Hlavní navigace

PHARMOS, a.s.

Firma PHARMOS, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 188, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 342 800 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

19010290

Sídlo:

Těšínská 1349/296, Ostrava, 716 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 11. 1991

DIČ:

CZ19010290

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
46460 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 188, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

PHARMOS, a.s. od 20. 6. 1994

Obchodní firma

PHARMOS, a.s. od 24. 6. 2015

Obchodní firma

PHARMOS, a.s. do 24. 6. 2015 od 11. 5. 2015

Obchodní firma

Farmos, a.s. do 11. 5. 2015 od 30. 4. 1991

Právní forma

Akciová společnost od 30. 4. 1991

adresa

Těšínská 1349/296
Ostrava 71600 od 23. 10. 2013

adresa

Těšínská ulice 1349/296
Ostrava 71600 do 23. 10. 2013 od 20. 5. 2003

adresa

Těšínská ulice č.p. 13/4
Ostrava-Radvanice 71600 do 20. 5. 2003 od 5. 11. 2002

adresa

Divišova 18, číslo popisné 266
Ostrava-Hrušov 71100 do 5. 11. 2002 od 25. 3. 2002

adresa

Divišova 18
Ostrava-Hrušov 71100 do 25. 3. 2002 od 6. 12. 1993

adresa

Českobratrská 18
Ostrava 1 do 6. 12. 1993 od 30. 4. 1991

Předmět podnikání

Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod od 29. 6. 2023

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 11. 5. 2015

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 16. 8. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 29. 6. 2023 od 3. 3. 2009

nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků do 3. 3. 2009 od 1. 11. 2004

nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny do 3. 3. 2009 od 1. 11. 2004

zacházení s látkami a přípravky, které podléhají režimu zákona č. 167/1998 Sb. v tomto rozsahu: přípravky s obsahem omamných látek uvedených v příloze č. 2 zákona č. 167/1998 Sb., přípravky s obsahem psychotropních látek uvedených v příloze č. 5 zákona č. 167/1998 Sb. a přípravky s obsahem psychotropních látek uvedených v příloze č. 6 zákona č. 167/1998 Sb. a jiných - podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR č. 44/2002 ze dne 4.7.2002 od 20. 10. 2003

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 3. 3. 2009 od 6. 12. 1993

organ. a pořádání kult., sport., spol. a vzděl. akcí /mimo par. 3 odst. 9/ do 3. 3. 2009 od 6. 12. 1993

poradenství /kromě účetního, ekonom., organiz./ a konzultace do 3. 3. 2009 od 6. 12. 1993

nákup a prodej léků, chemických a farmaceutických surovin, léčebné kosmetiky a kosmetiky, zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky, dietetických přípravků a produktů, pomocného obalového materiálu do 6. 12. 1993 od 30. 4. 1991

zřizování lékáren a lékárenských skladů do 6. 12. 1993 od 30. 4. 1991

provoz lékárenských skladů včetně dopravy do 6. 12. 1993 od 30. 4. 1991

nákup, zpracování a prodej léčivých rostlin do 6. 12. 1993 od 30. 4. 1991

pěstování léčivých rostlin do 6. 12. 1993 od 30. 4. 1991

poradenská služba do 6. 12. 1993 od 30. 4. 1991

vzdělávací činnost v oblasti farmacie do 6. 12. 1993 od 30. 4. 1991

publikační a přednášková činnost do 6. 12. 1993 od 30. 4. 1991

překladatelská činnost do 6. 12. 1993 od 30. 4. 1991

nákup a prodej know-how ve výše uvedených oblastech do 6. 12. 1993 od 30. 4. 1991

nákup a prodej odborné literatury do 6. 12. 1993 od 30. 4. 1991

Ostatní skutečnosti

Na nástupnickou společnost PHARMOS, a.s., se sídlem Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČ 190 10 290, přešel v důsledku rozdělení společnosti Česká lékárnická, a.s., se sídlem Ostrava, Radvanice, Těšínská č.p. 1349/ 296, PSČ 716 00, IČ 630 80 8 77 odštěpení se sloučením, majetek určený v Projektu rozdělení - odštěpení se sloučením ze dne 19.5.2020, rozhodným dnem rozdělení je 1.1.2020. od 31. 7. 2020

Na společnost PHARMOS, a.s., se sídlem Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČ 190 10 290, jako na společnost nástupnickou přešel v důsledku fúze sloučením majetek zanikajících společností Plzeňská lékárnická s.r.o., se sídlem se sídlem Plzeň, K Jezu 592/32, PSČ 326 00, IČ 252 38 213 a PHARMACY - distribuce léčiv s.r.o., se sídlem se sídlem Prostějov, Kojetínská 4219/10, PSČ 796 01, IČ 651 39 577 určený v Projektu fúze sloučením ze dne 25.6.2018, rozhodným dnem fúze je den 1.1.2018. od 2. 9. 2018

