Hlavní navigace

Burza cenných papírů Praha, a.s.

Firma Burza cenných papírů Praha, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1773, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 100 721 280 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

47115629

Sídlo:

Rybná 682/14, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 11. 1992

DIČ:

Skupinove_DP

Aktuální kontaktní údaje Burza cenných papírů Praha, a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
46900 Nespecializovaný velkoobchod
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
66110 Řízení a správa finančních trhů
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1773, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Burza cenných papírů Praha, a.s. od 21. 7. 2015

Obchodní firma

Burza cenných papírů Praha, a.s. do 21. 7. 2015 od 18. 7. 2015

Obchodní firma

Burza cenných papírů Praha, a.s. do 18. 7. 2015 od 17. 6. 2015

Obchodní firma

Burza cenných papírů Praha, a.s. do 17. 6. 2015 od 24. 11. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 24. 11. 1992

adresa

Rybná 14/682
Praha 1 od 4. 4. 2003

adresa

Rybná 14
Praha 1 do 4. 4. 2003 od 14. 11. 1996

adresa

Na můstku 3
Praha 1 do 14. 11. 1996 od 24. 11. 1992

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 7. 2010

organizovat v souladu s obecně právními předpisy, Burzovním řádem a Burzovními pravidly na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů, investičních instrumentů, které nejsou cennými papíry, popř. jiných instrumentů kapitálového trhu v rozsahu povolení vydaného Komisí pro cenné papíry, které se vztahuje na následující instrumenty kapitálového trhu, a to včetně a) opce ve smyslu ustanonení § 8a odst. 1 písm. g) zákona o cenných papírech, jejichž hodnota je odvozena od hodnoty kurzového indexu složeného z akcií registrovaných na veřejném trhu v České republice, z nichž žádná nemá v tomto indexu váhu větší než 35 % b) futures ve smyslu ustanovení § 8a odst. 1 písm. d) zákona o cenných papírech, jejichž hodnota je odvozena od hodnoty kurzového indexu složeného z akcií registrovaných na veřejném trhu v České republice, z nichž žádná nemá v tomto indexu váhu větší než 35 % c) futures ve smyslu ustanovení § 8a odst.1 písm.d) zákona o cenných papírech, jejichž hodnota je odvozena od hodnoty úrokové míry běžně používané na finančním trhu v České republice d) futures ve smyslu ustanovení §8a odst. 1 písm. d) zákona o cenných papírech, jejichž hodnota je odvozena od hodnoty koše alespoň 2 státních dluhopisů ve smyslu ustanovení § 18 odst.1 zákona č. 530/1990 SB., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, registrovaných na veřejném trhu v České republice. e) investiční certifikáty ve smyslu § 3 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, f) opční listy, jiné tuzemské cenné papíry, se kterými může být spojeno podobné právo a zahraniční cenné papíry nesoucí obdobná práva (warranty) ve smyslu § 3 odst. 2 písm. c) nebo d) a ! 3 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, g) futures ve smyslu § 3 odst. 3 písm. b) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kde podkladovým aktivem je 1. akcie přijatá k obchodování na organizovaném trhu v zemi EU nebo OECD 2. index akciových trhů zemí EU nebo OECD, včetně indexů zahrnujících akcie z více zemí a koše takových indexů, 3. měna země EU nebo OECD, 4. úroková sazba měny země EU nebo OECD, 5. cena a/nebo výnos státního dluhopisu vydaného státem EU nebo OECD denominovaného v měně státu EU nebo OECD, včetně koše takových dluhopisů, 6. cena emisní povolenky stanovená organizovaným trhem se sídlem v zemi EU nebo OECD, 7. cena komodity stanovená organizovaným trhem se sídlem v zemi EU nebo OECD od 27. 2. 2007

poskytování služeb spočívajících v poskytování informací, a to i informací týkajících se cenných papírů, které nebyly přijaty k obchodování na veřejném trhu, za podmínek stanovených Zákonem č. 214/1992 Sb. o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů ("ZCBCP"), v rozsahu povolení vydaného Komisí a je-li jejich poskytování upraveno v burzovním řádu od 4. 4. 2003

provádět poradenskou, osvětovou a další činnost související s předmětem podnikání burzy od 4. 4. 2003

organizovat v souladu s obecně právními předpisy, Burzovním řádem a Burzovními pravidly na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů, investičních instrumentů, které nejsou cennými papíry, popř. jiných instrumentů kapitálového trhu v rozsahu povolení vydaného Komisí pro cenné papíry, které se vztahuje na následující instrumenty kapitálového trhu, a to včetně a) opce ve smyslu ustanonení § 8a odst. 1 písm. g) zákona o cenných papírech, jejichž hodnota je odvozena od hodnoty kurzového indexu složeného z akcií registrovaných na veřejném trhu v České republice, z nichž žádná nemá v tomto indexu váhu větší než 35 % b) futures ve smyslu ustanovení § 8a odst. 1 písm. d) zákona o cenných papírech, jejichž hodnota je odvozena od hodnoty kurzového indexu složeného z akcií registrovaných na veřejném trhu v České republice, z nichž žádná nemá v tomto indexu váhu větší než 35 % c) futures ve smyslu ustanovení § 8a odst.1 písm.d) zákona o cenných papírech, jejichž hodnota je odvozena od hodnoty úrokové míry běžně používané na finančním trhu v České republice d) futures ve smyslu ustanovení §8a odst. 1 písm. d) zákona o cenných papírech, jejichž hodnota je odvozena od hodnoty koše alespoň 2 státních dluhopisů ve smyslu ustanovení § 18 odst.1 zákona č. 530/1990 SB., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, registrovaných na veřejném trhu v České republice. do 27. 2. 2007 od 4. 4. 2003

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 1. 7. 2010 od 4. 4. 2003

technicko-inženýrská činnost v oblasti informační techniky do 1. 7. 2010 od 4. 4. 2003

vydavatelství do 1. 7. 2010 od 4. 4. 2003

vydavatelství (zajišťování publikace výsledků burzovních obchodů a kurzů cenných papírů) do 4. 4. 2003 od 7. 8. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uved.v příl. z.č. 455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného do 4. 4. 2003 od 7. 8. 1998

inženýrsko - technická činnost v oblasti výpočetní techniky do 4. 4. 2003 od 7. 8. 1998

poskytování software do 1. 7. 2010 od 7. 8. 1998

školící činnost do 1. 7. 2010 od 7. 8. 1998

zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání do 1. 7. 2010 od 7. 8. 1998

zajišťovat publikování výsledků burzovních obchodů od 3. 4. 1996

Organizovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a burzovními předpisy na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob obchodování s cennými papíry, právy s cennými papíry spojenými a deriváty do 4. 4. 2003 od 3. 4. 1996

provádět poradenskou, osvětovou a další činnost související s hlavním předmětem činnosti burzy do 4. 4. 2003 od 3. 4. 1996

1. Soustřeďovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob nabídku a poptávku cenných papírů. do 3. 4. 1996 od 24. 11. 1992

2. Organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob obchod s cennými papíry. do 3. 4. 1996 od 24. 11. 1992

3. Zajišťovat publikování výsledků burzovních obchodů a kursů cenných papírů. do 3. 4. 1996 od 24. 11. 1992

4. Provádět poradenskou, osvětovou a další činnost související s hlavním předmětem činnosti burzy. do 3. 4. 1996 od 24. 11. 1992

Ostatní skutečnosti

Důvod a účel snížení základního kapitálu: Důvodem ke snížení základního kapitálu burzy je skutečnost, že výše základního kapitálu Společnosti značně překračuje zákonný požadavek na základní, resp. vlastní kapitál a tyto prostředky burza efektivně nepotřebuje pro své podnikání. Rozsah snížení základního kapitálu a způsob provedení snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 164 494 720 Kč (slovy: sto šedesát čtyři milióny čtyři sta devadesát čtyři tisíce sedm set dvacet korun českých) ze stávající výše základního kapitálu ve výši 265 216 000 Kč (slovy: dvě stě šedesát pět miliónů dvě stě šestnáct tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu ve výši 100 721 280 Kč (slovy: sto miliónů sedm set dvacet jeden tisíc dvě stě osmdesát korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno formou zničení 160 kusů akcií burzy v jejím majetku v celkové nominální hodnotě 160 000 Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) dále pak snížením jmenovité hodnoty akcií burzy, konkrétně snížením jmenov ité hodnoty 265 056 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 380,- Kč (slovy: tři sta osmdesát korun českých) každé akcie. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede tak, že burzovní komora protokolárně zničí 160 kusů akcií v majetku burzy a 265 056 stávajících kusů akcií o nominální hodnotě 1000,- Kč burzovní komora vymění za 265 056 kusů akcií o nominální hodnotě 380.- Kč. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: a)Částka 160 000 Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých), odpovídající zničení 160 ks vlastních akcií, bude převedena do nerozděleného zisku minulých let. b)Částka 164 334 720 Kč (slovy: jedno sto šedesát čtyři milióny tři sta třicet čtyři tisíc sedm set dvacet korun českých), odpovídající snížení nominální hodnoty počtu 265 056 ks akcií, bude rozdělena mezi akcionáře v poměru jejich akciových podílů. Lhůta pro předložení akcií k výměně Akcionáři jsou povinni předložit akcie v sídle Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení výzvy Burzovní komory k předložení akcií, která bude učiněna způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Tato výzva bude odeslána bez zbytečného odkladu poté, co bude do obchodního rejstříku pravomocně zapsána nová výše základního kapitálu po jeho snížení. V ostatním platí ustanovení §537 až 541 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích do 31. 10. 2016 od 8. 7. 2016

Počet členů dozorčí rady: 4 do 30. 6. 2020 od 21. 7. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 5 od 24. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 24. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 5 do 21. 7. 2015 od 24. 7. 2014

Valná hromada konaná dne 14.6.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 1 100 000,- Kč ze stávající výše 266 316 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 265 216 000,- Kč. Důvod: Společnost nabyla vlastní akcie ve jmenovité hodnotě 1 100 000,- Kč. Po neudělení předchozího souhlasu burzovní komorou s převodem akcií plní povinnosti uložené v § 161b z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění změn a doplňků, který společno sti ukládá, pokud vlastní akcie neprodá do tří let od nabytí, vzít je z oběhu a o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídající nominální hodnotě vlastních akcií vedených na analytickém účtu 411.194 a současně bude snížen účet 252 ve výši ce ny pořízení vlastních akcií a dále snížena ztráta minulých let o rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení akcií navržených ke snížení. Způsob: Zničením vlastních akcií v majetku společnosti. do 23. 5. 2007 od 23. 8. 2006

Valná hromada konaná dne 9.6.2005 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: důvod: a) burza nabyla vlastní akcie ve jmenovité hodnotě 44 050 000,- Kč po neudělení předchozího souhlasu burzovní komorou s převodem akcií a plní povinnosti uložené § 161b z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který společnosti ukládá, pokud vlastní akcie nepr odá do tří let od nabytí, je povinna vzít je z oběhu a o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál, b) na základě usnesení valné hromady ze dne 2.10.2004 o nabývání vlastních akcií nabyla společnost akcie ve jmenovité hodnotě 3 426 000,- Kč, které společnost nezcizila a o jejich jmenovitou hodnotu je povinna snížit základní kapitál v souladu s § 161a a 161b z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídající nominální hodnotě vlastních akcií vedených na analytickém účtu 411.194 a současně bude snížen účet 252 ve výši ce ny pořízení vlastních akcií a dále snížena ztráta minulých let o rozdíl mezi nominální hodnoutou a cenou pořízení akcií navržených ke snížení. Rozsah: na základě návrhu na snížení základního kapitálu burzy by mělo dojít ke snížení základního kapitálu o částku 47 476 000,- Kč, tedy ze stávající výše základního kapitálu 313 792 000,- Kč na 266 316 000,- Kč. Způsob: zničením vlastních akcií v majetku společnosti. do 2. 3. 2006 od 25. 7. 2005

Valná hromada konaná dne 24.6.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu o částku 51 949 000,- Kč ze stávající výše 365 741 000,- Kč na novou výši 313 792 000,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je splnění povinnosti uložené § 161b z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění změn a doplňků, který společnosti ukládá, pokud vlastní akcie neprodá do tří let od nabytí, povinnost vzít je z oběhu a o jejich jmenovi tou hodnotu snížit základní kapitál. Dále snížení ztráty minulých let o rozdíl nominální hodnoty odkoupených akcií a ceny zpětného odkupu v celkové čustce 19 388 000,- Kč. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: Základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídající nominální hodnotě vlastních akcií vedených na analytickém účtu 411.194 a současně bude snížen účet 252 ve výši ceny poř ízení vlastních akcií a snížena ztráta minulých let o rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení akcií navržených ke snížení. do 17. 2. 2005 od 31. 8. 2004

