Hlavní navigace

Conseq penzijní společnost, a.s.

Firma Conseq penzijní společnost, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12020, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 51 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27916430

Sídlo:

Rybná 682/14, Praha Staré Město, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 6. 2007

DIČ:

Skupinove_DP

Aktuální kontaktní údaje Conseq penzijní společnost, a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

65300 Penzijní financování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12020, Městský soud v Praze

Obchodní firma

AEGON Penzijní společnost, a.s. od 29. 1. 2013

Obchodní firma

Conseq penzijní společnost, a.s. od 6. 2. 2015

Obchodní firma

Conseq penzijní společnost, a.s. od 13. 5. 2015

Obchodní firma

AEGON Penzijní fond, a.s. do 13. 5. 2015 od 15. 6. 2007

Obchodní firma

Conseq důchodová penzijní společnost, a.s. do 6. 2. 2015 od 21. 1. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 15. 6. 2007

adresa

Rybná 682/14
Praha 11000 od 25. 2. 2014

adresa

Rybná 682/14
Praha 1 11000 do 25. 2. 2014 od 3. 1. 2014

adresa

Na Pankráci 26/322
Praha 14000 do 3. 1. 2014 od 15. 6. 2007

Předmět podnikání

shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového pe nzijního spoření od 11. 7. 2013

provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením pro účastníky penzijního připojištění a příj emce dávek, vůči nimiž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu od 29. 1. 2013

provozování jiné činnosti než penzijní připojištění, která bezprostředně souvisí s provozování penzijním připojištěním od 15. 6. 2007

provozování penzijního připojištění podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá z jeho pozdějších změn, kterým se rozumí: (i) shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu, poskytnutých ve prospěch těchto účastníků, (ii) nakládání s těmito prostředky a (iii) vyplácení dávek penzijního připojištění do 29. 1. 2013 od 15. 6. 2007

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 18. září 2014 došlo s rozhodným dnem 1. leden 2015 ke sloučení společnosti Conseq penzijní společnost, a.s., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 11000, IČO 29145813, dosud zapsané v obchod ním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18819, jako zanikající společnosti (dále jen "zanikající společnost"), a společnosti Conseq důchodová penzijní společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 279164 30, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12020, jako nástupnické společnosti (dále jen "nástupnická společnost"). Na nástupnickou společnost přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti a nástupnická sp olečnost zároveň vstoupila do právního postavení zanikající společnosti, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného. od 22. 1. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 13. 5. 2015 od 10. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 13. 5. 2015 od 10. 7. 2014

způsob řízení: dualistický do 10. 7. 2014 od 25. 2. 2014

Valná hromada obchodní společnosti AEGON Penzijní fond, a.s. se sídlem Praha, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00, IČ: 279 16 430, konaná dne 11.května 2012 v sídle obchodní společnosti AEGON Penzijní fond, a.s, umístěné v budově na adrese Praha, Na Pankráci 2 6/322, PSČ 140 00, rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto: a) Rozsah zvýšení základního kapitálu Společnost zvýší základní kapitál o částku ve výši 120.000.000,00 Kč, slovy jedno sto dvacet milionů korun českých s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští b) Nové akcie Nově upisovanými akciemi bude 120, slovy jedno sto dvacet, kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč, slovy jeden milion korun českých, znějících na jméno v zaknihované podobě c) Vzdání se upisování akcií s využitím přednostního práva Akcionáři se vzdají přednostního práva na upisování akcií v dohodě o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. d) Upisování akcií Všechny nové akcie upíší akcionáři společnosti na základě dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku pod podmínkou rozvazovací, zamítne-li soud návrh na zápis tohoto rozhodnutí valn é hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku e) Místo pro upisování akcií Místem pro upisování akcií bude jednací místnost umístěná ve třetím nadzemním podlaží budovy na adrese Praha 4, Na Pankráci 322/26 f) Lhůta pro upisování akcií Lhůta pro upisování akcií je 1., slovy jedno, měsíční. g) Počátek lhůty pro upisování akcií Lhůta pro upisování akcií počne běžet upisovateli ode dne následujícího po dni, kdy mu společnost doručí návrh na uzavření dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu ve formě notářského zápisu, ne však dřív e, než ode dne následujícího po dni, kdy společnost podá návrh na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku h) Emisní kurs upisovaných akcií Emisní kurs každé nově upisované akcie, a to jedné kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč, znějící na jméno v zaknihované podobě činí pro všechny upisovatele 1.000.000,00 Kč, slovy jeden milion korun českých. i) Splatnost emisního kursu Emisní kurs každé nově upisované akcie je splatný v celé výši najednou peněžitým vkladem.- j) Způsob splacení emisního kursu Pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií společnost zřídila zvláštní účet u banky Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, pod číslem 5043392/0800, IBAN CZ84 0800 0000 0000 0504 3392. k) Lhůta pro splacení emisního kursu Lhůta pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií je 2., slovy dvou, měsíční. l) Počátek lhůty pro splacení emisního kursu Lhůta pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií počne běžet upisovateli ode dne následujícího po dni, kdy akcie upsal v dohodě o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu. do 17. 7. 2012 od 3. 7. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad 51 000 000 Kč

