Hlavní navigace

ATLANTIK finanční trhy, a.s.

Firma ATLANTIK finanční trhy, a.s., akciová společnost, vznikla dne 01. 7. 2000. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7328, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 80 934 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26218062

Sídlo:

Pobřežní 297/14, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 7. 2000

DIČ:

Skupinove_DP

E-mail:

atlantik@atlantik.cz

Popis

Společnost ATLANTIK FT poskytuje služby v oblasti podnikového poradenství a obchodování s cennými papíry domácím a zahraničním klientům z řad institucionálních investorů a fyzických osob.

Společnost ATLANTIK FT je akcionářem a jedním ze zakládajících členů Burzy cenných papírů Praha.

Společnost ATLANTIK FT je držitelem licence udělené Komisí pro cenné papíry, která společnost opravňuje k poskytování všech investičních služeb na kapitálovém trhu, včetně obchodování se zahraničními cennými papíry.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) soukromí národní
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

649 Ostatní finanční zprostředkování
64992 Obchodování s cennými papíry na vlastní účet
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7328, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ATLANTIK finanční trhy, a.s. od 1. 7. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 1. 7. 2000

adresa

Pobřežní 297/14
Praha 18600 od 14. 12. 2010

adresa

Pobřežní 297/14
Praha 18600 od 15. 7. 2015

adresa

Vinohradská
Praha 10 10000 do 14. 12. 2010 od 22. 8. 2001

adresa

Vinohradská 230
Praha 10 10000 do 14. 12. 2010 od 22. 8. 2001

adresa

tř.Kpt.Jaroše
Brno 60200 do 22. 8. 2001 od 1. 7. 2000

adresa

tř.Kpt.Jaroše 28
Brno 60200 do 22. 8. 2001 od 1. 7. 2000

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je poskytování investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění a to v rozsahu rozhodnutí České národní banky ze dne 14.2.2007, č.j. 542/N/137/2006/7. Hlavní investiční služby: - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a),b),c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a),b),c), a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a),b),c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umis´tování emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a),b),c) a d) téhož zákona. od 31. 10. 2007

Doplňkové investiční služby - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 ost. 1 písm. a),b),c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a),b),c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům pod le § 3 odst. 1 písm. a),b),c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů pod niků; - podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a),b),c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb; - podle § 4 odst. 3 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a),b),c) a d) téhož zákona. od 31. 10. 2007

předmětem podnikání společnosti je poskytování investičních služeb ve smyslu z.č.591/1992 Sb., o cenných papírech a to v rozsahu rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 16.10.2001, č.j. 43/N/75/2001/6: Hlavní invesiční služby: - § 8 odst. 2 písm.a) zákona o cenných papírech, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka,a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst.1 písm.a),b),c) zákona o cenných papírech - § 8 odst.2 písm.b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst.1 písm.a),b),c) zákona o cenných papírech - § 8 odst.2 písm.c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst.1 písm.a),b),c) zákona o cenných papírech - § 8odst.2 písm.d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst.1 písm.a),b),c) zákona o cenných papírech - § 8 odst.2 písm.e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst.1 písm.a),b),c) zákona o cenných papírech do 31. 10. 2007 od 4. 2. 2002

Doplňkové investiční služby - § 8 odst.3 písm.a) zákona o cenných papírech, úschovu a správu jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst.1 písm.a),b)c) zákona o cenných papírech - § 8 odst.3 písm.c) zákona o cenných papírech, poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztehu k investičním instrumentům podle § 8a odst.1 písm.a),b),c) zákona o cenných papírech - 8 odst.3 písm.d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a stím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupi podniků - § 8 odst.3 písm.f) zákona o cenných papírech, poradenskou činnost týkajícíc se investování do investičních instrumentů, a to ve vztehu k investičním instrumentům podle § 8a odst.1 písm.a),b),c) zákona o cenných papírech - § 8 odst.3 písm.g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb do 31. 10. 2007 od 4. 2. 2002

