Hlavní navigace

Zdanění autorských honorářů se v roce 2014 mění

17. 1. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Spolu s novým rokem se rozšiřuje okruh autorských honorářů, které budou zdaněny srážkovou daní při výplatě plátcem. Navíc se nemusí jednat o konečnou daň.

Autorské honoráře podléhají dani z příjmů fyzických osob i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Autor nepotřebuje živnostenské oprávnění, jelikož se jedná o činnost podle autorského zákona, ale musí se zaregistrovat k dani z příjmů u správce daně a jako osoba samostatně výdělečně činná u příslušné zdravotní pojišťovny a České správy sociálního zabezpečení.

Výjimkou jsou příjmy nepřesahující stanovený limit, které zdaní konečnou srážkovou daní automaticky plátce (např. redakce, nakladatelství) a autor již nemá další odvodové povinnosti. Zde dochází od nového roku k podstatným změnám.

Autorské honoráře do 10 000 korun měsíčně

Zvyšuje se limit pro zdanění srážkovou daní

Příjmy autorů (neboli autorské honoráře) plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou dle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 korun. Do roku 2013 platil limit 7000 korun, zvyšuje se o celé tři tisíce korun. Jedná se o příjmy vyplacené jedním plátcem stejnému autorovi (tedy v rámci jedné redakce, jednoho nakladatelství apod.) v úhrnu za kalendářní měsíc.

Autor samozřejmě může mít více honorářů do 10 000 korun měsíčně (včetně) vyplacených různými plátci. Budou zdaněny konečnou srážkovou daní a autor nemá povinnost tyto příjmy zahrnovat do daňového přiznání.  

Rozšiřuje se okruh honorářů zdaněných plátcem

Do okruhu autorských honorářů, kdy je možné použít výše popsaný postup zdanění, se v roce 2013 zahrnovaly příspěvky pouze mediím, tj. novinám, časopisům, televizi, rozhlasu, internetovým serverům atd. Od roku 2014 sem patří i jiné honoráře. Jde o užití dalších autorských děl, kupříkladu honoráře za knihy, publikace, ročenky, práva výkonných umělců a další autorské příjmy mimo pracovněprávní vztah.

 

Start: Začněte podnikat s Podnikatel.cz

Možnost zahrnout zdaněné honoráře do daňového přiznání

Novinkou roku 2014 je možnost zahrnout autorské honoráře zdaněné srážkovou daní plátcem do daňového přiznání a započítat daň sraženou z těchto příjmů na celkovou daň. Plátce daně (např. redakce, nakladatelství) je povinen do 10 dnů od podání žádosti vystavit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani za období, za které byl poplatníkovi vyplacen uvedený příjem.

Autor má tedy možnosti dvě:

  1. Autorské honoráře do 10 000 korun měsíčně zdaněné plátcem při výplatě nezahrnout do daňového přiznání. Jedná se o příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní a není třeba je dále vyúčtovávat, nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění.
  2. Autorské honoráře do 10 000 korun měsíčně zdaněné srážkovou daní plátcem zahrnout na základě potvrzení do daňového přiznání a započítat si sraženou daň na celkovou daňovou povinnost.

Honoráře zahrnuté do přiznání však podléhají odvodům

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Petra PetlachováGenerálního finančního ředitelství, záměrem zákona je umožnit poplatníkovi dle ustanovení § 36 odst.7 zákona o daních z příjmů uplatnit sraženou daň na celkovou daňovou povinnost, tzn. zahrnout příjmy do celkového základu daně v daňového přiznání, případně uplatnit slevy na dani. V případě autorských honorářů dále uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo paušální částkou.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Honoráře zdaněné plátcem bude možné zahrnout do daňového přiznání. 

Je tedy jasné, že se příjmy nebudou zahrnovat v plné výši, ale po uplatnění příslušných výdajů (skutečných nebo paušálních). Zahrnutím příjmů do celkového základu daně, tj. uvedením do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, bude tento základ daně podkladem pro vyměřovací základ  sociálního a zdravotní pojištění. To ostatně potvrdil i mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí. Autor má v případě příspěvků nepřesahujících 10 000 korun dvě možnosti, buď mu je zdaní přímo plátce příspěvku, a pak se mu nezvyšuje základ pro sociální pojištění. Nebo si autor vyžádá od plátce příspěvku potvrzení o těchto příjmech, uvede je do svého daňového přiznání za kalendářní rok do paragrafu 7 a uplatní si výdaje. V tom druhém případě jsou to pro nás příjmy OSVČ. Dosud tato druhá možnost nebyla, dodává Petr Sulek.

Přestože tedy příjmy podléhají odvodům pojištění, stále může být druhý postup v mnoha případech pro autory výhodnější. Zejména pro studenty, osoby na rodičovské a další poplatníky s nižšími příjmy. Nejen, že mohou využít slevy na dani, případně nezdanitelné části základu daně a tím si daňovou povinnost zcela eliminovat, ale je třeba si uvědomit, že daňový základ bude snížen o skutečné či paušální výdaje. A v případě nepřekročení limitu stanoveného pro samostatnou výdělečnou činnost vedlejší nebude podléhat ani odvodům sociálního pojištění. Zdravotní pojištění bude bohužel odvedeno vždy. 

Autorské honoráře od 10 001 Kč u jednoho plátce

Pokud jsou měsíční honoráře od jednoho plátce vyšší než 10 000 korun, je příjem samostatnou výdělečnou činností. Plátce je vyplatí v plné výši. K těmto příjmům si může autor uplatnit výdaje. A to buď prokazatelně vynaložené, nebo paušální procentem z dosažených příjmů. Jedná se o paušální výdaj ve výši 40 % z příjmů. Po skončení zdaňovacího období podává autor daňové přiznání, ve kterém uvede jak příjmy ze zaměstnání, podnikání atd., tak příjmy z autorské činnosti

Autor rovněž podává přehledy o příjmech a výdajích České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pro autory platí stejné podmínky jako pro jiné OSVČ, tedy například povinnost platby minimálních měsíčních záloh v prvním roce činnosti, s výjimkou SVČ vedlejší (studenti, zaměstnanci, osoby na rodičovské dovolené a další).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).