od 22. 1. 2015

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

do 22. 1. 2015 od 17. 7. 2012

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 17. 7. 2012 od 15. 6. 2007
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 170 000 Kč, počet: 300 od 13. 7. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 170 000 Kč, počet: 300 do 13. 7. 2021 od 6. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 170 000 Kč, počet: 300 do 6. 2. 2015 od 22. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 300 do 22. 1. 2015 od 17. 7. 2012
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 50 do 17. 7. 2012 od 15. 6. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Petr Zahradník, MSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

Korunní 810/104, Praha, 101 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martina Čermáková

Místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 2. 1. 2019

sídl. Hůrka 1054, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Aurelian Teppervien

Předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 2. 1. 2019

Šeříkova 425, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ondřej Matuška

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2019 - Poslední vztah: 6. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2019

zánik funkce: 1. 1. 2021

Třeboňská 530/4, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martina Čermáková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 3. 1. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2018

sídl. Hůrka 1054, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Teppervien Aurelian

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 3. 1. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2018

Šeříkova 425, Průhonice, 252 43, Česká republika

Martina Čermáková

člen

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2014

vznik členství: 1. 1. 2014

sídl. Hůrka 1054, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Teppervien Aurelian

člen

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2014

vznik členství: 1. 1. 2014

Šeříkova 425, Průhonice, 252 43, Česká republika

Ondřej Matuška

člen

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 31. 12. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Třeboňská 530/4, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Dr. Péter Zoltán Máhig

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2009 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 29. 7. 2009

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 30. 7. 2009

zánik funkce: 31. 12. 2013

Veszprém, Endrödi u. 40, 8200, Maďarská republika

Eszter Horpáczy

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2009 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 29. 7. 2009

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 30. 7. 2009

zánik funkce: 31. 12. 2013

Budapest, Vak Bottyán 3, 1111, Maďarská republika

Gábor András Havas

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2008 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 13. 8. 2008

zánik členství: 31. 12. 2013

Šoproň, Scharmár Károly utca 22, 9400, Maďarská republika

JUDr. Miloš Martiček

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2008

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 13. 6. 2008

vznik funkce: 15. 6. 2007

Zadunajská cesta 6, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

Ing. Jana Gruntová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2009

vznik členství: 15. 6. 2007

vznik funkce: 15. 6. 2007

Ul. 29. augusta 11, Bratislava, 811 09, Slovenská republika

Ing. Peter Brudňák

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2009

vznik členství: 15. 6. 2007

vznik funkce: 15. 6. 2007

Rovinka 427, 900 41, Slovenská republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Hana Blovská

Místopředsedkyně představenstva

První vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 2. 1. 2019

Na Šiltovce 345, Lety, 252 29, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Vystrčil

Člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

Kaštanová 204/8, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Richard Siuda

Člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

Nademlejnská 1067/10, Praha, 198 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Vedral

Předseda představenstva

První vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 2. 1. 2019

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Hana Blovská

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 3. 1. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2018

Na Šiltovce 345, Lety, 252 29, Česká republika

Tomáš Vystrčil

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 31. 12. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Kaštanová 204/8, Říčany, 251 01, Česká republika