Valná hromada konaná dne 29.5.2003 usnesením rozhodla o snížení základního kapitálu o částku 17 307 000,- Kč ze stávající výše 384 948 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 367 641 000,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je splnění povinnosti stanovené v § 4 odst. 2 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, v platném znění, který burze ukládá, pokud vlastní akcie neprodá do tří let od jejich nabytí, povinnost vzít je z oběhu a pov innost snížit základní kapitál o jejich jmenovitou hodnotu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo následujícím způsobem: základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídající hodnotě vlastních akcií vedených na účtu 252, a to ve výši rovnající se hodnotě snížení základního kapi tálu. Současně s touto operací bude snížen vytvořený "Zvláštní rezervní fond-vlastní akcie" na účtu 421 v hodnotě snížení základního kapitálu a zvýšen nerozdělený hospodářský výsledek minulých let na účtu 428. Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením vlastních akcií v majetku společnosti. do 2. 7. 2004 od 6. 9. 2003

Valná hromada konaná dne 12. června 2002 usnesením rozhodla takto: snižuje základní kapitál v rozsahu snížení o částku 1,900.000,- Kč slovy o jeden milion devětset tisíc korun českých ze stávající výše 384,948.000,- slovy třistaosmdesátčtyři milionů devětsetčtyřicetosm tisíc na novou výši základního kapitálu 383,048.000,- Kč slovy třistaosmdesáttři milionů čtyřicet osm tisíc korun českých. Důvod snížení: splnění povinnosti uložené § 4 odst. 2 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů v platném znění, který burze ukládá, pokud vlastní akcie nepropdá do tří let od jejich nabytí, povinnost jejich vzetí z oběhu a povinnost snížení základního kapitálu společnosti o jejich jmenovitou hodnotu. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídající hodnotě vlastních akcií vedených na účtu 252 a to ve výši rovnající se hodnotě snížení základního kapitálu. Současně s touto operací bude snížen vytvořený "Zvláštní rezervní fond- vlastní akcie" na účtu 421 v hodnotě snížení základního kapitálu a zvýšen nerozdělený hospodářský výsledek minulých let na účtu 428. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: zničením vlastních akcií v majetku společnosti. do 30. 1. 2004 od 16. 6. 2003

Omezená převoditelnost akcií: Akcie burzy mohou být převedeny na jiné osoby jen s předchozím souhlasem burzovní komory. K platnosti tohoto souhlasu se vyžaduje dvoutřetinová většina přítomných členů burzovní komory. Převod akcií provedený bez předchozího souhlasu burzovní komory bude vůči burze neúčinný a nebude zapsán do seznamu akcionářů. od 14. 11. 1996

Burza cenných papírů Praha, a.s. je právním nástupcem zrušené obchodní společnosti Burzovní dům, s.r.o., IČ 25 06 25 57, se sídlem Praha 1, Rybná 14. od 14. 11. 1996

Údaje o založení : Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24.7.1992, byl pořízen notářský zápis osvědčující průběh schůze zakladatelů, byly přijaty stanovy, zvolena burzovní komora a dozorčí rada . Předmětná společnost je právním nástupcem zájmového sdružení Burzy cenných papírů oddíl Po, vložka 145 zdejšího soudu . Povolení ke vzniku Burzy cenných papírů Praha, a.s. vydalo ministerstvo financí České republiky dne 16.10.1992 č.j. 102/58 294/92. od 24. 11. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 100 721 280 Kč

od 31. 10. 2016

Základní kapitál

vklad 265 216 000 Kč

do 31. 10. 2016 od 23. 5. 2007

Základní kapitál

vklad 266 316 000 Kč

do 23. 5. 2007 od 2. 3. 2006

Základní kapitál

vklad 313 792 000 Kč

do 2. 3. 2006 od 17. 2. 2005

Základní kapitál

vklad 365 741 000 Kč

do 17. 2. 2005 od 2. 7. 2004

Základní kapitál

vklad 383 048 000 Kč

do 2. 7. 2004 od 30. 1. 2004

Základní kapitál

vklad 384 948 000 Kč

do 30. 1. 2004 od 3. 4. 1996

Základní kapitál

vklad 289 800 000 Kč

do 3. 4. 1996 od 22. 6. 1995

Základní kapitál

vklad 153 716 000 Kč

do 22. 6. 1995 od 24. 1. 1995

Základní kapitál

vklad 97 860 000 Kč

do 24. 1. 1995 od 28. 1. 1994

Základní kapitál

vklad 70 360 000 Kč

do 28. 1. 1994 od 24. 6. 1993

Základní kapitál

vklad 5 360 000 Kč

do 24. 6. 1993 od 24. 11. 1992
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 380 Kč, počet: 265 056 od 23. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 380 Kč, počet: 265 056 do 23. 12. 2016 od 31. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 265 216 do 31. 10. 2016 od 23. 5. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 266 316 do 23. 5. 2007 od 2. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 313 792 do 2. 3. 2006 od 17. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 365 741 do 17. 2. 2005 od 2. 7. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 383 048 do 2. 7. 2004 od 30. 1. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 384 948 do 30. 1. 2004 od 3. 4. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 289 800 do 3. 4. 1996 od 22. 6. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 153 716 do 22. 6. 1995 od 24. 1. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 97 860 do 24. 1. 1995 od 28. 1. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 70 360 do 28. 1. 1994 od 24. 6. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 360 do 24. 6. 1993 od 24. 11. 1992

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Petr Koblic

předseda burzovní komory

První vztah: 22. 7. 2022

vznik členství: 28. 6. 2022

vznik funkce: 28. 6. 2022

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ondřej Dusílek

člen burzovní komory

První vztah: 30. 3. 2022

vznik členství: 1. 10. 2019

Horní 794, Psáry, 252 44, Česká republika

Dr. Christoph Boschan-Freiherr Von Dem Bussche-Haddenhausen

místopředseda burzovní komory

První vztah: 4. 3. 2022

vznik členství: 23. 12. 2021

vznik funkce: 23. 12. 2021

Lothringerstrasse 56, Klosterneuburg, 3 400, Rakouská republika

Andrea Herrmann

člen burzovní komory

První vztah: 21. 6. 2021

vznik členství: 12. 5. 2021

Zwölfpfenniggasse 1/2/6, Wien, 1 100, Rakouská republika

David Kučera

člen burzovní komory

První vztah: 11. 7. 2019

vznik funkce: 4. 6. 2019

Návazná 1212/3, Praha, 165 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Koblic

předseda burzovní komory

První vztah: 30. 3. 2022 - Poslední vztah: 22. 7. 2022

vznik členství: 27. 6. 2017

zánik členství: 27. 6. 2022

vznik funkce: 1. 2. 2018

zánik funkce: 27. 6. 2022

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

ing. Ondřej Dusílek

člen burzovní komory

První vztah: 3. 10. 2019 - Poslední vztah: 30. 3. 2022

vznik členství: 1. 10. 2019

Krásnopolská 323/15, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ludwig Niessen

