mil. Kč vyhodnotil NKÚ jako porušení rozpočtové kázně. GFŘ navíc toto řešení realizovalo, aniž získalo kladné stanovisko odboru hlavního architekta eGovernmentu, který schvaluje významné ICT projekty veřejné správy před vynaložením peněžních prostředků, uvádí v závěru NKÚ.

V březnu 2016 přitom pracovní skupina, která byla zřízena v rámci Rady vlády pro informační společnost (RVIS), nedoporučila předsednictvu, aby schválilo veřejnou zakázku k technickému řešení elektronické evidence tržeb (EET) v podobě, jak ji navrhla finanční správa, tedy rovnou přidělením firmě IBM.

Čtěte více: Neřešte #EET přímou zakázkou pro IBM, říká pracovní skupina rady vlády

V rámci zakázky na rozšíření infrastruktury ADIS pro potřeby EET zase finanční správa porušila podle NKÚ zásadu zákazu diskriminace, když neoprávněně podmínila plnění zakázky poskytnutím specialistů na ADIS autorizovaných jeho dodavatelem. GFŘ dále v zadávací dokumentaci veřejné zakázky specifikovalo požadované hardwarové produkty uvedením označení konkrétních produktů dodavatele IS ADIS. NKÚ vyhodnotil takovéto vynaložení peněžních prostředků v celkové výši 186 mil. Kč jako nehospodárné (s důsledkem porušení rozpočtové kázně). Podle zjištění NKÚ přitom GFŘ v rámci této veřejné zakázky pořídilo např. optické transceivery za jednotkovou cenu 2,62krát vyšší, než za jakou pořídil tytéž komponenty v přibližně stejné době jiný subjekt hospodařící s veřejnými prostředky, píše NKÚ.

O mnoho lépe si GFŘ nevedlo ani u dalších zakázek spojených s EET. V rámci zakázky na rozšíření infrastruktury pořídilo za 33 milionů Kč šest identických XML akcelerátorů. Podle výsledků zátěžových testů však postačovaly pro zajištění projektovaného výkonu jen dva z nich. Zbývající čtyři tak GFŘ pořídilo neúčelně, což dokládá mj. též monitoring špičkového využití transakčního výkonu všech šesti XML akcelerátorů. Ty byly ve špičkách v období od zahájení ostrého provozu EET (tj. od prosince 2016) až do konce července 2018 využity nanejvýše z 6,08 % jejich transakčního výkonu, dodal NKÚ.

Stejně tak v rámci další zakázky pro EET pořídilo GFŘ za 48 mil. Kč neúčelně dva servery, jelikož potřebný výpočetní výkon mohlo GFŘ zajistit aktivací nevyužitého instalovaného výkonu již provozovaných serverů. Po skončení sjednané roční záruční hardwarové podpory těchto serverů navíc GFŘ uhradilo za jejich pozáruční hardwarovou podporu částku ve výši 6,59 mil. Kč ročně, tj. v přepočtu více než 824 tis. Kč za každý GFŘ doložený pozáruční servisní zásah, jako byl třeba „rekonekt optického kabelu“.

Kontrola nezohlednila naši reálnou situaci, tvrdí GFŘ

S výsledky kontroly NKÚ ovšem GFŘ nesouhlasí a tvrdí, že kontroloři vycházeli ze spíše teoretických názorů a technických výpočtů NKÚ, které nezohledňovaly reálnou situaci, ve které se GFŘ v kontrolovaném období nacházelo. Podle GFŘ například finanční správa neměla jinou legitimní možnost zadávání úprav a provozu systému ADIS než formou JŘBÚ. GFŘ není vlastníkem majetkových práv autorských k tomuto systému, a proto jiný postup zadávání např. v otevřeném výběrovém řízení by byl v rozporu s tímto zákonem. NKÚ navíc nepřihlédlo k tomu, že GFŘ činí kroky ke změně této situace, uvedl Petr Habáň, mluvčí GFŘ.

GFŘ také trvá na tom, že postupovalo s péčí řádného hospodáře, když zadalo evidenci tržeb jako rozvoj stávajícího systému ADIS. I bez těchto úprav byly náklady na samostatný systém EET na počátku projektu odhadnuty ve výši 945 mil Kč. Skutečné náklady varianty, pro kterou se rozhodlo GFŘ, jsou o třetinu nižší. Znamená to, že GFŘ ušetřilo přibližně 300 mil. Kč ze státního rozpočtu v porovnání se zcela novým informačním systémem EET, tvrdí Habáň.

Jak ale ukazuje důvodová zpráva k zákonu o evidenci tržeb, odhadované náklady byly původně nižší, než nyní tvrdí GFŘ. V důvodové zprávě ministerstvo odhadovalo pořizovací cenu EET zhruba na 370 mil. Kč (a doufalo v nižší vysoutěžené ceny) a provozní náklady na 170 mil. Kč ročně. Jak navíc upozornil už před více než dvěma roky podnikatel a investor Michala Bláhy, provozovatel „hlídačů“, který dělal poradce na ministerstvu financí a aktivně se zajímá o opendata, e-gov a efektivitu státní správy, v prosinci 2015 bylo vysoutěženo vytvoření celého EET včetně napojení na ADIS za 39,9 mil. Kč s odhadovanými ročními náklady provozu 15 mil Kč. Investice do HW byla odhadována na 10 – 15 mil. Kč (nebylo součástí výběrového řízení). Toto výběrové řízení bylo na přímý pokyn ředitele GFŘ Janečka zrušeno bez uvedení důvodu, napsal před dvěma lety Bláha.

daně24_I

Čtěte více: 10× předražené EET: skutečné náklady na EET

K pořízení zbytečných informačních technologií GFŘ uvedlo, že kontrola nezohlednila skutečnost, že systém EET a rozšíření infrastruktury ADIS byl dimenzován na cílový stav, který zahrnoval první až čtvrtou vlnu náběhu elektronické evidence tržeb. Doposud ale byly spuštěny teprve dvě vlny. GFŘ nesouhlasí s názorem NKÚ, že průměrná míra využití výpočetního výkonu serverů je 1,4 %, když ustálený odborný názor specialistů v oblasti ICT hovoří o nezbytnosti návrhu systému na předpokládané špičkové zatížení, včetně rezervy, jehož pravděpodobnost vzniku může být jednou ročně, uzavřel Habáň.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).