Hlavní navigace

Zaplatit „na dřevo“ se může podnikateli prodražit

25. 9. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Otázku, zda budete platit hotově nebo převodem, za vás mnohdy zodpoví zákon. Pokutu za nedodržení povinnosti platit bezhotovostně lze uložit do 10 let. Na některé platby se povinnost provést bezhotovostní platbu nevztahuje.

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, je pastičkou na podnikavce, kteří v rámci svých podnikatelských aktivit perou špinavé peníze. Účelem zákona je také omezení daňových úniků. Z důvodů neznalosti zákona však do této pasti padají poctiví podnikatelé nebo lidé, kteří žádné postranní úmysly nemají. Prostě jen nevědí, že při nákupu nemovitosti či automobilu se hotově většinou platit nedá.

Bezhotovostní úhrada

Bezhotovostní úhrada je platba provedená bezhotovostním převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně.

Bezhotovostní platba se nejčastěji realizuje na základě:

  • příkazu k úhradě,
  • povolení inkasa,
  • šeku.

Dnes už není žádnou zvláštností podat příkaz k úhradě či inkasu z pohodlí domova. Mnozí už navštěvují banku sporadicky a jen v nejnutnějších případech. Velmi oblíbená je úhrada z bankovního účtu elektronickým příkazem k úhradě či pomocí mobilního telefonu. Čtěte více: Obchodujete se zahraničím? Založte si účet v cizí měně

Příkaz k úhradě

Pokud potřebujeme zaplatit jednorázově určitou částku, využijeme jednorázový příkaz k úhradě. Banky však nabízí také trvalý příkaz k úhradě nebo příkaz hromadný.

Trvalý příkaz k úhradě použijeme, pokud chceme dát bance pokyn, aby pravidelně v určitých intervalech realizovala stejnou platbu určitému příjemci. Trvalý příkaz je vhodný např. pro úhradu nájemného, pojistného či záloh na elektrickou energii.

Hromadný příkaz se využívá v případě, že chceme dát pokyn, aby se z našeho účtu zaplatilo několik různých plateb různým příjemcům. Čtěte více: Podnikatelé: Zrušte bankovní poplatky!

Povolení inkasa

Povolením inkasa povolujeme věřiteli, aby si z našeho účtu vzal peníze sám. Povolení inkasa je vhodné tam, kde se platby opakují, ale není předem daná konkrétní částka. Klasickým příkladem je povolení inkasa telefonnímu operátorovi. Ve své bance dáte povolení pro inkaso, zadáte maximální možnou částku, kterou může operátor z vašeho účtu odebrat. Pak dostáváte při vyúčtování informaci, kolik jste provolali a že částka byla již inkasována. V horším případě dostanete informaci, že vaše útrata přesáhla inkasní limit a pro úhradu použijete příkaz k úhradě.

Šek

Je to jak ve filmu – šeková knížka, vyplnění šeku a je zaplaceno. V našich končinách se však šeky příliš nepoužívají. Většina bank má přesto platby šekem ve své nabídce. V současné době není ani předpoklad, že se v praxi šeky více rozšíří. Dnes se daleko větší oblibě těší platební karta.

Zákon omezuje platbu v hotovosti

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, definuje právě platby bezhotovostní a řeší, kdy jsou fyzické a právnické osoby povinny provést platbu bezhotovostně prostřednictvím banky nebo pobočky zahraniční banky či spořitelního a úvěrního družstva nebo provozovatele poštovních služeb.

Jistým překvapením může být, že se za bezhotovostní platbu nepovažuje vklad peněžních prostředků na vlastní či cizí účet peněžního ústavu. I přesto, že s penězi navštívíte banku a vložíte peníze na účet, jedná se o úhradu v hotovosti. Platbou v hotovosti je za to i platba vysoce hodnotnými komoditami jako jsou například drahé kovy nebo drahé kameny.

Povinnost zaplatit bezhotovostně

Zákon jednoznačně určuje, ve kterých případech je povinnost provádět úhradu bezhotovostní. Zákaz provádět hotovostní úhradu se vztahuje na platby, které přesahují částku 15 000 eur.

Pokud platba překročí stanovený limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele platby sdělit číslo účtu peněžního ústavu, na který má být platba poukázána.

Anketa

Věděli jste o omezení plateb v hotovosti limitem 15 000 eur?

28 %
36 %
33 %
3 %
Odpovědělo 150 čtenářů.

Zákaz se vztahuje na platby, které jsou prováděné podle § 3 odstavce 1 Zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti:

  1. navzájem mezi osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky nebo
  2. osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky ve prospěch osob s místem pobytu nebo sídlem v zahraničí; přesahuje-li výše těchto plateb částku stanovenou tímto zákonem.
  • daní, poplatků, cla a plateb za porušení rozpočtové kázně,
  • povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů,
  • platby důchodů z důchodového pojištění a výplaty náhrad z penzijních fondů,
  • platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu,
  • platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění.

Podrobnosti uvádí § 3 odstavce 1 zákona o omezení plateb v hotovosti.

Limit v eurech a co s tím?

Ačkoli je limit pro hotovostní úhradu uveden v cizí měně, v eurech, vztahuje se i na platbu v české nebo jakékoli cizí měně. Podle zákona se pro účely tohoto zákona platba přepočte na měnu euro směnným kursem devizového trhu, který vyhlašuje Česká národní banka. Pro přepočet se používá denní kurz, který je platný ke dni provedení platby.

Limit nelze obejít tím, že pošlete peníze stejnému příjemci ve stejný den v několika platbách, které jsou v limitu. Podle zákona se do limitu započítávají všechny platby provedené témuž příjemci v průběhu jednoho kalendářního dne.

Tip do článku - EBF spíkři 1

Kontrola a sankce při porušování zákona

Kontrolním orgánem mohou být územní finanční orgány nebo celní orgány. Poskytovatel platby může být pokutován za porušení povinnosti bezhotovostní platby až do výše 5 miliónů korun, nejméně ve výši 10 000 Kč. O výši pokuty rozhodne kontrolní orgán s přihlédnutím k závažnosti a na následky protiprávního jednání.

Pokuta může být uložena i příjemci hotovostní platby. Časově lze pokutu uložit do 1 roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti kontrolní orgán dozvěděl. Nejpozději lze pokutu uložit do 10 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).