Hlavní navigace

Česká lékárnická, a.s.

Firma Česká lékárnická, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2487, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 94 500 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

63080877

Sídlo:

Těšínská 1349/296, Ostrava, 716 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 8. 1995

DIČ:

CZ63080877

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
702 Poradenství v oblasti řízení
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2487, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Česká lékárnická, a.s. od 15. 8. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 15. 8. 1995

adresa

Těšínská 1349/296
Ostrava 71600 od 31. 7. 2013

adresa

Těšínská č.p. 1349 č.or. 296
Ostrava-Radvanice 71600 do 31. 7. 2013 od 3. 12. 2002

adresa

Těšínská č.p. 13
Ostrava-Radvanice 71600 do 3. 12. 2002 od 20. 8. 2002

adresa

Švabinského 9
Ostrava do 20. 8. 2002 od 19. 12. 2000

adresa

Procházkova 9
Praha 4 do 19. 12. 2000 od 15. 8. 1995

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 6. 8. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 10. 8. 2009

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 10. 8. 2009 od 6. 11. 1997

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 10. 8. 2009 od 15. 8. 1995

Poradenství v oboru obchodu a služeb do 10. 8. 2009 od 15. 8. 1995

Organizace a pořádání kulturních a společenských akcí do 10. 8. 2009 od 15. 8. 1995

Ostatní skutečnosti

Společnost Česká lékárnická, a.s., se sídlem Ostrava, Radvanice, Těšínská č.p. 1349/ 296, PSČ 716 00, IČ 630 80 877 byla rozdělena formou odštěpení se sloučením části majetku do existující společnosti PHARMOS, a.s., se sídlem Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČ 190 10 290, odštěpovaná část majetku rozdělované společnosti je určena v Projektu rozdělení - odštěpení se sloučením ze dne 19.5.2020, rozhodný den rozdělení odštěpení se sloučením je 1.1.2020. od 31. 7. 2020

Společnost založena jednorázově zakladací listinou ze dne 28.1.95 a téhož dne přijaty stanovy. od 13. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 13. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 31. 7. 2020 od 13. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 31. 7. 2020 od 13. 8. 2014

Valná hromada uděluje souhlas s tím, že přednostní právo všech akcionářů této společnosti k upsání nových akcií, se vylučuje. Důvod vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu je realizace projektu Moje lékárna, kdy určený zájemce bude dle pokynů představenstva převádět akcie na nové zákazníky společnosti Česká lékárnická, a.s.. a) Důvody zvýšení základního kapitálu: Získání volných akcií společnosti pro podporu projektu Moje lékárna, jehož cílem je směřování akcií novým zákazníkům společnosti. b) Způsob a rozsah zvýšení: Úpisem nových akcií ze stávajících 90.000.000,- Kč (slovy: devadesátmiliónů korun českých) na 94.500.000,- Kč (slovy: devadesátčtyřimiliónypětsettisíc korun českých), t.j. o 4.500.000,- Kč (slovy: čtyřimiliónypětsettisíc korun českých). Nepřipouští se mož nost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. c) Všechny nové akcie budou upsány bez využií přednostního práva a budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je Ing. Jan Šula, r.č. 470720/428, bytem Lipová 764/315A, Hať. d) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Bez využití přednostního práva budou upsány kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou registrovány. Lhůta a místo pro upisování akcií bez využití přednostního prá va: lhůta pro upisování akcií předem určených zájemcem počíná běžet od data zápisu příslušného usnesení do obchodního rejstříku dle ust. § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku a činí 30 dnů. Místem pro upisování akcií je kancelář Česká lékárnická, a.s., Ostrav a, Radvanice, Těšínská 1349/296 v pracovní dny v době od 10:00 do 12:00 hodin, emisní kurs upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí 7.500,- Kč (slovy: sedmtisícpětset korun českých) pro každou akcii o nominální hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pětt isíc korun českých). Účet u banky a lhůta, v níž je předem určený zájemce povinen splatit celý emisní kurs, jím upsaných nových akcií: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs, jím upsaných akcií do 30-ti dnů od data úpisu na účet společn osti, číslo účtu 19-9224150237/0100, vedený u Komerční banky, a.s. do 25. 1. 2008 od 7. 11. 2007

