Hlavní navigace

ZEMKO Kožlí a.s.

Firma ZEMKO Kožlí a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1426, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 85 674 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25252020

Sídlo:

Kožlí 170, 582 93

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 6. 1996

DIČ:

CZ25252020

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
02 Lesnictví a těžba dřeva
256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů&#59^ obrábění
289 Výroba ostatních strojů pro speciální účely
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1426, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

ZEMKO Kožlí a.s. od 11. 6. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 11. 6. 1996

adresa

170
Kožlí 58293 od 7. 8. 2014

adresa

170
Kožlí do 26. 4. 2002 od 11. 6. 1996

Předmět podnikání

Zemědělská výroba od 7. 8. 2014

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 7. 8. 2014

Kovářství, podkovářství od 7. 9. 2011

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 7. 9. 2011

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 9. 2011

Zemědělská výroba zaměření zemědělské vžýroby a) - rostlinná výroba b) - živočišná výroba c) - prokudce chovných wa plemenných zvířat aq využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedeníá v písmenu b) d) - výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin e) - úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby g) - hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu do 7. 8. 2014 od 7. 9. 2011

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, do 7. 8. 2014 od 7. 9. 2011

Zemědělská výroba - zaměření zemědělské výroby: - rostlinná výroba - živočišná výroba - produkce chovných plemenných zvířat - výroba osiv a sadby do 7. 9. 2011 od 15. 8. 2006

Opravy silničních vozidel od 26. 4. 2002

Opravy pracovních strojů do 7. 9. 2011 od 26. 4. 2002

Specializovaný maloobchod do 7. 9. 2011 od 26. 4. 2002

Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 7. 9. 2011 od 26. 4. 2002

Podnikání v oblasti nakládání s odpady, vyjma nebezpečných do 7. 9. 2011 od 6. 1. 2000

Provozování vodovodů a kanalizací do 7. 9. 2011 od 6. 1. 2000

Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní do 7. 9. 2011 od 6. 1. 2000

Hostinská činnost od 23. 1. 1997

Opravy motorových vozidel do 26. 4. 2002 od 23. 1. 1997

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 26. 4. 2002 od 23. 1. 1997

Opravy zemědělských strojů do 26. 4. 2002 od 23. 1. 1997

Kovářství do 7. 9. 2011 od 23. 1. 1997

Lesnictví do 7. 9. 2011 od 23. 1. 1997

Práce speciální mechanizací do 7. 9. 2011 od 23. 1. 1997

Silniční motorová doprava nákladní do 7. 9. 2011 od 23. 1. 1997

Zemědělská výroba do 15. 8. 2006 od 11. 6. 1996

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 7. 8. 2014

Základní jmění se zvyšuje o 3.862.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, a sice: 262 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 360 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Všechny nově vydané akcie jsou na jméno, v listinné podobě a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách a obchodním zákoníku. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu nepoužije. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanoví 20 dnů a počíná běžet první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Listina upisovatelů bude umístěna v sídle společnosti v Kožlí 170 v kanceláři předsedy představenstva, kde se současně splatí nepeněžité vklady. Upisovatel může zmocnit jinou osobu, aby za něj úpis provedla. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Možným upisovatelům, kteří nemohou svoje pohledávky upisovat v sídle společnosti a splňují podmínky upisování, se dává možnost upisovat své pohledávky na tzv. individuální listy upisovatele, které vrátí s vla stnoručním podpisem. Individuální list upisovatele obsahuje všechny náležitosti upisovací listiny a je považován za úpis. Každý upisovatel v souladu s ustanovením § 59 odst. 5 obch. zákoníku podepíše postupní smlouvu, kterou svou pohledávku vůči Zemědělsk ému družstvu se sídlem v Kožlí postoupí akciové společnosti ZEMKO Kožlí a.s.. Tyto pohledávky se tak stanou majetkem společnosti ZEMKO Kožlí, a.s.. Nepeněžité vklady tak budou splaceny v plné výši při úpisu. Upisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady. Předmětem nepeněžitého vkladu se navrhuje smluvně postoupená pohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona č. 42/1992 Sb., uplatněných fyzickými osobami vůči majetku Zemědělského družstva Kožlí se sídlem v Kožlí, I ČO: 0 12 25 13. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva ke dni zahájení upisování. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky ing. Nováka ze dne 14. 4. 1997, znal. posudek 3/1997 a ing. Matyse ze dne 14. 4. 1997, znal. posudek 3/1997, znalci z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství ve výši. Úpis nových akcií bude nabídnut oprávněným osobám Zemědělského družstva se sídlem v Kožlí, jak jsou uvedeni v notářském zápisu NZ 234/97 notářky Liběny Pernicové. Valná hromada schválila ocenění nepeněžitých vkladů na základě výše uvedených znaleckých po sudků. do 14. 4. 1998 od 29. 10. 1997

