Hlavní navigace

Nevěšte hlavu, vyplnit daňové přiznání může být „hračka“

1. 2. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Reforma veřejných financí trochu zamotala hlavu všem drobným podnikatelům hlavně tím, jak se nově bude vyplňovat daňové přiznání a jak na výpočet daně. Rok 2007, který zůstal ještě bez poskvrny, už začínají mnozí sumarizovat. Proto vzorově ukážeme, jak vyplnit přiznání při výdajích procentem.

Následující informace jsou pouze vzorem pro vyplnění Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období 2007. Za správnost uváděných údajů neručíme.

Modelový příklad:

Provozuji řemeslnou živnost. Platím si soukromé životní pojištění a uplatňuji si z něj daňové úlevy ve výši maximálních Kč 12 000,–-. Spočítal jsem si, že se mi více vyplatí výdaje procentem (u řemeslných živností je to 60 %), na životním pojištění jsem zaplatil zálohy ve výši Kč 16 320,–-, na sociálním 18 000,–-. Zálohy na daň jsem neodváděl. Celkové příjmy dosahují výše 320 140,–-.

Které řádky v daňovém přiznání mám vyplnit, kolik zaplatím?

Budete potřebovat formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob platný pro zdaňovací období 2007 zároveň s Přílohou č. 1.

Je lepší začít vyplňovat nejdříve Přílohu č. 1, získáte tak základ daně, který pak vyplníte přímo do Přiznání. Vyplňujeme částky z modelového příkladu:

PŘÍLOHA č. 1

vyplňte rodné číslo (vpravo nahoře)
zaškrtněte políčko „Uplatňuji výdaje procentem z příjmů”

řádek 101 – 320 140

řádek 102 – 192 084 (60 % z příjmů, tedy z řádku 101)

řádek 103 – 34 320 (úhrn pojistného, tedy 16 320 + 18 000 dle výpisu z BÚ – mít k dispozici)

řádek 104 – 93 736 (řádek č. 101 minus součet řádků 102 a 103)

řádek 113 – 93 736 (pouze opíše řádek 104)

PŘIZNÁNÍ

Na první straně (Oddíl 1) dokumentu vyplňte veškeré údaje, které jsou povinné.

  • vyplňte údaje Finančnímu úřadu v, pro
  • vyplňte Daňové identifikační číslo (pokud bylo přiděleno)
  • vyplňte rodné číslo
  • vyplňte datum
  • zaškrtněte políčko „Řádné”
  • u řádků 5, 5a), 5b) udělejte křížek u možnosti „NE”
  • kalendářní rok 2007
  • následují údaje o poplatníkovi
  • řádek 30 – Spojení se zahraničními osobami „NE”

2. ODDÍL – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

řádek 34 – vypište „0“
řádek 36 – vypište „0“
řádek 37 – 93 736 (rozdíl mezi příjmy a výdaji dle Přílohy č. 1)
řádek 39 – vypište „0“
řádek 40 – vypište „0“
řádek 41 – 93 736 (opište řádek 37)
řádek 42 – 93 736 (opište řádek 41)

řádek 43 (minimální základ daně)
Počet měsíců – 12 a vedle toho 120 800 (dle zákona min. základ daně, je totiž vyšší než skutečný dle našeho příkladu)

řádek 45 – 120 800 (základ daně)

3. ODDÍL – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

řádek 49 – 12 000 (maximální uplatnitelná výše životního pojištění, tu však mít potvrzenou písemně příslušnou pojišťovnou)

řádek 54 – 12 000 (úhrn nezdanitelných a odečitatelných položek)
řádek 55 – 108 800 (základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně)
řádek 56 – 108 800 (základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů)
řádek 57 – 13 056 (daň podle § 16 odst. 1 zákona, viz níže uvedená tabulka)

4. ODDÍL – Daň celkem, ztráta

řádek 58 – 13 056
řádek 59 – vypište „0“
řádek 60 – 13 056 (daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř. 58 + ř. 59))

5. ODDÍL – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

řádek 64 – 7 200 (uplatněná sleva na poplatníka)
řádek 70 – 7 200 (úhrn slevy)
řádek 72 – 5 856 (daň po uplatnění slev (ř. 60 – ř. 70))
řádek 74 – 5 856 (daň po uplatnění slevy (ř. 71 – ř. 73))

7. ODDÍL – Placení daně

Řádek 91 – 5 856 (zbývá doplatit)

Nezapomeňte vypsat prohlášení „V …, dne…“ a především na podpis, bez něhož by přiznání nebylo platné.

Potřebujete více formulářů?

Stahujte zdarma na business serveru Podnikatel.cz. Formuláře jsou rozděleny do následujících kategorií:

USB, PC

Udělali jste v přiznání chybu? Správce daně vás na to upozorní

V případě, že OSVČ (neúmyslně) pochybila při vyplňování jednotlivých položek ve svém daňovém přiznání, zašle mu jeho příslušný správce daně dopis, kde ho vyzve, aby se k těmto pochybnostem vyjádřil, zejména, aby neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvětlil a nepravdivé údaje opravil, nebo pravdivost údajů řádně prokázal.

Pokud došlo jenom k formálnímu pochybení při vyplňování daňového přiznání, může se správce daně dohodnout s daňovým subjektem na termínu odstranění chyby telefonicky, případně e-mailem.

Úředníci jsou tu pro lidi, ale daňové přiznání za ně vyplňovat nesmí. Co to znamená? Úředník by měl vždy zodpovědět dotazy z oblasti správy daní. Nesmí ale poskytovat daňové poradenství tzn. sestavovat, vyplňovat daňová přiznání za daňový subjekt. V praxi to většinou vypadá tak, že vám úředník ukáže jednotlivou kolonku, s kterou si nejste jisti a tu si sami vypíšete.

účto únor klímová

Papírování se ale lze zbavit elektronickou cestou. Je tu nabídka webových stránek České daňové správy, kde může daňový subjekt podat přiznání prostřednictvím tzv. datové zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným elektronickým podpisem. A to za podmínek zveřejněných ministerstvem financí v aplikaci „Tiskopisy elektronicky” na webové adrese www.cds.mfcr.cz, upřesnila pro business server Podnikatel.cz Zuzana Chocholováministerstva financí. Ta dále uvedla, že pokud není daňové přiznání opatřené zaručeným elektronickým podpisem, musí být do tří dnů po odeslání opakováno písemně nebo ústně do protokolu. Současně tato aplikace umožňuje i tisk takto pořízeného a zkontrolovaného daňového přiznání.

Příští rok budou tiskopisy jednodušší

Tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2008 bude oproti předchozímu vzoru jednodušší. Tvrdí ministerstvo financí. Podle něj bude kopírovat změny přijaté zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, tzn. že nebude obsahovat přílohu č. 5 týkající se společného zdanění manželů, ani přílohu č.4 vztahující se k příjmům ze zahraničí z kapitálového příjmu. Jak pro server Podnikatel.cz řekla Zuzana Chocholová, rovněž dojde k výraznému zjednodušení přílohy č. 3 týkající se příjmů dosažených za více zdaňovacích období a daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí. Po úpravě bude daňové přiznání za zdaňovací období 2008 obsahovat základní část a přílohy č. 1 až č.3, které budou použity pouze v případě, že má pro tyto přílohy daňový subjekt náplň, v opačném případě nebude povinen přílohy přikládat.

Už jste vyplnili a odevzdali své daňové přiznání?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).