Na základě Smlouvy o prodeji části závodu, uzavřené dne 29. 9. 2015 mezi společností ViaPharma s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, IČO 14888742, jako prodávajícím a PHARMOS, a.s., IČO 190 10 290 došlo k převodu části podniku společ nosti ViaPharma s.r.o. na společnost PHARMOS, a.s. od 29. 12. 2015

Rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem: do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

Valná hromada společnosti PHARMOS, a.s. -rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti úpisem nových akcií, které budou splaceny nepeněžitým vkladem ze stávajících 48.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetosmmilionůkorun- českých) na 85.700.000,-Kč (slovy: osmdesátpětmilionůsedmsettisíckorunčeských) o 37.700.000,-Kč (slovy: třicetsedmmilionůsedmsettisíckorunčeských).Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Písemná zpráva představenstva předložená valné hromadě odůvodnila upisování akcií nepeněžitým vkladem takto: důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je posílení obchodních aktivit společnosti a restrukturalizace aktiv. do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 377 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou registrovány. do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

určila, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci: stávajícímu akcionáři této společnosti a to akcionáři obchodní společnosti Česká lékárnická, a.s., se sídlem Ostrava, Švabinského 9, IČ 63080877, který je vlastníkem nepeněžitého vkladu. do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

lhůta a místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upisování akcií činí patnáct (15) dnů, počíná běžet prvním pracovním dnem kalendářního týdne, který následuje po týdnu, v němž nabude právní moci usnesení příslušného Krajského soudu o zápisu usnesení valné hromady této společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele. do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

Místo pro upisování akcií je v sídle této společnosti Ostrava-Hrušov, Divišova 18/266, PSČ 711 00, vždy v pracovní dny v době od 10.00-15.00 hodin. Předem určený zájemce obchodní společnost Česká lékárnická, a.s. upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout upisovateli lhůtu 15 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny upisované akcie stanoven ve výši 479.541,11Kč (slovy: čtyřistasedmdesátdevěttisícpětsetčtyřicetjednakorunčeských- jedenácthaléřů) za jednu upisovanou akcii. do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

předmět nepeněžitého vkladu tvoří: a)nemovitý majetek: do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 542, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, objekt bydlení, číslo popisné 685, nacházející se na pozemku, číslo parcely 295/2 zastavěná plocha a nádvoří, jiná stavba č.p. 2223, nacházející se na pozemku, číslo parcely 296, jiná stavba bez č.p., nacházející se na pozemku, číslo parcely 295/4 zastavěná plocha a nádvoří s pozemky čísla parcel 295/1 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 296 zastavěná plocha a nádvoří, 295/4, zastavěná plocha a nádvoří, 295/2 zastavěná plocha a nádvoří, oceněné znaleckým posudkem číslo 142/2002 ze dne 20.2.2002 na částku 26.100.00,-Kč (slovy: dvacetšestmilionůjednostotisíckorunčeských), který je součástí společného znaleckého posudku ze dne 8.3.2002 soudních znalců Ing. Petra Korče, znalce z oboru doprava, ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, podniků, movitostí, výrobních strojů, zařízení a systémů, strojírenství a Mgr. Pavla Procházky, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

nemovitosti zapsané na listu vlastnictví 6512, k.ú. Lukášov, obec Jablonec nad Nisou, a to objekt občanské vybavenosti číslo popisné 57, nacházející se na pozemku, číslo parcely 389 zastavěná plocha a nádvoří, objekt občanské vybavenosti, číslo popisné 82, nacházející se na pozemku, číslo parcely 392 zastavěná plocha a nádvoří s pozemky, čísla parcel 389 zastavěná plocha a nádvoří, 392 zastavěná plocha a nádvoří, 390 ostatní plochy, 391 ostatní plochy, 393 zahrada, 394/1 ostatní plochy, 400 ostatní plochy, oceněné znaleckým posudkem číslo 142/2002 ze dne 20.2.2002 na částku 2.900.000,-Kč (slovy: dvamilionydevětsettisíckorunčeských), který je součástí společného znaleckého posudku ze dne 8.3.2002 soudních znalců Ing. Petra Korče znalce z oboru doprava, ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, podniků, movitostí, výrobních strojů, zařízení a systémů, strojírenství a Mgr. Pavla Procházky, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