obchodování s cennými papíry v rozsahu podle rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 21.6.2000 č.j.52/7586/00: - A) obchodovat s cennými papíry podle § 8 odst. 1 zákona o cenných papírech v rozsahu podle písmene: do 4. 2. 2002 od 1. 7. 2000

a) koupě nebo prodej cenného papíru na vlastní účet pro jiného do 4. 2. 2002 od 1. 7. 2000

b) obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru do 4. 2. 2002 od 1. 7. 2000

c) půjčka cenného papíru nebo její přijetí a do 4. 2. 2002 od 1. 7. 2000

d) obstarání půjčky cenného papíru nebo jejího přijetí do 4. 2. 2002 od 1. 7. 2000

B) vykonávat činnosti podle § 46 odst. 2 zákona o cenných papírech v rozsahu podle písmene: do 4. 2. 2002 od 1. 7. 2000

a) obstarávat pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytovat s tím související služby do 4. 2. 2002 od 1. 7. 2000

b) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 33 odst.2 do 4. 2. 2002 od 1. 7. 2000

c) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 34 a 35 do 4. 2. 2002 od 1. 7. 2000

d) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 36 do 4. 2. 2002 od 1. 7. 2000

e) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 37 do 4. 2. 2002 od 1. 7. 2000

g) obstarávat pro emitenta splácení a vrácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich a do 4. 2. 2002 od 1. 7. 2000

h) provádět poradenskou činnost ve věcech vydávání cenných papírů, jejich splácení, jakož i ve věcech investic do cenných papírů a jiných investičních instrumentů, ve věcech kapitálového vybavení, reorganizací, změn v organizačním členění (slučování, rozdělování a splývání společností), ovládnutí podniku, veřejných návrhů smluv o koupi akcií do 4. 2. 2002 od 1. 7. 2000

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 1. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 1. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 7. 2014

1.Snižuje se základní kapitál obchodní společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. z částky 141,000.000,- (slovy: sto čtyřicet jeden milion korun českých) o částku 60,066.000,- Kč (slovy: šedesát milionů šest set tisíc korun českých) na částku 80,934.000,- K č (slovy: osmdesát milionů devět set třicet čtyři tisíce korun českých), a to dle ust. § 213a obchodního zákoníku, snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že nominální hodnota každé jedné akcie bude snížena z dosavadních 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc k orun českých) o 213.000,- Kč (slovy: dvě stě třináct tisíc korun českých) na 287.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát sem tisíc korun českých). Počet akcií zůstává nezměněn, tedy 282 kusy. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápis u o výši jmenovité hodnoty akcií u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., a to na základě příkazu obchodní společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s.. 2. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové vybavenosti společnosti vzhledem ke stávajícímu rozsahu její podnikatelské činnosti, když významnější část doposud poskytovaných investičních služeb společnosti převzal jediný a kcionář, obchodní společnost J&T BANKA, a.s.. 3. Částka, o níž se snižuje základní kapitál, tj. částka 60,066.000,- Kč (slovy: šedesát milionů šest set tisíc korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti, tj. obchodní společnosti J&T BANKA, a.s. od 14. 12. 2012

