Hlavní navigace

AGRO PERTOLTICE, a.s.

Firma AGRO PERTOLTICE, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5839, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 68 116 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25745042

Sídlo:

Nová 331, Zruč nad Sázavou, 285 22

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

12. 3. 1999

DIČ:

CZ25745042

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
0164 Zpracování osiva pro účely množení
06 Těžba ropy a zemního plynu
10890 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
3317 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
431 Demolice a příprava staveniště
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
4941 Silniční nákladní doprava
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5839, Městský soud v Praze

Obchodní firma

AGRO PERTOLTICE, a.s. od 12. 3. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 12. 3. 1999

adresa

Nová 331
Zruč nad Sázavou 28522 od 15. 11. 2016

adresa

čp. 331
Zruč nad Sázavou 28522 do 15. 11. 2016 od 12. 3. 1999

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 6. 2014

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 23. 6. 2014

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 23. 6. 2014

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 23. 6. 2014

Zámečnictví, nástrojářství od 23. 6. 2014

opravy silničních vozidel od 3. 11. 2001

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 23. 6. 2014 od 3. 11. 2001

opravy pracovních strojů do 23. 6. 2014 od 3. 11. 2001

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 23. 6. 2014 od 3. 11. 2001

provozování čerpacích stanic s paliva a mazivy do 23. 6. 2014 od 3. 11. 2001

pronájem a půjčování věci movitých do 23. 6. 2014 od 3. 11. 2001

přípravné práce pro stavby do 23. 6. 2014 od 3. 11. 2001

specializovaný maloobchod do 23. 6. 2014 od 3. 11. 2001

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 23. 6. 2014 od 3. 11. 2001

maloobchod použitým zbožím do 23. 6. 2014 od 3. 11. 2001

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 23. 6. 2014 od 3. 11. 2001

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 23. 6. 2014 od 3. 11. 2001

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 23. 6. 2014 od 3. 11. 2001

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků od 12. 3. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží uvedeného v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.) do 3. 11. 2001 od 12. 3. 1999

opravy motorových vozidel do 3. 11. 2001 od 12. 3. 1999

výroba a opravy zemědělských strojů do 3. 11. 2001 od 12. 3. 1999

pronájem movitých věcí do 3. 11. 2001 od 12. 3. 1999

účetní, organizační a ekonomické poradenství a služby do 3. 11. 2001 od 12. 3. 1999

silniční motorová doprava nákladní do 23. 6. 2014 od 12. 3. 1999

silniční motorová doprava osobní do 23. 6. 2014 od 12. 3. 1999

ošetřování rostlin, rostlinných produktů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin do 23. 6. 2014 od 12. 3. 1999

záměčnictví do 23. 6. 2014 od 12. 3. 1999

Ostatní skutečnosti

Omezení převoditelnosti akcií: K převodu akcií na jméno je třeba souhlasu představenstva. (čl. VIII., odst. 7 stanov) od 9. 2. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 6 od 23. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 23. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 23. 6. 2014