b) movitý majetek: do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

nehmotný inv. majetek v celkové hodnotě 639.000,-Kč (slovy: šestsettřicetdevěttisíckorunčeských) z toho software v hodnotě 588.000,-Kč, (slovy: pětsetosmdesátosmtisíckorunčeských) ocenitelná práva v hodnotě 0,-Kč (slovy: nulakorunčeských), nedok. nehm. investice v hodnotě 51.000,-Kč (slovy: padesátjedentisíckorunčeských) do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

hmotný investiční majetek v celkové hodnotě 22.264.000,-Kč (slovy: dvacetdvamilionydvěstěšedesátčtyřitisíckorunčeských) z toho osobní automobily v hodnotě 3.080.000,-Kč (slovy: třimilionyosmdesáttisíckorunčeských), nákladní automobily v hodnotě 1.079.000,-Kč (slovy: jedenmilionsedmdesátdevěttisíckorunčeských), jiný HIM v hodnotě 11.056.000,-Kč (slovy: jedenáctmilionůpadesátšesttisíckorunčeských), DHIM v hodnotě 6.481.000,-Kč (slovy: šestmilionůčtyřistaosmdesátjedentisíckorunčeských), nedok. hm. investice v hodnotě 568.000,-Kč (slovy: pětsetšedesátosmtisíckorunčeských) do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

stálá aktiva celkem v celkové hodnotě 51.903.000,-Kč (slovy: padesátjedenmiliondevětsettřitisíckorunčeských), do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

zásoby v celkové hodnotě 354.346.000,-Kč (slovy: třistapadesátčtyřimilionůtřistačtyřicetšesttisíckorunčeských) z toho materiál v hodnotě 47.000,-Kč (slovy: čtyřicetsedmtisíckorunčeských), zboží v hodnotě 354.299.000,-Kč (slovy: třistapadesátčtyřimilionydvěstědevadesátdevěttisíckorunčeských) do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

krátkodobé pohledávky v celkové hodnotě 728.455.000,-Kč (slovy: sedmsetdvacetosmmilionůčtyřistapadesátpěttisíckorunčeských) z toho pohl. z obchodního styku v hodnotě 721.399.000,-Kč (slovy: sedmsetdvacetjedenmiliontřistadevadesátdevěttisíckorunčeských) pohl. Odběratelé ú. 311 v hodnotě 552.100.000,-Kč (slovy: pětsetpadesátdvamilionyjednostotisíckorunčeských), pohl. zálohy + ost. ú. 314,315 v hodnotě 169.299.000,-Kč (slovy: jednostošedesátdevětmilionůdvěstědevadesátdevěttisíckorun- českých) stát - daňové pohl. v hodnotě 2.370.000,-Kč (slovy: dvamilionytřistasedmdesáttisíckorunčeských) odložená daňová pohl. v hodnotě 2.552.000,-Kč (slovy: dvamilionypětsetpadesátdvatisíckorunčeských), pohl. v podn. s rozh. vlivem v hodnotě 2.008.000,-Kč (slovy: dvamilionyosmtisíckorunčeských), jiné pohl. v hodnotě 126.000,-Kč (slovy: jednostodvacetšesttisíckorunčeských) do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

finanční majetek v celkové hodnotě 69.487.000,-Kč (slovy: šedesátdevětmilionůčtyřistaosmdesátsedmtisíckorunčeských) z toho peníze v hodnotě 6.029.000,-Kč (slovy: šestmilionůdvacetdevěttisíckorunčeských), účty v bankách v hodnotě 63.458.000,-Kč (slovy: šedesáttřimilionyčtyřistapadesátosmtisíckorunčeských) do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

oběžná aktiva celkem v hodnotě 1.152.288.000,-Kč (slovy: jednamiliardastopadesátdvamilionydvěstěosmdesátosmtisíckorun- českých) do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

aktiva pro substanci v celkové hodnotě 1.204.191.000,-Kč (slovy: jednamiliardadvěstěčtyřimilionyjednostodevadesátjedentisíckorun- českých) do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

cizí zdroje v celkové hodnotě 1.030.615.000,-Kč (slovy: jednamiliardatřicetmilionůšestsetpatnácttisíckorunčeských) do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

substance netto (equity) v celkové hodnotě 173.576.000,-Kč (slovy: jednostosedmdesáttřimilionypětsetsedmdesátšesttisíckorunčeských) do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

Movitý majetek oceněný společným znaleckým posudkem ze dne 8.3.2002 soudních znalců Ing. Petra Korče znalce z oboru doprava, ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, podniků, movitostí, výrobních strojů, zařízení a systémů, strojírenství a Mgr. Pavla Procházky, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

Syntézou metod pro výpočet tržní hodnoty byla stanovena komplexní hodnota nepeněžitého vkladu této společnosti částkou 180.787.000,-Kč (slovy: jednostoosmdesátmilionůsedmsetosmdesátsedmtisíckorunčeských) do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