dne 28.3.2003 rozhodl jediný akcionář společnosti o snížení základního kapitálu společnosti podle § 213d obchodního zákoníku a to takto: a) důvod snížení základního kapitálu Dne 14.11.2001 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti při využití přednostního práva a to upsáním nových akcií na částku 351.000.000,- Kč a to za těchto podmínek - základní kapitál společnosti byl zvýšen o částku 300.000.000,- Kč, přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouštělo - přemětem úpisu bylo 600 ks nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, s jmenovitou hodnotou 500.000,- Kč každá, emisní kurz akcie se rovnal jmenovité hodnotě akcií, činil u každé akcie 500.000,- Kč - jediný akcionář měl provést úpis akcií ve smyslu ust. § 204 odst.5 obchodního zákoníku na základě smlouvy o upsání akcií, kterou měl uzavřít se společností Jediný akcionář v souladu se smlouvou o úpisu akcií ze dne 13.2.2003 splatil 30% emisního kurzu upsaných akcií, tj. částku 90.000.000,- Kč na účet společnosti. Usnesení Městského soudu v Praze o zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabylo právní moci dne 13.3.2002 a zbývajících 70% emisního kurzu akcií tak mělo být splaceno jediným akcionářem nejpozději do 13.3.2003. V této lhůtě jediný ak cionář svůj závazek splacení zbývající části emisního kurzu akcií nesplnil. Z tohoto důvodu rozhodl jediný akcionář společnosti ve smyslu ust. § 213d obchodního zákoníku snížit základní kapitál o nesplacenou část emisního kurzu akcií. b) rozsah snížení Základní kapitál společnosti se tímto snižuje o 210.000.000,- Kč, tedy z dosavadní výše základního kapitálu 351.000.000,- Kč na výsledných 141.000.000,- Kč. c) způsob snížení základního kapitálu Základní kapitál společnosti se snižuje o 210.000.000,- Kč a to upuštěním od vydání akcií v rozsahu, ve kterém je upisovatel - jediný akcionář společnosti v prodlení se splacením emisního kurzu akcií. Nesplacený emisní kurz akcií v tomto případě odpovídá 420 ks upsaných nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každá, přičemž emisní kurz akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie, tedy činí u každé akcie 500.000 ,- Kč. Vzhledem k tomu, že jediný akcionář nesplatil emisní kurz těchto akcií, nemá nárok na vrácení tohoto emisního kurzu. d) stav základního kapitálu a počtu akcií po snížení základního kapitálu Dosud splacený emisní kurz akcií, odpovídající splacení 180 ks nově vydaných akcií společnosti ve smyslu výše citovaného rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, zůstává jako základní kapitál společnosti. Tento základní kapitál tedy po snížení činí 141.000.000,- Kč a odpovídá 282 ks kmenových akcií společnosti, vydaných na jméno, v zaknihované podobě, se jmenovitou hodnotou 500.000,- Kč každá, a k dnešnímu dni je plně splacen. do 31. 3. 2004 od 26. 1. 2004

Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, IČ: 26218062 jako nástupnická společnost jmění zanikající obchodní společnosti: - Atlantik Corporate Finance a.s., se sídlem Praha 2, Belgická 38, Praha 2, IČ: 25109375 od 4. 2. 2002

Dne 14.11.2001 rozhodl jediný akcionář společnosti v souladu se zákonem a stanovami společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti při využití svého přednostního práva, upsáním nových akcií na částku 351.000.000,- Kč (třistapadesátmilionů korun českých, a to za těchto podmínek: - základní kapitál bude zvýšen o částku ve výši 300.000.000,- Kč (slovy: třistamilionů korun českých), přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští - předmětem úpisu bude 600 ks nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, s nominální hodnotou 500.000,- Kč každá, emisní kurs akcie se rovná nominální hodnotě akcie, tj. bude činit u každé této akcie 500.000,- Kč - jediný akcionář provede úpis akcií ve smyslu ust.§ 204 odst.5 obchod.zák., na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností, smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti dle ust.§ 205 odst.3 obchod.zák. - k upsání akcií dojde ve lhůtě 30 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude společností odeslán do 5 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu, kterým byl proveden zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku - jediný akcionář je povinen splatit ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií 30 % emisního kursu upsaných akcií tj. finanční částku 90.000.000,- Kč (devadesátmilionů korun českých) na účet společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s., vedený u COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, č.ú. 10229386/6200 a zbývajících 70 % emisního kursu upsaných akcií tj., finanční částku 210.000.000,- Kč (slovy: dvěstědesetmilionů korun českých) splatí ve lhůtě 1 roku ode dne právní moci usnesení o zapsání zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku, a to na účet společnosti shora uvedený. do 13. 3. 2002 od 4. 2. 2002