člen burzovní komory

První vztah: 11. 7. 2019 - Poslední vztah: 21. 6. 2021

zánik členství: 11. 5. 2021

vznik funkce: 4. 6. 2019

Willergasse 22/7, Wien, 1 230, Rakouská republika

Dr. Christoph Boschan-Freiherr Von Dem Busschehaddenhausen

místopředseda burzovní komory

První vztah: 27. 2. 2018 - Poslední vztah: 4. 3. 2022

vznik členství: 22. 12. 2016

zánik členství: 22. 12. 2021

vznik funkce: 1. 2. 2018

zánik funkce: 22. 12. 2021

Gleimstrasse 44, Berlin, 104 37, Spolková republika Německo

Ing. Petr Koblic

předseda burzovní komory

První vztah: 27. 2. 2018 - Poslední vztah: 30. 3. 2022

vznik členství: 27. 6. 2017

vznik funkce: 1. 2. 2018

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Petr Koblic

člen burzovní komory

První vztah: 18. 7. 2017 - Poslední vztah: 27. 2. 2018

vznik členství: 27. 6. 2017

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Petr Koblic

člen burzovní komory

První vztah: 18. 7. 2017 - Poslední vztah: 27. 2. 2018

vznik členství: 27. 6. 2017

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

Dr. Christoph Boschan-Freiherr Von Dem Busschehaddenhausen

člen burzovní komory

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 27. 2. 2018

vznik členství: 22. 12. 2016

Gleimstrasse 44, Berlin, 104 37, Spolková republika Německo

Dr. Christoph Boschan-Freiherr Von Dem Busschehaddenhausen

člen burzovní komory

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 27. 2. 2018

vznik členství: 22. 12. 2016

Gleimstrasse 44, Berlin, 104 37, Spolková republika Německo

Michael Buhl

člen burzovní komory

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 23. 8. 2016

vznik členství: 9. 12. 2013

zánik členství: 14. 7. 2016

Felix-Mottl-Strasse 29A, Wien, 1 190, Rakouská republika

Michael Buhl

člen burzovní komory

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 23. 8. 2016

vznik členství: 9. 12. 2013

zánik členství: 14. 7. 2016

Felix-Mottl-Strasse 29A, Wien, 1 190, Rakouská republika

Ludwig Niessen

člen burzovní komory

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 7. 2019

vznik členství: 3. 6. 2014

zánik členství: 3. 6. 2019

Willergasse 22/7, Wien, 1 230, Rakouská republika

Helena Čacká

člen burzovní komory

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 7. 2019

vznik členství: 3. 6. 2014

zánik členství: 3. 6. 2019

Líbeznická 82, Bořanovice, 250 65, Česká republika

David Kučera

člen burzovní komory

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 7. 2019

vznik členství: 2. 7. 2014

zánik členství: 3. 6. 2019

Návazná 1212/3, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. David Kučera

člen burzovní komory

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 1. 7. 2014

Návazná 1212/3, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Helena Čacká

člen burzovní komory

První vztah: 6. 10. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

zánik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2009

Líbeznická 82, Bořanovice, 250 65, Česká republika

Petr Koblic

předseda burzovní komory

První vztah: 6. 10. 2013 - Poslední vztah: 18. 7. 2017

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2012

zánik funkce: 26. 6. 2017

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Koblic

předseda burzovní komory

První vztah: 6. 10. 2013 - Poslední vztah: 18. 7. 2017

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2012

zánik funkce: 26. 6. 2017

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Koblic

předseda burzovní komory

První vztah: 24. 10. 2012 - Poslední vztah: 6. 10. 2013

vznik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

Ovenecká 104/37, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Helena Čacká

člen burzovní komory

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 6. 10. 2013

zánik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2009

V Álejíčkách 82, Bořanovice, 250 65, Česká republika

Ing. David Kučera

člen burzovní komory

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 1. 7. 2014

K Horoměřicům 1183, Praha 6, 160 00, Česká republika

Dr. Ludwig Niessen

člen burzovní komory

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

zánik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2009

Willergasse 22/7, Wien, 1 230, Rakouská republika

Hannes Takacs

místopředseda burzovní komory

První vztah: 4. 2. 2009 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 8. 12. 2008

zánik členství: 8. 12. 2013

vznik funkce: 16. 12. 2008

Vídeň, Hertha Firnberg Str. 9/Top 229, 1100, Rakouská republika

Michael Buhl

místopředseda burzovní komory

První vztah: 4. 2. 2009 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 8. 12. 2008

