Hlavní navigace

Změny v oblasti kategorií účetních jednotek od roku 2025

3. 4. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Novela zákona o účetnictví, která by měla být účinná od roku 2025, by měla přinést hned několik změn. Pokud účinnosti nabude dle předpokladu od 1. 1. 2025, měly by se v zákoně o účetnictví objevit změny pro kategorie účetních jednotek.

Novela zákona o účetnictví, která by měla nahradit dosavadní znění starého zákona o účetnictví, a to již od příštího roku, by měla kromě modernizace účetnictví také pozměnit některé ze zažitých účetních metod, snížit administrativní zátěž a zajistit kompatibilitu s mezinárodními účetními předpisy. 

Jednou z novinek, kterou zákon o účetnictví přinese, je úprava stávajících pravidel pro zatřídění účetních jednotek do příslušných kategorií.

Co se dozvíte v článku
 1. Účetní jednotky a kategorizace účetních jednotek
 2. Zatřiďování účetních jednotek do příslušné kategorie
 3. Kritéria pro zatřídění účetních jednotek dle stávající právní úpravy
 4. Aktuální limity pro jednotlivé kategorie
 5. Navrhované změny od roku 2025

Účetní jednotky a kategorizace účetních jednotek

Účetní jednotky definuje zákon o účetnictví. Účetními jednotkami mohou být právnické a fyzické osoby, dále zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, organizační složky státu a účetní jednotky bez právní subjektivity.

Od roku 2016 se v zákoně o účetnictví objevuje pojem tzv. kategorizace účetních jednotek. Aktuálně se dle zákona o účetnictví rozlišují čtyři kategorie účetních jednotek, a to mikro účetní jednotky, malé účetní jednotky, střední účetní jednotky a velké účetní jednotky.

Zatřiďování účetních jednotek do příslušné kategorie

Stávající účetní jednotky již jsou zatříděny do příslušné kategorie. Nové účetní jednotky se zatřiďují při jejich vzniku podle příslušných kritérií, a to na základě předpokladu. U stávajících účetních jednotek se vychází z informací vykázaných v účetní závěrce, a to z hodnoty aktiv, hodnoty ročního obratu a průměrného počtu zaměstnanců.

Je zcela běžná, že v rámci trvání účetní jednotky bude docházet k takovým změnám, které povedou ke změně kategorie účetní jednotky. Aby se účetní jednotka zařadila do jiné kategorie, musí ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech překročit dvě hraniční hodnoty, případně přestane překračovat dvě hraniční hodnoty. V takovém případě změní účetní jednotka kategorii dle zákona od následujícího účetního období.

Kritéria pro zatřídění účetních jednotek dle stávající právní úpravy

Aktuálně zákon o účetnictví rozděluje účetní jednotky do čtyř kategorií, a to v závislosti na tom, zda účetní jednotka překračuje některá z uvedených kritérií. Kritéria, která zatřídění účetních jednotek posuzují, jsou aktiva celkem, roční úhrn čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců.

Aktiva celkem, dle kterých se zatřídění posuzuje, se udává v hodnotách netto. To znamená, že se jedná o hodnotu aktiv sníženou o tzv. korekce – dočasné i trvalé. Korekce představují odpisy a opravné položky.

ročního úhrnu čistého obratu je nutné upozornit na fakt, že pro účely posouzení dosažení stanovených kritérií je zapotřebí roční úhrn čistého obratu přepočítat na celé účetní období. To znamená, že pokud účetní jednotka vznikla například v půlce účetního období, musí se tato hodnota vynásobit dvěma.

Aktuální limity pro jednotlivé kategorie

Dle současné právní úpravy se za mikro účetní jednotku považuje taková účetní jednotka, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z hraničních hodnot uvedených v zákoně o účetnictví, a to:

 1. aktiva celkem 9 000 000 Kč
 2. roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč
 3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.

Jako malou účetní jednotku zákon definuje takovou účetní jednotku, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z níže uvedených hodnot:

 1. aktiva celkem 100 000 000 Kč
 2. roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč
 3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

Za střední účetní jednotku je považována taková účetní jednotka, která není ani mikro účetní jednotkou ani malou účetní jednotkou a k rozvahovému dni překračuje alespoň dvě z níže uvedených hodnot:

 1. aktiva celkem 500 000 000 Kč
 2. roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč
 3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

Za velkou účetní jednotku se považuje ta účetní jednotka, která k rozvahovému dni překračuje alespoň dvě hraniční hodnoty pro střední účetní jednotky. Za velkou účetní jednotku se navíc vždy považuje subjekt veřejného zájmu a vybrané účetní jednotky.

Navrhované změny od roku 2025

V návrhu zákona se zachovává kategorizace účetních jednotek v dosavadním rozsahu. Nově se ovšem nebude kategorizace vztahovat na účetní jednotky veřejného sektoru, ale pouze na podnikatelské účetní jednotky a na účetní jednotky neziskového sektoru.

Kategorie účetních jednotek tedy zůstávají beze změny s tím, že se budou dělit do čtyř skupin jako mikro účetní jednotky, malé účetní jednotky, střední účetní jednotky a velké účetní jednotky.

Kategorie podnikatelských a neziskových účetních jednotek tak budou výše uvedené skupiny účetních jednotek, přičemž podmínky pro jejich zatřídění budou následující.

Podmínkou pro zařazení do kategorie mikro účetních jednotek bude naplnění alespoň dvou z následujících hodnot:

 1. aktiva celkem do 9 000 000 Kč
 2. roční úhrn čistého obratu do 18 000 000 Kč
 3. průměrný počet zaměstnanců za účetní období do 10.

Podmínkou pro zařazení do kategorie malých účetních jednotek bude jednak nesplnění podmínky pro zařazení do kategorie mikro účetních jednotek a dále naplnění alespoň dvou z následujících hodnot:

Content First

 1. aktiva celkem do 100 000 000 Kč
 2. roční úhrn čistého obratu do 200 000 000 Kč
 3. průměrný počet zaměstnanců za účetní období do 50.

Podmínkou pro zařazení do kategorie středních účetních jednotek bude jednak nesplnění podmínky pro zařazení do kategorie malých účetních jednotek a dále naplnění alespoň dvou z následujících hodnot: 

 1. aktiva celkem do 500 000 000 Kč
 2. roční úhrn čistého obratu do 1 000 000 000 Kč 
 3. průměrný počet zaměstnanců za účetní období do 250.

Podmínkou pro zaražení do kategorie velkých účetních jednotek bude naplnění alespoň dvou z následujících hodnot:

 1. aktiva celkem nad 500 000 000 Kč
 2. roční úhrn čistého obratu nad 1 000 000 000 Kč
 3. průměrný počet zaměstnanců za účetní období nad 250.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).