Společnost vznikla přeměnou z obchodní společnosti ATLANTIK finanční trhy,s.r.o. se sídlem v Brně, tř.kpt.Jaroše 28, IČO 49 45 59 91, C 13172 Krajského obchodního soudu v Brně. od 1. 7. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 80 934 000 Kč

od 11. 6. 2013

Základní kapitál

vklad 141 000 000 Kč

do 11. 6. 2013 od 31. 3. 2004

Základní kapitál

vklad 351 000 000 Kč

do 31. 3. 2004 od 13. 3. 2002

Základní kapitál

vklad 51 000 000 Kč

do 13. 3. 2002 od 1. 7. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 287 000 Kč, počet: 282 od 11. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 282 do 11. 6. 2013 od 29. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 282 do 29. 12. 2009 od 31. 3. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 702 do 31. 3. 2004 od 13. 3. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 102 do 13. 3. 2002 od 6. 6. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 102 do 6. 6. 2001 od 18. 8. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 51 do 18. 8. 2000 od 1. 7. 2000

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Daniel Drahotský

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2018

vznik členství: 15. 6. 2017

Točitá 1909/24, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Daniel Drahotský

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2016

vznik členství: 15. 6. 2012

Točitá 1909/24, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Daniel Drahotský

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 15. 6. 2012

Pecharova 498/5, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Patrik Tkáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 17. 6. 2015

vznik funkce: 17. 6. 2015

Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jozef Tkáč

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 17. 7. 2015

Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Daniel Drahotský

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2012

vznik členství: 15. 6. 2012

Pecharova 497/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Daniel Drahotský

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2016 - Poslední vztah: 28. 8. 2018

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 15. 6. 2017

zánik funkce: 15. 6. 2017

Točitá 1909/24, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Daniel Drahotský

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2016 - Poslední vztah: 11. 6. 2016

vznik členství: 15. 6. 2012

Pecharova 498/5, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Daniel Drahotský

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2012 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 15. 6. 2012

Pecharova 497/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Patrik Tkáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2010 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 16. 6. 2010

zánik členství: 16. 6. 2015

vznik funkce: 16. 6. 2010

zánik funkce: 16. 6. 2015

Bratislava, Nové Mesto, Júlová 10941/32, 83101, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  J&T Family Office, a.s.

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00

Ing. Jozef Tkáč

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2010 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 16. 6. 2010

zánik členství: 16. 6. 2015

Bratislava, Na Revíne 13, 83101, Slovenská republika

Ing. Miloslav Vyhnal

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2010 - Poslední vztah: 28. 6. 2011

vznik členství: 16. 6. 2010

zánik členství: 10. 6. 2011

Velké Popovice 423, 251 69, Česká republika

JUDr. Tomáš Lebeda

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2010

vznik členství: 1. 5. 2007

zánik členství: 16. 6. 2010

Na Sídlišti 152, Průhonice, 252 43, Česká republika

Mgr. Ondřej Fráňa

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2008 - Poslední vztah: 27. 7. 2010

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 16. 6. 2010

Kmochova 692/21, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Vratislav Svoboda

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2008 - Poslední vztah: 27. 7. 2010

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 16. 6. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2008

zánik funkce: 16. 6. 2010

Ořešínská 30, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Roman Cének

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2007 - Poslední vztah: 8. 7. 2008

vznik členství: 1. 5. 2007

zánik členství: 24. 6. 2008

vznik funkce: 1. 5. 2007

zánik funkce: 24. 6. 2008

Přistoupimská 428/11, Praha 10, 108 00, Česká republika

JUDr. Tomáš Lebeda

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2007 - Poslední vztah: 28. 7. 2009

vznik členství: 1. 5. 2007

U Smaltovny 1432/27, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Jana Vyhnalová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2007 - Poslední vztah: 8. 7. 2008

vznik členství: 1. 5. 2007

zánik členství: 24. 6. 2008

Velké Popovice 423, 251 69, Česká republika

Karel Komárek

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2006 - Poslední vztah: 28. 5. 2007