Akcie jsou převoditelné po předchozím písemném souhlasu představenstva. do 7. 8. 2014 od 23. 1. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 85 674 000 Kč

od 14. 4. 1998

Základní kapitál

vklad 81 812 000 Kč

do 14. 4. 1998 od 23. 1. 1997

Základní kapitál

vklad 6 188 000 Kč

do 23. 1. 1997 od 11. 6. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 744 od 7. 8. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 8 193 od 7. 8. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 744 do 7. 8. 2014 od 26. 4. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 8 193 do 7. 8. 2014 od 26. 4. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 744 do 26. 4. 2002 od 14. 4. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 8 193 do 26. 4. 2002 od 14. 4. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 482 do 14. 4. 1998 od 23. 1. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 833 do 14. 4. 1998 od 23. 1. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 188 do 23. 1. 1997 od 11. 6. 1996

Statutární orgán

7 fyzických osob

Josef Rajdl

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

Hněvkovice 126, 582 94, Česká republika

Ing. Marie Nepovímová

předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 24. 6. 2016

Kožlí 195, 582 93, Česká republika

František Kocián

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

Hněvkovice 122, 582 94, Česká republika

Josef Pajer

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

Barborka 31, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ivo Holeta

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

Letní 1254, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Roman Vosika

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

Hněvkovice 6, 584 01, Česká republika

Jiří Smejkal

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 24. 6. 2016

Kožlí 60, 584 01, Česká republika

Historické vztahy

Jiří Smejkal

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 24. 6. 2016

Kožlí 60, 584 01, Česká republika

Ivo Holeta

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2016

Letní 1254, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Marie Nepovímová

předseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 24. 6. 2016

Kožlí 195, 582 93, Česká republika

Josef Rajdl

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2016

Hněvkovice 126, 582 94, Česká republika

František Kocián

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2016

Hněvkovice 122, 582 94, Česká republika

Josef Pajer

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2016

Barborka 31, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Roman Vosika

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2016

Hněvkovice 6, 584 01, Česká republika

Josef Rajdl

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

Hněvkovice 126, 582 94, Česká republika

František Kocián

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

Hněvkovice 122, 582 94, Česká republika

Jiří Smejkal

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2011

Kožlí 60, 584 01, Česká republika

Ing. Marie Nepovímová

předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2011

Kožlí 195, 582 93, Česká republika

Roman Vosika

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

Hněvkovice 6, 584 01, Česká republika

Josef Pajer

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

Barborka 31, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ivo Holeta

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

Letní 1254, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Josef Rajdl

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2011 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 24. 6. 2011

vznik funkce: 17. 2. 2011

zánik funkce: 24. 6. 2011

Hněvkovice 126, 582 94, Česká republika

Roman Vosika

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2011 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik členství: 17. 2. 2011

Hněvkovice 6, 584 01, Česká republika

Jiří Hybšt

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2006 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 17. 2. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 17. 2. 2011

