Hlavní navigace

Změní se nejen úroky, co platí podnikatelé, ale i ty, co hradí finanční úřad

11. 7. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Součástí novely daňového řádu je i revize sankčního systému. Změní se jak úroky, které platí podnikatelé, tak ty, co podnikatelům hradí finanční úřad.

Potěšující zprávou pro podnikatele je například navrhované snížení úroků z prodlení a zvýšení úroků ze zadržovaného daňového odpočtu. Negativem je naopak výrazný pokles úroků z neoprávněné exekuce.

Čtěte také: Podpásovka pro podnikatele, lhůta na vratky DPH se má prodloužit na 45 dní

Základní konstrukce se měnit nemá

Velká novela daňového řádu, která má legislativně ukotvit online finanční úřad, ale také přinést pro podnikatele řadu zhoršení, obsahuje i kompletní revizi sankčního systému. Počet a základní konstrukce stanovených následků porušení povinností při správě daní a náhrad v režimu daňového řádu by sice měly zůstat v zásadě beze změny, přesto ale dojde k některým změnám.

Sankce by měly být rozděleny do dvou kategorií:

 1. sankce trestního charakteru
 2. reparační úroky a kompenzační úroky

Změny sankcí trestního charakteru

V tomto případě půjde o pokuty a penále. Jejich výše má podle ministerstva financí, kromě postihu za neplnění daňových povinností, garantovat dostatečnou stimulaci daňového subjektu k tomu, aby daň dobrovolně přiznal řádným způsobem. Pozitivní změnou má být snížení pokuty za nedodržení elektronické formy podání, a to ze stávajících 2000 Kč na 1000 Kč. Zároveň nově bude platit, že povinnost podávat přiznání elektronicky ve stanoveném formátu a struktuře v případě osob, které mají zpřístupněnou datovou schránku, se bude týkat jen osob, které datovou schránku mají zřízenou na základě zákona, typicky tedy na firmy nebo vybrané profese.

Naopak změnou, která podnikatele nepotěší, je zrušení pravidla, které podnikatelům umožňuje beztrestně podat přiznání s pětidenním zpožděním a také se bez rizika sankce opozdit o několik dnů s platbou daně. Podle ministerstva jsou totiž tyto úlevy nesystémové. Díky tomu by mělo dojít k odstranění nežádoucího jevu, kdy ze strany části daňových subjektů dochází k záměrnému a programovému porušování povinnosti podat daňové tvrzení v zákonem stanovené lhůtě, která je dopředu známá, s tím, že spoléhají na dočasnou absenci sankce, a tedy i dočasnou imperfektnost dané normy, píše v důvodové zprávě ministerstvo financí.

Zrušení liberační lhůty má aspoň částečně kompenzovat zvýšení minimální hranice pro vznik pokuty při pozdním podání z 200 Kč na 500 Kč. Jak ale upozorňují podnikatelé, toleranční lhůta byla zaváděna proto, aby byla při bankovních převodech právní jistota, že peníze, ačkoli byly odeslány včas, včas i došly. Jedná se řádově o dny, které však nepočítají s tím, že zejména v malých a středních firmách velmi často neexistuje okamžitá zastupitelnost, tj. odpovědná osoba může čerpat dovolenou na zotavenou nebo mohou nastat problémy technického rázu, jakož též například banka má vyhrazenou otevírací dobu, tj. nepracuje non-stop. Tento stav je však vyžadován po daňových poplatnících, což nelze přijmout, doplnila v připomínkovém řízení Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Pětidenní tolerance má aspoň zůstat u daní, které jsou vyměřované za zdaňovací období, které je kratší než 1 rok. Konkrétně se jedná zejména o daň z přidané hodnoty, spotřební daně či daň z hazardních her.

Čtěte více: Změní se lhůta pro elektronické podání přiznání a také pro vrácení přeplatků

Změny reparačních a kompenzačních úroků

Reparační úroky mají být sankcí v širším slova smyslu, tj. nepříznivým následkem, který je spojen s porušením určité právní povinnosti, a to konkrétně povinnosti platební. Jeho smyslem je provést odčinění negativních ekonomických následků, které v důsledku tohoto porušení nastaly. Tento postih současně nemá charakter trestního postihu, ale paušalizované náhrady (reparace), přičemž nárok na tuto reparaci vzniká ze zákona. Charakter tohoto postihu umožňuje, aby byl aplikován jak na straně daňového subjektu, tak na straně správce daně, upřesňuje ministerstvo.

V rámci daňového řádu mají charakter reparačního úroku:

 • úrok z vratitelného přeplatku,
  úrok podle občanského zákoníku,
 • úrok z prodlení a
 • úrok z neoprávněného jednání správce daně – nově úrok z nesprávně stanovené daně.

Specifickou kategorii pak představují podle ministerstva úroky kompenzačního charakteru, které vznikají v důsledku jednání správce daně či daňového subjektu, které samo o sobě buď vůbec není porušením právních předpisů, anebo je takovým porušením, v jehož případě existují zásadní důvody pro mírnější přístup z pohledu určení výše náhrady.

V rámci daňového řádu mají charakter reparačního úroku: 

 • úrok z posečkané částky a
 • úrok z daňového odpočtu.

Úroky hrazenými daňovým subjektem budou:

 • úrok z prodlení,
 • úrok z posečkané částky.

Úroky hrazenými správcem daně budou:

 • úrok z vratitelného přeplatku,
 • úrok z nesprávně stanovené daně,
 • úrok z daňového odpočtu.

Pro všechny úroky, ať už placené správcem daně, nebo podnikateli, bude platit, že se nepředepíšou a nemusí se platit, pokud nepřesáhnou 200 Kč.

Pozitivní zprávou je, že úrok z prodlení, který platí při zpoždění poplatníci, má klesnout o 6 procentních bodů (ze současných 16 % na 10 %). Současně se má zvýšit úrok, který je vyplácen finančním úřadem poplatníkovi jako kompenzace za dlouhotrvající zadržení nadměrného odpočtu, a to ze stávajících 4 % na 6 %.

Negativum naopak tvoří navrhované snížení úroků z neoprávněného jednání správce daně a zrušení úroků z nezákonného vymáhání daně. Úrok za neoprávněné jednání správce daně aktuálně činí REPO sazbu + 14 %, tedy 16 %. Pokud dnes navíc berňák neoprávněnou exekucí zabaví majetek a prostředky podnikatele, například na základě zajišťovacího příkazu, musí zaplatit dvojnásobný úrok, čili 32 %. Nově má však úrok činit jednotnou sazbu ve výši REPO sazby + 8 %, aktuálně tedy 10 % (nově úrok z nesprávně stanovené daně).

Čtěte více: Úrok, který berňák platí firmám za neoprávněné exekuce, se má výrazně snížit 

ebf 24 - tip duben

Jak navíc upozornila v připomínkovém řízení Komora daňových poradců ČR (KDP ČR, ministerstvo chce vložit do daňového řádu větu, že úrok z nesprávně stanovené daně nevzniká v případě stanovení daně nebo daňového odpočtu, pokud následně vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění správce daně uplatněny v řízení již dříve a mohly mít podstatný vliv na toto stanovení. Podle KDP ČR jde o vágní úpravu, která bude způsobovat výkladové problémy. Domníváme se, že na základě této úpravy bude snaha vyloučit nárok na úrok téměř ve všech případech, uvedla KDP ČR.

V jaké podobě nakonec půjde návrh do vlády, se ukáže již zanedlouho, jelikož připomínkové řízení skončilo před třemi týdny.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).