vznik členství: 14. 11. 2005

zánik členství: 1. 5. 2007

vznik funkce: 14. 11. 2005

zánik funkce: 1. 5. 2007

Velké Popovice 129, 251 69, Česká republika

Karel Komárek

člen

První vztah: 26. 10. 2005 - Poslední vztah: 18. 5. 2006

vznik členství: 1. 8. 2005

zánik členství: 14. 11. 2005

vznik funkce: 1. 8. 2005

zánik funkce: 14. 11. 2005

Velké Popovice 129, 251 69, Česká republika

Vladimír Stančík

předseda

První vztah: 26. 1. 2004 - Poslední vztah: 28. 5. 2007

vznik funkce: 7. 4. 2003

zánik funkce: 1. 5. 2007

Jiráskova 166, Jáchymov, Česká republika

Mgr. Gabriela Dudášová

člen

První vztah: 26. 1. 2004 - Poslední vztah: 28. 5. 2007

vznik členství: 28. 3. 2003

zánik členství: 1. 5. 2007

Heleny Malířové 15, Praha 6, 169 00, Česká republika

Bc. Michal Zazvonil

člen

První vztah: 17. 6. 2002 - Poslední vztah: 26. 10. 2005

vznik členství: 3. 5. 2002

zánik členství: 1. 8. 2005

zánik funkce: 1. 8. 2005

Dr. Zikmunda Wintra 5, Praha 6, Česká republika

Vladimír Stančík

člen

První vztah: 17. 6. 2002 - Poslední vztah: 26. 1. 2004

vznik členství: 3. 5. 2002

zánik členství: 3. 5. 2002

Jiráskova 166, Jáchymov, Česká republika

Mgr. Roman Koch

předseda

První vztah: 17. 6. 2002 - Poslední vztah: 26. 1. 2004

vznik členství: 3. 5. 2002

vznik funkce: 15. 5. 2002

zánik funkce: 28. 3. 2003

Gen. Píky 2916/21, Ostrava 1, Česká republika

Ing. Miloslav Vyhnal

místopředseda

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 17. 6. 2002

zánik členství: 3. 5. 2002

vznik funkce: 14. 11. 2001

zánik funkce: 3. 5. 2002

Brigádnická 388, Třemošnice, Česká republika

Ing. Pavel Šaroch

místopředseda

První vztah: 22. 8. 2001 - Poslední vztah: 17. 6. 2002

zánik členství: 3. 5. 2002

vznik funkce: 1. 5. 2001

zánik funkce: 3. 5. 2002

Božkovská 2928/2, Praha 4, 141 01, Česká republika

Mgr. Radek Dudáš

člen

První vztah: 18. 8. 2000 - Poslední vztah: 4. 2. 2002

zánik členství: 14. 11. 2001

Benešovo nábřeží 1676, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, Česká republika

Ing. Petr Švarc

místopředseda

První vztah: 1. 7. 2000 - Poslední vztah: 22. 8. 2001

zánik funkce: 3. 4. 2001

Einsteinova 29, Olomouc, 779 00, Česká republika

JUDr. Pavel Šafář

předseda

První vztah: 1. 7. 2000 - Poslední vztah: 17. 6. 2002

zánik členství: 3. 5. 2002

zánik funkce: 3. 5. 2002

nám. bří. Synků 12, Praha 4, Česká republika

Ing. Roman Zeman

člen

První vztah: 1. 7. 2000 - Poslední vztah: 18. 8. 2000

Zemědělská 4, Brno, 613 00, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Miloslav Martínek

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 22. 6. 2015

Lublaňská 398/18, Praha 2, 120 00, Česká republika

Štěpán Ašer MBA

předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 22. 6. 2015

vznik funkce: 22. 6. 2015

Pod Lipami 2558/39, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Milan Vaníček

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 22. 6. 2015

Jana Přibíka 959/7, Praha, 190 00, Česká republika

Štěpán Ašer MBA

předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 22. 6. 2015

vznik funkce: 22. 6. 2015

Pod lipami 2558/39, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Miloslav Martínek

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 22. 6. 2015

Lublaňská 398/18, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Miloslav Martínek

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 28. 8. 2018

vznik členství: 22. 6. 2015

zánik členství: 31. 7. 2018

Lublaňská 398/18, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Milan Vaníček

