Hlavní navigace

Minimální a zaručená mzda v roce 2017 výrazně vzroste. Máme srovnání

19. 10. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zvyšuje se minimální a spolu s ní i zaručená mzda. Zvýšení je nebývale vysoké. Dotkne se samozřejmě i příplatků a kratších pracovních úvazků.

Ovšem upravují se i paragrafová znění nařízení. Některá se vypouští, jiná doplňují. Přibude profese s nárokem na příplatky.

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy bylo novelizováno. A to novelami č. 336/2016 Sb., a č. 337/2016 Sb. Počínaje 1. lednem 2017 se mohou zaměstnanci těšit na výrazně vyšší mzdy. 

Minimální mzda v roce 2017

Podle důvodové zprávy k novele nařízení vlády má růst minimální mzdy přispět k pokrytí vyšších životních nákladů zaměstnanců z pracovních příjmů a posílit reálnou úroveň minimální mzdy. Zaměstnanci vykonávající jednoduché práce mají být dostatečně odměňováni, aby byli schopni ze svých příjmů uhradit alespoň své základní životní potřeby a nebyli závislí na sociálních dávkách. Proto musí být minimální mzda stanovena v dostatečné výši, ale zároveň nesmí mít negativní dopady vedoucí k ohrožení pracovních míst. Dochází tedy k razantnímu zvýšení měsíční minimální mzdy ze současných 9900 korun na 11 000 korun a u hodinové sazby z 58,70 korun na 66 korun.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). V případě dohod se hovoří pouze o minimální hodinové mzdě, nikoli o měsíční mzdě.

Zaručená mzda v roce 2017

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou navíc chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd mzdou zaručenou. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nepodkročitelná (nejnižší) úroveň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tak není závazná pouze minimální mzda, ale je třeba odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin mzdy zaručené. A ta roste s každým zvýšením mzdy minimální.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin. Podrobněji k zařazení do jednotlivých skupin v příloze nařízení vlády o minimální a zaručené mzdě.

Skupina prací Hodinová zaručená mzda 2016 Hodinová zaručená mzda 2017 Měsíční zaručená mzda 2016 Měsíční zaručená mzda 2017
1 58,70 Kč 66,00 Kč 9 900 Kč 11 000 Kč
2 64,80 Kč 72,90 Kč 10 900 Kč 12 200 Kč
3 71,60 Kč 80,50 Kč 12 100 Kč 13 400 Kč
4 79,00 Kč  88,80 Kč 13 300 Kč 14 800 Kč
5 87,20 Kč 98,10 Kč 14 700 Kč 16 400 Kč
6 96,30 Kč 108.30 Kč 16 200 Kč 18 100 Kč
7 106,30 Kč 119,60 Kč 17 900 Kč 19 900 Kč
8 117,40 Kč 132,00 Kč 19 800 Kč 22 000 Kč

Minimální a zaručená mzda invalidních důchodců

V současné době jsou nařízením vlády stanoveny nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance. Od roku 2017 se tyto snížené sazby ruší. Je stanovena pouze jedna (základní) sazba minimální mzdy i shodné sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance bez rozdílu. Opatření má odstranit nerovnoprávné postavení osob se zdravotním postižením v odměňování minimální a zaručenou mzdou. Nárůst mzdy zaměstnanců s omezeným pracovním uplatněním by měl být alespoň částečně kompenzován zvýšením příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, se kterým se kalkuluje v připravované novele zákona o zaměstnanosti.

Kratší stanovená týdenní pracovní doba

Zaměstnavatelé budou muset upravit příslušné úrovně minimální a zaručené mzdy. V případě kratší stanovené týdenní pracovní doby přepočítají hodinovou mzdu příslušným koeficientem.

Koeficient pro přepočet: (stanovená týdenní pracovní doba/stanovená nižší týdenní pracovní doba) x minimální mzda, případně zaručená mzda

Příklad: hodinová zaručená mzda první skupiny prací pro stanovenou pracovní dobu 37,5 hodiny týdně: (40/37,5) x 66 = 70,40 korun

ebf 24 - tip duben

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí je stanoven procentem ze základní sazby minimální mzdy. Pokud jde o základní sazbu minimální měsíční mzdy, bude od ledna 2017 činit 11 000 korun. Výše příplatku pak musí činit nejméně 10 % z této sazby, tj. alespoň 1 100 Kč. Zatímco uvedená minimální měsíční částka příplatku platí pro všechny délky stanovené týdenní pracovní doby podle § 79 zákoníku práce, hodinovou sazbu příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí (6,60 Kč) bude nutno při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin přepočítat ve smyslu § 79 odst. 2 a 3 zákoníku práce.

To ale není jediná změna. Nařízení vlády se v ustanovení o příplatcích za práci ve ztíženém pracovním prostředí doplňuje o výkon práce řidičů ve veřejné linkové autobusové dopravě. Jejich pracovní výkon je obvykle rozdělen do více časových úseků, ve kterých dle důvodové zprávy nemohou realizovat své osobní a rodinné zájmy, případně nemají zajištěno sociální zázemí a ochranu před nepříznivými vlivy prostředí, kde jsou nuceni toto přerušení trávit. Zvýší se jim tím sazba minimální mzdy za čekání mezi spoji. Na příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí budou mít nově nárok také zaměstnanci za dobu odpracovanou v rozdělené směně nebo při rozděleném výkonu práce.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).