Hlavní navigace

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

Firma POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 15362, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 30 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27865444

Sídlo:

Rybná 682/14, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 3. 2007

Aktuální kontaktní údaje POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

66110 Řízení a správa finančních trhů
6619 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 15362, Městský soud v Praze

Obchodní firma

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. od 15. 7. 2009

Obchodní firma

Energetická burza Praha, a.s. do 15. 7. 2009 od 1. 7. 2009

Obchodní firma

Energetická burza Praha do 1. 7. 2009 od 5. 3. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 1. 7. 2009

adresa

Rybná 682/14
Praha 1 11005 od 15. 7. 2009

adresa

Rybná 682/14
Praha 1 11000 do 15. 7. 2009 od 1. 7. 2009

Předmět podnikání

1. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků a studií v oblasti obchodování s komoditami nebo komoditními deriváty. od 21. 2. 2017

2. Zprostředkování obchodu a služeb v oblasti obchodování s komoditami nebo komoditními deriváty. od 21. 2. 2017

Druhy burzovních obchodů: a) obchody s komoditami s promptním dodáním; b) termínované obchody s komoditami - obchody s komoditními deriváty c) pomocné obchody uzavírané na burze, jež souvisejí s komoditami prodávanými na burze (zejména pojistné smlouvy, smlouvy o uskladnění, smlouvy o přepravě věci a smlouvy zasílatelské) Předmět burzovních obchodů: a) elektřina; b) plyn; c) indexy odvozené z cen komodit, vyjma komodit, se kterými platné právní předpisy nedovolují obchodovat z důvodu bezpečnosti a ochrany zájmů státu nebo za účelem regulace trhu komodit a ochraňování hmot ných rezerv. od 31. 1. 2013

Druhy burzovních obchodů: a) obchody s komoditami s promptním dodáním; b) termínované obchody s komoditami - obchody s komoditními deriváty c) pomocné obchody uzavírané na burze, jež souvisejí s komoditami prodávanými na burze (zejména pojistné smlouvy, smlouvy o uskladnění, smlouvy o přepravě věci a smlouvy zasílatelské) Předmět burzovních obchodů: a) elektřina; b) indexy odvozené z cen komodit, vyjma komodit, se kterými platné právní předpisy nedovolují obchodovat z důvodu bezpečnosti a ochrany zájmů státu nebo za účelem regulace trhu komodit a ochraňování hmotných rezer v. do 31. 1. 2013 od 1. 7. 2009

Druhy burzovních obchodů: a) obchody s komoditami s promptním dodáním; b) termínované obchody s komoditami - obchody s komoditními deriváty c) pomocné obchody uzavírané na burze, jež souvisejí s komoditami prodávanými na burze (zejména pojistné smlouvy, smlouvy o uskladnění, smlouvy o přepravě věci a smlouvy zasílatelské) Předmět burzovních obchodů:a) elektřina; b) indexy odvozené z cen komodit, vyjma komodit, se kterými platné právní předpisy nedovolují obchodovat z důvodu bezpečnosti a ochrany zájmů státu nebo za účelem regulace trhu komodit a ochraňování hmotných rezerv . do 1. 7. 2009 od 5. 3. 2007

Ostatní skutečnosti

Člen burzy: Doc. JUDr. Bohumil Havel, Strakonická 990, 252 28 Černošice od 14. 3. 2018

Člen burzy: Burza cenných papírů Praha, a.s. , IČ: 47115629, sídlem Praha 1, Rybná 14/682, zapsaná ve složce B 1773 vedené u Městského soudu v Praze od 14. 3. 2018

Člen burzy: European Commodity Clearing AG, se sídlem Augustusplatz 9, 04109 Leipzig, Německo, zapsaná pod reg. č. HRB 22362, obchodní rejstřík B místního sudu v Lipsku Člen burzy: European Energy Exchange AG, se sídlem Augustusplatz 9, 04109 Leipzig, Německo, zapsaná pod reg. č. HRB 18409, obchodní rejstřík B místního sudu v Lipsku od 18. 8. 2016

