Hlavní navigace

THERÁPON 98, a.s.

Firma THERÁPON 98, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1920, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 26 769 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25399195

Sídlo:

Štefánikova 1301/4, Kopřivnice, 742 21

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

4. 6. 1998

DIČ:

CZ25399195

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47730 Maloobchod s farmaceutickými přípravky
47740 Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
86100 Ústavní zdravotní péče
862 Ambulantní a zubní zdravotní péče
86230 Zubní péče
86909 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.
93190 Ostatní sportovní činnosti
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
J Informační a komunikační činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1920, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

THERÁPON 98, a.s. od 4. 6. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 4. 6. 1998

adresa

Štefánikova 1301/4
Kopřivnice 74221 od 22. 9. 2015

adresa

Štefánikova 1301
Kopřivnice 74221 do 22. 9. 2015 od 4. 6. 1998

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s tím, že podnikání v rámci živnosti volné je vymezeno těmito obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu od 10. 12. 2021

Poskytování zdravotních služeb - lůžková péče v oboru: následná péče ( léčebna dlouhodobě nemocných); ambulantní péče v oborech: všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, endokrinologie a diabetologie ( pouze diabetologie), gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatri e, dermatovenerologie, chirurgie, plastická chirurgie, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, paliativní medicína, radiologie a zobrazovací metody, všeobecná sestra- sestra domácí péče, zdravotnická dopravní služba - přeprava pacientů, fyzioterap ie, ergoterapie, zubní lékařství od 10. 12. 2021

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 10. 12. 2021

Poskytování zdravotních služeb - lůžková péče v oboru: následná péče ( léčebna dlouhodobě nemocných); ambulantní péče v oborech: všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, endokrinologie a diabetologie ( pouze diabetologie), gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatri e, dermatovenerologie, chirurgie, plastická chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, paliativní medicína, radiologie a zobrazovací metody, všeobecná sestra- sestra domácí péče, zdravotnická dopravní služba - př eprava pacientů, fyzioterapie, ergoterapie, zubní lékařství do 10. 12. 2021 od 4. 11. 2014

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče od 20. 6. 2013

pečovatelská služba od 20. 6. 2013

poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti Instruktor pohybové, rozumové a sociální výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku do 10. 12. 2021 od 6. 6. 2012

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 6. 6. 2011

masérské, rekondiční a regenerační služby od 6. 6. 2011

poskytování nestátní léčebné a preventivní péče v oborech: ambulantní péče: všeobecné praktické lékařství, interní lékařství, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, dermatovenerologie, chirurgie, plastická chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, anesteziologie a resuscitace, paliativní medicína a léčba bolesti, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitace, domácí zdravotní péče,dopravní zdravotn ická služba, denní stacionář, ergoterapie, lůžková péče: následná péče (léčebna dlouhodobě nemocných) do 4. 11. 2014 od 6. 6. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 10. 12. 2021 od 6. 6. 2011

a) poskytování nestátní léčebné a preventivní péče v oborech: všeobecné lékařství (praktický lékař pro dospělé), interní lékařství, diabetologie, gastroenterologie a hepatologie, kardiologie, fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, dermatovenerologie , chirurgie, plastická chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, anesteziologie a resuscitace, léčba bolesti, radiodiagnostika, rehabilitace, domácí péče, dopravní zdravotní služba, léčebna dlouhodobě nemocných (lůžka následné péče), denní stacioná ř, LSPP, geriatrie do 6. 6. 2011 od 4. 6. 2007

f) správa a údržba nemovitostí do 6. 6. 2011 od 4. 6. 2007

g) realitní činnost do 6. 6. 2011 od 4. 6. 2007

h) poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob do 6. 6. 2011 od 4. 6. 2007

a) poskytování nestátní léčebné a preventivní péče v oborech: všeobecné lékařství (praktický lékař pro dospělé), interní lékařství, diabetologie, gastroenterologie a hepatologie, kardiologie, fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, dermatovenerologie , chirurgie, plastická chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, anesteziologie a resuscitace, léčba bolesti, radiodiagnostika, rehabilitace, domácí péče, dopravní zdravotní služba, léčebna dlouhodobě nemocných (lůžka následné péče), denní stacioná ř, LSPP do 4. 6. 2007 od 22. 9. 2004