Valná hromada společnosti Česká lékárnická, a.s. do 7. 3. 2005 od 12. 8. 2004

rozhodla o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií ze stávajících 70.030.000,- Kč (slovy: sedmdesátmilionůtřicettisíckorun českých) na 90.000.000,-Kč (slovy: devadesátmilionů korun českých), o 19.970.000,-Kč (slovy: devatenáctmilionůdevětsetsedmde sát korun českých). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání peněžních prostředků pro další rozvoj společnosti v souvislosti s realizací výrobního programu v  rámci 100 % dceřinné společnosti GALMED a.s. do 7. 3. 2005 od 12. 8. 2004

určila, že akcie, budou upsány v souladu se Stanovami společnosti s využitím přednostního práva stávajících akcionářů v poměru v jakém se podílejí na základním kapitálu společnosti do 7. 3. 2005 od 12. 8. 2004

určila, že informace o přednostním právu bude představenstvem zaslána všem akcionářům společnosti po právní moci Usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu Usnesení této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 7. 3. 2005 od 12. 8. 2004

počet, jmenovitá hodnota, druh a forma a podoba upisovaných akcií s využitím přednostního práva: Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 3.994 ( třitisícedevětsetdevadesátčtyři) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy : pěttisíc korun českých) za jednu akcii, v listinné podobě akcie nebudou registrovány do 7. 3. 2005 od 12. 8. 2004

lhůta a místo pro vykonání přednostního práva: lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva počíná běžet 15. dnem od právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, o zápisu Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku a činí 30 dnů. Místem pro upisování akcií je kancelář společnosti Česká lékárnická, a.s. Ostrava, Radvanice, Těšínská 1349/296 v pracovní dny v době od 10,00 do 12,00 hodin do 7. 3. 2005 od 12. 8. 2004

počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii : každý akcionář má právo upsat vždy 1 (jednu) akcii novou o nominální hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých) na 4 (čtyři) dosavadní akcie o nominální hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttis íc korun českých) do 7. 3. 2005 od 12. 8. 2004

emisní kurs upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí 7.500,-Kč (slovy: sedmtisícpětset korun českých) pro každou akcii o nominální hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých), akcie na jméno, v listinné podobě, kmenové do 7. 3. 2005 od 12. 8. 2004

účet u banky a lhůta, v níž jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs upisovaných akcií: každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných nových akcií do 30-ti dnů od data úpisu na účet společnosti, číslo účtu 19-922-4150237/0100, vede ný u Komerční banky, a.s. do 7. 3. 2005 od 12. 8. 2004

nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu do 7. 3. 2005 od 12. 8. 2004

nebudou vydány poukázky na akcie dle § 204b) obchodního zákoníku do 7. 3. 2005 od 12. 8. 2004

určila, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci PharmDr. Petru Nalejvakovi, r.č. 651012/2069, bytem Havířov, Podlesí, Družstevnická 14/1133, okres Karviná, tento předem určený zájemce je povinen dále za stejnou cenu upsané a zcela splacené akcie prodat novým zájemcům o akciové podíly na společnosti Česká lékárnická, a.s. - lékárníkům, jejich jmenný seznam vede představenstvo společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím předno stního práva: do 7. 3. 2005 od 12. 8. 2004

Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií, bez využití přednostního práva budou upsány kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou registrován y. Lhůta a místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné nabídky k úpisu nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva a čin í 30 dnů. Místem pro upisování akcií je kancelář Česká lékárnická, a.s., Ostrava, Radvanice, Těšínská 1349/296 v pracovní dny v době od 10,00 do 12,00 hodin, emisní kurs upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí 7.500,-Kč (slovy: sedmtisícpět set korun českých) pro každou akcii o nominální hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých). Účet u banky a lhůta, v níž je předem určený zájemce povinen splatit celý emisní kurs, jím upsaných nových akcií do 30-ti dnů od data úpisu na úpisu na účet společnosti, číslo účtu 19-922-4150237/0100, vedený u Komerční banky, a.s. do 7. 3. 2005 od 12. 8. 2004

