Hlavní navigace

Jak vyplnit nové zjednodušené daňové přiznání

20. 2. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Poprvé pro rok 2016 bude možné použít zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. Připravili jsme jednoduchý návod k jeho vyplnění.

Přiznání ale zdaleka nebude pro všechny. Možnost jeho využití je omezená, ovšem vyplnění rychlejší a snadnější.

Nové zjednodušené daňové přiznání 

Na podzim roku 2016 zveřejnila finanční správa nové dvoustránkové daňové přiznání pro příjmy ze závislé činnosti, tj. především pro příjmy ze zaměstnání. Je pravdou, že speciální daňové přiznání již bylo pro zaměstnance v minulosti využíváno. Nyní se tato možnost navrací. Poplatníci s příjmy ze závislé činnosti mohou vyplnit toto zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání, ale i to standardní čtyřstránkové. Využití nového tiskopisu je tedy možnost, nikoli povinnost. 

Čtěte také: Vybrané daňové tiskopisy a potvrzení pro rok 2016/2017

Zjednodušené daňové přiznání pro závislou činnost za rok 2016 (tiskopis 25 5405/D – vzor č. 1) má zajistit poplatníkům rychlejší a snadnější vyplnění. Poplatník může podat přiznání i elektronicky přes Daňový portál, kde mu správnost vyplnění ověří kontrolní mechanismy. Součástí tiskopisu je i žádost o vrácení přeplatku na dani. Do daňového přiznání se uvádějí pouze příjmy ze zaměstnání mající zdroj na území ČR. Tiskopis je určen jak pro rezidenty, tak i pro nerezidenty ČR.

Zjednodušené daňové přiznání není určeno pro: 

  • poplatníky s příjmy z podnikání, nájmu, s kapitálovými příjmy nebo s ostatními příjmy,
  • poplatníky s příjmy ze zdrojů v zahraničí, 
  • poplatníky podávající dodatečné přiznání.

Vyplnění zjednodušeného daňového přiznání

Dvoustránkové daňové přiznání tedy lze využít na všechny příjmy ze závislé činnosti. Například v situaci souběžných příjmů z pracovních poměrů, souběžných příjmů z pracovněprávních vztahů s odměnou za výkon funkce právnických osob, odměnou zastupitelstva, odměnou za účast ve volbách, náhradou ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti při pracovním úrazu apod. Obdobně je možné do daňového přiznání zahrnout odměny z dohod o provedení práce zdaněné srážkovou daní. Platí ovšem pravidlo, že se musí jednat o všechny dohody o provedení práce, které poplatník ve zdaňovacím období uzavřel. Jednoduše řečeno, buďto se zde zahrnou všechny odměny z dohod o provedení práce, nebo naopak vůbec žádné.

Rozhodně není možné daňové přiznání využít například pro dodanění při vypovězení smlouvy životního pojištění či penzijního připojištění před splněním zákonem stanovených podmínek. Jestliže si poplatník snižoval základ daně o nezdanitelné částky ve výši zaplacených příspěvků, zahrne tyto jako ostatní příjem zdaňovaný podle § 10 zákona o daních z příjmů do standardního čtyřstránkového tiskopisu.

Stahujte chytrý zjednodušený formulář daňového přiznání

Zjednodušený návod na vyplnění

Stejně jako u standardního tiskopisu je nutné si před vyplněním připravit potřebné podklady. Především Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a stažených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění od všech plátců příjmů, eventuálně i Potvrzení o zdanitelných příjmech plynoucích na základě dohod o provedení práce a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. Nárok na uplatnění slev a nezdanitelných částí základu daně je třeba rovněž doložit předepsanými doklady a potvrzeními. 

Čtěte více: Slevy na dani v roce 2016 a výhled do roku 2017

K vyplnění můžeme využít klasický papírový tiskopis, ale rychlejší je vyplnění na internetu dostupných elektronických tiskopisů, kde se výpočtové řádky zobrazí automaticky. Začneme vyplněním prvního listu zjednodušeného daňového přiznání. Uvedeme příslušný finanční úřad, rodné číslo poplatníka, zdaňovací období (kalendářní rok 2016) a identifikační údaje. Bílou tabulku z dolní části tiskopisu si necháme na závěr a pokračujeme vyplněním dalšího listu. Zde v oddíle 2 řádku číslo 22 sečteme všechny příjmy od zaměstnavatelů na základě potvrzení o zdanitelných příjmech (včetně příjmů z dohod o provedení práce) a totéž uděláme s řádkem 23, kam patří úhrn pojistného zaplaceného zaměstnavatelem. Údaje opět sčítáme z potvrzení o zdanitelných příjmech. V oddíle 3 vyplníme případné nezdanitelné části základu daně (vše musí být doloženo potřebnými potvrzeními). Tím snížíme základ daně, který se po výpočtu zaokrouhlí na celé stokoruny dolů.

Zdanitelné příjmy jsou uvedeny v potvrzení o zdanitelných příjmech na řádku číslo 2, 4 a 5 a pojistné na řádku číslo 6 a 7. U potvrzení zdanitelných příjmů z dohod o provedení práce se jedná o řádek číslo 2 (pojistné zde uvedeno není, z dohod s odměnou do 10 000 Kč měsíčně se neodvádí).

Oddíl číslo 4 slouží k výpočtu daňové povinnosti. Elektronické daňové tiskopisy tuto část vyplní za nás. Daň je vypočtena automaticky. Následuje oddíl 5 – uplatnění slev a daňového zvýhodnění. Poplatník zde vyplní všechny slevy, na které měl v příslušném zdaňovacím období nárok, bez ohledu na skutečnost, že již byly uplatněny zálohově u některého ze zaměstnavatelů. Základní sleva na poplatníka se vždy vyplní v plné roční výši, tj. 24 840 Kč. Ostatní slevy pouze, pokud byly podmínky pro jejich uplatnění splněny k prvnímu dni daného kalendářního měsíce. V případě daňového zvýhodnění v měsíci, v jehož průběhu došlo ke změně, například při narození dítěte již od měsíce, kdy se narodilo.

Podrobněji:

Content First

Poslední tabulka oddílu 4 je určena výpočtu daňového zvýhodnění. Chytrý elektronický tiskopis vše vypočte automaticky. Poplatník pouze vyplní řádek číslo 50 (úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů z potvrzení o zdanitelných příjmech z řádku číslo 13). Následuje oddíl 6 – Placení daně. Zde je třeba opět přenést údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech.

Zaplacené zálohy na daň:

  • Řádek číslo 52 = řádek číslo 12 z potvrzení o zdanitelných příjmech 
  • Řádek číslo 53 = řádek číslo 3 z potvrzení o zdanitelných příjmech z dohod o provedení práce 
  • Řádek číslo 54 = řádek číslo 14 z potvrzení o zdanitelných příjmech

Řádek 55 je součtový a zde vychází přeplatek/doplatek na dani. Chytrý tiskopis vše vypočítá automaticky. Nezapomeneme uvést počty příloh (potvrzení) do poslední tabulky listu číslo 2. Dokončíme vyplněním bílé tabulky na straně 1 tiskopisu daňového přiznání. Jestliže nám vyšel přeplatek na dani, je zde umístěna žádost o jeho vrácení. Zvolíme, zda požadujeme částku zaslat poštovní poukázkou na uvedenou adresu nebo převést na číslo účtu, které doplníme. Nezapomeneme k žádosti o přeplatek připojit datum a podpis. Obdobně v této bílé tabulce prohlásíme pravdivost a úplnost uvedených údajů v daňovém přiznání a stvrdíme svým podpisem s datem vyplnění tiskopisu.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).