Hlavní navigace

Změny v daňovém zvýhodnění a slevě za umístění dítěte od roku 2017

12. 10. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Připravuje se další zvýšení daňového zvýhodnění, upravuje se nárok na daňový bonus a jeho uplatnění při více dětech v jedné domácnosti.

Změna čeká i slevu za umístění dítěte. Bude se vztahovat pouze k faktickému umístění dítěte. Co však tento pojem v reálu znamená?  

Připravovaným změnám ve slevách na dani a jejich praktickým dopadům se server Podnikatel.cz věnoval článkem Změny ve slevách na dani od roku 2017 a jejich dopad do praxeNastal čas na podrobnější popis změn v oblasti daňového zvýhodnění a slevy za umístění dítěte.

Vyšší daňové zvýhodnění  

Plánuje se další zvýšení daňového zvýhodnění. Naopak se nepočítá se změnou maximální výše daňového bonusu, která i nadále zůstane na úrovni 60 300 ročně. Stejně tak zůstane zachována podmínka k získání nároku na roční daňový bonus, tj. příjmy ve zdaňovacím období alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období. Změní se ovšem okruh příjmů, které se do tohoto limitu počítají, respektive nepočítají. Aktuálně se počítá s příjmy ze zaměstnání, z podnikání, z nájmu i kapitálového majetku. Nově se zde nebudou zahrnovat příjmy z nájmu a kapitálového majetku. Především u příjmů z nájmu dochází k umělému navyšování příjmů. Daňový bonus na vyživované děti se tak má nově poskytnout pouze těm poplatníkům, kteří dosahují „aktivních příjmů“, tzn. příjmů ze závislé činnosti nebo příjmů ze samostatné činnosti. 

Na první dítě má zvýhodnění zůstat na 13 404 korunách ročně. Na druhé se však má zvýšit na 19 404 korun a na třetí a každé další dítě na 24 204 korun. 

Výše ročního daňového zvýhodnění v letech 2016 a 2017

Výše daňového zvýhodnění  2016 ročně 2016 měsíčně 2017 ročně 2017 měsíčně
na první dítě 13 404 Kč 1 117 Kč 13 404 Kč 1 117 Kč
na druhé dítě 17 004 Kč  1 417 Kč 19 404 Kč 1 617 Kč
na třetí a každé další dítě 20 604 Kč 1 717 Kč  24 204 Kč 2 017 Kč

Více dětí v jedné domácnosti

V ustanovení § 35 c zákona o daních z příjmů se upravuje věta: Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti více vyživovaných dětí poplatníka (dosud jen vyživováno více dětí), posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady. 

Nejde o žádnou zásadní změnu, pouze o upřesnění uplatnění daňových zvýhodnění v diferencované výši. V situaci, kdy neuplatňuje daňová zvýhodnění jen jeden z možných poplatníků v rámci společně hospodařící domácnosti, se vyživované děti posuzují v rámci jedné společně hospodařící domácnosti sice společně, ale u každého poplatníka se tento postup aplikuje odděleně. Například u druha se dohromady posoudí jen děti, které má s družkou, a jeho vlastní děti, nikoliv však děti, které má družka z dřívějšího vztahu. U babičky nelze posuzovat dohromady všechna vnoučata žijící s ní ve společně hospodařící domácnosti, pokud rodiče jen některých z nich nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Zjednodušeně řečeno, sčítání dětí pro účely daňového zvýhodnění je třeba provést vždy z pohledu poplatníka a do součtu zahrnout pouze ty děti, které jsou jeho vyživovanými, tj. které splňují podmínky v ustanovení § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů.

Faktické umístění dítěte do školky

Novelou zákona by se měla změnit definice slevy za umístění dítěte. Výše této slevy odpovídá výši poplatníkem vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období (dosud v daném zdaňovacím období). Cílem této na první pohled drobné změny je zvýšit právní jistotu poplatníka a přehlednost zákona. Pro uplatnění slevy za umístění dítěte by mohlo být nově rozhodující vynaložení výdajů („školkovného“), které se vztahují k faktickému umístění dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období (v kalendářní rok), a nikoliv okamžik jejich samotné úhrady. Poplatník by tak mohl uplatnit pouze výdaje, které byly skutečně během daného zdaňovacího období vynaloženy („spotřebovány“) za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku.

školení - konsolidační balíček

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlil Jakub Vintrlíkministerstva financí, pojem „faktické umístění dítěte“ se zde vztahuje k posouzení přiřazení úhrad, neboli „školkovného“ k příslušnému zdaňovacímu období. Úhrada za umístění dítěte není svázána se skutečným pobytem dítěte v předmětném zařízení. Školkovné se zpravidla hradí i v případech, kdy dítě do zařízení nedochází, např. z důvodu nemoci nebo pokud je zapsáno a nastoupí do předškolního zařízení později.

Nyní je možné kvůli nejasnému výkladu uplatňovat tuto slevu dvojím způsobem. Buďto na základě cashového přístupu (sleva se uplatňuje v období, kdy bylo zaplaceno), nebo přístupu akruálního (sleva se uplatňuje v období, za které bylo placeno). V případě schválení novely bude možná pouze akruální varianta. Měla by se odstranit možnost uplatnění slev i za období, kdy dítě do mateřské školky již (nebo ještě) nechodí a z toho důvodu může být platba opožděna, či naopak vyžadována předem. Tím se vyloučí např. uplatňování slevy ve více letech, než byl počet let, kdy dítě školku skutečně navštěvovalo. V rámci přechodu z roku 2016 do roku 2017 platí, že jedno plnění lze promítnout do slevy pouze jednou, tj. platby uskutečněné v období 2017 a následujících vztahující se k obdobím před 2017 bude možné uplatnit pouze dle akruálního systému, doplnil Jakub Vintrlík.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).