Jediný akcionář rozhodl dne 21,6,2000 takto: Základní jmění se zvyšuje minimálně o 56.676.000,- Kč, s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s určením maximální výše zvýšení základního jmění 86.232.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. Bude upisováno minimálně: 2096 ks kmenových akcií na jméno ve jmen.hodnotě 1.000,-Kč 5458 ks kmenových akcií na jméno ve jmen.hodnotě 10.000,-Kč Bude upisována maximálně: 2152 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 8408 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč Všechny nově upisované akcie jsou na jméno,v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů,která bude umístěna v sídle společnosti ve Zruči nad Sázavou 331 v kanceláři předsedy představenstva společnosti. A) Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan.§ 203 odst.2 písm.d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Pertoltice se sídlem ve Zruči nad Sázavou, kteří jsou vlastníky majetkových podílů jak jsou včetně výše nepeněžitého vkladu uvedeni v notářském zápisu N 188/2000 JUDr.Jaroslava Hájka - notáře v Kutné Hoře a ve znaleckých posudcích níže uvedených. Nabídka k upisování akcií bude všem předem určeným zájemcům oznámena dopisem, který bude odeslán do dvou dnů od právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní jmění v obchodním rejstříku a jehož obsahem bude i kopie pravomocného usnesení soudu. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě.Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Pertoltice se sídlem Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora IČO: 00104515 podle zákona č. 42/1992 Sb. Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob schválil jediný akcionář ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing.Antonína Nováka ze dne 17.06.2000,znalecký posudek č. 76/2000 a znalce ing.René Matyse ze dne 17,06,2000,znalecký posudek č. 62/2000. B) Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvo Pertoltice se sídlem ve Zruči nad Sázavou, okres Kutná Hora, IČO:00104515. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti včetně příslušenství ve vlastnictví předem určeného upisovatele zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Kutné Hoře na listu vlastnictví 24 pro kat. území Bohdaneč u Zbraslavic, obec Bohdaneč, okres Kutná Hora jako: - zem.hosp. budova postavená na cizím pozemku parc.č.st.150 - zem.hosp. budova postavená na cizím pozemku parc.č.st.151 Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 08.06.2000 zapsaným pod poř.č.2405/399/2000 vypracovaným soudním znalcem ing.Milanem Zadražilem a znaleckým posudkem ze dne 08.06.2000, znalecký posudek č. 626/11 vypracovaným soudním znalcem ing.Jaroslavem Vokolkem. Jediný akcionář schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - nemovitého majetku a nepeněžitý vklad shora specifikován je vkládán ve výši 7.700.000,- Kč, tj. ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem ing.Milanem Zadražilem. Vkladatel je povinen splatit nepeněžitý vklad ve stejné lhůtě jako je stanovená pro upisování akcií. V okamžik úpisu a v místě úpisu předá vkladatel písemné prohlášení vkladatele a současně fyzicky předá nemovitosti v místě,kde nemovitosti stojí. do 23. 7. 2001 od 13. 11. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 68 116 000 Kč

od 23. 7. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 23. 7. 2001 od 12. 3. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 216 od 23. 6. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 180 od 23. 6. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 241 od 23. 6. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 6 497 do 23. 6. 2014 od 23. 7. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 146 do 23. 6. 2014 od 23. 7. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 23. 7. 2001 od 12. 3. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Dana Blažejovská

člen

První vztah: 24. 6. 2019

vznik členství: 17. 5. 2019

Jabloňová 846, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Pavel Tomášek

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2019

vznik členství: 17. 5. 2019

vznik funkce: 30. 5. 2019

Slavošov 2, 285 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Prchal

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2019

vznik členství: 17. 5. 2019

vznik funkce: 30. 5. 2019

Zbraslavice 45, 285 22, Česká republika

Historické vztahy

Václav Prchal

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2016 - Poslední vztah: 24. 6. 2019

vznik členství: 7. 5. 2014

zánik členství: 7. 5. 2019

Zbraslavice 45, 285 22, Česká republika

Pavel Tomášek

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2016 - Poslední vztah: 24. 6. 2019

vznik členství: 7. 5. 2014

zánik členství: 7. 5. 2019

vznik funkce: 20. 5. 2014

zánik funkce: 7. 5. 2019

Slavošov 2, 285 22, Česká republika

Dana Blažejovská

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2016 - Poslední vztah: 24. 6. 2019

vznik členství: 7. 5. 2014

zánik členství: 7. 5. 2019

Jabloňová 846, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Pavel Tomášek

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 11. 2016

vznik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2014

Slavošov 2, 285 22, Česká republika

Dana Blažejovská

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 11. 2016

vznik členství: 7. 5. 2014

Jabloňová 846, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Václav Prchal

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 11. 2016

vznik členství: 7. 5. 2014

Zbraslavice 45, 285 22, Česká republika

Václav Prchal

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2011 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 10. 5. 2011

zánik členství: 7. 5. 2014

Hodkov 45, 285 22, Česká republika

Stanislav Tomášek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2009 - Poslední vztah: 8. 6. 2011

vznik členství: 18. 5. 2009

zánik členství: 27. 4. 2011

Slavošov 2, 285 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dana Blažejovská

místopředseda

První vztah: 3. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 22. 5. 2009

zánik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 26. 5. 2009

zánik funkce: 7. 5. 2014

Jabloňová 846, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Ing. František Šusta

