Hlavní navigace

DaDa, a.s.

Firma DaDa, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5573, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25697846

Sídlo:

Maiselova 25/4, Praha Staré Město, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 10. 1998

DIČ:

CZ25697846

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5573, Městský soud v Praze

Obchodní firma

DaDa, a.s. od 6. 10. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 6. 10. 1998

adresa

Maiselova 25/4
Praha 11000 od 25. 9. 2020

adresa

Malostranské náměstí 37/23
Praha 11800 do 25. 9. 2020 od 27. 2. 2019

adresa

Palackého 740/1
Praha 11000 do 27. 2. 2019 od 21. 4. 2015

adresa

Petrská 1168
Praha 1 11000 do 21. 4. 2015 od 1. 2. 2008

adresa

Gorazdova 16/334
Praha 2 12000 do 1. 2. 2008 od 30. 10. 2002

adresa

Gorazdova 16
Praha 2 do 30. 10. 2002 od 6. 10. 1998

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 9. 2009

agenturní činnost v oblasti kultury a umění do 15. 9. 2009 od 21. 2. 2008

pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí do 15. 9. 2009 od 21. 2. 2008

pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě do 15. 9. 2009 od 21. 2. 2008

výroba audiovizuálních děl do 15. 9. 2009 od 6. 10. 1998

agenturní činnost v oblasti reklamy do 15. 9. 2009 od 6. 10. 1998

vydavatelská činnost - neperiodický tisk do 15. 9. 2009 od 6. 10. 1998

nakladatelská činnost - neperiodický tisk do 15. 9. 2009 od 6. 10. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 15. 9. 2009 od 6. 10. 1998

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 29. 4. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 29. 4. 2014

Zvyšuje se v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti DaDa, a.s., se sídlem Praha 1, Petrská 1168, PSČ 110 00, IČ: 25697846, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5573, z částky 1.000.000,- - Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 100 (slovy: jedno sto) kusů nových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nově upisované akcie nebudou kotované. 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 5) Jediný akcionář společnosti DaDa, a.s., pan Mgr. Vladimír Darjanin, prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií. 6) Upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické stability. Tímto způsobem dojde k oddlužení společnosti. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu společnosti Carmenium Ltd, Citco T rustees (Cayman) Limited, Windward One Building, Regatta Office Park, P.O. Box 31106 SMB, Grand Cayman, Cayman Islands. 7) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 66.200,-- Kč (slovy: šedesát šest tisíc dvě stě korun českých) a je tvořen součtem její jmenovité hodnoty a emisního ážia ve výši 56.200,-- Kč (slovy: padesát šest tisíc dvě stě korun českých). Emisní kurz všech nově vydaných akcií činí 6.620.000,-- Kč (slovy: šest milionů šest set dvacet tisíc korun českých). 8) Místem upisování je sídlo společnosti DaDa, a.s., tedy Praha 1, Petrská 1168, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin. 9) Upisovatel - společnost Carmenium Ltd, Citco Trustees (Cayman) Limited, Windward One Building, Regatta Office Park, P.O. Box 31106 SMB, Grand Cayman, Cayman Islands, provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností DaDa, a.s. 10) Lhůta pro upisování akcií je 60 (šedesát) dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního vo lna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií. 11) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. 12) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem - započtením peněžité pohledávky společnosti Carmenium Ltd, Citco Trustees (Cayman) Limited, se sídlem Windward One Building, Regatta Office Park, P.O. Box 31106 SMB, Grand Cayman, Cayman Islands, ve výši 6.620.000,-- Kč (slovy: šest milionů šest set dvacet tisíc korun českých) za společností DaDa, a.s., se sídlem Praha 1, Petrská 1168, PSČ 110 00, proti pohledávce společnosti společností DaDa, a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výš i 6.620.000,-- Kč (slovy: šest milionů šest set dvacet tisíc korun českých). do 9. 11. 2009 od 15. 9. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 9. 11. 2009

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 9. 11. 2009 od 6. 10. 1998
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 od 29. 4. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 29. 4. 2014 od 9. 11. 2009
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 95 do 9. 11. 2009 od 6. 10. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 do 9. 11. 2009 od 6. 10. 1998

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Robert Kolář

Člen představenstva

První vztah: 17. 2. 2021

vznik členství: 26. 9. 2020

vznik funkce: 26. 9. 2020

Ostružná 100, 788 25, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Robert Kolář

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2015 - Poslední vztah: 17. 2. 2021

vznik členství: 25. 9. 2015

zánik členství: 25. 9. 2020

vznik funkce: 25. 9. 2015

zánik funkce: 25. 9. 2020

Ostružná 100, 788 25, Česká republika

Ing. Robert Kolář

předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 29. 7. 2010

zánik členství: 25. 9. 2015

vznik funkce: 16. 11. 2010

zánik funkce: 25. 9. 2015

Ostružná 100, 788 25, Česká republika

Mgr. Vladimír Darjanin

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2011 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 27. 9. 2007

zánik členství: 27. 12. 2012

vznik funkce: 16. 11. 2010

zánik funkce: 27. 12. 2012

Valdštejnská 150/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Robert Kolář

předseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2011 - Poslední vztah: 13. 10. 2013

vznik členství: 29. 7. 2010

vznik funkce: 16. 11. 2010

Drozdovice 2, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Robert Kolář

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2010 - Poslední vztah: 15. 4. 2011

vznik členství: 29. 7. 2010

Drozdovice 2, Prostějov, 796 01, Česká republika

Mgr. Ludmila Darjaninová Peterková

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2009 - Poslední vztah: 6. 9. 2010

vznik členství: 8. 1. 2008

zánik členství: 28. 7. 2010

Valdštejnská 150/4, Praha 1, 118 00, Česká republika

Jaroslav Manda

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 8. 1. 2008

zánik členství: 8. 4. 2013

Koněvova 116, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Ludmila Darjanininová-Peterková

