Hlavní navigace

Zvažujete provozní úvěr? Přinášíme vám přehled nabídky včetně poplatků

3. 5. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Provozní úvěry mohou podnikatelům a firmám pomoci překlenout špatné období a v dnešní době zdražování se hodí znát jejich parametry.

Provozní úvěry slouží k financování běžného provozu firmy a jsou jimi financovány zejména krátkodobé obchodní pohledávky a zásoby. Tento úvěr může mít několik podob, jako je například kontokorent, factoring nebo klasický splátkový úvěr.

Co se dozvíte v článku
  1. Kdy je dobré přistoupit k provoznímu úvěru?
  2. Banky podnikatelské úvěry příliš nemění
  3. Nabídka provozních úvěrů
  4. Poplatky spojené s provozními úvěry
  5. Je nyní vyšší poptávka po provozních úvěrech?

Kdy je dobré přistoupit k provoznímu úvěru?

Podle ředitelky komunikace v Bance CREDITAS Lucie Brunclíkové je provozní úvěr – nejčastěji v podobě kontokorentu s pravidelným obnovením – vhodný k dorovnávání pravidelně vznikajícího časového rozdílu ve vydaných a přijatých platbách. Provozní financování se obecně hodí k provoznímu financování podnikání, například k vykrytí cash flow. Naopak investiční záměry je vhodné řešit účelovými úvěry, které jsou pro banky zpravidla méně rizikové, a proto mohou být pro koncového zákazníka méně nákladné, dodává Tereza Kaiseršotová, External Comms Manager Spokesperson z Raiffeisenbank.

Jak upozorňuje František Bouc z tiskového střediska České spořitelny, vhodnou formu úvěru je třeba přizpůsobit předmětu financování. Pokud jde o krátkodobá aktiva, jako jsou pohledávky nebio zásoby, tak je vhodné použít bankovních provozních úvěrů nebo i alternativních specifických produktů. Jedním z takových je třeba factoring, má-li klient zájem o komplexní správu pohledávek včetně jejich pojištění. V případě dlouhodobých aktiv je vhodné využít splácených investičních úvěrů, vysvětluje. Kristýna Dolejšová, tisková mluvčí mBank, přidává další možnosti financování, jako je leasing nebo investiční úvěr. Ten je vázaný na předmět investice a má dlouhodobější časový horizont. Není tak rychlý a nedá se právě využít na operativní potřeby podnikatele. Investiční úvěry jsou poskytovány ve vysokých finančních objemech. Leasing je typem investičního úvěru a slouží pro nákup aut, ale i různých strojů, doplňuje.

Banky podnikatelské úvěry příliš nemění

V Bance CREDITAS se naposledy vloni v nabídce objevil QUICK úvěr, který je určen malým a středním firmám a podnikatelům a je koncipován jako neúčelový. Lze jej tedy použít na provoz, investice, refinancování či různé další účely. Kromě výhodné sazby má také nadstandardní dobu splatnosti (až 9 let) a jeho výše se pohybuje v rozmezí 0,5 – 10 milionů korun. Tato banka také nově nabízí kontokorent do 350 000 korun, který je určen zejména menším PO a FOP a má jednodušší proceduru schvalování. Jak potvrdila Tereza Kaiseršotová, v Raiffeisenbank po celý květen budou nabízet podnikatelské úvěry bez poplatku za sjednání, což se týká i provozních úvěrů. Podnikatelé a firmy s ročním obratem do 50 mil Kč mohou vždy uspořit minimálně 4000 Kč, u úvěrů vyšších než 800 tis. Kč to může být i více, upřesňuje. V České spořitelně ani v mBank pak žádné změny v souvislosti s podnikatelskými úvěry v poslední době nerealizovali.

Nabídka provozních úvěrů

Banka Creditas nabízí provozní úvěr nebo kontokorent zajištěný nemovitostí. Provozní splácený úvěr je účelový úvěr určený k financování provozních potřeb, refinancování závazků nebo refundaci peněžních prostředků vynaložených na provoz. Kontokorent je určený k opakovanému financování provozních potřeb nebo refinancování závazků prokazatelně použitých k financování provozu. Pokud jde o splácený úvěr SME klientů, je splatnost až 6 let, pokud o kontokorent, pak 12 měsíců (s opakovaným prodloužením o dalších 12 měsíců). Horní limit je 25 milionů korun. Pro korporátní klienty je výše omezena jen obratem a splatnost je 5 let, vyjmenovává parametry Lucie Brunclíková. V České spořitelně je u provozního úvěru možné jednorázové nebo průběžné čerpání s tím, že je možné si zvolit délku splácení, termín splátek i jejich výši. Samotná výše úvěru je závislá na velikosti klienta a jeho provozních potřebách. Co se týče splatnosti, ta je obvykle jeden rok, ale s pravidelnou obnovou. Běžné provozní úvěry jsou ze své podstaty neomezené, doplňuje František Bouc.

V ČSOB je v rámci provozních výdajů možné si sjednat povolené přečerpání účtu REZERVA, kreditní kartu pro podnikatele (KREDITKA) nebo RYCHLÝ ÚVĚR na podnikání. Ten je až do výše 4 milionů korun, má splatnost 8 let a není potřeba zde dokládat účel čerpání. Fio banka nabízí hned několik možností firemních úvěrů, jako je například provozní a investiční financování, developerské projektové financování nebo refinancování závazků. U úvěrů v této bance je preferováno ručení nemovitostí, jako doplněk lze akceptovat ručení bonitními pohledávkami, movitým majetkem, případně různé záruky nebo ručení cennými papíry. Mezi výhody patří nulové poplatky za vedení úvěru, účtu i platební styk a také žádné sankce za předčasné splacení.