zánik členství: 8. 12. 2013

vznik funkce: 16. 12. 2008

Vídeň, Felix-Mottl-Strasse 29A, 1190, Rakouská republika

Hannes Takacs

člen burzovní komory

První vztah: 12. 1. 2009 - Poslední vztah: 4. 2. 2009

vznik členství: 8. 12. 2008

Vídeň, Hertha Firnberg Str. 9/Top 229, 1100, Rakouská republika

Michael Buhl

člen burzovní komory

První vztah: 12. 1. 2009 - Poslední vztah: 4. 2. 2009

vznik členství: 8. 12. 2008

Vídeň, Felix-Mottl-Strasse 29A, 1190, Rakouská republika

Ing. Aleš Barabas

člen burzovní komory

První vztah: 4. 7. 2008 - Poslední vztah: 12. 1. 2009

vznik členství: 6. 6. 2008

zánik členství: 27. 11. 2008

U Dubu 1371, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Aleš Barabas

člen burzovní komory

První vztah: 22. 4. 2008 - Poslední vztah: 4. 7. 2008

vznik členství: 8. 8. 2007

zánik členství: 5. 6. 2008

U Dubu 1371, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jan Sýkora

člen burzovní komory

První vztah: 10. 3. 2008 - Poslední vztah: 10. 3. 2008

vznik členství: 24. 6. 2004

zánik členství: 24. 6. 2007

V kolkovně 4, Praha 1, Česká republika

Ing. Daniel Heler

místopředseda burzovní komory

První vztah: 10. 3. 2008 - Poslední vztah: 12. 1. 2009

vznik členství: 25. 6. 2007

zánik členství: 27. 11. 2008

vznik funkce: 8. 8. 2007

zánik funkce: 27. 11. 2008

Národní obrany 908/47, Praha 6, Česká republika

Petr Koblic

předseda burzovní komory

První vztah: 10. 3. 2008 - Poslední vztah: 24. 10. 2012

vznik členství: 25. 6. 2007

zánik členství: 25. 6. 2012

vznik funkce: 8. 8. 2007

zánik funkce: 25. 6. 2012

Ovenecká 104/37, Praha 7, 170 00, Česká republika

Jan Klenor

místopředseda burzovní komory

První vztah: 22. 8. 2005 - Poslední vztah: 12. 1. 2009

vznik členství: 9. 6. 2005

zánik členství: 8. 12. 2008

vznik funkce: 22. 6. 2005

zánik funkce: 8. 12. 2008

Zdíkov 148, 384 72, Česká republika

Peter Palečka

člen burzovní komory

První vztah: 25. 7. 2005 - Poslední vztah: 12. 1. 2009

zánik členství: 8. 12. 2008

vznik funkce: 9. 6. 2005

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Jan Klenor

člen burzovní komory

První vztah: 25. 7. 2005 - Poslední vztah: 22. 8. 2005

vznik funkce: 9. 6. 2005

Zdíkov 148, 384 72, Česká republika

Ing. Daniel Heler

místopředseda burzovní komory

První vztah: 20. 4. 2005 - Poslední vztah: 10. 3. 2008

zánik členství: 24. 6. 2007

vznik funkce: 21. 2. 2005

zánik funkce: 24. 6. 2007

Národní obrany 908/47, Praha 6, Česká republika

Jan Klenor

místopředseda burzovní komory

První vztah: 20. 4. 2005 - Poslední vztah: 25. 7. 2005

vznik funkce: 21. 2. 2005

zánik funkce: 9. 6. 2005

Zdíkov 148, 384 72, Česká republika

Jan Klenor

člen burzovní komory

První vztah: 17. 2. 2005 - Poslední vztah: 20. 4. 2005

vznik funkce: 15. 12. 2004

Zdíkov 148, 384 72, Česká republika

Ing. Jan Sýkora

člen burzovní komory

První vztah: 7. 1. 2005 - Poslední vztah: 10. 3. 2008

zánik členství: 31. 5. 2004

vznik funkce: 31. 5. 2001

zánik funkce: 31. 5. 2004

V kolkovně 4, Praha 1, Česká republika

Michael Jasanský

místopředseda burzovní komory

První vztah: 7. 1. 2005 - Poslední vztah: 20. 4. 2005

vznik funkce: 8. 3. 2002

zánik funkce: 16. 2. 2005

Nad Úvozem 182, Ohrobec, 252 45, Česká republika

Petr Koblic

předseda burzovní komory

První vztah: 7. 1. 2005 - Poslední vztah: 10. 3. 2008

zánik členství: 24. 6. 2007

vznik funkce: 23. 6. 2004

zánik funkce: 24. 6. 2007

Ovenecká 104/37, Praha 7, 170 00, Česká republika

Mgr. Petr Milev

člen burzovní komory

První vztah: 7. 1. 2005 - Poslední vztah: 12. 1. 2009

zánik členství: 27. 11. 2008

vznik funkce: 21. 10. 2004

Pod Sychrovem I 1137/57, Praha 10, 101 00, Česká republika

Petr Koblic

předseda burzovní komory

První vztah: 19. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 1. 2005

vznik členství: 23. 6. 2004

vznik funkce: 22. 9. 2004

Ovenecká 104/37, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Petr Koblic

člen burzovní komory

První vztah: 31. 8. 2004 - Poslední vztah: 19. 11. 2004

vznik funkce: 23. 6. 2004

Ovenecká 104/37, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Daniel Heler

člen burzovní komory

První vztah: 3. 8. 2004 - Poslední vztah: 20. 4. 2005

vznik funkce: 24. 3. 2004

Národní obrany 908/47, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Sýkora

člen burzovní komory

První vztah: 3. 4. 2004 - Poslední vztah: 7. 1. 2005

vznik členství: 31. 5. 2001

V kolkovně 4, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Hollmann, MBA

člen burzovní komory

První vztah: 3. 4. 2004 - Poslední vztah: 31. 8. 2004

vznik funkce: 21. 2. 2001

zánik funkce: 19. 5. 2004

Bendlova 1736, Kladno, Česká republika

Peter Palečka

člen burzovní komory

První vztah: 3. 4. 2004 - Poslední vztah: 25. 7. 2005

vznik funkce: 29. 5. 2002

zánik funkce: 9. 6. 2005

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Tomáš Zralý

člen burzovní komory

První vztah: 6. 9. 2003 - Poslední vztah: 31. 8. 2004

vznik funkce: 29. 5. 2003

zánik funkce: 23. 6. 2004

Šumavská 1096/11, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Jan Blaško

místopředseda burzovní komory

První vztah: 7. 7. 2003 - Poslední vztah: 7. 1. 2005

vznik funkce: 31. 7. 2002

zánik funkce: 20. 10. 2004

Nad lesním divadlem 18/1113, Praha 4, Česká republika

Mgr. Dušan Baran

předseda burzovní komory

První vztah: 7. 7. 2003 - Poslední vztah: 3. 8. 2004

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 29. 2. 2004

vznik funkce: 4. 4. 2002

zánik funkce: 29. 2. 2004

Anhaltova 951/26, Praha 6, Česká republika

Peter Palečka

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2003 - Poslední vztah: 3. 4. 2004

vznik členství: 29. 5. 2002

Jahodová 1565, Černošice, 252 28, Česká republika

Mgr. Dušan Baran

předseda burzovní komory

První vztah: 27. 5. 2003 - Poslední vztah: 7. 7. 2003

vznik členství: 31. 5. 2001

vznik funkce: 4. 4. 2002

Brunclíkova 11, Praha 6, Česká republika

Ing. Tomáš Ševčík

člen burzovní komory

První vztah: 27. 5. 2003 - Poslední vztah: 6. 9. 2003

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 28. 5. 2003

Bryksova 756/66, Praha 9, 190 00, Česká republika

Michael Jasanský

místopředseda burzovní komory

První vztah: 27. 5. 2003 - Poslední vztah: 7. 1. 2005

vznik členství: 8. 3. 2002

vznik funkce: 4. 4. 2002

Nad Úvozem 182, Ohrobec, 252 45, Česká republika

Zdeněk Bakala

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2003 - Poslední vztah: 27. 5. 2003