Valná hromada společnosti rozhodla dne 17.12.2015 o snížení základního kapitálu takto: Důvod a účel snížení základního kapitálu: Důvodem ke snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že výše základního kapitálu společnosti značně překračuje zákonný požadavek na základní, resp. vlastní kapitál a prostředky uvolněné po snížení základního kapitálu budou moci být akcionáři použity k jiným účelům, zejména k navýšení základního kapitálu společnosti s obchodní firmou Centrální depozitář cenných papírů, a.s., což bude jeden z požadavků nové evropské regulace. Rozsah snížení základního kapitálu a způsob provedení snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých) ze stávající výše základního kapitálu ve výši 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát miliónů korun českých) na novou výši základního kapitálu ve výši 30.000.000,- Kč (slov y: třicet miliónů korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti, konkrétně snížením jmenovité hodnoty 60 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) na novou jmenovitou hod notu 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) každé akcie. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede tak, že Společnost dá osobě oprávněné vést evidenci zaknihovaných akcií příkaz ke změně výše jejich jmenovité hodnoty každé akcie na novou jmeno vitou hodnotu 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka 30.000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude rozdělena mezi akcionáře v poměru jejich akciových podílů. Lhůta pro předložení akcií k výměně se neurčuje, jelikož společnost rozhodla ve smyslu ustanovení §§ 529 a následujících OZ a ustanovení § 434 odst. 2 ZOK o přeměně všech kmenových akcií ve formě na jméno, vydaných jako listinný cenný papír, na zaknihovan é cenné papíry ve formě na jméno. do 3. 5. 2016 od 18. 12. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 25. 7. 2014

Energetická burza Praha, a.s. vznikla změnou právní formy obchodní společnosti Energetická burza Praha, společností, založenou dle zák. č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, na akciovou společnost. od 1. 7. 2009

Zakladatelé: 1) Burza cenných papírů Praha, a.s., IČ: 471 15 629, vklad: 20.000.000,-- Kč, splaceno: 100 % 2) UNIVYC, a.s., IČ: 250 81 489, vklad: 20.000.000,-- Kč, splaceno:100 % 3) Centrální depozitář, a.s., IČ: 271 22 689, vklad 20.000.000,-- Kč, splaceno: 100 % Zakladatelé ručí za závazky burzy do výše svého nesplaceného vkladu. do 1. 7. 2009 od 5. 3. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

od 3. 5. 2016

Základní kapitál

vklad 60 000 000 Kč

do 3. 5. 2016 od 1. 7. 2009
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 60 od 10. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 60 do 10. 4. 2019 od 21. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 60 do 21. 2. 2017 od 3. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 60 do 3. 5. 2016 od 18. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 60 do 18. 12. 2015 od 1. 7. 2009

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Dina Lašová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2022

vznik členství: 1. 7. 2019

Sulická 1072/23, Praha, 142 00, Česká republika

Timothy Greenwood

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2021

vznik členství: 17. 5. 2021

vznik funkce: 17. 5. 2021

Christianstraße 13, 04105 Leipzig, Spolková republika Německo

Mgr. Radan Marek, LLM

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2020

vznik členství: 10. 6. 2020

vznik funkce: 10. 6. 2020

Madridská 637/12, Praha, 101 00, Česká republika

Steffen Riediger

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

Buttnerweg 58, Leipzig, 042 49, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Dina Lašová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2019 - Poslední vztah: 10. 11. 2022

vznik členství: 1. 7. 2019

Rytířova 783/15, Praha, 143 00, Česká republika

Mgr. Radan Marek, LLM.

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2017 - Poslední vztah: 14. 8. 2020

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 5. 6. 2020

vznik funkce: 10. 10. 2016

zánik funkce: 5. 6. 2020

Madridská 637/12, Praha, 101 00, Česká republika

Steffen Köhler

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 16. 5. 2016

zánik členství: 16. 5. 2019

Sporergäßchen 1, 04109 Leipzig, Spolková republika Německo

Timothy Greenwood

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2016 - Poslední vztah: 26. 8. 2021

vznik členství: 16. 5. 2016

zánik členství: 16. 5. 2021

zánik funkce: 16. 5. 2021

Christianstraße 13, 04105 Leipzig, Spolková republika Německo

Ing. Jiří Opletal

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 15. 5. 2016

Voskovcova 1130/34, Praha, 152 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Opletal

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 15. 5. 2016

Voskovcova 1130/34, Praha, 152 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Horáček

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 15. 5. 2016

Gorazdova 1983/17, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Petr Horáček

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 7. 9. 2016

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 15. 5. 2016

Gorazdova 1983/17, Praha, 120 00, Česká republika

Mgr. Radan Marek, LLM.