Soudní znalci Ing. Petr Korč a Mgr. Pavel Procházka byli jmenováni za účelem ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu pro zvýšení základního kapitálu společnosti Česká lékárnická a.s. usnesením ze dne 23.11.2001, které nabylo právní moci 15.12.2001, vydané Krajským soudem v Ostravě pod. č.j. 26 Cm 327/2001 do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

lhůta pro splácení emisního kursu upsaných akcií: upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, v den úpisu akcií. Nepeněžitý vklad bude splacen předáním Prohlášení vkladatele o vložení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu do společnosti spolu s předáním nepeněžitého vkladu a to movitého i nemovitého majetku společnosti. do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

Na základě přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada společnosti PHARMOS, a.s. po projednání bodu 8. programu valné hromady - Zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 48.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetosmmilionůkorunčeských) na 85.700.000,-Kč (slovy: osmdesátpětmilionůsedmsettisíckorunčeských) o 37.700.000,-Kč (slovy: třicetsedmmilionůsedmsettisíckorunčeských) nepeněžitým vkladem, dále přijala rozhodnutí následujícího obsahu: valná hromada společnosti PHARMOS, a.s.: do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

schvaluje výši nepeněžitého vkladu 37.700.000,-Kč (slovy: třicetsedmmilionůsedmsettisíckorunčeských) při zvýšení základního kapitálu této společnosti na základě společného znaleckého posudku ze dne 8.3.2002, který vypracovali soudní znalci Ing. Petr Korč, bytem Třanovice 244, PSČ 739 93 a Mgr. Pavel Procházka, bytem Opava, Haškova 2, PSČ 746 01 na částku 180.787.000,-Kč (slovy: jednostoosmdesátmilionůsedmsetosmdesátsedmtisíckorunčeských). Akcie jež budou vydány za tento nepeněžitý vklad: 377 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou registrovány, emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny upisované akcie stanoven ve výši 479.541,11Kč (slovy: čtyřistasedmdesátdevěttisícpětsetčtyřicetjednakorunčeských- jedenácthaléřů) za jednu upisovanou akcii. Rozdíl ve výši 143.087.000,-Kč (slovy: jednostočtyřicettřimilionyosmdesátsedmtisíckorunčeských) mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tvoří emisní ážio. do 28. 1. 2003 od 5. 11. 2002

Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelské smlouvy a přijatých stanov. od 30. 4. 1991

Den vzniku: 30. dubna 1991 od 30. 4. 1991

Základní kapitál: Základní kapitál společnosti je ve výši 1,9 mil. Kč. Společnost vydá 14 akcií a` 50 tis. Kč na jméno s názvem "zakladatelská akcie" a 60 akcií a` 20 tis. Kč na majitele s názvem "členské akcie". do 6. 12. 1993 od 30. 4. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 342 800 000 Kč

od 10. 9. 2004

Základní kapitál

vklad 85 700 000 Kč

do 10. 9. 2004 od 6. 3. 2003

Základní kapitál

vklad 87 700 000 Kč

do 6. 3. 2003 od 28. 1. 2003

Základní kapitál

vklad 48 000 000 Kč

do 28. 1. 2003 od 14. 12. 1995

Základní kapitál

vklad 40 000 000 Kč

do 14. 12. 1995 od 6. 12. 1993
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 275 od 29. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 5 710 od 29. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 13 od 29. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 386 od 29. 9. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 5 710 do 29. 9. 2016 od 1. 10. 2012
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 5 710 do 1. 10. 2012 od 10. 9. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 275 do 29. 9. 2016 od 10. 9. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 13 do 29. 9. 2016 od 10. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 386 do 29. 9. 2016 od 10. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 377 do 10. 9. 2004 od 28. 1. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 20 do 10. 9. 2004 od 14. 12. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 5 470 do 10. 9. 2004 od 14. 12. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 7 870 do 14. 12. 1995 od 6. 12. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 13 do 14. 12. 1995 od 6. 12. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 13 do 10. 9. 2004 od 6. 12. 1993

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Ivo Přibyl

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Koněvova 208/44, Ostrava, 713 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Ondřej Moravec

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2020

vznik členství: 1. 3. 2020

Jana Škody 190/5, Ostrava, 700 30, Česká republika

PharmDr. Jiří Korta

předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2019

vznik členství: 16. 10. 2018

vznik funkce: 17. 10. 2018

Kamýcká 243/4, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Radovan Mališ

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2019 - Poslední vztah: 20. 1. 2020

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 31. 12. 2019

U Křížů 457/34, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Marcel Divácký

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2018 - Poslední vztah: 13. 11. 2020

vznik členství: 10. 4. 2018

zánik členství: 30. 9. 2020

Polní 711, Krmelín, 739 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Korta