Richard Siuda

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 31. 12. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Nademlejnská 1067/10, Praha, 198 00, Česká republika

Jan Vedral

předseda předsavenstva

První vztah: 25. 2. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 3. 1. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2018

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Jan Vedral

člen

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2014

vznik členství: 1. 1. 2014

Revoluční 1403/28, Praha 1, 110 00, Česká republika

Hana Blovská

člen

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2014

vznik členství: 1. 1. 2014

Na Šiltovce 345, Lety, 252 29, Česká republika

Tomáš Vystrčil

člen

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2014

vznik členství: 1. 1. 2014

Kaštanová 204/8, Říčany, 251 01, Česká republika

Richard Siuda

člen

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2014

vznik členství: 1. 1. 2014

Nademlejnská 1067/10, Praha 9, 198 00, Česká republika

Vojtěch Prerovský

místopředseda

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 25. 1. 2011

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 2. 2. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2013

Bratislava, Palkovičova 10, 82 108, Slovenská republika

Ondřej Poul

člen

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 31. 12. 2013

Na jílech 653/11, Praha 10, 103 00, Česká republika

Pavel Paidar

člen

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 31. 12. 2013

Holubí 856, Jesenice, 252 42, Česká republika

Jiří Schneller

předseda

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 2. 2. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2013

Vyšebrodská 875/12, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Jiří Schneller

člen

První vztah: 17. 10. 2012 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2013

Vyšebrodská 875/12, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Petr Hájek

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2012 - Poslední vztah: 17. 10. 2012

vznik členství: 1. 12. 2011

zánik členství: 30. 9. 2012

Athénská 1528/7, Praha, 102 00, Česká republika

Vojtěch Prerovský

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2011 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 25. 1. 2011

zánik členství: 31. 12. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2013

Bratislava, Palkovičova 216/10, 82108, Slovenská republika

Ing. Dušan Friedl

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2010 - Poslední vztah: 17. 10. 2012

vznik členství: 30. 9. 2010

zánik členství: 30. 9. 2012

Tréglova 795, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Tomáš Vystrčil

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2010 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 30. 9. 2010

zánik členství: 30. 4. 2011

vznik funkce: 1. 10. 2010

zánik funkce: 30. 4. 2011

Kaštanová 208, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Dušan Friedl

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2010 - Poslední vztah: 14. 12. 2010

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 30. 9. 2010

Tréglova 795, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Tomáš Vystrčil

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2010 - Poslední vztah: 14. 12. 2010

vznik členství: 25. 9. 2007

zánik členství: 30. 9. 2010

vznik funkce: 14. 9. 2010

zánik funkce: 30. 9. 2010

Kaštanová 204, Říčany, 251 01, Česká republika

Andrew Allan Cohen

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2010 - Poslední vztah: 17. 10. 2012

vznik členství: 13. 9. 2010

zánik členství: 31. 8. 2012

vznik funkce: 14. 9. 2010

zánik funkce: 31. 8. 2012

Longmeadow, Laurel Street 533, 01106, Spojené státy americké

Ing. Dušan Friedl

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2010 - Poslední vztah: 29. 9. 2010

vznik členství: 15. 6. 2007

vznik funkce: 1. 6. 2010

Tréglova 795, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Tomáš Vystrčil

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2010 - Poslední vztah: 29. 9. 2010

vznik členství: 25. 9. 2007

vznik funkce: 1. 6. 2010

Kaštanová 204, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Leona Bláhová

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 17. 10. 2012

zánik členství: 30. 9. 2012

vznik funkce: 1. 5. 2009

Sokolí 138, Jesenice, 252 42, Česká republika

Vojtěch Prerovský

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2008 - Poslední vztah: 25. 1. 2011

vznik členství: 24. 1. 2008

zánik členství: 25. 1. 2011

Palkovičova 216/10, Bratislava, 821 08, Česká republika

Ing. Tomáš Vystrčil

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2007 - Poslední vztah: 25. 6. 2010

vznik členství: 25. 9. 2007

vznik funkce: 1. 8. 2007

Kaštanová 204, Říčany, 251 01, Česká republika

Ladislav Batík, MBA

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2007 - Poslední vztah: 12. 11. 2007

