Hlavní navigace

Daňové zvýhodnění pro rok 2016 a v roce 2017

16. 1. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Daňové zvýhodnění se v průběhu roku 2016 zvýšilo a je připraveno jeho další zvýšení. To však není jediná změna, která v této oblasti nastane.

Je nejvyšší čas na připomenutí změn a pravidel uplatnění daňového zvýhodnění, včetně jeho doložení u zaměstnavatele, eventuálně v daňovém přiznání.

Podmínky uplatnění daňového zvýhodnění

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti se zvýšilo od měsíce května roku 2016 s tím, že změna je účinná po celé zdaňovací období. Zaměstnancům bylo vyšší daňové zvýhodnění poskytnuto poprvé u mezd za měsíc květen. Zvýšení daňového zvýhodnění za období leden až duben se projeví až provedením ročního zúčtování příjmů. Kdo si o roční zúčtování nepožádá nebo nepodá daňové přiznání, o nárok na vyšší daňové zvýhodnění přijde. Pro rok 2016 se uplatní daňové zvýhodnění ve výši 13 404 korun ročně, u druhého vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 17 004 korun ročně a u třetího a dalšího vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 20 604 korun ročně.

Novelou zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 873) se plánuje další zvýšení daňového zvýhodnění u druhého dítěte na 19 404 korun, u třetího a každého dalšího dítěte na 24 204 korun. Pravděpodobně s účinností od měsíce dubna. Změna však má platit pro celé zdaňovací období roku 2017. Obdobně jako v roce 2016. Novela prošla minulý týden třetím čtením. Čtěte také: Novinky v oblasti zaměstnávání, které přichází s rokem 2017

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Platí to i pro zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. Čtěte také: Záludnosti uplatnění daňového zvýhodnění

Daňové zvýhodnění se uplatňuje slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží na výši příjmů poplatníka). Maximální výše ročního daňového bonusu činí 60 300 Kč (minimální 100 Kč). Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijících ve společně hospodařící domácnosti. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, tedy 59 400 korun (v roce 2017 se částka zvyšuje na 66 000 korun). V případě uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnanců je k získání nároku třeba dosáhnout vyměřovacího základu alespoň ve výši poloviny aktuální minimální mzdy (v roce 2017 alespoň 5500 Kč měsíčně).

Pro rok 2016 je stále v platnosti omezení uplatnění daňového zvýhodnění pro osoby uplatňující výdaje paušálem, pokud součet jejich dílčích základů z podnikání a pronájmu majetku je vyšší než 50 % celkového základu daně. Připravovanou novelou zákona o daních z příjmů se situace zřejmě změní. Nově bude opět možné daňové zvýhodnění uplatnit, avšak za cenu polovičních maximálních výdajů. Do zákonem stanoveného limitu příjmů pro uplatnění daňového bonusu (šestinásobek minimální mzdy) se již nebudou započítávat příjmy z pronájmu majetku a kapitálové příjmy. Pouze příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti.

Potvrzení pro uplatnění daňového zvýhodnění

Pokud v rámci jedné společně hospodařící domácnosti vyživují děti oba zaměstnaní rodiče, musí poplatník nárok na daňové zvýhodnění prokázat potvrzením, zda a v jaké výši uplatňuje (neuplatňuje) daňové zvýhodnění druhý z poplatníků. Potvrzení vydá zaměstnavatel, v případě podnikatelů nebo nezaměstnaných se doporučuje doložit čestným prohlášením.

Zaměstnavatel vydá předepsaný tabulkový formulář, eventuálně zjednodušené potvrzení, že poplatník daňové zvýhodnění neuplatňuje. Potvrzení je platné až do okamžiku, kdy dojde ke změně rozhodných skutečností (dítě dostuduje, narodí se další apod.). Poté se dokládá potvrzení nové, jelikož dochází ke změnám v počtu vyživovaných dětí, v důsledku kterého se může měnit i výše daňového zvýhodnění uplatňovaná na další dítě (děti). Rozhodně není nutné vydávat nové potvrzení pro každý následující kalendářní rok. V novém tiskopisu Prohlášení k dani (vzor č. 25) došlo v oblasti uplatnění daňového zvýhodnění k několika změnám. Čtěte více: Prohlášení k dani se od nového roku mění

Poplatníci, kteří budou uplatňovat daňové zvýhodnění v daňovém přiznání, využijí tiskopis „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání“. Podrobněji v článku: Nový tiskopis pro zaměstnavatele

Čtěte také:

Daňové zvýhodnění a střídavá výchova

V praxi někdy činí potíže určení daňového zvýhodnění v situaci, kdy je dítě svěřeno do střídavé výchovy. Jedná se totiž o dvě společně hospodařící domácnosti. Tato situace je upravena pokynem D-22, kde se píše, že není důležité, jakým způsobem se oba výchovně způsobilí rodiče v péči o dítě v pravidelných časových intervalech střídají. Rozhodnutím soudu o svěření dítěte do střídavé výchovy obou rodičů není rozhodnuto o tom, se kterým z rodičů bude žít dítě trvale ve společně hospodařící domácnosti. Pro posouzení příslušnosti nezletilých dětí ke společně hospodařící domácnosti je důležitá dohoda rodičů.

Daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé výchovy obou rodičů může uplatňovat každý z rodičů ve zdaňovacím období pouze po dobu, ve které je dítě příslušníkem jeho společně hospodařící domácnosti, tj. např. po několik kalendářních měsíců. Je ale možná i dohoda, kdy dítě bude žít nadále ve společně hospodařící domácnosti jen s jedním z rodičů, bez ohledu na rozhodnutí soudu o střídavé výchově obou rodičů. Potom bude daňové zvýhodnění uplatňovat po celé zdaňovací období jen jeden rodič a druhému z rodičů daňové zvýhodnění náležet nebude. Vždy musí existovat shoda, aby nedocházelo ke dvojímu uplatňování daňové úlevy. Pokud se rodiče nedohodnou, doporučuje Generální finanční ředitelství, aby si jej uplatnili až po uplynutí zdaňovacího období ve svých daňových přiznáních u správce daně. Čtěte více: Daňové zvýhodnění na dítě ve střídavé péči

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).