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2017 - Poslední vztah: 1. 2. 2019

vznik členství: 4. 9. 2013

zánik členství: 4. 9. 2018

vznik funkce: 4. 9. 2013

zánik funkce: 4. 9. 2018

Kamýcká 243/4, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Radovan Mališ

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2017 - Poslední vztah: 1. 3. 2019

vznik členství: 1. 12. 2016

Kubelíkova 1313/4, Havířov, 736 01, Česká republika

Marcel Divácký

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 5. 6. 2018

vznik členství: 2. 4. 2013

zánik členství: 10. 4. 2018

Polní 711, Krmelín, 739 24, Česká republika

Marcel Divácký

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 5. 6. 2018

vznik členství: 2. 4. 2013

zánik členství: 10. 4. 2018

Polní 711, Krmelín, 739 24, Česká republika

Radovan Mališ

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 1. 12. 2011

zánik členství: 1. 12. 2016

Kubelíkova 1313/4, Havířov, 736 01, Česká republika

Radovan Mališ

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 1. 12. 2011

zánik členství: 1. 12. 2016

Kubelíkova 1313/4, Havířov, 736 01, Česká republika

Jiří Korta

předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 4. 9. 2013

vznik funkce: 4. 9. 2013

U kapličky 574/3, Praha, 165 00, Česká republika

Jiří Korta

předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 13. 9. 2017

vznik členství: 4. 9. 2013

vznik funkce: 4. 9. 2013

U kapličky 574/3, Praha, 165 00, Česká republika

Marcel Divácký

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2013 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 2. 4. 2013

Horní 651/15, Ostrava, 700 30, Česká republika

Marcel Divácký

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2013 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 2. 4. 2013

Horní 651/15, Ostrava, 700 30, Česká republika

Mgr. Karel Šlegr

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2012 - Poslední vztah: 15. 4. 2013

vznik členství: 13. 9. 2012

zánik členství: 2. 4. 2013

Baarova 626/38, Horka nad Moravou, 783 35, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

PharmDr. Ivan Šácha

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 11. 10. 2012

vznik členství: 16. 5. 2012

zánik členství: 13. 9. 2012

Mičurinova 808/13, Ostrava, 721 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Radovan Mališ

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2011 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

Kubelíkova 1313/4, Havířov, 736 01, Česká republika

PharmDr. Jiří Korta

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 4. 9. 2008

zánik členství: 4. 9. 2013

vznik funkce: 4. 9. 2008

zánik funkce: 4. 9. 2013

U Kapličky 574, Praha, 165 00, Česká republika

Mgr. Karel Šlegr

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 3. 3. 2009

vznik členství: 30. 8. 2007

zánik členství: 18. 12. 2008

Baarova 626/38, Horka nad Moravou, 783 35, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jaroslav Němeček

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 9. 8. 2011

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 9. 6. 2011

Voskovcova 2747/2, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Alena Marynčáková

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 13. 12. 2011

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 1. 12. 2011

Sokolská třída 38, Ostrava, 702 00, Česká republika

PharmDr. Ivan Šácha

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 16. 5. 2012

Mičurinova 808/13, Ostrava, 721 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Roman Kejzlar

předseda představenstva

První vztah: 5. 4. 2005 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

vznik členství: 1. 2. 2005

zánik členství: 15. 5. 2008

vznik funkce: 1. 2. 2005

zánik funkce: 15. 5. 2008

Ostravská 885, Orlová, 735 11, Česká republika

PharmDr. Ivan Šácha

předseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2004 - Poslední vztah: 5. 4. 2005

vznik členství: 2. 8. 2002

zánik členství: 31. 1. 2005

vznik funkce: 8. 1. 2004

zánik funkce: 31. 1. 2005

Rolnická 3, Brno, Česká republika

PharmDr. Ivan Šácha

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2003 - Poslední vztah: 16. 8. 2004

vznik funkce: 2. 8. 2002

zánik funkce: 8. 1. 2004

Rolnická 3, Brno, Česká republika

Ing. Oldřich Fiala

předseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2003 - Poslední vztah: 16. 8. 2004

zánik členství: 9. 1. 2004

vznik funkce: 2. 8. 2002

zánik funkce: 9. 1. 2004

Ostravice čp. 596, Česká republika

Ing. Jan Šula

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2003 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

zánik členství: 18. 5. 2007

vznik funkce: 2. 8. 2002

zánik funkce: 18. 5. 2007

Havanská č. 1/786, Ostrava, 708 00, Česká republika

PharmDr. Jiří Korta

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2003 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

zánik členství: 18. 5. 2007

vznik funkce: 2. 8. 2002

zánik funkce: 18. 5. 2007

U Kapličky 574, Praha, Česká republika

Mgr. Marcel Cech

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2003 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

