Hlavní navigace

Změna pravidel u zvláštního režimu jednoho správního místa (MOSS)

Dobrý den,

v článku https://www.podnikatel.cz/clanky/odkdy-budou-ucinne-zmeny-u-dane-z-prijmu-a-dph-ktere-prinasi-danovy-balicek/, poslední odstavec "Některé změny DPH už platí", je ve druhé větě uvedeno "...kteří pro odvod daně z přidané hodnoty v členských státech používají zvláštní režim jednoho správního místa, se budou při vystavování daňových dokladů nově řídit pravidly, která platí ve státě, ve kterém jsou v režimu registrováni". Což je v návrhu zákona o DPH §27 řešeno doplněním nového odstavce 3).

Můj dotaz je, zda do pravidel, které platí ve státě, ve kterém je osoba ke zvláštnímu režimu registrovaná, náleží i sazba DPH. Což by pro nás, jako dodavatele elektornických služeb na Slovensko, přineslo povinnost uplatnit českou sazbu DPH, tedy 21%. Doposud vystavujeme doklady neplátcům DPH na Slovensku se slovenskou DPH 20%.

Děkuji.

Miloš
22. 1. 2019 11:06

Odpověď

Dobrý den,

Vámi citovaný článek upozorňuje na změnu, která souvisí s vystavováním daňových dokladů v rámci režimu jednoho správního místa (MOSS). Doposud totiž platilo obecné pravidlo, že daňové doklady se vystavují podle pravidel toho státu, kde se nachází místo plnění, což je u MOSS stát příjemce plnění (odběratele). Nově se daňové doklady vystavují podle pravidel země, kde je dodavatel k MOSS registrován.

Skutečně se však jedná pouze o pravidla pro vystavování daňových dokladů (tj. pravidla pro uvádění náležitostí daňových dokladů, jejich podoby - písemné či elektronické) atp. Byť by měla být tato pravidla harmonizována v rámci Evropské unie, některé členské státy je mají modifikována a pro plátce DPH v rámci režimu MOSS to znamenalo, že museli respektovat pravidla všech států, kde se nacházeli jejich odběratelé. Důvodem změny je tedy určité administrativní zjednodušení.

Rozhodně to však neznamená, že by se v důsledku této změny používaly sazby daně z přidané hodnoty v České republice i pro plnění, která mají v rámci režimu MOSS místo plnění v jiném členském státu EU. Jedná se skutečně pouze o aplikaci “administrativních” pravidel pro vystavování daňových dokladů uvedených v § 27 až § 35a zákona o dani z přidané hodnoty.

Přeji Vám hezký den.

S pozdravem

Ing. Jan Molín, Ph.D. (poradce pro daně)