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 2. 1. 2017

vznik členství: 5. 6. 2015

Madridská 637/12, Praha, 101 00, Česká republika

Mgr. Radan Marek, LLM.

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 2. 1. 2017

vznik členství: 5. 6. 2015

Madridská 637/12, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Petr Horáček

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2010 - Poslední vztah: 7. 3. 2016

vznik členství: 7. 7. 2010

Gorazdova 1983/17, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Radan Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2010 - Poslední vztah: 7. 3. 2016

vznik členství: 7. 7. 2010

Madridská 12, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Jiří Opletal

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2010 - Poslední vztah: 7. 3. 2016

vznik členství: 7. 7. 2010

Voskovcova 1130/34, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Petr Horáček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 15. 10. 2010

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 6. 7. 2010

Gorazdova 1983/17, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Radan Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 15. 10. 2010

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 6. 7. 2010

Madridská 12, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Jiří Opletal

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 15. 10. 2010

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 6. 7. 2010

Voskovcova 1130/34, Praha 5, 152 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Steffen Köhler

člen burzovní komory

První vztah: 25. 8. 2022

vznik členství: 18. 5. 2022

Hasengarten 12, Oberursel (Taunus), 614 40, Spolková republika Německo

doc. JUDr. Bohumil Havel

člen burzovní komory

První vztah: 26. 8. 2021

vznik členství: 12. 6. 2021

vznik funkce: 12. 6. 2021

Mokropeská 2307, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Petr Koblic

předseda burzovní komory

První vztah: 8. 6. 2021

vznik členství: 7. 6. 2021

vznik funkce: 7. 6. 2021

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Koblic

předseda burzovní komory

První vztah: 9. 7. 2019 - Poslední vztah: 8. 6. 2021

vznik členství: 6. 6. 2018

zánik členství: 6. 6. 2021

vznik funkce: 10. 4. 2019

zánik funkce: 6. 6. 2021

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

Steffen Köhler

člen burzovní komory

První vztah: 9. 7. 2019 - Poslední vztah: 25. 8. 2022

vznik členství: 17. 5. 2019

zánik členství: 17. 5. 2022

vznik funkce: 9. 7. 2019

zánik funkce: 17. 5. 2022

Sporergäßchen 1, Leipzig, 041 09, Spolková republika Německo

doc. JUDr. Bohumil Havel

člen burzovní komory

První vztah: 15. 8. 2018 - Poslední vztah: 26. 8. 2021

vznik členství: 13. 7. 2018

zánik členství: 11. 6. 2021

zánik funkce: 11. 6. 2021

Mokropeská 2307, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Petr Koblic

člen burzovní komory

První vztah: 13. 6. 2018 - Poslední vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 6. 6. 2018

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Petr Koblic

přeseda burzovní komory

První vztah: 21. 2. 2017 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 5. 6. 2018

vznik funkce: 6. 12. 2016

zánik funkce: 5. 6. 2018

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Petr Koblic

přeseda burzovní komory

První vztah: 21. 2. 2017 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 5. 6. 2018

vznik funkce: 6. 12. 2016

zánik funkce: 5. 6. 2018

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD.

První vztah: 31. 8. 2016 - Poslední vztah: 15. 8. 2018

vznik členství: 4. 8. 2015

zánik členství: 12. 7. 2018

Mokropeská 2307, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD.

První vztah: 31. 8. 2016 - Poslední vztah: 15. 8. 2018

vznik členství: 4. 8. 2015

zánik členství: 12. 7. 2018

Mokropeská 2307, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Peter Reitz

člen

První vztah: 30. 5. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 16. 5. 2016

zánik členství: 16. 5. 2019

vznik funkce: 16. 5. 2016

zánik funkce: 16. 5. 2019

Tschaikowskistrasse 13, Leipzig, 041 05, Spolková republika Německo

Ing. Petr Koblic

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 21. 2. 2017

vznik členství: 5. 6. 2015

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Petr Koblic

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 21. 2. 2017

vznik členství: 5. 6. 2015

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Helena Čacká

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 30. 5. 2016

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 15. 5. 2016

zánik funkce: 15. 5. 2016

Líbeznická 82, Bořanovice, 250 65, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Helena Čacká

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 30. 5. 2016

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 15. 5. 2016

zánik funkce: 15. 5. 2016

Líbeznická 82, Bořanovice, 250 65, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD.