zánik členství: 18. 5. 2007

vznik funkce: 2. 8. 2002

zánik funkce: 18. 5. 2007

Třebechovická 826/12, Hradec Králové, Česká republika

PharmDr. Daniel Šilák

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2001 - Poslední vztah: 20. 5. 2003

zánik funkce: 2. 8. 2002

Hřbitovní 1048, Brušperk, 739 44, Česká republika

Ing. Jan Šula

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1999 - Poslední vztah: 20. 5. 2003

zánik funkce: 2. 8. 2002

Havanská č. 1/786, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika

PharmDr. Jiří Korta

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 1999 - Poslední vztah: 20. 5. 2003

zánik funkce: 2. 8. 2002

U kapličky 574, Praha - Suchdol, Česká republika

PharmDr. Jiří Korta

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 5. 1999

Gebauerova 1422, Hradec Králové, Česká republika

Jiří Houser

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 1995 - Poslední vztah: 14. 4. 1997

Na lysinách 18, Praha 4, Česká republika

PharmDr. Ivan Šácha

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 1995 - Poslední vztah: 20. 5. 2003

zánik funkce: 2. 8. 2002

Rolnická 3, Brno, Česká republika

PharmDr. Daniel Šilák

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 1995 - Poslední vztah: 15. 6. 2001

Kašparova 16, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika

PharmDr. Daniel Šilák

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 18. 1. 1995

Zlámanka 19, Kroměříž 11, Česká republika

PharmDr. Josef Kopecký

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 23. 1. 1995

Ratibořská 38, Opava, Česká republika

Ing. Oldřich Fiala

předseda představenstva

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 20. 5. 2003

zánik funkce: 2. 8. 2002

Ostravice čp.596, Česká republika

RNDr.PhMr. Oldřich Holub

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Těšínská 231, Ostrava-Radvanice, Česká republika

PHMr. Zdeněk Micek

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Opavská 774, Ostrava-Poruba, Česká republika

RNDr. Jan Pekárek

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Zelená 55, Ostrava 1, Česká republika

Ing. Oldřich Fiala

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Ostravice čp. 596, Česká republika

PharmDr. Zdeněk Blahuta

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

V. Vacka 6045, Ostrava-Poruba, Česká republika

PharmDr. Zdeněk Blahuta

ředitel

První vztah: 30. 4. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

V. Vacka 6045, Ostrava-Poruba, Česká republika

RNDr.PHMr. Jiří Velkoborský

předseda představenstva

První vztah: 30. 4. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Raisova 25, Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika

RNDr. Emil Hladík

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 4. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Radniční 8, Havířov-město, Česká republika

PharmDr. Alena Baranová

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Mánesova 465, Frýdek-Místek, Česká republika

RNDr. Eva Radinová

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Fučíkova 18, Nový Jičín, Česká republika

Jednání: Společnost je navenek zastupována dvěma členy představenstva. Představenstvo se za společnost podepisuje tak, že je potřeba vždy dvou podpisů oprávněných osob.

od 18. 1. 1995

Podepisování: Společnost je vůči třetím osobám zastupována těmito oprávněnými osobami: - předsedou představenstva - ředitelem společnosti - zástupcem ředitele (prokuristou). Uzavírání smluvních vztahů jménem společnosti je platné jen na základě podpisu dvou oprávněných osob.

do 18. 1. 1995 od 30. 4. 1991

Dozorčí rada

6 fyzických osob

PharmDr. Daniel Šilák

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2020

vznik členství: 13. 7. 2020

Hřbitovní 1048, Brušperk, 739 44, Česká republika

Další vztah k této osobě

PharmDr. Petr Nalevajka

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2020

vznik členství: 13. 7. 2020

vznik funkce: 27. 7. 2020

Hraniční 273/10, Havířov, 736 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Mgr. Radim Fiala

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2020

vznik členství: 13. 7. 2020

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

PharmDr. Kateřina Majznerová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2020

vznik členství: 13. 7. 2020

Jílová 155/34e, Brno, 639 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

PharmDr. Martin Vala

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2020

vznik členství: 13. 7. 2020

K Přehradě 332/28, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

PharmDr. Vladan Demel

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2020

vznik členství: 13. 7. 2020

Družstevní 694, Studénka, 742 13, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