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 22. 5. 2009

zánik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 26. 5. 2009

zánik funkce: 7. 5. 2014

Vlašimská 128, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Ing. František Šusta

předseda

První vztah: 22. 9. 2004 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 28. 5. 2004

vznik funkce: 31. 5. 2004

Vlašimská 128, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Dana Blažejovská

místopředseda

První vztah: 22. 9. 2004 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 28. 5. 2004

vznik funkce: 31. 5. 2004

Jabloňová 846, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Pavel Tomášek

člen

První vztah: 22. 9. 2004 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 26. 5. 2004

Hranice 2, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Dana Blažejovská

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 1999 - Poslední vztah: 22. 9. 2004

vznik členství: 12. 3. 1999

zánik členství: 28. 5. 2004

Jabloňová 846, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Václav Jakl

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 1999 - Poslední vztah: 22. 9. 2004

vznik členství: 12. 3. 1999

zánik členství: 28. 5. 2004

vznik funkce: 12. 3. 1999

zánik funkce: 28. 5. 2004

Buda 6, Horka II., 285 22, Česká republika

František Tvrdík

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 1999 - Poslední vztah: 22. 9. 2004

vznik členství: 12. 3. 1999

zánik členství: 14. 4. 2004

Bohdaneč čp. 2, 285 25, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Jaroslav Bělina

předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2019

vznik členství: 17. 5. 2019

vznik funkce: 30. 5. 2019

Nová 988, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Alena Havlenová

člen

První vztah: 24. 6. 2019

vznik členství: 17. 5. 2019

Ke Brodu 879, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Ing. Zdeněk Nácovský

člen

První vztah: 24. 6. 2019

vznik členství: 17. 5. 2019

Horka II 75, 285 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Libor Nácovský

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2019

vznik členství: 17. 5. 2019

vznik funkce: 30. 5. 2019

Horka II 91, 285 22, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Zachariáš

člen

První vztah: 24. 6. 2019

vznik členství: 17. 5. 2019

Ke Brodu 884, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Jaroslav Šusta

člen

První vztah: 24. 6. 2019

vznik členství: 17. 5. 2019

Kralická 1069/15, Praha, 100 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Petr Zachariáš

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2016 - Poslední vztah: 24. 6. 2019

vznik členství: 7. 5. 2014

zánik členství: 7. 5. 2019

Ke Brodu 884, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Libor Nácovský

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2016 - Poslední vztah: 24. 6. 2019

vznik členství: 7. 5. 2014

zánik členství: 7. 5. 2019

vznik funkce: 20. 5. 2014

zánik funkce: 7. 5. 2019

Horka II 91, 285 22, Česká republika

Ing. František Šusta

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2016 - Poslední vztah: 23. 5. 2019

vznik členství: 7. 5. 2014

zánik členství: 27. 4. 2019

Vlašimská 128, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Alena Havlenová

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2016 - Poslední vztah: 24. 6. 2019

vznik členství: 7. 5. 2014

zánik členství: 7. 5. 2019

Ke Brodu 879, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Ing. Zdeněk Nácovský

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2016 - Poslední vztah: 24. 6. 2019

vznik členství: 7. 5. 2014

zánik členství: 7. 5. 2019

Horka II 75, 285 22, Česká republika

Ing. Jaroslav Bělina

předseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2016 - Poslední vztah: 24. 6. 2019

vznik členství: 7. 5. 2014

zánik členství: 7. 5. 2019

vznik funkce: 20. 5. 2014

zánik funkce: 7. 5. 2019

Nová 988, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Ing. František Šusta

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 11. 2016

vznik členství: 7. 5. 2014

Vlašimská 128, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Alena Havlenová

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 11. 2016

vznik členství: 7. 5. 2014

Ke Brodu 879, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Ing. Zdeněk Nácovský

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 11. 2016

vznik členství: 7. 5. 2014

Horka II 75, 285 22, Česká republika

Ing. Jaroslav Bělina

předseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 11. 2016

vznik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2014

Nová 988, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Libor Nácovský

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 11. 2016

vznik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2014

Horka II 91, 285 22, Česká republika

Petr Zachariáš

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 11. 2016

vznik členství: 7. 5. 2014

Ke Brodu 884, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Ing. Jaroslav Bělina

předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 22. 5. 2009

zánik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 26. 5. 2009

zánik funkce: 7. 5. 2014

Nová 988, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Libor Nácovský

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 22. 5. 2009

zánik členství: 7. 5. 2014

Horka II 91, 285 22, Česká republika

Pavel Hlava

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 22. 5. 2009

zánik členství: 7. 5. 2014

Bohdaneč 17, 285 22, Česká republika

Pavel Tomášek

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 22. 5. 2009

zánik členství: 7. 5. 2014

Slavošov 2, 285 22, Česká republika

Ing. Zdeněk Nácovský

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 22. 5. 2009

zánik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 26. 5. 2009

zánik funkce: 7. 5. 2014

Horka II 75, 285 22, Česká republika

Alena Havlenová

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 22. 5. 2009

zánik členství: 7. 5. 2014

Ke Brodu 879, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

František Havrda

člen

První vztah: 22. 9. 2004 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 28. 5. 2004

Starý Samechov 5, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Pavel Hlava

člen

První vztah: 22. 9. 2004 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 28. 5. 2004

Prostřední Ves 17, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Ing. Jaroslav Bělina

předseda

První vztah: 22. 9. 2004 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 28. 5. 2004

vznik funkce: 31. 5. 2004

Nová 988, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

František Sýs

člen

První vztah: 22. 9. 2004 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 28. 5. 2004

Březina 6, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Ing. Zdeněk Nácovský

místopředseda

První vztah: 22. 9. 2004 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 28. 5. 2004

vznik funkce: 31. 5. 2004

Horka II čp. 75, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Stanislav Tomášek

člen

První vztah: 22. 9. 2004 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 28. 5. 2004

Hranice 2, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Ing. Jaroslav Bělina

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2004 - Poslední vztah: 22. 9. 2004

vznik členství: 12. 3. 1999

zánik členství: 28. 5. 2004

vznik funkce: 12. 3. 1999

zánik funkce: 28. 5. 2004

Nová 988, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Pavel Hlava

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1999 - Poslední vztah: 22. 9. 2004

vznik členství: 12. 3. 1999

zánik členství: 28. 5. 2004

Prostřední Ves 17, Bohdaneč, 285 21, Česká republika

František Sýs

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1999 - Poslední vztah: 22. 9. 2004

vznik členství: 12. 3. 1999

zánik členství: 28. 5. 2004

Březina 6, Vlastějovice, 285 22, Česká republika

Pavel Závorka

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1999 - Poslední vztah: 22. 9. 2004

vznik členství: 12. 3. 1999

zánik členství: 28. 5. 2004

Onšovec 8, Horka II., 285 22, Česká republika

Ing. Zdeněk Nácovský

člen-místopředseda představenstva

První vztah: 12. 3. 1999 - Poslední vztah: 22. 9. 2004

vznik členství: 12. 3. 1999

zánik členství: 28. 5. 2004

vznik funkce: 12. 3. 1999

zánik funkce: 28. 5. 2004

Horka II. čp. 75, 285 22, Česká republika

Ladislav Fanta

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1999 - Poslední vztah: 22. 9. 2004

vznik členství: 12. 3. 1999

zánik členství: 28. 5. 2004

Pavlovice 6, Vlastějovice, 285 22, Česká republika

Ing. Jaroslav Bělina

člen-předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 1999 - Poslední vztah: 7. 2. 2004

vznik členství: 12. 3. 1999

vznik funkce: 12. 3. 1999

Zbraslavice 253, 285 21, Česká republika

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, za které jednají dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda, nebo samostatně písemně pověřený člen představenstva.

od 23. 6. 2014

Za společnost jednají dva členové představenstva nebo písemně pověřený člen představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 23. 6. 2014 od 3. 11. 2001

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jenají navenek jménem společnosti dva členové představenstva. Za společnost podepisují společně dva členové představenstva, a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 3. 11. 2001 od 12. 3. 1999

Další vztahy firmy AGRO PERTOLTICE, a.s.

Zemědělské družstvo Pertoltice v likvidaci

První vztah: 12. 3. 1999 - Poslední vztah: 23. 7. 2001

Nová 331, Zruč nad Sázavou, 285 22

Další vztah k tomuto subjektu

Akcionáři

Zemědělské družstvo Pertoltice, IČ: 00104515

Česká republika, Zruč n/Sáz.

do 23. 7. 2001 od 12. 3. 1999

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 12. 3. 1999

Živnosti

Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 3. 1999
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 12. 3. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 12. 3. 1999
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 3. 1999
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 3. 1999
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 3. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).