Hlavní navigace

Zjednodušené daňové přiznání v praxi

21. 2. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Čtěte, jak na dvoustránkové daňové přiznání. Připravili jsme konkrétní příklad jeho vyplnění s praktickou ukázkou.

Poprvé za rok 2016 budou daňoví poplatníci využívat nové zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání.

Přiznání je využitelné pouze pro příjmy ze závislé činnosti. Ovšem jeho vyplnění by mělo být oproti standardnímu čtyřstránkovému tiskopisu snazší a rychlejší. V článku Jak vyplnit nové zjednodušené daňové přiznání popisoval server Podnikatel.cz podmínky využití této novinky, především kdo může a kdo naopak nemůže tiskopis využít. Je zde uvedena i zjednodušená pomůcka vyplnění s uvedením čísel řádků, kde se potřebné údaje zapisují. Aktuálně jsme připravili podrobnější návod s konkrétní ukázkou vyplnění tiskopisu. Jedná se o situaci souběhu dvou různých příjmů zdaněných zálohovou daní. Může se jednat o dva souběžné zaměstnavatele, souběžnou odměnu zastupitelstva či náhradu ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem.

Při souběhu příjmů o roční zúčtování žádat nelze

Nejeden zaměstnanec až při žádosti o roční zúčtování příjmů u svého zaměstnavatele zjistí, že z důvodu souběhu dvou příjmů od různých plátců daně v jednom zdaňovacím období (příjmů zdaněných zálohovou daní) zúčtování provést nelze. V takovém případě je zaměstnanec povinen podat daňové přiznání sám. Může využít služeb účetních či daňových poradců, případně se pokusit daňové přiznání vyplnit vlastními silami. S využitím chytrých interaktivních daňových tiskopisů se rozhodně nejedná o nesplnitelný úkol. Je možné využít tiskopisy, které jsou do určitého limitu příjmů volně dostupné na internetu. Jejich výhodou je, že řadu údajů vyplní za poplatníka automaticky, včetně průběžných součtů a konečného výpočtu daňového doplatku nebo přeplatku. Důležité je pouze správné vyplnění všech údajů ze získaných potvrzení.

Stahujte chytrý zjednodušený formulář daňového přiznání

Začneme potvrzením o zdanitelných příjmech. Někdy je plátci příjmů (zaměstnavatelé, ale i plátci jiných příjmů ze závislé činnosti) zasílají sami. V každém případě jsou povinni do 10 dnů od žádosti zaměstnance takové potvrzení vystavit. V našem konkrétním případě se bude jednat o souběh příjmu ze zaměstnání a náhrady ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem. Zaměstnanec si vyžádal potvrzení o zdanitelných příjmech od svého zaměstnavatele a obdobné potvrzení mu zaslala pojišťovna, která vyplatila náhradu ušlého výdělku za období pracovní neschopnosti.

U svého zaměstnavatele uplatnil v měsících duben až prosinec 2016 základní měsíční slevu na dani na poplatníka. V době nemoci měsíční slevu na dani uplatnit nemohl, žádné příjmy neměl. K 14. srpnu 2016 byl zaměstnanci vydán průkaz ZTP/P, který zaměstnavateli předložil a od měsíce září uplatnil měsíční slevy na dani. Má uzavřeno životní pojištění. Životní pojišťovna mu zaslala potvrzení o zaplacených měsíčních příspěvcích za rok 2016 v celkové výši 14 679 Kč. 

Čtěte více: Nezdanitelné části základu daně uplatnitelné pro rok 2016 a změny pro rok 2017

Rekapitulace údajů z potvrzení o zdanitelných příjmech 

Text Číslo řádku Zaměstnavatel Pojišťovna Součet
Příjmy 2 237 659 Kč 11 567 Kč 249 226 Kč
Pojistné 6 80 804 Kč --- 80 804 Kč
Základ daně 8 318 363 Kč 11 567 Kč 330 030 Kč
Uplatněná základní sleva na dani 18 630 Kč ---
Sleva ZTP/P 17 16 560 Kč ---
Sražená záloha na daň 12 12 374 Kč 1 740 Kč 14 114 Kč

Poplatník vyplní označení finančního úřadu a identifikační údaje do prvního listu daňového přiznání. Pokračuje druhým oddílem z následující strany tiskopisu. Zde uvede součet příjmů a pojistné. Pokračuje třetím oddílem, kterým se snižuje vypočtený základ daně. V našem případě o nezdanitelnou část v podobě zaplacených příspěvků na životní pojištění. Na životní pojištění lze uplatnit maximálně 12 000 korun za zdaňovací období. Částka se uvede do řádku číslo 28 (soukromé životní pojištění). Chytrý tiskopis vyplňuje průběžné výpočty automaticky. Ve čtvrtém oddíle je již vypočtena daň, která se bude dále snižovat o slevy na dani. 

Čtěte také: Nové podmínky pro penzijní a životní pojištění od roku 2017

Nyní nastává čas na snížení vypočtené daně. Základní sleva na dani na poplatníka je již vyplněna automaticky. Uplatní se vždy v plné roční výši, bez ohledu na skutečnost, že byla u zaměstnavatele uplatněna pouze v některých měsících, protože poplatník v nepracoval po celé zdaňovací období. Pokračuje slevou z titulu držitele průkazu ZTP/P, vždy pouze za měsíce, kdy byly podmínky pro uplatnění splněny na jejich začátku. Jedná se tudíž o čtyři měsíce (září až prosinec).

Tabulku vztahující se k daňovému zvýhodnění přeskočíme, jelikož daňové zvýhodnění na děti si v tomto případě uplatňuje zaměstnancova manželka u svého zaměstnavatele. V šestém oddíle je třeba doplnit úhrn sražených záloh na dani, tj. součet sražené daně z obou potvrzení (zaměstnavatel i pojišťovna), který se uvede do řádku číslo 52.

Do poslední tabulky druhé strany tiskopisu se uvádí počet listů příloh. Zde se jedná o dvě potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na dani, kopie smlouvy o životním pojištění a potvrzení o zaplacených příspěvcích od životní pojišťovny a kopie průkazu ZTP/P. Uplatnění základní slevy na dani se nijak nedokládá. 

Čtěte více: Slevy na dani v roce 2016 a výhled do roku 2017

Nakonec poplatník přiznání podepíše a požádá o vrácení přeplatku (ten chytrý tiskopis nejen vypočítal, ale i doplnil do bílé tabulky na první straně tiskopisu, jenž zároveň slouží jako žádost o přeplatek). Podepisovat tedy bude dvakrát. Jednou potvrdí pravdivost a úplnost zde uvedených údajů a podruhé svým podpisem požádá o přeplatek. Samozřejmě uvede, jakým způsobem má být přeplatek vrácen (žádá o zaslání na uvedenou adresu). Přeplatek vznikl vlivem neuplatněných základních slev na dani na poplatníka v měsících leden až březen a uplatněním nezdanitelné části základu daně – příspěvky na životní pojištění.

Posledním úkolem je vyplněné a vytištěné daňové přiznání doručit na příslušný finanční úřad. Kopii daňového přiznání a kopii přiložených potvrzení si poplatník ponechá.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).