Hlavní navigace

Daň z nemovitých věcí

Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává vždy po roce, ve kterém se v katastru nemovitostí změnil vlastník nemovitosti. Vypočítává se jako násobek výměry nemovitosti s příslušnými sazbami a koeficienty. Daň z nemovitosti je splatná každý rok do konce května, pokud její výše přesahuje 5000 korun, můžete si platbu rozdělit na dvě poloviny. První uhradíte do konce května, druhou do konce listopadu.
nápověda
Vyberte druh nemovitosti
nápověda
Zahrnuje se do daňového přiznání a vypočítává se tedy pouze v případě, že výměra zastavěné plochy přesahuje 16 m2.
nápověda
V případě, že na pozemku žádnou nemovitou stavbu nemáte, zadejte 0.
nápověda
Uveďte pouze podlaží s výměrou alespoň dvou třetin zastavěné plochy.
nápověda
Údaj naleznete v Seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, stanovenými vyhláškou ministerstva zemědělství.
Koeficienty pro svou nemovitost
nápověda
Variantu ručního zadání koeficientů musíte použít, pokud jsou pro vaši nemovitost stanoveny vyhláškou.
nápověda
Obec může pro jednotlivé části obce vyhláškou zvýšit tento koeficient o jednu kategorii nebo snížit o 1-3 kategorie. V Praze může město koeficient 4,5 navýšit na 5,0 (což také udělalo).
nápověda
Pokud obec, v jejímž katastru nemovitost leží, tento koeficient závaznou vyhláškou vyhlásila, pak vyplňte 1,5; pokud se tak nestalo vyplňte 1.
nápověda
Pokud je nemovitost umístěna v národním parku nebo v I. zóně chráněné krajinné oblasti, pak vyplňte 2; pokud nikoli vyplňte 1.
nápověda
Uveďte místní koeficient v hodnotě 2, 3, 4 nebo 5, pokud jej stanovila obec, v jejímž katastru je vaše nemovitost. Pokud příslušná obec místní koeficient nestanovila, zadejte hodnotu 1.
Nemovitost je umístěna v národním parku nebo v zóně I. chráněné krajinné oblasti
nápověda
Je-li předmětem daně zdanitelná stavba, vyplňte číslo popisné nebo evidenční, které jí bylo přiděleno.
nápověda
Uveďte parcelní číslo, na kterém se označený druh pozemku nachází. Parcelní číslo se zapíše tak, že před lomítkem se zapíše kmenové číslo parcely a za lomítkem poddělení.

Daňová kalkulačka slouží pro pohodlí čtenářů při řešení daňových povinností vůči orgánům veřejné správy. Vyvinuli jsme maximální úsilí pro přesný výpočet při zadání potřebných vstupních dat. Je však věcí každého poplatníka, uživatele daňové kalkulačky, aby si správnost všech výpočtů, výstupních dat daňové kalkulačky, stejně jako správnost a úplnost všech údajů uvedených v daňové kalkulačce ověřil dle platných právních norem, případně pokynů příslušného správce daně. Upozorňujeme Vás, že neneseme žádnou odpovědnost za podané daňové přiznání a související přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovny na základě výstupních dat naší kalkulačky. Za toto podání je zodpovědný daňový poplatník.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).