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 31. 8. 2016

vznik členství: 4. 8. 2015

Strakonická 990, Černošice, 252 28, Česká republika

Doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD.

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 31. 8. 2016

vznik členství: 4. 8. 2015

Strakonická 990, Černošice, 252 28, Česká republika

Doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD.

člen burzovní komory

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 3. 2016

vznik členství: 3. 8. 2012

Strakonická 990, Černošice, 252 28, Česká republika

doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD.

člen burzovní komory

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 3. 8. 2012

Dušní 907/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Koblic

předseda burzovní komory

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 7. 3. 2016

vznik členství: 10. 9. 2012

vznik funkce: 4. 10. 2012

Nad branickým pivovarem 449/2, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Helena Čacká

místopředsedkyně burzovní komory

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 7. 3. 2016

vznik členství: 10. 9. 2012

vznik funkce: 4. 10. 2012

Líbeznická 82, Bořanovice, 250 65, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

JUDr. Bohumil Havel, PhD.

člen burzovní komory

První vztah: 13. 12. 2011 - Poslední vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 2. 8. 2012

JUDr. Bohumil Havel , PhD. byl členem burzovní komory jmenován státem. do 6. 12. 2012 od 13. 12. 2011

Dušní 907/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Bohumil Havel, PhD.

člen burzovní komory

První vztah: 31. 8. 2009 - Poslední vztah: 13. 12. 2011

vznik členství: 1. 7. 2009

Dušní 907/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Helena Čacká

místopředseda burzovní komory

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 10. 9. 2012

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 10. 9. 2012

V Álejíčkách 82, Bořanovice, 250 65, Česká republika

Ing. Petr Koblic

předseda burzovní komory

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 10. 9. 2012

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 10. 9. 2012

Ovenecká 104/37, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Bohumil Havel, PhD.

člen burzovní komory

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 31. 8. 2009

vznik členství: 1. 7. 2009

Seifertova 1841, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Helena Čacká

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik členství: 1. 7. 2009

vznik funkce: 1. 7. 2009

V Álejíčkách 82, Bořanovice, 250 65, Česká republika

Ing. Petr Koblic

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik členství: 1. 7. 2009

vznik funkce: 1. 7. 2009

Ovenecká 104/37, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Bohumil Havel, PhD.

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik členství: 1. 7. 2009

Seifertova 1841, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Helena Čacká

místopředsedkyně burzovní komory

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik funkce: 5. 3. 2007

V Álejíčkách 82, Bořanovice, 250 65, Česká republika

Ing. Petr Koblic

předseda burzovní komory

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik funkce: 5. 3. 2007

Ovenecká 104/37, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Bohumil Havel, PhD

člen burzovní komory

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik funkce: 5. 3. 2007

Seifertova 1841, Sokolov, 356 01, Česká republika

Společnost zastupují vždy společně alespoň 2 (dva) členové burzovní komory. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě burzy připojí svůj podpis vždy 2 (dva) členové burzovní komory.

od 22. 6. 2015

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo jiný zmocněný člen představenstva.

do 22. 6. 2015 od 1. 7. 2009

Burzovní komora je statutárním a řídícím orgánem burzy. Za burzu jedná a podepisuje předseda burzovní komory nebo jiný zmocněný člen burzovní komory tak, že připojí svůj podpis k názvu burzy.

do 1. 7. 2009 od 5. 3. 2007

Další vztahy firmy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

1 fyzická osoba

Ing. David Kučera

První vztah: 23. 7. 2014

Návazná 1212/3, Praha, 165 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. David Kučera

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

K Horoměřicům 1183, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. David Kučera

První vztah: 8. 8. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

Prokurista je oprávněn podepisovat se za firmu samostatně. do 1. 7. 2009 od 8. 8. 2007

K Horoměřicům 1183, Praha 6, 160 00, Česká republika

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).