Podnikatelské půjčky od Komerční banky je možné využít na překonání nečekaných finančních problémů, financování provozu a investic nebo zásob a provozních potřeb. Kromě úvěru na provozní a investiční potřeby je možné si zvolit také úvěr revolvingový, kontokorentní nebo například na běžné prostředky. Úvěr na provozní a investiční potřeby může být krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý a maximálně do předpokládané výše úvěrovaných potřeb. Čerpání je jednorázové nebo postupné a úroková sazba může být jak pevná, tak pohyblivá. V mBank si lze zažádat o povolené přečerpání na mKonto Business. Výše tohoto bezúčelového úvěru je od 10 000 Kč do 300 000 Kč a není nutné prokazovat účel a zajištění. Doba splatnosti je 12 měsíců s tím, že při řádném plnění sjednaných podmínek je zaručeno automatické prodloužení úvěru na dalších 12 měsíců.

ebf 24 - tip duben

V Raiffeisenbank firmy s obratem do 50 milionů korun mohou žádat o provozní financování formou kontokorentního úvěru, který má maximální limit 5 milionů Kč a jehož výhodou je neomezená splatnost. Dále nabízíme neúčelový úvěr, tedy splátkovou variantu provozního financování, který je až do výše 8,7 milionů Kč se splatností až 15 let, uvádí Tereza Kaiseršotová. Provozní financování nabízí také Trinity Bank, ta však nemá u svých produktů uvedeny podrobnosti a do uzávěrky neposkytla vyjádření. UniCredit Bank má v nabídce Mikro kontokorent nebo Business kontokorent. V prvním případě se jedná o finanční rezervu bez velkého papírování. Není zde nutnost předkládat daňové přiznání nebo mít podnikatelskou historii a limit je až 250 tisíc korun. Druhá varianta s nízkou úrokovou sazbou má na základě předloženého daňového přiznání limit ve výši až 1 000 000 Kč. Úroková sazba je od 7,9 % p. a. a není nutné zajištění nemovitosti.

Banka Výše úvěru Doba splatnosti Úroková sazba
Banka CREDITAS 25 milionů Kč 5 let od 4 % p.a.
Česká spořitelna individuální individuální individuální
ČSOB Až 4 mil. Kč až 8 let neuvedeno
Fio od 3 mil. Kč 1–8 let individuální
Komerční banka neuvedeno neuvedeno individuální
mBank od 10 000 Kč do 300 000 Kč 1 rok 5,9 % p.a. – 9,9 % p.a.
Raiffeisenbank 8,7 mil. Kč 15 let 7 ,05% (základní sazba pro úvěry pro podnikatele)
Trinity Bank neuvedeno neuvedeno neuvedeno
UniCredit Bank 1 000 000 Kč, až 15% obratu neuvedeno od 7,9 % p. a.

Poplatky spojené s provozními úvěry

Banka Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr Poskytnutí úvěru Poplatky za správu úvěru (měsíčně) Předčasné splacení části nebo celého úvěru/mimořádná splátka
Banka CREDITAS individuálně individuálně 100 individuálně
Česká spořitelna 0,6 %, min. 5 000 Kč zdarma 300 neuvedeno
ČSOB 0,3 % z výše úvěru, min. 2 000 Kč 0,5 % z výše úvěru, min. 5 000 Kč min. 500 Kč za každý započatý měsíc po celou dobu trvání obchodu individuální
Fio zdarma individuální zdarma bez sankcí
Komerční banka 2 000 + 0,3 % max. 30 000 2 000 + 0,6 % 600 neuvedeno
mBank zdarma zdarma 100 2 %, min. 1 000 Kč z výše předčasné splátky
Raiffeisenbank 0,5 % z poskytnuté výše úvěru, min. 4 000 Kč zdarma 250 neuvedeno
Trinity Bank individuální individuální individuální individuální
UniCredit Bank zdarma 0,3 % z objemu úvěru, min. 3 000 Kč, max. 15 000 Kč 400 neuvedeno

Je nyní vyšší poptávka po provozních úvěrech?

V České spořitelně v současné době žádné významné výkyvy nepozorují. Nicméně některá specifická odvětví vykazují vyšší potřeby, např. obchodníci s hutním materiálem, podotýká František Bouc. V případě Raiffeisenbank je zájem o provozní úvěry vesměs podobný jako v předcovidovém období a ani oni nepociťují žádné dramatické výkyvy. Podobně také v mBank je zájem klientů o mRezervu Business konzistentní. V průběhu celého roku 2021 úvěrové portfolio banky rostlo. Rostoucí zájem vidíme i nyní. S ohledem na úrokové sazby mají klienti nyní zájem i o úvěry v eurech a USD, dodává Lucie Brunclíková s tím, že vliv inflace u provozního financování zatím nějak zásadní není. Důvodem podle ní je, že na rozdíl třeba od investičních úvěrů (kde je snazší záměr odložit) provozní úvěr firma potřebuje hlavně k pokrytí časového rozdílu plateb za zboží, materiál apod. a přijatých plateb z faktur. František Bouc uvádí, že zvyšování úrokových sazeb spíše než poptávka po úvěrech více ovlivňuje požadovaná měna úvěru, kde je výrazný rozdíl mezi PRIBORem a EURIBORem. V případě úvěrování v eurech je ale třeba řádně zhodnotit cizoměnové pozice klienta, zdůrazňuje závěrem.

Nové články do mailu

Odesíláme každý den nebo každý týden. Odebírejte i zcela nový newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).