Hlavní navigace

Nový daňový tiskopis pro zaměstnavatele. Víte o něm?

20. 1. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Již v loňském roce se rozšířila řada tiskopisů, které zaměstnavatelé povinně vyplňují. A je tu další žhavá novinka. Využije se pro zdaňovací období roku 2015.

Tiskopisy pro rok 2016 se ve srovnání s rokem předchozím nijak zásadně nemění. Výjimkou je zcela nově zavedený tiskopis, který budou pro účely daňového zvýhodnění zaměstnavatelé potvrzovat druhému z poplatníků, pokud podává daňové přiznání a hodlá zde uplatnit daňové zvýhodnění na děti.

Prohlášení k dani

Tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ se pro rok 2016 nemění. Jedná se o Tiskopis 25 5457 MFin 5457 – vzor č. 24. Samozřejmě je možné dopoužívat i dřívější vzory (č. 21 až 23). Poplatníkům uplatňujícím daňové zvýhodnění se již začátkem roku 2015 doporučovalo použít vzor č. 24, který obsahuje příslušné tabulky pro uplatnění diferencovaného daňového zvýhodnění či slevy za umístění dítěte. V situaci, kdy má poplatník dřívější vzor, a přesto hodlá uplatnit například slevu za umístění dítěte, je možné do dřívějšího vzoru vložit přílohu, obdobně jako tomu bylo pro rok 2014. Vzor nové přílohy k dispozici není, zřejmě se bude jednat o individuální případy (použije se příloha pro rok 2014, kde se opraví rok na 2015), případně je možné využít i kopii příslušné části vzoru č. 24 a tuto do dřívějšího vzoru vložit.

Prohlášení k dani se v případě daňového zvýhodnění dokládá Potvrzením zaměstnavatele druhého z poplatníků pro účely daňového zvýhodnění (tiskopis č.5556 č. 1) nebo zjednodušeným potvrzením (nemá předepsaný formulář), že druhý z poplatníků neuplatňuje daňové zvýhodnění. Potvrzení je platné, pokud nedojde ke změně. Není tedy potřeba pro rok 2016 vydávat nová potvrzení. Pokud druhý z poplatníků není zaměstnán (v domácnosti, OSVČ, pracuje v zahraničí atd.), doloží se čestným prohlášením, zda a v jaké výši uplatňuje daňové zvýhodnění ve svém daňovém přiznání.

Čtěte také:

Nový tiskopis pro daňové přiznání

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Nový tiskopis k daňovému přiznání již pro rok 2015.

Naopak ten, kdo podává daňové přiznání a uplatňuje daňové zvýhodnění, potřebuje prokázat svůj nárok čestným prohlášením nebo potvrzením zaměstnavatele druhého z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti. K tomu je vydán zcela nový tiskopis „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání“. Plátce zde uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňoval/neuplatňoval daňové zvýhodnění a v jaké výši (toto platí za předpokladu, že druhý z poplatníků je zaměstnanec). Nový tiskopis Potvrzení 25 558 MFin 5558 vzor č. 1.

Stahujte: Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Potvrzení o příjmech

Potvrzení o příjmech většina mzdových účetních ručně nevyplňuje, dá se vytisknout přímo z mzdového programu. Jsou dva druhy potvrzení. Jedním se potvrzují sražené zálohy na daň a daňové zvýhodnění (zálohová daň) a druhým zdanitelné příjmy na základě dohod o provedení práce (srážková daň), pokud si je hodlá poplatník zahrnout do daňového přiznání. Je třeba vydat dvě potvrzení i v situaci, kdy se jedná o stejného poplatníka, který měl v průběhu roku jak příjmy zdaněné zálohovou daní, tak daní srážkovou.

  1. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (Tiskopis 25 5460 MFin 5460 – vzor č. 23). Tento tiskopis je používán od začátku roku 2015. Byl doplněn o nové údaje, například diferencované daňové zvýhodnění, solidární zvýšení daně u záloh, benefity zaměstnavatele, životní pojištění, údaj o provedení ročního zúčtování, úhrn sraženého pojistného u daňových nerezidentů, částka pro dodanění uplatněné nezdanitelné části daně při porušení podmínek životního a penzijního pojištění.
  2. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (Tiskopis 25 5460/A MFin 5460/A – vzor č. 2). Podoba tiskopisu se nemění, změnilo se pouze zdaňovací období roku 2014 na rok 2015.

Stahujte:

Výpočet daně a daňového zvýhodnění a vyúčtování

Pro výpočet daně (roční zúčtování) se využije Tiskopis Mfin 5460/1 vzor č. 20 – „Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015“. Stejně jako v případě potvrzení o zdanitelných příjmech umožňuje vyplnění, výpočet i tisk tohoto tiskopisu většina mzdových programů. Na rozdíl od vyúčtování daně, které se v praxi běžně vyplňuje formou papírových tiskopisů, takzvaně růžové a žluté vyúčtování. 

školení červen - novinky

1. Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (růžový tiskopis)

Tiskopis (25 5459 MFin 5459 – vzor č. 22) a Pokyny (Tiskopis 25 5459/1 MFin 5459/1 – vzor č. 20). Plátci by neměli zapomenout, že se podává i nulové vyúčtování, pokud v průběhu roku nebyla sražena žádná zálohová daň. Případné opravy se prostřednictvím vyúčtování provádí pouze za zdaňovací období roku 2015 (respektive opravy z ročního zúčtování daní z roku 2014 v roce 2015). Předcházející období se opraví dodatečným vyúčtováním daně z příjmů ze závislé činnosti). K tomuto tiskopisu se přikládá:

2. Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob (žlutý tiskopis).

Využije se Tiskopis 25 5466 MFin 5466 – vzor č. 17. Pokyny k jeho vyplnění (tiskopis 25 5466/1 MFin 5466/vzor. č. 13). Opravy z předcházejících let opět pouze dodatečným vyúčtováním daně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).