PharmDr. Daniel Šilák

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2020

vznik členství: 15. 5. 2015

zánik členství: 13. 7. 2020

Hřbitovní 1048, Brušperk, 739 44, Česká republika

PharmDr. Petr Nalevajka

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2020

vznik členství: 15. 5. 2015

zánik členství: 13. 7. 2020

vznik funkce: 28. 5. 2015

zánik funkce: 13. 7. 2020

Hraniční 273/10, Havířov, 736 01, Česká republika

Mgr. Radim Fiala

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2020

vznik členství: 15. 5. 2015

zánik členství: 13. 7. 2020

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

PharmDr. Kateřina Majznerová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2020

vznik členství: 15. 5. 2015

zánik členství: 13. 7. 2020

Jílová 155/34e, Brno, 639 00, Česká republika

PharmDr. Martin Vala

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2020

vznik členství: 15. 5. 2015

zánik členství: 13. 7. 2020

K Přehradě 332/28, Havířov, 736 01, Česká republika

PharmDr. Vladan Demel

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2020

vznik členství: 15. 5. 2015

zánik členství: 13. 7. 2020

Družstevní 694, Studénka, 742 13, Česká republika

Mgr. Radim Fiala

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 15. 5. 2015

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

PharmDr. Kateřina Majznerová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2014 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 15. 5. 2015

Jílová 155/34e, Brno, 639 00, Česká republika

Ilona Mravcová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2014

vznik členství: 16. 5. 2012

zánik členství: 26. 6. 2014

Kotlářská 260/15, Brno, 602 00, Česká republika

Lea Lesáková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 10. 9. 2012

zánik členství: 15. 5. 2015

Blahoslavova 3301/7, Ostrava, 702 00, Česká republika

Petr Nalevajka

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 16. 5. 2012

zánik členství: 15. 5. 2015

Hraniční 273/10, Havířov, 736 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Radim Fiala

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2014

vznik členství: 7. 1. 2009

zánik členství: 7. 1. 2014

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

Martin Švéda

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 10. 1. 2013

zánik členství: 15. 5. 2015

vznik funkce: 10. 1. 2013

zánik funkce: 15. 5. 2015

V Roklích 69, Říčany, 251 01, Česká republika

Dušan Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 10. 1. 2013

zánik členství: 15. 5. 2015

Revoluční 527/30, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Lea Lesáková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2012 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 10. 9. 2012

Blahoslavova 3301/7, Ostrava, 702 00, Česká republika

Mgr. Ilona Mravcová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 16. 5. 2012

Kotlářská 260/15, Brno-Střed, 602 00, Česká republika

PharmDr. Petr Nalevajka

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 16. 5. 2012

Hraniční 273, Havířov, 736 01, Česká republika

Marko Thorsten Albert Grünewald

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2010 - Poslední vztah: 21. 2. 2013

vznik členství: 5. 5. 2010

zánik členství: 10. 1. 2013

vznik funkce: 5. 5. 2010

zánik funkce: 10. 1. 2013

Mühlenstr. 49, Bretzenheim, 555 59, Spolková republika Německo

Christoph Nöll

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 21. 2. 2013

vznik členství: 5. 5. 2010

zánik členství: 10. 1. 2013

Hauptstr. 29, Heidelberg, 691 17, Spolková republika Německo

Mgr. Radim Fiala

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2009 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 7. 1. 2009

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

Helmut Kraft

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2007 - Poslední vztah: 18. 3. 2010

vznik členství: 4. 5. 2006

zánik členství: 2. 12. 2009

vznik funkce: 4. 5. 2006

zánik funkce: 2. 12. 2009

Heidelberg, Posselstr. 5, 69120, Spolková republika Německo

Mgr. Lea Lesáková

člen

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 11. 10. 2012

vznik členství: 8. 8. 2007

zánik členství: 8. 8. 2012

Na jízdárně 25, Ostrava, 702 00, Česká republika

Christoph Nöll

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2007 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik funkce: 24. 6. 2005

zánik funkce: 5. 5. 2010

Hauptstr. 29, Heidelberg, 691 17, Spolková republika Německo

PharmDr. Petr Nalevajka

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 16. 5. 2012

Hraniční 273/10, Havířov, 736 01, Česká republika

Mgr. Ilona Mravcová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 18. 5. 2007

