Hlavní navigace

Daňové zvýhodnění 2015 na dítě ve střídavé péči

2. 3. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Diferencované daňové zvýhodnění ve střídavé péči je třeba správně stanovit. V roce 2015 lze nastavit výhodně i nevýhodně. A mzdové účetní údajně chybují.

Nové diferencované daňové zvýhodnění není jednoduchou záležitostí, zvláště pokud se jedná o domácnosti druha a družky či domácnosti, kde uplatňují daňové zvýhodnění prarodiče. Vždy je třeba konkrétní situaci správně posoudit a uplatnit zvýhodnění na děti ve společně hospodařící domácnosti ve správné výši. Stejně tak se lze často setkat se společnou nebo střídavou péčí o děti rozvedených rodičů. I tady mohou nastat komplikace při nepochopení nového způsobu uplatnění daňového zvýhodnění.

Čtěte také: Daňové zvýhodnění v příkladech

Daňové zvýhodnění nemusí být u obou rodičů stejné

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Tereza Peprníkováministerstva financí, pokud je v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno poplatníkem více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení vždy dohromady. Jiná situace ale nastává při střídavé výchově rodičů. Je možné, že v případě dítěte svěřeného soudem do střídavé péče obou rodičů (u nichž neexistuje jedna společně hospodařící domácnost), bude na takové dítě uplatňováno daňové zvýhodnění po část roku jedním z rodičů a po druhou část roku druhým z rodičů s tím, že výše uplatňované částky daňového zvýhodnění na toto dítě nemusí být u obou rodičů stejná. Bude tomu tak proto, že částka daňového zvýhodnění na to samé dítě se v těchto případech bude odvíjet od počtu vyživovaných dětí žijících ve společně hospodařící domácnosti u dvou různých poplatníků, kteří nevedou jednu společně hospodařící domácnost. Přitom např. jeden z těchto poplatníků (rodičů) může vyživovat ve své společně hospodařící domácnosti kromě dítěte, které má svěřeno do střídavé péče, ještě i další dítě vlastní, které má se současnou manželkou, apod., uzavřela mluvčí.

Postup při střídavé péči popisuje pokyn D-22

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění při střídavé péči popisuje pokyn D-22. 

Nejprve je nutné správně vyhodnotit, ve kterých měsících kterému z rodičů daňové zvýhodnění náleží. Přitom nezáleží na rozhodnutí soudu, ale na dohodě rodičů o příslušnosti dítěte ke společně hospodařící domácnosti. To popisuje pokyn GFŘ D-22 (nahradil dosavadní pokyn GFŘ D-6). V komentáři k § 38l odst. 3 zákona o daních z příjmů se píše, že v případě svěření dítěte do střídavé výchovy obou rodičů na základě rozhodnutí soudu je z hlediska uplatnění daňového zvýhodnění rozhodující, se kterým z rodičů nezletilé dítě žije ve společně hospodařící domácnosti. Nerozhoduje, jakým způsobem se oba výchovně způsobilí rodiče o péči o dítě v pravidelných časových intervalech střídají. Rozhodnutím soudu o svěření dítěte do střídavé výchovy obou rodičů není rozhodnuto o tom, se kterým z rodičů bude žít dítě trvale ve společně hospodařící domácnosti. Pro posouzení příslušnosti nezletilých dětí ke společně hospodařící domácnosti je důležitá dohoda rodičů, jinak by musel o této skutečnosti rozhodnout soud. Dítě přitom může být příslušníkem pouze jedné společně hospodařící domácnosti.

Daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé výchovy obou rodičů může uplatňovat každý z rodičů ve zdaňovacím období pouze po dobu, ve které je dítě příslušníkem jeho společně hospodařící domácnosti, tj. např. po několik kalendářních měsíců. Je ale možná i dohoda, kdy dítě bude žít nadále ve společně hospodařící domácnosti jen s jedním z rodičů, bez ohledu na rozhodnutí soudu o střídavé výchově obou rodičů. Potom bude daňové zvýhodnění uplatňovat po celé zdaňovací období jen jeden rodič a druhému z rodičů daňové zvýhodnění náležet nebude. Vždy musí existovat shoda, aby nedocházelo ke dvojímu uplatňování daňové úlevy. Pokud se rodiče nedohodnou, doporučuje Generální finanční ředitelství, aby si jej uplatnili až po uplynutí zdaňovacího období ve svých daňových přiznáních u správce daně.

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

Zaměstnanci tedy svůj nárok prokáží:

  • podpisem Prohlášení k dani,
  • dohodou či čestným prohlášením, že druhý z rodičů daňové zvýhodnění na dané dítě ve zdaňovacím období neuplatňuje, respektive uplatňuje jen po určitou dobu,
  • pokud je druhý z rodičů zaměstnaný, také potvrzením jeho zaměstnavatele.

Příklady uplatnění daňového zvýhodnění

V případě samotného uplatnění tedy rozhoduje, ve které společně hospodařící domácnosti dítě v daném období (kalendářním měsíci) pobývá. Správný postup, který byl konzultován s mluvčí Generálního finančního ředitelství Petrou Petlachovou, si ukážeme na příkladu dvou dětí ve střídavé péči (pro zjednodušení žádné další děti v domácnostech rodičů nejsou). Rodiče hodlají uplatnit vždy po jednom z dětí. Údajně je častou chybou zahrnutí písmenka N (neuplatňuji). Je třeba si uvědomit, že jde o dvě společně hospodařící domácnosti, proto zde žádné N-kové děti být nemohou.  

Správně: 

Období 1–12/2015 Matka Otec
 první dítě 1 ---
 druhé dítě   ---  1

Chybně:  

Období 1–12/2015 Matka Otec
první dítě 1 N
druhé dítě N 2

Je zřejmé, že první varianta, která je však v souladu se zákonem, je méně výhodná, jelikož neumožňuje využití daňového zvýhodnění ve výši na druhé dítě. Je ale možné nastavit uplatnění daňového zvýhodnění i jiným způsobem, který jeho maximální využití, tj. získání o 2400 Kč ročně více, umožní.

Období 1–6/2015 Matka Otec
první dítě 1 ---
druhé dítě 2 ---
Období 7–12/2015 Matka Otec
první dítě --- 1
druhé dítě --- 2

V případě, kdy budou ve společně hospodařících domácnostech ještě další děti (děti s novým manželem/manželkou), bude se situace odvíjet podle počtu dětí v této konkrétní domácnosti. Přitom nezapomeneme na pravidlo, na základě něhož se děti vlastní (děti, které mohou být uplatněny oběma poplatníky v nové domácnosti) uplatňují přednostně. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).