d) zpracování dat, služby databank,správa sítí do 6. 6. 2011 od 22. 9. 2004

e) podnikání v oblasti s nakládání s nebezpečnými odpady do 6. 6. 2011 od 22. 9. 2004

a) poskytování nestátní léčebné a preventivní péče v oborech všeobecného lékařství, stomatologie, chirurgie, plastická chirurgie, interna, gynekologie, ortopedie, urologie, radiodiagnostika, klinická biochemie, rehabilitace, kožní, psychiatrie, ošetřovatelská domácí péče, dopravní zdravotnické služby, ARO, denní stacionář, nefrologie, lékárna základního typu, prodejna prostředků zdravotnické techniky (PZT), do 22. 9. 2004 od 4. 6. 1998

b) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, do 6. 6. 2011 od 4. 6. 1998

c) zprostředkování obchodu a služeb. do 6. 6. 2011 od 4. 6. 1998

Ostatní skutečnosti

Valná hromada akciové společnosti rozhodla dne 30.6.1999 takto: do 11. 4. 2001 od 12. 7. 1999

a) Dosavadní základního jmění společnosti ve výši 1.769.000,-Kč se zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku 25.000.000,-Kč na základní jmění o celkové výši 26.769.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští. do 11. 4. 2001 od 12. 7. 1999

b) Počet nových upisovaných akcií 25.000 ks, a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité (nominální) hodnotě 1.000,-Kč, hodnota celé emise upisovaných akcií činí 25.000.000,-Kč, a emisní kurs celé emise činí 31.000.000,-Kč. do 11. 4. 2001 od 12. 7. 1999

c) Emisní kurs nově vydaných akcií se rovná součtu jmenovité (nominální) hodnoty akcie a emisního ážia ve výši 240,-Kč na jednu akcii. do 11. 4. 2001 od 12. 7. 1999

d) Akcie budou nabídnuty k upsání určené osobě MUDr. Rudolfu Babincovi, r.č. 541003/1231, bytem Vlčovice 192, ke splacení nepeněžitým vkladem. do 11. 4. 2001 od 12. 7. 1999

e) Místo pro upisování akcií nepeněžitým vkladem je sídlo společnosti, Kopřivnice, Štefánikova 1301, lhůta pro upisování akcií je 7 dnů, počátek jejího běhu bude den následující po dni zveřejnění usnesení o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku. do 11. 4. 2001 od 12. 7. 1999

f) Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu písemným prohlášením vkladatele s jeho úředně ověřeným podpisem spojeným s protokolem o předání a převzetí předmětu vkladu, jakož i s návrhem na provedení vkladu do katastru nemovitostí ve prospěch společnosti ohledně nemovitostí tvořících součást předmětu vkladu, činí 15 dnů od konce lhůty stanovené pro úpis akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo akciové společnosti Kopřivnice, Štefánikova 1301. do 11. 4. 2001 od 12. 7. 1999

g) Nový druh akcií se nevydává. Vydání nových akcií nebude mít vliv na práva spojená s akciemi dříve vydanými. do 11. 4. 2001 od 12. 7. 1999

h) Předmětem nepeněžitého vkladu pro splacení emisního kursu akcií bude podnik ve smyslu ustanovení § 5 obchodního zákoníku, a to nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Rudolf Babinec - Soukromá poliklinika, Kopřivnice, Štefánikova 1301, IČO 47657839, jehož je vlastníkem a provozovatelem MUDr. Rudolf Babinec. Hodnota nepeněžitého vkladu byla vyčíslena posudky dvou znalců, a to znaleckým posudkem č. 001/06/99 znalce Dr.Ing. Radima Valase ze dne 14.6.1999 částkou 31.071.00,-Kč a znaleckým posudkem č. 18/11/1999 znalce Ing. Pawlity ze dne 11.6.1999 částkou 31.531.000,-Kč. do 11. 4. 2001 od 12. 7. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 26 769 000 Kč

od 4. 11. 2014

Základní kapitál

vklad Základní jmění společnosti činí 26.769.000,- Kč (slovy: dvacetšestmilionůsedmsetšedesátdevěttisíc korun českých)

do 4. 11. 2014 od 11. 4. 2001

Základní kapitál

vklad Základní jmění společnosti při založení činí 1.769.000,- Kč (slovy: jedenmilionsedmsetšedesátdevěttisíckorunčeských)

do 11. 4. 2001 od 4. 6. 1998
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 267 690 Kč, počet: 100 od 10. 12. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 26 769 do 10. 12. 2021 od 4. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 26 769 do 4. 11. 2014 od 11. 4. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 769 do 11. 4. 2001 od 4. 6. 1998