zánik členství: 16. 5. 2012

Kotlářská 260/15, Brno-Střed, 602 00, Česká republika

Ing. Oldřich Fiala

člen

První vztah: 16. 8. 2004 - Poslední vztah: 3. 3. 2009

vznik členství: 7. 1. 2004

zánik členství: 7. 1. 2009

Ostravice čp. 596, Česká republika

Dr. Lorenz Näger

předseda

První vztah: 20. 5. 2003 - Poslední vztah: 12. 7. 2007

zánik členství: 8. 12. 2004

vznik funkce: 26. 4. 2002

zánik funkce: 8. 12. 2004

68309 Mannheim, SRN, Lemaitrestr. 8

PharmDr. René Mach

člen

První vztah: 20. 5. 2003 - Poslední vztah: 16. 8. 2004

zánik členství: 7. 1. 2004

vznik funkce: 14. 6. 2002

Čechova 22, Břeclav, 690 02, Česká republika

Mgr. Ilona Mravcová

člen

První vztah: 20. 5. 2003 - Poslední vztah: 5. 6. 2007

zánik členství: 26. 4. 2007

vznik funkce: 26. 4. 2002

zánik funkce: 26. 4. 2007

Kotlářská 15, Brno, Česká republika

PharmDr. Petr Nalevajka

člen

První vztah: 20. 5. 2003 - Poslední vztah: 5. 6. 2007

zánik členství: 26. 4. 2007

vznik funkce: 26. 4. 2002

zánik funkce: 26. 4. 2007

Hraniční 273/10, Havířov, 736 01, Česká republika

Claudia Brandstetter

člen

První vztah: 20. 5. 2003 - Poslední vztah: 12. 7. 2007

zánik členství: 8. 12. 2004

vznik funkce: 26. 4. 2002

zánik funkce: 8. 12. 2004

Německo, Pfingstweidstrasse 10-12, 681 99 Mannheim

Mgr. Lea Lesáková

člen

První vztah: 20. 5. 2003 - Poslední vztah: 15. 11. 2007

vznik funkce: 14. 6. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2007

Na jízdárně 25, Ostrava, 702 00, Česká republika

Andrea Torz

člen

První vztah: 3. 5. 1999 - Poslední vztah: 20. 5. 2003

zánik funkce: 26. 4. 2002

Rohrlachstrasse 115, 670 59 Ludwigshafen, SRN

Marko Grünewald

člen

První vztah: 14. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 5. 1999

Mühlenstr. 49, Bretzenheim, SRN

PharmDr. Radim Bakeš

člen

První vztah: 14. 4. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 2003

zánik funkce: 26. 4. 2002

Kyjevská 1227, Ostrava-Poruba, Česká republika

JUDr. Jan Brožíček

člen

První vztah: 14. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 4. 1997

Krouzova 3041, Praha 4, Česká republika

Stefan Murawa

člen

První vztah: 14. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 4. 1997

V Lomečku 420, Zruč-Senec, Česká republika

Dr. Lorenz Näger

předseda

První vztah: 14. 12. 1995 - Poslední vztah: 20. 5. 2003

zánik funkce: 26. 4. 2002

68309 Mannheim, SRN, Lemaitrestr. 8

Dr. Lorenz Näger

předseda

První vztah: 14. 12. 1995 - Poslední vztah: 20. 5. 2003

zánik funkce: 26. 4. 2002

68309 Mannheim, SRN, Lemaitrestr. 8, Česká republika

JUDr. Jiří Miketa

člen

První vztah: 14. 12. 1995 - Poslední vztah: 20. 5. 2003

zánik funkce: 26. 4. 2002

Ostravská 33, Hlučín, Česká republika

Hans Georg Pieke

člen

První vztah: 20. 6. 1994 - Poslední vztah: 14. 12. 1995

94227 Rabenstein, Kirchenweg 1, Česká republika

RNDr. Jan Pekárek

člen

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 14. 12. 1995

Zelená 55, Ostrava 1, Česká republika

RNDr. Eva Radinová

člen

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 14. 12. 1995

Fučíkova 18, Nový Jičín, Česká republika

Robert Thomann

člen

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 14. 12. 1995

Leibleinstrasse 37, Detell. Brunn, Spolková republika Německo

JUDr. Jan Brožíček

předseda

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 14. 12. 1995

Krouzova 3041, Praha 4, Česká republika

PharmDr. Alena Baranová

člen

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 14. 12. 1995

Mánesova č. 465, Frýdek-Místek, Česká republika

RNDr. Petr Hobza

člen

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 14. 12. 1995

Dluhonská 56, Přerov, Česká republika

PharmDr. Petr Nalevajka

člen

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 20. 5. 2003

zánik funkce: 26. 4. 2002

Družstevnická 14, Havířov, Česká republika

RNDr. Emil Hladík

člen

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 20. 5. 2003

zánik funkce: 26. 4. 2002

Radniční 8, Havířov, Česká republika

Další vztahy firmy PHARMOS, a.s.

Historické vztahy

Ing. Oldřich Fiala

První vztah: 30. 4. 1991 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Ostravice čp.596, Česká republika

Česká lékárnická, a.s.

První vztah: 18. 8. 2017

Těšínská 1349/296, Ostrava, 716 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

Česká lékárnická, a.s., IČ: 63080877

Těšínská 1349/296, Česká republika, Ostrava, 716 00

od 18. 8. 2017

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 10. 1992

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 27. 11. 2013
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 12. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 10. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).