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 20. 7. 2009

zánik členství: 21. 6. 2015

Jana Přibíka 959/7, Praha, 190 00, Česká republika

Štěpán Ašer MBA

předseda představenstva

První vztah: 25. 1. 2011 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 21. 6. 2010

zánik členství: 21. 6. 2015

vznik funkce: 20. 12. 2010

zánik funkce: 21. 6. 2015

Pod Lipami 2558/39, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Miloš Badida

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2010 - Poslední vztah: 25. 1. 2011

vznik členství: 21. 6. 2010

zánik členství: 6. 12. 2010

Košice, Trieda SNP 490/51, 04011, Slovenská republika

Ing. Tomáš Martinec

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2010 - Poslední vztah: 25. 1. 2011

vznik členství: 21. 6. 2010

zánik členství: 6. 12. 2010

vznik funkce: 21. 6. 2010

zánik funkce: 6. 12. 2010

Varšavská 1006/27, Praha 2, 120 00, Česká republika

Štěpán Ašer MBA

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2010 - Poslední vztah: 25. 1. 2011

vznik členství: 21. 6. 2010

Pod Lipami 2558/39, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Pavel Němec

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2010 - Poslední vztah: 24. 8. 2010

vznik členství: 20. 12. 2008

zánik členství: 23. 7. 2010

vznik funkce: 20. 7. 2009

zánik funkce: 21. 6. 2010

Platanová 933, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Vaníček

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 20. 7. 2009

Komenského 4440, Chomutov, 430 03, Česká republika

Mgr. Pavel Němec

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2010

vznik členství: 20. 12. 2008

vznik funkce: 20. 7. 2009

Platanová 933, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Pavel Němec

předseda představenstva

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 28. 7. 2009

vznik členství: 20. 12. 2008

vznik funkce: 14. 5. 2009

Platanová 933, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Pavel Němec

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2009 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 20. 12. 2008

Platanová 933, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloslav Martínek

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2009 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 20. 12. 2008

zánik členství: 21. 6. 2015

Lublaňská 398/18, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Jan Schiesser

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2009 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 14. 11. 2005

zánik členství: 13. 5. 2009

vznik funkce: 22. 12. 2008

zánik funkce: 13. 5. 2009

Tolstého 21, Opava, 746 01, Česká republika

Ing. Miloslav Vyhnal

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2007 - Poslední vztah: 28. 1. 2009

vznik členství: 23. 5. 2007

zánik členství: 19. 12. 2008

Velké Popovice 423, 251 69, Česká republika

Mgr. Michael Milat

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2007 - Poslední vztah: 28. 1. 2009

vznik členství: 20. 4. 2007

zánik členství: 19. 12. 2008

Mladotova 669/11, Praha 10, 103 00, Česká republika

Ing. Jan Schiesser

předseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2007 - Poslední vztah: 28. 1. 2009

vznik členství: 14. 11. 2005

vznik funkce: 10. 3. 2007

Tolstého 21, Opava, 746 01, Česká republika

Ing. Miloslav Vyhnal

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2007 - Poslední vztah: 28. 5. 2007

vznik členství: 3. 5. 2005

zánik členství: 3. 5. 2007

Velké Popovice 423, 251 69, Česká republika

Mgr. Michael Milat

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2007 - Poslední vztah: 28. 5. 2007

vznik členství: 5. 2. 2007

zánik členství: 20. 4. 2007

Mladotova 669/11, Praha, 103 00, Česká republika

Ing. Jan Schiesser

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2006 - Poslední vztah: 18. 5. 2006

vznik členství: 1. 7. 2005

zánik členství: 14. 11. 2005

vznik funkce: 1. 7. 2005

zánik funkce: 14. 11. 2005

Tolstého 21, Opava, 746 01, Česká republika

Ing. Jan Schiesser

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2006 - Poslední vztah: 19. 3. 2007