Statutární orgán

3 fyzické osoby

MUDr. Pavel Holaň

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2021

vznik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 16. 5. 2014

Sedlnice 182, 742 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Radim Fiala

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2015

vznik členství: 16. 5. 2014

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Oldřiška Koptíková

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2015

vznik členství: 16. 5. 2014

Libhošť 28, 742 57, Česká republika

Historické vztahy

MUDr. Pavel Holaň

předseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2019 - Poslední vztah: 1. 9. 2021

vznik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 16. 5. 2014

Závišice 345, 742 21, Česká republika

MUDr. Pavel Holaň

předseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2018 - Poslední vztah: 7. 1. 2019

vznik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 16. 5. 2014

Pod Morávií 1168/10, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

MUDr. Pavel Holaň

předseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 24. 1. 2018

vznik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 16. 5. 2014

Sedlnice 446, 742 56, Česká republika

MUDr. Pavel Holaň

předseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 24. 1. 2018

vznik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 16. 5. 2014

Sedlnice 446, 742 56, Česká republika

MUDr. Pavel Holaň

předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2014 - Poslední vztah: 22. 9. 2015

vznik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 16. 5. 2014

Sedlnice 446, 742 56, Česká republika

Mgr. Radim Fiala

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2014 - Poslední vztah: 22. 9. 2015

vznik členství: 16. 5. 2014

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

Ing. Oldřiška Koptíková

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2014 - Poslední vztah: 22. 9. 2015

vznik členství: 16. 5. 2014

Libhošť 28, 742 57, Česká republika

Mgr. Radim Fiala

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 4. 5. 2012

zánik členství: 16. 5. 2014

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

MUDr. Pavel Holaň

předseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 4. 5. 2012

zánik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 4. 5. 2012

zánik funkce: 16. 5. 2014

Sedlnice 446, 742 56, Česká republika

Mgr. Radim Fiala

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 4. 5. 2012

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

Ing. Oldřiška Koptíková

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 4. 5. 2012

zánik členství: 16. 5. 2014

Libhošť 28, 742 57, Česká republika

MUDr. Pavel Holaň

předseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2008 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 3. 2. 2006

zánik členství: 4. 5. 2012

vznik funkce: 20. 5. 2008

zánik funkce: 4. 5. 2012

Sedlnice 446, 742 56, Česká republika

Ing. Oldřiška Koptíková

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2008 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 20. 5. 2008

zánik členství: 4. 5. 2012

Libhošť 28, 742 57, Česká republika

Ing. Roman Kejzlar

předseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2007 - Poslední vztah: 23. 6. 2008

vznik členství: 4. 5. 2007

zánik členství: 20. 5. 2008

vznik funkce: 4. 5. 2007

zánik funkce: 20. 5. 2008

Ostravská 885, Orlová, 735 11, Česká republika

Mgr. Radim Fiala

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2007 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 4. 5. 2007

zánik členství: 4. 5. 2012

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

MUDr. Pavel Holaň

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2006 - Poslední vztah: 23. 6. 2008

vznik členství: 3. 2. 2006

Sedlnice 446, 742 56, Česká republika

Ing. Petr Velkoborský

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2002 - Poslední vztah: 30. 5. 2006

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 31. 1. 2006

K. Axamita 211, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika

Ing. Roman Kejzlar

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2002 - Poslední vztah: 28. 8. 2007

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 24. 5. 2006

vznik funkce: 24. 5. 2001

zánik funkce: 24. 5. 2006

Ostravská 885, Orlová-Město, 735 11, Česká republika

MUDr. Rudolf Babinec

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2002 - Poslední vztah: 28. 8. 2007

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 4. 5. 2007

Vlčovice 192, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

MUDr. Miroslav Kyselý

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1998 - Poslední vztah: 28. 1. 2002

zánik členství: 24. 5. 2001

Erbenova 1118, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

Mgr. ing. Vojtech Zachar

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 6. 1998 - Poslední vztah: 28. 1. 2002

zánik členství: 24. 5. 2001

zánik funkce: 24. 5. 2001

Pustějov č.p. 103, 742 43, Česká republika

MUDr. Josef Hrachovec

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1998 - Poslední vztah: 28. 1. 2002

zánik členství: 24. 5. 2001

Bordovice 105, Lichnov, 742 75, Česká republika

MUDr. Rudolf Babinec

předseda představenstva

První vztah: 4. 6. 1998 - Poslední vztah: 28. 1. 2002

zánik členství: 24. 5. 2001

zánik funkce: 24. 5. 2001

Erbenova 1118, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

Helena Stoklasová

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1998 - Poslední vztah: 28. 1. 2002

zánik členství: 24. 5. 2001

Komenského 854, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

Společnost zastupují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva.

