Hlavní navigace

Prohlášení k dani se od nového roku mění

27. 10. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Novela zákona o daních z příjmů počítá od 1. ledna 2017 s úpravami tiskopisu prohlášení k dani a doložení slev na dani a nezdanitelných částí.

Současně budou rozšířeny možnosti podpisu zaměstnance. Podle nově navržené terminologie prohlášení nepodepíše, ale učiní.

Prohlášení učiněné poplatníkem

Novelu zákona o daních z příjmů s číslem sněmovního tisku 873 čeká druhé čtení. Mimo změn, které již server Podnikatel.cz popisoval, se navrhuje rozšířit okruh způsobů, jakými může poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti učinit prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 zákona o daních z příjmů. V současné době může poplatník do 30 dnů po nástupu do zaměstnání podepsat tiskopis prohlášení a tím si uplatnit měsíční slevy na dani a daňové zvýhodnění. Dále tento tiskopis podepisuje každoročně do 15. února. Podpisem tiskopisu stvrdí svůj projev vůle a pravdivost zde uvedených údajů. 

Vzhledem k rozvoji elektronické komunikace se plánuje tento projev vůle zaměstnanců zajistit nejen písemně, ale i elektronicky, pokud bude jednoznačně prokazatelné, že byl učiněn daným zaměstnancem. Typicky se bude jednat o podepsání prohlášení elektronickým podpisem nebo prohlášení prostřednictvím interního informačního systému zaměstnavatele bez nutnosti fyzického podpisu zaměstnance. Rozhodně nebude stačit např. ústní nebo konkludentní forma projevu vůle zaměstnance, protože zaměstnavatel je povinen správci daně prokazatelně doložit skutečnosti rozhodné pro správné stanovení zálohy na daň nebo daně. I nadále bude možné využít prohlášení poplatníka na papírových prohlášeních stvrzených vlastnoručním podpisem poplatníka.

Potvrzení pro účely ročního zúčtování daní

Jelikož jsou navrženy změny v uplatnění slev z titulu držitele průkazu ZTP/P a invalidního důchodu, upravuje se i jejich doložení pro daňové účely. V případě průkazu ZTP/P již nebude rozhodující datum vydání průkazu, ale datum rozhodnutí. Nárok se bude odvíjet od přiznání statusu zdravotního postižení. Ve spojení s navrženou úpravou § 38l odst. 2 písm. d) zákona o daních z příjmů bude poplatník nárok na slevu prokazovat platným průkazem ZTP/P nebo rozhodnutím o přiznání průkazu ZTP/P na základě § 35 zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Rozhodnutí využije samozřejmě v okamžiku přiznání statusu. Na průkazech ZTP/P je uvedeno datum vydání průkazu, nikoliv den, od kterého byl průkaz osobě se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ přiznán.

Obdobně pro uplatnění slevy z titulu přiznání invalidního důchodu nebude rozhodující okamžik pobírání důchodu, ale jeho přiznání. Proto bude rozhodující datum, od kterého je invalidní důchod přiznán (často i zpětně).

Sleva za umístění dítěte

Další novinkou je nová obsahová náležitost potvrzení pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte. V ustanovení § 38l odst. 2 písm. f) v novém bodě 3 zákona o daních z příjmů se navrhuje za účelem posílení právní jistoty plátců daně (zaměstnavatelů) uvádět do potvrzení vydávaného předškolním zařízením datum, od kterého příslušné zařízení splňuje zákonná kritéria „předškolního zařízení“. Již za zdaňovací období 2016 může uplatnit poplatník slevu za umístění dítěte pouze za okolností, že jsou splněny podmínky stanovené v ustanovení § 35bb odst. 6 zákona o daních z příjmů – tj. jedná-li se o předškolní zařízení.

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlil Jakub Vintrlíkministerstva financí, navrhovaná právní úprava reaguje na úpravy této problematiky schválené již v roce 2015 (zákonem č. 127/2015 Sb.), resp. dále upřesňuje postupy vedoucí k úspěšnému uplatnění slevy na dani za umístění dítěte. Jinými slovy, bez ohledu na výše zmíněnou připravovanou novelu zákona o daních z příjmů bude muset zaměstnanec prokázat tuto skutečnost u zaměstnavatele již v rámci ročního zúčtování záloh provedeného za rok 2016, a to i případně, od kterého data se jedná např. o zařízení registrované, resp. evidované, v příslušném rejstříku, neboť tato informace má bezprostřední vliv na výši nároku poplatníka na slevu na dani za umístění dítěte, doplnil Jakub Vintrlík.

Uplatnění daňového zvýhodnění

V ustanovení § 38 odst. 4 písm. c) zákona o daních z příjmů se upřesňuje, že sčítání dětí v rámci společně hospodařící domácnosti pro účely určení výše jednotlivých daňových zvýhodnění v diferencované výši se provádí z pohledu poplatníka a do součtu lze zahrnout pouze ty děti, které jsou jeho vyživovanými, tj. které splňují podmínky v ustanovení § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů. Pokud v rámci téže společně hospodařící domácnosti vyživuje děti i jiný poplatník, je třeba do tiskopisu prohlášení jednoznačně uvést, zda daňové zvýhodnění uplatňuje, nebo neuplatňuje a zda je zaměstnán.

ebf 24 - tip duben

Penzijní připojištění

Upravuje se i prokazování nároku na uplatnění nezdanitelné části základu daně z titulu penzijního připojištění. Prokazuje se smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo smlouvou o doplňkovém penzijním spoření a nově 

  • každoročně potvrzením penzijní společnosti o části měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, ke které náleží maximální státní příspěvek,
  • smlouvou o penzijním pojištění nebo potvrzením instituce penzijního pojištění o účasti poplatníka na penzijním pojištění,
  • každoročně potvrzením instituce penzijního pojištění o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění za uplynulé zdaňovací období. 

Jedná se o reakci na již schválené zvýšení nezdanitelných částí základu daně od roku 2017.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).