vznik členství: 14. 11. 2005

vznik funkce: 14. 11. 2005

zánik funkce: 9. 3. 2007

Tostého 21, Opava, 746 01, Česká republika

Ing. Miloslav Vyhnal

předseda představenstva

První vztah: 26. 1. 2004 - Poslední vztah: 19. 3. 2007

vznik členství: 3. 5. 2002

vznik funkce: 15. 5. 2002

zánik funkce: 10. 3. 2007

Velké Popovice 423, 251 69, Česká republika

Ing. Jan Schiesser

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2002 - Poslední vztah: 18. 5. 2006

vznik členství: 1. 7. 2000

zánik členství: 1. 7. 2005

vznik funkce: 1. 7. 2000

zánik funkce: 1. 7. 2005

Tolstého 21, Opava, 746 01, Česká republika

Ing. Pavel Šaroch

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2002 - Poslední vztah: 8. 3. 2007

vznik členství: 3. 5. 2002

zánik členství: 16. 1. 2007

Božkovská 2928/2, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Miloslav Vyhnal

předseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2002 - Poslední vztah: 26. 1. 2004

vznik členství: 3. 5. 2002

vznik funkce: 15. 5. 2002

Brigádnická 388, Třemošnice, Česká republika

Mgr. Roman Koch

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 17. 6. 2002

vznik členství: 20. 7. 2001

zánik členství: 3. 5. 2002

Gen.Píky 2916/21, Ostrava 1, Česká republika

Ing. Petr Witowski

předseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 17. 6. 2002

zánik členství: 28. 2. 2002

vznik funkce: 29. 5. 2001

zánik funkce: 28. 2. 2002

V Kapslovně 2770/5, Praha 3, Česká republika

Ing. Roman Šnajdr

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2001 - Poslední vztah: 4. 2. 2002

pobyt v ČR: Praha 5, PSČ: 155 00, Přecechtělova 26 do 4. 2. 2002 od 6. 6. 2001

Markova 9, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

Ing. Miroslav Princ

předseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2001 - Poslední vztah: 4. 2. 2002

zánik funkce: 27. 4. 2001

U kříže 625/9, Praha 5 - Jinonice, Česká republika

Ing. Jan Schiesser

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2001 - Poslední vztah: 17. 6. 2002

Tolstého 21, Opava, 746 01, Česká republika

Miroslav Princ

předseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2000 - Poslední vztah: 6. 6. 2001

U Jezera 2033/30, Praha 5 - Stodůlky, Česká republika

Ing. Karel Nečesal

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2000 - Poslední vztah: 6. 6. 2001

Barvičova 82, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jan Schiesser

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2000 - Poslední vztah: 6. 6. 2001

Tolstého 21, Opava, 746 01, Česká republika

Mgr. Radek Dudáš

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2000 - Poslední vztah: 18. 8. 2000

Benešovo nábřeží 1676, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, Česká republika

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Za společnost navenek podepisují buď dva (2) členové představenstva společně nebo samostatně jeden člen představenstva na základě písemného pověření uděleného a schváleného před stavenstvem. Podepisování za společnost probíhá tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí oprávněné osoby svůj podpis.

od 3. 6. 2009

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Za společnost navenek podepisují vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost probíhá tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí osoba(y) oprávněné svůj podpis.

do 3. 6. 2009 od 17. 6. 2002

Způsob jednání: Za společnost jedná ve všech věcech představenstvo, přičemž jménem představenstva jednají společně všichni členové představenstva nebo společně předseda a místopředseda představenstva, popřípadě předseda nebo místopředseda představenstva společně se členem představenstva, popřípadě jakákoliv osoba, kterou představenstvo k jednání za společnost písemně zmocní. Podepisování probíhá tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí osoba oprávněná svůj podpis.

do 17. 6. 2002 od 1. 7. 2000

Další vztahy firmy ATLANTIK finanční trhy, a.s.

J & T BANKA, a.s.