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 8. 3. 2002

Wolkerova 15, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Bodnár

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2003 - Poslední vztah: 6. 9. 2003

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 19. 2. 2003

Senovážné nám. 3, Praha 1, Česká republika

JUDr. Ján Vinter

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2003 - Poslední vztah: 16. 6. 2003

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 12. 6. 2002

Pujmanové 878/35, Praha 4, Česká republika

George Jedlička

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2003 - Poslední vztah: 27. 5. 2003

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 8. 3. 2002

Šlikova 11, Praha 6, Česká republika

Mgr. Dušan Baran

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2003 - Poslední vztah: 27. 5. 2003

vznik členství: 31. 5. 2001

Brunclíkova 11, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Sýkora

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2003 - Poslední vztah: 3. 4. 2004

vznik členství: 31. 5. 2001

V kolkovně 4, Praha 1, Česká republika

Ing. Radovan Vávra

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2003 - Poslední vztah: 27. 5. 2003

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 17. 10. 2001

Fugnerova 2211, Tábor, Česká republika

Ing. Tomáš Ševčík

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2003 - Poslední vztah: 27. 5. 2003

vznik členství: 31. 5. 2001

kpt. Stránského 993/8, Praha 9, Česká republika

Ing. Jan Blaško

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2003 - Poslední vztah: 7. 7. 2003

vznik členství: 21. 2. 2001

zánik členství: 31. 7. 2002

Nad lesním divadlem 18/1113, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Hollmann, MBA

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2003 - Poslední vztah: 3. 4. 2004

vznik členství: 21. 2. 2001

Bendlova 1736, Kladno, Česká republika

George Jedlička

předseda burzovní komory

První vztah: 5. 12. 2000 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

zánik členství: 31. 5. 2001

Šlikova 11, Praha 6, Česká republika

Mgr. Dušan Baran

místopředseda burzovní komory

První vztah: 5. 12. 2000 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

zánik členství: 31. 5. 2001

Brunclíkova 11, Praha 6, Česká republika

Ing. Radovan Vávra

člen burzovní komory

První vztah: 5. 12. 2000 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

zánik členství: 31. 5. 2001

Fugnerova 2211, Tábor, Česká republika

Ing. Tomáš Ševčík

člen burzovní komory

První vztah: 16. 6. 2000 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

zánik členství: 31. 5. 2001

Kpt.Stránského 993/8, Praha 9, Česká republika

George Jedlička

místopředseda burzovní komory

První vztah: 13. 10. 1999 - Poslední vztah: 5. 12. 2000

Šlikova 11, Praha 6, Česká republika

Mgr. Dušan Baran

člen burzovní komory

První vztah: 13. 10. 1999 - Poslední vztah: 5. 12. 2000

Brunclíkova 11, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Sýkora

člen burzovní komory

První vztah: 13. 10. 1999 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

zánik členství: 31. 5. 2001

V kolkovně 4, Praha 1, Česká republika

Ing. Miroslav Fučík

člen burzovní komory

První vztah: 13. 10. 1999 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

zánik členství: 31. 5. 2001

Oblá 1070/7, Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika

Ing. Věslav Michalik, CSc.

člen burzovní komory

První vztah: 13. 10. 1999 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

zánik členství: 31. 5. 2001

Písnická 48/754, Praha 4, Česká republika

George Jedlicka

člen burzovní komory

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 13. 10. 1999

Šlikova 11, Praha 6, Česká republika

Ing. Tomáš Novák

člen burzovní komory

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 13. 10. 1999

Švehlova 2887, Praha 10, Česká republika

Ing. Jiří Franc

člen burzovní komory

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 13. 10. 1999

Kremeriova 1119/12, Říčany, Česká republika

Ing. Josef Kotrba

místopředseda burzovní komory

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 13. 10. 1999

Jasná I 1580/12, Praha 4, Česká republika

ing. Tomáš Zralý

člen burzovní komory

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 13. 10. 1999

Šumavská 11, Praha 2, Česká republika

Ing. Lubomír Pužej

člen burzovní komory

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 16. 6. 2000

Ciolkovského 6/857, Praha 6, Česká republika

RNDr. Petr Budinský

předseda burzovní komory

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 5. 12. 2000

Jugoslávských partyzánů 17, Praha 6, Česká republika

ing. Libor Procházka

člen burzovní komory

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

zánik členství: 30. 11. 2000

Hostivařská 33, Praha 10, Česká republika

Ladislav Bartoníček

člen burzovní komory

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

zánik členství: 20. 9. 2000

Slepá II/458, Praha 4, Česká republika

Zdeněk Bakala

člen burzovní komory

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

zánik členství: 31. 5. 2001

Wolkerova 15, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Bodnár

člen burzovní komory

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

zánik členství: 31. 5. 2001

Senovážné nám. 3, Praha 1, Česká republika

JUDr. Ján Vinter

člen burzovní komory

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

zánik členství: 31. 5. 2001

Pujmanové 878/35, Praha 4, Česká republika

Ing. Petra Wendelová

člen burzovní komory

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

zánik členství: 31. 5. 2001

K Háji 889, Praha 6, Česká republika

Ing. Josef Kotrba

člen

První vztah: 3. 2. 1998 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Na Bělidle 17/975, Praha 5, Česká republika

RNDr. Petr Budinský, CSc.

člen

První vztah: 3. 2. 1998 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Jugoslávských partyzánů 17, Praha 6, Česká republika

RNDr. Luděk Niedermayer

člen

První vztah: 3. 2. 1998 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Geologická 992/3, Praha 5, Česká republika

JUDr. Richard Salzmann

člen

První vztah: 15. 4. 1996 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Jílovská 1165, Praha 4, Česká republika

Ing. Tomáš Ježek, CSc.

předseda

První vztah: 15. 4. 1996 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Koperníkova 4, Praha 2, Česká republika

Ing. Tomáš Ježek, CSc.