Mstislavice 23, 584 01, Česká republika

Josef Rajdl

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2006 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 22. 6. 2006

Hněvkovice 126, 582 94, Česká republika

Ing. Marie Nepovímová

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 24. 6. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 24. 6. 2011

Kožlí 195, 582 93, Česká republika

Jiří Smejkal

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 24. 6. 2011

Bohumilice 60, 584 01, Česká republika

František Kocián

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 24. 6. 2011

Hněvkovice 122, 582 94, Česká republika

Josef Pajer

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 24. 6. 2011

Barborka 31, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ivo Holeta

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 24. 6. 2011

Letní 1254, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Václav Švanda

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2002 - Poslední vztah: 15. 8. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 22. 6. 2006

Bojiště 12, Česká republika

Ivo Holeta

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2002 - Poslední vztah: 15. 8. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 22. 6. 2006

Zahradní 1254, Ledeč nad Sázavou, Česká republika

Josef Rajdl

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2002 - Poslední vztah: 15. 8. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 22. 6. 2006

Hněvkovice 126, Česká republika

Josef Nekola

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2002 - Poslední vztah: 15. 8. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 22. 6. 2006

Kožlí 150, Česká republika

Ing. Marie Nepovímová

předseda představenstva

První vztah: 26. 4. 2002 - Poslední vztah: 15. 8. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 22. 6. 2006

vznik funkce: 16. 7. 2001

zánik funkce: 22. 6. 2006

Kožlí 195, Česká republika

Josef Pajer

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2002 - Poslední vztah: 15. 8. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 22. 6. 2006

Barborka 31, Ledeč nad Sázavou, Česká republika

Jiří Hybšt

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 4. 2002 - Poslední vztah: 15. 8. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 22. 6. 2006

vznik funkce: 16. 7. 2001

zánik funkce: 22. 6. 2006

Mstislavice 23, Česká republika

Jiří Hybšt

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2000 - Poslední vztah: 26. 4. 2002

zánik členství: 22. 6. 2001

zánik funkce: 22. 6. 2001

Mstislavice 23, Česká republika

Josef Pajer

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2000 - Poslední vztah: 26. 4. 2002

zánik členství: 22. 6. 2001

Barborka 31, Ledeč nad Sázavou, Česká republika

Josef Nekola

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2000 - Poslední vztah: 26. 4. 2002

zánik členství: 22. 6. 2001

Kožlí 150, Česká republika

Josef Hovorka

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 1996 - Poslední vztah: 6. 1. 2000

Vilémovice 37, Česká republika

Jiří Hybšt

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 1996 - Poslední vztah: 6. 1. 2000

Mstislavice 23, Česká republika

Milan Časar

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 6. 1996 - Poslední vztah: 6. 1. 2000

Kožlí 32, Česká republika

Ing. Marie Nepovímová

předseda představenstva

První vztah: 11. 6. 1996 - Poslední vztah: 26. 4. 2002

zánik členství: 22. 6. 2001

zánik funkce: 22. 6. 2001

Kožlí 195, Česká republika

Antonín Filip

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 1996 - Poslední vztah: 26. 4. 2002

zánik členství: 22. 6. 2001

Chotěměřice 20, Česká republika

Antonín Vlk

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 1996 - Poslední vztah: 26. 4. 2002

zánik členství: 22. 6. 2001

Štičí 3, Česká republika

Zdeněk Sekot

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 1996 - Poslední vztah: 26. 4. 2002

zánik členství: 22. 6. 2001

Mstislavice 13, Česká republika

Společnost zastupují ve všech věcech - předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo - předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo - místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

od 7. 8. 2014

Za společnost jedná: - předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo - předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo - místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 7. 8. 2014 od 26. 4. 2002

Za společnost jedná statutární orgán, kterým je představenstvo: - předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo - předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo - místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Za společnost jednají tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy. Jednání těchto osob společnost zavazuje.