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 31. 7. 2007

vznik funkce: 15. 6. 2007

zánik funkce: 31. 7. 2007

Nová 134/A, Stupava, 900 31, Slovenská republika

Ing. Libor Nekvasil

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2007 - Poslední vztah: 13. 2. 2008

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 3. 1. 2008

vznik funkce: 15. 6. 2007

Liliová 848, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Ing. Roman Zeman

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2007 - Poslední vztah: 20. 7. 2009

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 30. 4. 2009

vznik funkce: 15. 6. 2007

zánik funkce: 30. 4. 2009

Nechvílova 1824/26, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Dušan Friedl

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2007 - Poslední vztah: 25. 6. 2010

vznik členství: 15. 6. 2007

vznik funkce: 15. 6. 2007

Tréglova 795, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Vladimír Bezděk, M.A.

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2007 - Poslední vztah: 25. 6. 2010

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 31. 5. 2010

vznik funkce: 15. 6. 2007

zánik funkce: 31. 5. 2010

Krátká 811, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Za společnost jednají vždy (a) předseda představenstva samostatně nebo (b) místopředseda představenstva samostatně nebo (c) kteříkoliv dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba jednající za společnost.

od 10. 7. 2014

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy vždy dva členové představenstva společně. V případě, že bude udělena prokura, js ou jménem společnosti oprávněni jednat prokuristi v rozsahu vymezeném udělenou prokurou, přičemž prokurista uvede ke svému podpisu dodatek: "prokurista".

do 10. 7. 2014 od 15. 6. 2007

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Vojtěch Prerovský

místopředseda

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 25. 1. 2011

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 2. 2. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2013

Bratislava, Palkovičova 10, 82 108, Slovenská republika

Vojtěch Prerovský

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2011 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 25. 1. 2011

Bratislava, Palkovičova 216/10, 82108, Slovenská republika

Andrew Allan Cohen

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2010 - Poslední vztah: 17. 10. 2012

vznik členství: 13. 9. 2010

zánik členství: 31. 8. 2012

vznik funkce: 14. 9. 2010

zánik funkce: 31. 8. 2012

Longmeadow, Laurel Street 533, 01106, Spojené státy americké

Conseq Investment Management, a.s.

První vztah: 22. 5. 2019

Rybná 682/14, Praha, 110 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Ondřej Matuška

  člen představenstva

  Třeboňská 530/4, Praha, 140 00, Česká republika

 • Ing. Aurelian Teppervien

  předseda dozorčí rady

  Šeříkova 425, Průhonice, 252 43, Česká republika

 • Ing. Martina Čermáková

  místopředsedkyně dozorčí rady

  sídl. Hůrka 1054, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

 • Ing. Tomáš Vystrčil

  místopředseda představenstva

  Kaštanová 204/8, Říčany, 251 01, Česká republika

 • Ing. Jan Martinec

  člen představenstva

  Emy Destinové 431, Jinočany, 252 25, Česká republika

 • Richard Siuda

  předseda představenstva

  Nademlejnská 1067/10, Praha, 198 00, Česká republika

 • Tomáš Sysel

  člen dozorčí rady

  A. Roškotové 1349, Vlašim, 258 01, Česká republika

Conseq Investment Management, a.s.

První vztah: 25. 2. 2014 - Poslední vztah: 22. 5. 2019

Rybná 682/14, Praha, 110 00

Akcionáři

Conseq Investment Management, a.s., IČ: 26442671

Rybná 682/14, Česká republika, Praha, 110 00

od 22. 5. 2019

Conseq Investment Management, a.s., IČ: 26442671

Rybná, Česká republika, Praha 1, 110 05

do 22. 5. 2019 od 25. 2. 2014

AEGON Tsjechië Holding B.V.

AEGONplein 50, Nizozemské království, Haag, 2591

do 25. 2. 2014 od 11. 7. 2013

AEGON Tsjechië Holding B.V.

AEGONplein, Nizozemské království, Den Haag (´s-Gravenhage, 2591

do 10. 3. 2008 od 15. 6. 2007
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).