člen

První vztah: 3. 4. 1996 - Poslední vztah: 15. 4. 1996

Koperníkova 4, Praha 2, Česká republika

Ing. Petr Matějček

člen

První vztah: 3. 4. 1996 - Poslední vztah: 3. 2. 1998

Koperníkova 493, Příbram II, Česká republika

Ing. Lubomír Pužej

člen

První vztah: 3. 4. 1996 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Ciolkovského 6/857, Praha 6, Česká republika

doc.Ing. Jaroslav Daňhel

člen

První vztah: 3. 4. 1996 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Minská 15, Praha 10, Česká republika

Ing. Petra Wendelová

člen

První vztah: 3. 4. 1996 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

K Háji 889, Praha 6, Česká republika

Ing. Jaroslav Šubert

člen

První vztah: 22. 6. 1995 - Poslední vztah: 3. 4. 1996

Zahradní 1109, Havlíčkův Brod, Česká republika

JUDr. Marie Bednářová

člen

První vztah: 22. 6. 1995 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Na křečku 341, Praha 10, Česká republika

František Palič

člen

První vztah: 9. 9. 1994 - Poslední vztah: 22. 6. 1995

Pri štadióne 25, Svetý Júr, Česká republika

Ing. Jan Kůrka

člen

První vztah: 9. 9. 1994 - Poslední vztah: 3. 4. 1996

Na Hřebenech II/25, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Lubojacký

člen

První vztah: 9. 9. 1994 - Poslední vztah: 3. 4. 1996

Tesaříkova 1026, Praha 10, Česká republika

Ing. Ivan Rajda

člen

První vztah: 9. 9. 1994 - Poslední vztah: 3. 4. 1996

Tř. Svobody 105, Liberec, Česká republika

Doc.Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

člen

První vztah: 9. 9. 1994 - Poslední vztah: 3. 2. 1998

Mariánská 38, Praha 4, Česká republika

Libor Procházka

člen

První vztah: 9. 9. 1994 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Hostivařská 33, Praha 10, Česká republika

ing. Jiří Tesař

člen

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 9. 9. 1994

Arbesovo nám. 10, Praha 5, Česká republika

Ing. Jozef Múdrik

člen

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 9. 9. 1994

Borodačova 5, Bratislava, Česká republika

Ing. Jaroslav Vopálecký

člen

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 9. 9. 1994

Tylovo nám. 6, Praha 2, Česká republika

Vladislav Pavlát

člen

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 9. 9. 1994

Mariánská 38, Praha 4, Česká republika

Ing. Karol Tolgyesi

člen

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 22. 6. 1995

Matějkova 1089, Praha 9, Česká republika

Ing. Jaroslav Snášel

člen

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 3. 4. 1996

Palackého 415, Benihošť, Česká republika

Ing. Miroslav Adámek

člen

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 3. 4. 1996

Rubensova 1540, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Arnošt Klesla

člen

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 3. 4. 1996

Hogerova 815, Praha 6, Česká republika

JUDr. Richard Salzmann

předseda

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 15. 4. 1996

Jílovská 1165, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Janda

člen

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 3. 2. 1998

Dreyerova 625, Praha 5, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

místopředseda

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Ostrovní 5, Praha 1, Česká republika

ing. Aleš Barabas

člen

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

U dubu 1371, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Klapal

člen

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Mezivrší 27/1444, Praha 4, Česká republika

Ing. Michal Větrovský

člen

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Nad svahem 5/1419, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Bakala

člen

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Wolkerova 15, Praha 6, Česká republika

Ing. Miroslav Kučera

člen

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Chaplinovo nám. 650, Praha 5, Česká republika

Burzu zastupují vždy společně alespoň 2 členové burzovní komory.

od 24. 7. 2014

Způsob jednání jménem společnosti : Společnost zastupují a podepisují vždy společně alespoň dva členové burzovní komory. A to předseda a jeden další člen, nebo místopředseda a jeden další člen.

do 24. 7. 2014 od 24. 11. 1992

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Jan Vedral

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2021

vznik členství: 13. 5. 2021

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jan Sýkora

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2020

vznik členství: 12. 6. 2020

V kolkovně 919/4, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Helena Čacká

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 1. 10. 2019

Líbeznická 82, Bořanovice, 250 65, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Martin Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2019

vznik členství: 4. 6. 2019

Na struze 227/1, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda dozorčí rady

  ČEZ ESCO, a.s.

  Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Historické vztahy

Ludwig Niessen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2019 - Poslední vztah: 11. 7. 2019

vznik členství: 4. 6. 2019

Willergasse 22/7, Wien, 1 230, Rakouská republika

David Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2019 - Poslední vztah: 11. 7. 2019

vznik členství: 4. 6. 2019

Návazná 1212/3, Praha, 165 00, Česká republika

Martin Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2019 - Poslední vztah: 11. 7. 2019

vznik členství: 3. 6. 2014

zánik členství: 3. 6. 2019

Na struze 227/1, Praha, 110 00, Česká republika

MAG. DR. Heimo Scheuch

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2017 - Poslední vztah: 21. 6. 2021

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 11. 5. 2021

vznik funkce: 15. 12. 2016

zánik funkce: 11. 5. 2021

Waaggasse 1/44 A, Wien, Rakouská republika

MAG. Angelika Sommerhemetsberger

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2017 - Poslední vztah: 21. 6. 2021

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 11. 5. 2021

vznik funkce: 15. 12. 2016

zánik funkce: 11. 5. 2021

Josefinengasse 1/25,A, Wien, Rakouská republika

Jan Vedral

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 21. 6. 2021

vznik členství: 12. 5. 2016

zánik členství: 12. 5. 2021

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Jan Sýkora

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2015 - Poslední vztah: 30. 6. 2020

vznik členství: 11. 6. 2015

zánik členství: 11. 6. 2020

V kolkovně 919/4, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jan Vedral

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 27. 4. 2016

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Daniel Heler

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2019

vznik členství: 3. 6. 2014

zánik členství: 3. 6. 2019

Národní obrany 908/47, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Martin Roman

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 21. 7. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 10. 6. 2015

U bažantnice 484/43, Praha, 159 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Daniel Heler

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 3. 6. 2014

Národní obrany 908/47, Praha 6, 160 00, Česká republika

Martin Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 4. 2019

vznik členství: 3. 6. 2014

Nad kapličkou 2335/26, Praha, 100 00, Česká republika

JUDr. Martin Roman

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2013 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

U Bažantnice 484/43, Praha 5, 159 00, Česká republika

Ing. Jan Sýkora

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 21. 7. 2015

vznik členství: 20. 4. 2010

zánik členství: 20. 4. 2015

V kolkovně 919/4, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Daniel Heler

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

zánik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2009

Národní obrany 908/47, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Martin Roman