od 4. 11. 2014

Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva.

do 4. 11. 2014 od 4. 6. 1998

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Svatava Kocurková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2015

vznik členství: 16. 5. 2014

K očnímu 377, Štramberk, 742 66, Česká republika

PharmDr. Petr Nalevajka

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2015

vznik členství: 16. 5. 2014

Hraniční 273/10, Havířov, 736 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Oldřich Fiala

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2015

vznik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 16. 5. 2014

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Svatava Kocurková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2014 - Poslední vztah: 22. 9. 2015

vznik členství: 16. 5. 2014

K očnímu 377, Štramberk, 742 66, Česká republika

PharmDr. Petr Nalevajka

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2014 - Poslední vztah: 22. 9. 2015

vznik členství: 16. 5. 2014

Hraniční 273/10, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Oldřich Fiala

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2014 - Poslední vztah: 22. 9. 2015

vznik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 16. 5. 2014

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

Ing. Oldřich Fiala

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 4. 5. 2012

zánik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 4. 5. 2012

zánik funkce: 16. 5. 2014

Ostravice 596, 739 14, Česká republika

Ing. Oldřich Fiala

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 31. 1. 2014

vznik členství: 4. 5. 2012

vznik funkce: 4. 5. 2012

Ostravice 596, 734 14, Česká republika

PharmDr. Petr Nalevajka

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 4. 5. 2012

zánik členství: 16. 5. 2014

Hraniční 273/10, Havířov, 736 01, Česká republika

PharmDr. Petr Nalevajka

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2009 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 7. 5. 2009

zánik členství: 4. 5. 2012

Hraniční 10/273, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Oldřich Fiala

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2007 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 4. 5. 2007

zánik členství: 4. 5. 2012

vznik funkce: 4. 5. 2007

zánik funkce: 4. 5. 2012

Ostravice 596, 734 14, Česká republika

Ing. Jan Šula

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2007 - Poslední vztah: 12. 6. 2009

vznik členství: 4. 5. 2007

zánik členství: 7. 5. 2009

Lipová 764/315a, Hať, 747 16, Česká republika

Ing. Svatava Kocurková

člen

První vztah: 22. 9. 2004 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 9. 7. 2004

zánik členství: 16. 5. 2014

K očnímu 377, Štramberk, 742 66, Česká republika

Mgr. Ing. Vojtech Zachar

člen

První vztah: 28. 1. 2002 - Poslední vztah: 22. 9. 2004

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 18. 6. 2004

Pustějov 103, 742 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Oldřich Fiala

předseda

První vztah: 28. 1. 2002 - Poslední vztah: 4. 6. 2007

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 24. 5. 2006

vznik funkce: 24. 5. 2001

zánik funkce: 24. 5. 2006

Ostravice 596, 734 14, Česká republika

Ing. Jan Šula

člen

První vztah: 28. 1. 2002 - Poslední vztah: 4. 6. 2007

vznik členství: 24. 5. 2001

zánik členství: 24. 5. 2006

Havanská 786, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika

MUDr. Richard Váně

předseda

První vztah: 4. 6. 1998 - Poslední vztah: 28. 1. 2002

zánik členství: 24. 5. 2001

zánik funkce: 24. 5. 2001

Haškova 996/6, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

Alena Čípová

člen

První vztah: 4. 6. 1998 - Poslední vztah: 28. 1. 2002

zánik členství: 24. 5. 2001

Štefánikova 1074, Kopřivnice, Česká republika

Lumír Hanzelka

místopředseda

První vztah: 4. 6. 1998 - Poslední vztah: 28. 1. 2002

zánik členství: 24. 5. 2001

zánik funkce: 24. 5. 2001

Budovatelů 8, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 4. 6. 1998

Živnosti

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti Instruktor pohybové, rozumové a sociální výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 2. 2012
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 4. 2011
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 24. 11. 2003
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  • Ubytovací služby
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 4. 6. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).