Řádná valná hromada konaná dne 19,5,2000 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 35.015.000,- Kč, tedy ze zcela splacených 35.015.000,- Kč na 70.030.000,- Kč a to upisováním nových akcií a splacením emisního kurzu v penězích. Důvodem zvýšení základního jmění je získání peněžních prostředků pro další rozvoj společnosti v souvislosti s koupí části společnosti TAMDA a.s. . Upsání nových akcií bude provedeno v souladu se stanovami společnosti, to jest s využitím přednostního práva stávajících akcionářů na upsání nových akcií v poměru, v jakém se podílejí na dosavadním základním jmění společnosti. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nových upisovaných akcií: Celkem bude upisováno 7.003 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Informace o přednostním právu upsat nové akcie bude představenstvem zaslána všem stávajícím akcionářům v souladu s § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bez zbytečného prodlení po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí 5.000,- Kč pro každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Stávající akcionáři mají právo upsat vždy 1 akcii novou o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Lhůta pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie počíná běžet 15. dnem ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a činí 30 dní. Místem pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie je kancelář společnosti Česká lékárnická, a.s. na adrese Ostrava 1, Švabinského 9, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod.. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných nových akcií do 30 dní od data úpisu, na účet společnosti číslo 607680217/0100, vedený u Komerční banky a.s., pobočky Hradec Králové. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem vybranému zájemci, a to panu Mgr. Marcelu Cechovi, r.č. 630102/0495, bytem Severní 731, Hradec Králové, za emisní kurs 6.000,- Kč za jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Lhůta pro upsání nových akcií předem vybraným zájemcem panem Mgr. Marcelem Cechem počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné nabídky upsat nové akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, a činí 30 dní. Místem pro provedení úpisu předem vybraným zájemcem panem Mgr. Marcelem Cechem je kancelář společnosti Česká lékárnická, a.s. na adrese Ostrava 1, Švabinského 9, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod.. Předem vybraný zájemce pan Mgr. Marcel Cech je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě 30 dní ode dne jejich upsání, na účet společnosti číslo 607680217/0100,vedený u Komerční banky a.s., pobočky Hradec Králové. do 19. 12. 2000 od 4. 8. 2000

Společnost založena jednorázově zakladací listinou ze dne 28.1.95 a téhož dne přijaty stanovy. do 13. 8. 2014 od 15. 8. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 94 500 000 Kč

od 25. 1. 2008

Základní kapitál

vklad 90 000 000 Kč

do 25. 1. 2008 od 7. 3. 2005

Základní kapitál

vklad 70 030 000 Kč

do 7. 3. 2005 od 19. 12. 2000

Základní kapitál

vklad 35 015 000 Kč

do 19. 12. 2000 od 6. 11. 1997

Základní kapitál

vklad 25 015 000 Kč

do 6. 11. 1997 od 15. 8. 1995
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 18 900 od 10. 7. 2023
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 18 900 do 10. 7. 2023 od 15. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 18 900 do 15. 12. 2020 od 25. 1. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 18 000 do 25. 1. 2008 od 7. 3. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 14 006 do 7. 3. 2005 od 19. 12. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 7 003 do 19. 12. 2000 od 6. 11. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 5 003 do 6. 11. 1997 od 15. 8. 1995

Statutární orgán

3 fyzické osoby

PharmDr. Jiří Korta

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2023

vznik členství: 17. 5. 2023

vznik funkce: 17. 5. 2023

Kamýcká 243/4, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

PharmDr. Petr Nalevajka

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2023

vznik členství: 17. 5. 2023

Hraniční 273/10, Havířov, 736 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Ivo Přibyl

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2022

vznik členství: 19. 11. 2021

Koněvova 208/44, Ostrava, 713 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Radim Fiala

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2018 - Poslední vztah: 25. 1. 2022

vznik členství: 27. 6. 2018

zánik členství: 18. 11. 2021

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

PharmDr. Petr Nalevajka

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2018 - Poslední vztah: 30. 9. 2023

vznik členství: 27. 6. 2018

zánik členství: 17. 5. 2023

Hraniční 273/10, Havířov, 736 01, Česká republika

PharmDr. Jiří Korta

předseda představenstva

První vztah: 4. 4. 2018 - Poslední vztah: 30. 9. 2023

vznik členství: 19. 12. 2017

zánik členství: 19. 12. 2022

vznik funkce: 19. 12. 2017

zánik funkce: 19. 12. 2022

Kamýcká 243/4, Praha, 160 00, Česká republika

Jiří Korta

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 4. 4. 2018

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 19. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2012

zánik funkce: 19. 12. 2017

Kamýcká 243/4, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Korta

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 4. 4. 2018

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 19. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2012

zánik funkce: 19. 12. 2017

Kamýcká 243/4, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Radim Fiala

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 3. 6. 2013

zánik členství: 3. 6. 2018

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radim Fiala

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 3. 6. 2013

zánik členství: 3. 6. 2018

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Nalevajka

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 3. 6. 2013

zánik členství: 3. 6. 2018

Hraniční 273/10, Havířov, 736 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Nalevajka