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 12. 2013

vznik členství: 10. 6. 2010

U Bažantnice 484/43, Praha 5, 159 00, Česká republika

Ing. Jan Vedral

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2011 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 27. 4. 2011

Revoluční 1403/28, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Martin Roman

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2010 - Poslední vztah: 14. 12. 2011

vznik členství: 10. 6. 2010

Nad Ryšánkou 2005/7, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Jan Sýkora

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2010 - Poslední vztah: 1. 7. 2010

vznik členství: 13. 4. 2010

zánik členství: 20. 4. 2010

V Kolkovně 919/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Jan Sýkora

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2010 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 20. 4. 2010

V Kolkovně 919/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Daniel Heler

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 2. 11. 2013

zánik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2009

Národní obrany 908/47, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Klenor

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

zánik členství: 28. 5. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2009

Prachatice 148, 384 73, Česká republika

JUDr. Martin Roman

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2010

vznik členství: 9. 6. 2005

zánik členství: 9. 6. 2010

Nad Ryšánkou 2005/7, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Milan Šimáček

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2008 - Poslední vztah: 9. 8. 2011

vznik členství: 14. 6. 2007

zánik členství: 24. 7. 2011

Chýňská 415/6, Praha 6, Česká republika

Ing. Tomáš Kvapil

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2005 - Poslední vztah: 12. 1. 2007

zánik členství: 29. 5. 2006

vznik funkce: 9. 6. 2005

zánik funkce: 29. 5. 2006

Husova 492, Vrbno pod Pradědem, 793 26, Česká republika

Ing. Tomáš Prouza

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2005 - Poslední vztah: 10. 3. 2008

zánik členství: 28. 5. 2007

vznik funkce: 9. 6. 2005

zánik funkce: 28. 5. 2007

Čimelická 961/9, Praha 4, 142 00, Česká republika

JUDr. Martin Roman

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2005 - Poslední vztah: 1. 12. 2008

vznik funkce: 9. 6. 2005

Kamenice 26, 251 68, Česká republika

Ing. Jiří Michal

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2005 - Poslední vztah: 1. 10. 2009

vznik funkce: 9. 6. 2005

zánik funkce: 13. 5. 2009

náměstí Josefa Machka 16, Praha 5, 150 00, Česká republika

Zdeněk Bakala

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2005 - Poslední vztah: 1. 7. 2010

vznik funkce: 9. 6. 2005

zánik funkce: 13. 4. 2010

Pevnostní 12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Míl

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2005 - Poslední vztah: 9. 8. 2011

vznik funkce: 9. 6. 2005

zánik funkce: 9. 6. 2010

Na Výsluní 557, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Ing. Jiří Klumpar

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2004 - Poslední vztah: 25. 7. 2005

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 1. 6. 2005

U Lesa 495, Jesenice, Česká republika

Ing. Roman Klaban

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2004 - Poslední vztah: 25. 7. 2005

vznik funkce: 24. 6. 2004

zánik funkce: 1. 6. 2005

V Žabokřiku 649, Praha 9, 190 17, Česká republika

Thomas Spurny

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2004 - Poslední vztah: 31. 8. 2004

vznik funkce: 28. 11. 2003

zánik funkce: 21. 4. 2004

Trojská 659/183b, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Věslav Michalik, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2005

vznik funkce: 31. 5. 2001

zánik funkce: 1. 6. 2005

Písnická 48/754, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Klumpar

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2003 - Poslední vztah: 31. 8. 2004

vznik členství: 31. 5. 2001

Geologická 992/3, Praha 5, Česká republika

Ing. Petra Wendelová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2005

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 1. 6. 2005

K Háji 889, Praha 6, Česká republika

Ing. Miroslav Fučík

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2003 - Poslední vztah: 3. 4. 2004

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 25. 6. 2003

Oblá 1070, Ostrava, Česká republika

JUDr. Martin Aschenbrenner

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2005

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 1. 6. 2005

Osadní 1473/4, Praha 7, Česká republika

Ing. Jan Struž

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2005

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 1. 6. 2005

Husinec 47, Řež, Česká republika

Ing. Lumír Nováček

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

zánik členství: 31. 5. 2001

Generála Hrušky 1197, Ostrava, Česká republika

Ing. Jiří Klumpar

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

zánik členství: 31. 5. 2001

Geologická 992/3, Praha 5, Česká republika

Ing. Vladimír Hoffmann

První vztah: 3. 4. 1996 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Františkova 903, Praha 9, Česká republika

Ing. Jan Struž

První vztah: 3. 4. 1996 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

zánik členství: 31. 5. 2001

Řež, Husinec 47, Česká republika

JUDr. Radko Resch

První vztah: 3. 4. 1996 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

zánik členství: 31. 5. 2001

Podolská 496/124, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Žák

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 3. 4. 1996

Hrabákova 1975, Praha 4, Česká republika

Ing. Ctibor Lusk

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 3. 4. 1996

Na lužci 9, Praha 6, Česká republika

Ing. Ladislav Patlich

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 3. 4. 1996

Parašutistů 2501, Kladno - Kročehlavy, Česká republika

JUDr. Martin Kryl

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

V Zápolí 29, Praha 4, Česká republika

Ing. František Vejmola

První vztah: 24. 11. 1992 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

zánik členství: 31. 5. 2001

Plamínkova 4, Praha 4, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Hannes Takacs

místopředseda burzovní komory

První vztah: 4. 2. 2009 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 8. 12. 2008

zánik členství: 8. 12. 2013

vznik funkce: 16. 12. 2008

Vídeň, Hertha Firnberg Str. 9/Top 229, 1100, Rakouská republika

Michael Buhl

místopředseda burzovní komory

První vztah: 4. 2. 2009 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 8. 12. 2008

zánik členství: 8. 12. 2013

vznik funkce: 16. 12. 2008

Vídeň, Felix-Mottl-Strasse 29A, 1190, Rakouská republika

Hannes Takacs

člen burzovní komory

První vztah: 12. 1. 2009 - Poslední vztah: 4. 2. 2009

vznik členství: 8. 12. 2008

Vídeň, Hertha Firnberg Str. 9/Top 229, 1100, Rakouská republika

Michael Buhl

člen burzovní komory

První vztah: 12. 1. 2009 - Poslední vztah: 4. 2. 2009

vznik členství: 8. 12. 2008

Vídeň, Felix-Mottl-Strasse 29A, 1190, Rakouská republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 2. 1994

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 12. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 2. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).