do 26. 4. 2002 od 23. 1. 1997

Za společnost jedná statutární orgán, kterým je představenstvo: - předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo - předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo - místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Za společnost se podepisují tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy s uvedením funkce. Jednání těchto osob společnost zavazuje.

do 23. 1. 1997 od 11. 6. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Rudolf Veleta

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 24. 6. 2016

Hněvkovice 93, 582 94, Česká republika

Věra Časarová

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 24. 6. 2016

Kožlí 32, 582 93, Česká republika

Ing. Jiří Bouma

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

Kozlov 9, 584 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Vlastimil Urban

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2016

Kožlí 188, 582 93, Česká republika

Rudolf Veleta

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 24. 7. 2011

zánik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 13. 7. 2011

zánik funkce: 24. 6. 2016

Hněvkovice 93, 582 94, Česká republika

Věra Časarová

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 22. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 22. 6. 2011

zánik funkce: 24. 6. 2016

Kožlí 32, 582 93, Česká republika

Rudolf Veleta

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 24. 7. 2011

vznik funkce: 13. 7. 2011

Hněvkovice 93, 582 94, Česká republika

Věra Časarová

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 22. 6. 2011

vznik funkce: 22. 6. 2011

Kožlí 32, 582 93, Česká republika

Vlastimil Urban

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

Kožlí 188, 582 93, Česká republika

Rudolf Veleta

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 22. 6. 2011

vznik funkce: 18. 7. 2006

zánik funkce: 22. 6. 2011

Hněvkovice 93, 582 94, Česká republika

Vlastimil Urban

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 24. 6. 2011

Kožlí 188, 582 93, Česká republika

Josef Doležal

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik členství: 21. 6. 2006

zánik členství: 24. 6. 2011

vznik funkce: 18. 7. 2006

zánik funkce: 24. 6. 2011

Hněvkovice 7, 582 94, Česká republika

Rudolf Veleta

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2002 - Poslední vztah: 15. 8. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 22. 6. 2006

Hněvkovice 93, Česká republika

Josef Doležal

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2002 - Poslední vztah: 15. 8. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 21. 6. 2006

vznik funkce: 16. 7. 2001

zánik funkce: 21. 6. 2006

Hněvkovice 7, Česká republika

Vlastimil Urban

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2002 - Poslední vztah: 15. 8. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 22. 6. 2006

vznik funkce: 16. 7. 2001

zánik funkce: 22. 6. 2006

Kožlí 188, Česká republika

Josef Rajdl

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 1997 - Poslední vztah: 26. 4. 2002

zánik členství: 22. 6. 2001

Hněvkovice 126, 582 94, Česká republika

Josef Sekot

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 1997 - Poslední vztah: 26. 4. 2002

zánik členství: 22. 6. 2001

Bojiště 44, Ledeč nad Sázavou, 581 01, Česká republika

Marie Matějková

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 1997 - Poslední vztah: 26. 4. 2002

zánik členství: 22. 6. 2001

Nová Ves 14, 582 94, Česká republika

Josef David

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1997

Kouty 82, Česká republika

Pavel Storož

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1997

Kožlí 151, Česká republika

Jan Husák

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1997

Hněvkovice 6, Česká republika

Další vztahy firmy ZEMKO Kožlí a.s.

1 fyzická osoba

Jiří Smejkal

První vztah: 7. 8. 2014

Kožlí 60, 584 01, Česká republika

Historické vztahy

Jiří Smejkal

První vztah: 12. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

Kožlí 60, 584 01, Česká republika

Jiří Smejkal

První vztah: 24. 1. 1997 - Poslední vztah: 12. 7. 2014

Bohumilice 60, 584 01 Ledeč nad Sázavou, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 8. 1996

Živnosti

Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 11. 1996
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 1. 11. 1996
Kovářství, podkovářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 11. 1996
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 11. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 8. 1996
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 8. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).