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 3. 6. 2013

zánik členství: 3. 6. 2018

Hraniční 273/10, Havířov, 736 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Korta

předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

vznik funkce: 20. 12. 2012

U kapličky 574/3, Praha, 165 00, Česká republika

Jiří Korta

předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

vznik funkce: 20. 12. 2012

U kapličky 574/3, Praha, 165 00, Česká republika

Mgr. Radim Fiala

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2008 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 7. 10. 2008

zánik členství: 3. 6. 2013

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Pharm.Dr. Petr Nalevajka

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2008 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 7. 10. 2008

zánik členství: 3. 6. 2013

Hraniční 10/273, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Ph.D. René Butkov

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 8. 12. 2008

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik členství: 7. 10. 2008

Foerstrova 2319/18, Ostrava, 702 00, Česká republika

PharmDr. Jiří Korta

předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 21. 2. 2013

zánik členství: 20. 12. 2012

vznik funkce: 14. 12. 2007

zánik funkce: 20. 12. 2012

U Kapličky 574, Praha, 165 00, Česká republika

PharmDr. Jiří Korta

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2007 - Poslední vztah: 1. 2. 2008

vznik členství: 19. 6. 2007

zánik členství: 14. 12. 2007

U Kapličky 574, Praha, Česká republika

Pavel Vítek

předseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2006 - Poslední vztah: 1. 2. 2008

vznik členství: 25. 5. 2006

zánik členství: 14. 12. 2007

vznik funkce: 25. 5. 2006

zánik funkce: 14. 12. 2007

Na okrouhlíku 1160, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Oldřich Fiala

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2006 - Poslední vztah: 8. 12. 2008

vznik členství: 5. 9. 2003

zánik členství: 7. 10. 2008

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

Ing. Oldřich Fiala

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2004 - Poslední vztah: 9. 8. 2006

vznik členství: 5. 9. 2003

vznik funkce: 6. 4. 2004

zánik funkce: 25. 5. 2006

Ostravice 596, Česká republika

PharmDr. Jiří Korta

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2004 - Poslední vztah: 9. 8. 2006

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 25. 5. 2006

U Kapličky 574, Praha, Česká republika

Ing. Oldřich Fiala

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2003 - Poslední vztah: 12. 8. 2004

vznik členství: 5. 9. 2003

Ostravice 596, Česká republika

PharmDr. Daniel Šilák

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 15. 12. 2003

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 5. 9. 2003

Hřbitovní 1048, Brušperk, 739 44, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  PHARMOS, a.s.

  Těšínská 1349/296, Ostrava, 716 00

 • jednatel

  PD PAL s.r.o.

  Hřbitovní 1048, Brušperk, 739 44

PharmDr. Jiří Korta

předseda představentva

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 12. 8. 2004

vznik členství: 7. 6. 2002

vznik funkce: 7. 6. 2002

zánik funkce: 6. 4. 2004

U Kapličky 574, Praha-Suchdol, Česká republika

Ing. Roman Kejzlar

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 16. 8. 2007

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 19. 6. 2007

Ostravská 885, Orlová, Česká republika

PharmDr. Daniel Šilák

člen

První vztah: 27. 9. 2001 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

zánik členství: 7. 6. 2002

Hřbitovní 1048, Brušperk, 739 44, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  PHARMOS, a.s.

  Těšínská 1349/296, Ostrava, 716 00

 • jednatel

  PD PAL s.r.o.