První vztah: 23. 11. 2013

Pobřežní 297/14, Praha, 186 00

Dalších 25 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Jozef Tkáč

  předseda dozorčí rady

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00, Česká republika

 • Ing. Ivan Jakabovič

  místopředseda dozorčí rady

  41 avenue HECTOR OTTO, MONACO, 980 00, Monacké knížectví

 • Ing. Dušan Palcr

  člen dozorčí rady

  Chopinova 304/3, Brno, 623 00, Česká republika

 • Jozef Šepetka

  člen dozorčí rady

  Zikova 708/5, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Patrik Tkáč

  předseda představenstva

  Júlová 10941/32, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

 • Ing. Anna Macaláková

  člen představenstva

  Tramínová 12756/3, Bratislava - Nové Mesto, 831 52, Slovenská republika

 • Ing. Tomáš Klimíček

  člen

  Křižíkova 53/52, Praha, 186 00, Česká republika

 • Štěpán Ašer MBA

  člen představenstva

  Pod lipami 2558/39, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Milan Sležka

  Bašteckého 2542/16, Praha, 155 00, Česká republika

 • Ing. Alena Tkáčová

  Svobodova 1308, Otrokovice, 765 02, Česká republika

 • JUDr. Ing. Jozef Spišiak

  člen dozorčí rady

  Ohradní 1346/10, Praha, 140 00, Česká republika

 • Vlastimil Nešetřil

  Masarykovo náměstí 389/14, Znojmo, 669 02, Česká republika

 • Ing. Igor Kováč

  Člen představenstva, člen představenstva

  Školská 63/30, Nižný Žipov, 076 17, Slovenská republika

J & T BANKA, a.s.

První vztah: 29. 11. 2011

Pobřežní 297/14, Praha, 186 00

Dalších 25 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Jozef Tkáč

  předseda dozorčí rady

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00, Česká republika

 • Ing. Dušan Palcr

  člen dozorčí rady

  Chopinova 304/3, Brno, 623 00, Česká republika

 • Ing. Ivan Jakabovič

  místopředseda dozorčí rady

  41 avenue HECTOR OTTO, MONACO, 980 00, Monacké knížectví

 • Jozef Šepetka

  člen dozorčí rady

  Zikova 708/5, Praha, 160 00, Česká republika

 • Vlastimil Nešetřil

  Masarykovo náměstí 389/14, Znojmo, 669 02, Česká republika

 • Ing. Patrik Tkáč

  předseda představenstva

  Júlová 10941/32, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

 • Ing. Anna Macaláková

  člen představenstva

  Tramínová 12756/3, Bratislava - Nové Mesto, 831 52, Slovenská republika

 • Ing. Tomáš Klimíček

  člen

  Křižíkova 53/52, Praha, 186 00, Česká republika

 • Ing. Igor Kováč

  Člen představenstva, člen představenstva

  Školská 63/30, Nižný Žipov, 076 17, Slovenská republika

 • Štěpán Ašer MBA

  člen představenstva

  Pod lipami 2558/39, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Milan Sležka

  Bašteckého 2542/16, Praha, 155 00, Česká republika

 • Ing. Alena Tkáčová

  Svobodova 1308, Otrokovice, 765 02, Česká republika

 • JUDr. Ing. Jozef Spišiak

  člen dozorčí rady

  Ohradní 1346/10, Praha, 140 00, Česká republika

J & T BANKA, a.s.

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 23. 11. 2013

Pobřežní 297/14, Praha, 186 00

Akcionáři

J & T BANKA, a.s., IČ: 47115378

Pobřežní, Česká republika, Praha 8, 186 00

od 23. 11. 2013

J&T BANKA, a.s., IČ: 47115378

Pobřežní 297/14, Česká republika, Praha 8, 186 00

do 23. 11. 2013 od 29. 11. 2011

J&T FINANCE, a.s.

Pobřežní 297/14, Česká republika, Praha 8, 186 00

do 29. 11. 2011 od 27. 7. 2010

KKCG Finance B.V.

Nizozemské království

do 27. 7. 2010 od 28. 5. 2007

KKCG Finance B.V.

Nizozemské království

do 28. 5. 2007 od 23. 1. 2007

Atlantik Financial Holding B.V.

Nizozemské království

do 23. 1. 2007 od 1. 2. 2006

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.