Hlavní navigace

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2018

30. 10. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zvyšují se zálohy na pojištění a další rozhodné údaje pro zaměstnance i podnikatele. Mění se oblast nemocenského i zdravotního pojištění.

Nejedná se jen o stanovený vyměřovací základ, ze kterého se odvozují další důležité částky, ale hned několik důležitých novel příslušných zákonů.

Nařízením vlády s číslem 343/2017 Sb., jsou s účinností od 1. ledna 2018 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2018. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2018 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2016 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2017 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin stanoveného všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2016 a koeficientu nárůstu za prvé pololetí 2017 je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2017, ze které se vychází pro stanovení důchodů v roce 2018. Ze skutečné průměrné mzdy za rok 2017 se vycházet nemůže, protože rozhodné údaje musí být známy již k 1. lednu 2018 a skutečné statistické údaje jsou vyhodnoceny až později.

Důležité údaje pro stanovení záloh pro rok 2018:

  • všeobecný vyměřovací základ činí 28 250 Kč
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0612
  • průměrná mzda činí 29 979 Kč

Výpočet průměrné mzdy pro rok 2018: 28 250 × 1,0612 = 29 979 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Pro srovnání – v roce 2017 byla průměrná mzda ve výši 28 232 Kč (27 156 × 1,0396).

Sociální pojištění v roce 2018

Rok 2017 2018
Maximální vyměřovací základ 1 355 136 Kč 1 438 992 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 84 696 Kč 89 940 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 33 888 Kč 35 976 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 7 058 Kč 7 495 Kč
Minimální měsíční vyměřovací  základ VČ 2 824 Kč 2 998 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 061 Kč 2 189 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 825 Kč 876 Kč
Rozhodná částka pro VČ 67 756 Kč 71 950 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 5 000 Kč 5 000 Kč
Minimální nemocenské 115 Kč 115 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění 2 500 Kč 2 500 Kč

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců nadále zůstává na částce 2 500 Kč (jedná se o 1/10 průměrné mzdy zaokrouhlené na pětisetkoruny směrem dolů). Od roku 2019 se rozhodný příjem pravděpodobně zvýší na částku 3 000 Kč.

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2017 tak, že:

  • a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 150 Kč měsíčně,
  • b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,5 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

V oblasti nemocenského a sociálního pojištění dojde v průběhu roku 2018 k několika zásadním změnám. S účinností od 1. ledna se zvýší náhrada mzdy a nemocenské dlouhodobě nemocným zaměstnancům. Výše nemocenského za kalendářní den bude činit:

  • 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
  • 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
  • 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Na základě přechodných ustanovení se v případě nemoci, která vznikla před 1. lednem 2018 a nárok na nemocenské trvá, stanoví od 1. ledna 2018 nemocenské podle nových podmínek. Dlouhodobě nemocným se tak od 1. ledna nemocenské automaticky zvýší. 

Čtěte také: Náhrada mzdy pro rok 2018. Marodit bude výhodnější

Zavádí se dvě nové nemocenské dávky, a to otcovská poporodní péče od 1. února 2018 a dlouhodobá ošetřovatelská péče od 1. června 2018. Obě využijí jak zaměstnanci, tak nemocensky pojištěné osoby samostatně výdělečně činné. 

Čtěte více: Změny v nemocenském pojištění pro rok 2018 (některé i dříve)

Změny v platbách pojistného osob samostatně výdělečně činných a elektronické neschopenky budou zavedeny až od roku 2019.

Zdravotní pojištění v roce 2018

Rok 2017 2018
Minimální vyměřovací základ 14 116 Kč 14 990 Kč
Minimální měsíční záloha 1 906Kč 2 024 Kč

S účinností od 1. ledna 2018 se zvyšuje minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění. Jedná se o částku minimální mzdy platné od roku 2018, tj. 12 200 korun. Minimální pojistné zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů bude činit 1 647 Kč.

Současně se zvyšuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem osobám, za které je stát plátcem zdravotního pojistného. A to ve výši 7 177 Kč na kalendářní měsíc. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 969 Kč měsíčně. 

Čtěte více: Od roku 2018 neporoste jen minimální, ale i zaručená mzda

školení červen - novinky

Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění zveřejněná ve Sbírce zákonů pod číslem 297/2017 Sb., stanovila s účinností od 1. ledna 2019 vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 7 540 Kč (pojistné z této částky je 1 018 Kč), s účinností od 1. ledna 2020 vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 7 903 Kč (pojistné z této částky je 1 067 Kč).

Další důležitou změnou je nová kategorie státních pojištěnců. Rozšiřuje se okruh státem podporovaných studentů o část vysokoškolských studentů starších 26 let. Dosud se nepovažovali za nezaopatřené děti a museli si platit minimální zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů. Nově bude za studenty starší 26 let prvního doktorského studijního programu prezenční formy studia, kteří studují v rámci standardní doby studia a nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými, platit zdravotní pojištění stát. Za dobu uvedeného studia se bude považovat také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).