  Hřbitovní 1048, Brušperk, 739 44

Ing. Jan Šula

člen

První vztah: 4. 8. 2000 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

zánik členství: 7. 6. 2002

Havanská 786/1, Ostrava 4, Česká republika

MVDr. Roman Harviščák

člen

První vztah: 4. 8. 2000 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

zánik členství: 7. 6. 2002

Pokorova 286/3, Brno, Česká republika

Jiří Novotný

člen

První vztah: 6. 11. 1997 - Poslední vztah: 4. 8. 2000

Fleschnerova 9, Brno, Česká republika

PharmDr. Daniel Šilák

člen

První vztah: 6. 11. 1997 - Poslední vztah: 27. 9. 2001

Kašparova 16, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika

Mgr. Marcel Cech

předseda

První vztah: 6. 11. 1997 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

zánik členství: 7. 6. 2002

Severní 731, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Oldřich Fiala

člen

První vztah: 6. 11. 1997 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

zánik členství: 7. 6. 2002

Ostravice 596, Česká republika

PharmDr. Petr Nalevajka

člen

První vztah: 15. 8. 1995 - Poslední vztah: 6. 11. 1997

Družstevnická 14, Havířov 1, Česká republika

RNDr. Petr Fiala

člen

První vztah: 15. 8. 1995 - Poslední vztah: 6. 11. 1997

Novodvorská 1079, Praha 4, Česká republika

RNDr. Jan Pekárek

člen

První vztah: 15. 8. 1995 - Poslední vztah: 4. 8. 2000

Zelená 55, Ostrava l, Česká republika

PharmDr. Vladimír Maliarik

člen

První vztah: 15. 8. 1995 - Poslední vztah: 4. 8. 2000

Pražská 3004/20, Teplice 1, Česká republika

Mgr. Ada Holubová

člen

První vztah: 15. 8. 1995 - Poslední vztah: 4. 8. 2000

Vančurova 1254, Litvínov VI, Česká republika

Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to vždy nejméně 2 členy představenstva v plném rozsahu. Podepisování se děje tak, že k napsanému či natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

od 13. 8. 2014

Způsob jednání a podepisování: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to vždy nejméně 2 členy představenstva v plném rozsahu. Podepisování se děje tak, že k napsanému či natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 13. 8. 2014 od 15. 8. 1995

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Mgr. Libuše Hamuzková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2023

vznik členství: 29. 6. 2023

Kašparova 1414/16, Ostrava, 700 30, Česká republika

Mgr. Šárka Blahožová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2023

vznik členství: 29. 6. 2023

Do Špice 769/12, Ostrava, 725 29, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Oldřich Fiala

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2020

vznik členství: 30. 6. 2020

vznik funkce: 29. 9. 2020

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

PharmDr. Martin Vala

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2020

vznik členství: 28. 8. 2020

K Přehradě 332/28, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

PharmDr. Peter Konečný

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2020

vznik členství: 26. 6. 2019

Srní 205, Děčín, 405 02, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Oldřich Fiala

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2020 - Poslední vztah: 27. 10. 2020

vznik členství: 30. 6. 2020

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

Mgr. Libuše Hamuzková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2018 - Poslední vztah: 10. 7. 2023

vznik členství: 27. 6. 2018

Kašparova 1414/16, Ostrava, 700 30, Česká republika

Mgr. Šárka Blahožová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2018 - Poslední vztah: 10. 7. 2023

vznik členství: 27. 6. 2018

Do Špice 769/12, Ostrava, 725 29, Česká republika

Mgr. Marek Hampel

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2018

Záhumenní 312, Mokré Lazce, 747 62, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Marek Hampel

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2018

Záhumenní 312, Mokré Lazce, 747 62, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

PharmDr. Petr Bárta

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 30. 9. 2020

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 28. 8. 2020

vznik funkce: 24. 6. 2016

zánik funkce: 28. 8. 2020

Kojetická 975, Neratovice, 277 11, Česká republika

PharmDr. Martin Kopecký

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 31. 7. 2020

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 30. 6. 2020

Bezručova 2144/1b, Zábřeh, 789 01, Česká republika

PharmDr. Petr Byrtus

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 30. 9. 2020

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 28. 8. 2020

Dr. E. Beneše 103/28, Bruntál, 792 01, Česká republika

PharmDr. Peter Konečný

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 2. 2020

vznik členství: 27. 6. 2014

zánik členství: 26. 6. 2019

Srní 205, Děčín, 405 02, Česká republika

Peter Konečný

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 16. 6. 2009

zánik členství: 27. 6. 2014

Srní 205, Děčín, 405 02, Česká republika

Jaroslav Veselka

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 13. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2016

Petruškova 2733/1, Ostrava, 700 30, Česká republika

Petr Bárta

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 13. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 13. 6. 2011

zánik funkce: 24. 6. 2016

Kojetická 975, Neratovice, 277 11, Česká republika

Petr Byrtus

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 13. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2016

Dr. E. Beneše 103/28, Bruntál, 792 01, Česká republika

Marek Hampel

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 13. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2016

Záhumenní 312, Mokré Lazce, 747 62, Česká republika

PharmDr. Petr Bárta

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2013 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 13. 6. 2011

vznik funkce: 13. 6. 2011

Kojetická 975, Neratovice, 277 11, Česká republika

Mgr. Marek Hampel

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 13. 6. 2011

Záhumenní 312, Mokré Lazce, 747 62, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Libuše Hamuzková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 21. 6. 2013

zánik členství: 21. 6. 2018

Kašparova 1414/16, Ostrava, 700 30, Česká republika

Libuše Hamuzková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 21. 6. 2013

zánik členství: 21. 6. 2018

Kašparova 1414/16, Ostrava, 700 30, Česká republika

PharmDr. Petr Bárta

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2011 - Poslední vztah: 1. 11. 2013

vznik členství: 13. 6. 2011

vznik funkce: 13. 6. 2011

Kojetická 975, Neratovice, 277 01, Česká republika

Mgr. Jaroslav Veselka

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 13. 6. 2011

Petruškova 1, Ostrava, 700 30, Česká republika

Mgr. Marek Hampel

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2011 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 13. 6. 2011

Záhumenní 312, Mokré Lazce, 742 62, Česká republika

PharmDr. Petr Byrtus

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 13. 6. 2011

Dr. E. Beneše 28, Brutnál, 792 01, Česká republika

PharmDr. Peter Konečný

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2009 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 16. 6. 2009

zánik členství: 27. 6. 2014

Srní 205, Děčín XVII, 405 01, Česká republika

Mgr. Eduard Bednařík

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2008 - Poslední vztah: 21. 8. 2009

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 16. 6. 2009

Staré Buky 94, 542 43, Česká republika

Mgr. Libuše Hamuzková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2008 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 21. 6. 2013

Kašparova 16, Ostrava, 700 30, Česká republika

Mgr. Jaroslav Veselka

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2006 - Poslední vztah: 9. 8. 2011

vznik členství: 12. 4. 2006

zánik členství: 13. 6. 2011

Petruškova 1, Ostrava, 700 30, Česká republika

PharmDr. Petr Byrtus

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2006 - Poslední vztah: 9. 8. 2011

vznik členství: 12. 4. 2006

zánik členství: 13. 6. 2011

Dr. Eduarda Beneše 28, Bruntál, Česká republika

Mgr. Marek Hampel

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2006 - Poslední vztah: 9. 8. 2011

vznik členství: 12. 4. 2006

zánik členství: 13. 6. 2011

Hájova 22, Mokré Lazce, 747 62, Česká republika

RNDr. Miroslav Linhart

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2006 - Poslední vztah: 4. 9. 2008

vznik členství: 12. 4. 2006

zánik členství: 27. 6. 2008

Nad přehradou 848, Sedlčany, Česká republika

PharmDr. Dušan Holečko

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2006 - Poslední vztah: 4. 9. 2008

vznik členství: 12. 4. 2006

zánik členství: 27. 6. 2008

Novosuchdolská 391, Praha, Česká republika

PharmDr. Petr Bárta

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2006 - Poslední vztah: 9. 8. 2011

vznik členství: 12. 4. 2006

zánik členství: 13. 6. 2011

vznik funkce: 27. 4. 2006

zánik funkce: 13. 6. 2011

Kojetická 975, Neratovice, 277 01, Česká republika

PharmDr. Petr Nalevajka

předseda

První vztah: 12. 8. 2004 - Poslední vztah: 9. 8. 2006

vznik členství: 4. 8. 2000

zánik členství: 12. 4. 2006

vznik funkce: 7. 4. 2004

zánik funkce: 12. 4. 2006

Hraniční 273/10, Havířov, Česká republika

PharmDr. Radim Bakeš

člen

První vztah: 12. 8. 2004 - Poslední vztah: 9. 8. 2006

vznik členství: 4. 8. 2000

zánik členství: 12. 4. 2006

Kyjevská 1227, Ostrava, 708 00, Česká republika

PharmDr. Petr Nalevajka

člen

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 12. 8. 2004

vznik členství: 4. 8. 2000

Hraniční 273/10, Havířov-Životice, Česká republika

Mgr. Eduard Bednařík

člen

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 9. 8. 2006

vznik členství: 4. 8. 2000

zánik členství: 12. 4. 2006

Prostřední Staré Buky 94, Podlesí, 542 43, Česká republika

Mgr. Marek Hampel

člen

První vztah: 2. 11. 2001 - Poslední vztah: 9. 8. 2006

vznik členství: 1. 12. 2000

zánik členství: 12. 4. 2006

Hájova 22, Mokré Lazce, 747 62, Česká republika

Pharm. Radim Bakeš

člen

První vztah: 4. 8. 2000 - Poslední vztah: 12. 8. 2004

vznik členství: 4. 8. 2000

Hlavní 840, Ostrava - Poruba, Česká republika

Ing. Roman Kejzar

člen

První vztah: 4. 8. 2000 - Poslední vztah: 20. 8. 2002

zánik členství: 14. 12. 2001

Ostravská 885, Orlová, 735 11, Česká republika

Ing. Ivan Berka

člen

První vztah: 4. 8. 2000 - Poslední vztah: 20. 8. 2002

zánik členství: 14. 12. 2001

Paseky 385, Lelekovice, 664 31, Česká republika

PharmDr. Lubomír Chudoba

člen

První vztah: 4. 8. 2000 - Poslední vztah: 20. 8. 2002

zánik členství: 14. 12. 2001

Husníkova 2083, Praha 5, Česká republika

PharmDr. Petr Nalevajka

člen

První vztah: 4. 8. 2000 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

Družstevnická 14/1133, Havířov, Česká republika

Mgr. Eduard Bednařík

člen

První vztah: 4. 8. 2000 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

Staré Buky 94, Podlesí, 542 43, Česká republika

PharmDr. Jiří Richter

člen

První vztah: 4. 8. 2000 - Poslední vztah: 9. 8. 2006

vznik členství: 4. 8. 2000

zánik členství: 12. 4. 2006

U stadionu 378, Velká Bíteš, Česká republika

PharmDr. Petr Byrtus

člen

První vztah: 4. 8. 2000 - Poslední vztah: 9. 8. 2006

vznik členství: 4. 8. 2000

zánik členství: 12. 4. 2006

Dr. Eduarda Beneše 28, Bruntál, Česká republika

PharmDr. Petr Vávra

člen

První vztah: 6. 11. 1997 - Poslední vztah: 4. 8. 2000

K. Světlé 558, Řevnice, Česká republika

Pharm. Dušan Holečko

člen

První vztah: 6. 11. 1997 - Poslední vztah: 4. 8. 2000

Novosuchdolská 130, Praha 6, Česká republika

RNDr. Jan Hájek

člen

První vztah: 6. 11. 1997 - Poslední vztah: 4. 8. 2000

ul. 28. října 15, Jablonec nad Nisou, Česká republika

RNDr. Petr Fiala

člen

První vztah: 6. 11. 1997 - Poslední vztah: 4. 8. 2000

Novodvorská 1079, Praha 4, Česká republika

JUDr. Štěpán Roman

člen

První vztah: 6. 11. 1997 - Poslední vztah: 4. 8. 2000

Václavské nám. 33, Praha 1, Česká republika

Mgr. Pavel Konečný

člen

První vztah: 6. 11. 1997 - Poslední vztah: 4. 8. 2000

Janáčkova 206, Česká Kamenice, Česká republika

RNDr. Petr Hobza

člen

První vztah: 15. 8. 1995 - Poslední vztah: 4. 8. 2000

Dluhonská 55, Přerov, Česká republika

Pharm. Radim Bakeš

člen

První vztah: 15. 8. 1995 - Poslední vztah: 4. 8. 2000

Hlavní 840, Ostrava - Poruba, Česká republika

PharmDr. Soňa Bukovanová

člen

První vztah: 15. 8. 1995 - Poslední vztah: 4. 8. 2000

Větrná H/303, Litvínov - Janov, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 8. 1995

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 6. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 8. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).