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 17. 3. 2009

vznik členství: 8. 1. 2008

Valdštejnská 150/4, Praha 1, Česká republika

Mgr. Vladimír Darjanin

předseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 15. 4. 2011

vznik členství: 27. 9. 2007

vznik funkce: 27. 9. 2007

zánik funkce: 16. 11. 2010

Valdštejnská 150/4, Praha 1, Česká republika

Mgr. Vladimír Darjanin

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 17. 10. 2007

vznik členství: 27. 9. 2007

Valdštejnská 150/4, Praha 1, Česká republika

Mgr. Ludmila Darjaninová Peterková

předsedkyně představenstva

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 17. 10. 2007

vznik funkce: 29. 9. 2002

zánik funkce: 26. 9. 2007

Valdštejnská 150/4, Praha 1, Česká republika

Mgr. Ludmila Peterková

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 25. 9. 2002

Valdštejnská 150/4, Praha 1, Česká republika

Martina Herkusová

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 1998 - Poslední vztah: 30. 10. 2002

vznik členství: 6. 10. 1998

zánik členství: 17. 1. 2002

Hadovitá 18, Praha 4, Česká republika

Ivan Kusnjer

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 1998 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

zánik funkce: 25. 9. 2002

Václavské nám. 29, Praha 1, Česká republika

Mgr. Vladimír Darjanin

předseda představenstva

První vztah: 6. 10. 1998 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

zánik funkce: 25. 9. 2002

Valdštejnská 4/150, Praha 1, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo, za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně.

od 25. 11. 2002

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis předseda samostatně nebo dva členové společně.

do 25. 11. 2002 od 30. 10. 2002

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo předepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda samostatně nebo dva členové společně.

do 30. 10. 2002 od 6. 10. 1998

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Mgr Pavel Kotásek

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2021

vznik členství: 26. 9. 2020

vznik funkce: 26. 9. 2020

Havlíčkova 932/22, Hodonín, 695 01, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Pavel Kotásek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2015 - Poslední vztah: 17. 2. 2021

vznik členství: 25. 9. 2015

zánik členství: 25. 9. 2020

vznik funkce: 25. 9. 2015

zánik funkce: 25. 9. 2020

Havlíčkova 932/22, Hodonín, 695 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Daniel Plovajko

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 29. 7. 2010

vznik funkce: 29. 7. 2010

Konviktská 319/2, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Luboš Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 29. 4. 2014

vznik členství: 28. 1. 2009

zánik členství: 1. 1. 2014

Mníšek pod Brdy 1120, 252 10, Česká republika

Daniel Plovajko

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 29. 7. 2010

vznik funkce: 29. 7. 2010

Konviktská 319/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Karel Weil

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2010 - Poslední vztah: 29. 4. 2014

vznik členství: 29. 7. 2010

zánik členství: 1. 4. 2014

Opletalova 1566/30, Praha 1, 110 00, Česká republika

Daniel Plovajko

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2010 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 29. 7. 2010

vznik funkce: 29. 7. 2010

Konviktská 319/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Luboš Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 28. 1. 2009

zánik členství: 1. 1. 2014

Faltysova 1498/14, Praha 5, 156 00, Česká republika

Ing. Petr Luňák

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 6. 9. 2010

vznik členství: 8. 1. 2008

zánik členství: 28. 7. 2010

V Kališti 1662, Praha 10, Česká republika

Ing. Robert Kolář

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 6. 9. 2010

vznik členství: 8. 1. 2008

zánik členství: 28. 7. 2010

vznik funkce: 14. 1. 2008

zánik funkce: 28. 7. 2010

Drozdovice 2, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ivan Lackovič

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 8. 1. 2008

zánik členství: 28. 1. 2009

V zeleném údolí 1301/3, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Lukáš Peterka

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 2. 2008

zánik členství: 23. 7. 2007

vznik funkce: 23. 7. 2002

Na Výsluní 8, Dalovice u Karlových Varů, 362 63, Česká republika

Mgr. Jitka Přerovská

člen

První vztah: 30. 10. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 25. 9. 2002

Čelakovského sady 12, Praha 2, 120 00, Česká republika

Karel Weil

člen

První vztah: 6. 10. 1998 - Poslední vztah: 1. 2. 2008

zánik členství: 6. 10. 2003

Opletalova 30, Praha 1, Česká republika

Ing. Mojmír Průša

předseda

První vztah: 6. 10. 1998 - Poslední vztah: 1. 2. 2008

zánik členství: 6. 10. 2003

zánik funkce: 6. 10. 2003

Vinohradská 73, Praha 2, Česká republika

Ing. Aleš Kučera

člen

První vztah: 6. 10. 1998 - Poslední vztah: 30. 10. 2002

vznik členství: 6. 10. 1998

zánik členství: 17. 1. 2002

U Svobodárny 1511/18, Praha 9, Česká republika

Další vztahy firmy DaDa, a.s.

1 fyzická osoba

Pavel Šafář

První vztah: 16. 3. 2017

Jeřabinová 293/1, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Vladimír Darjanin

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 9. 11. 2009

Valdštejnská 150/4, Praha 1, Česká republika

Mgr. Ludmila Darjaninová Peterková

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 17. 10. 2007

Valdštejnská 150/4, Praha 1, Česká republika

Akcionáři

PAVEL ŠAFÁŘ

Jeřabinová 293/1, Česká republika, Praha, 150 00

od 16. 3. 2017

CARMENIUM LTD.

89 Nexus Way, Camana Bay, Kajmanské ostrovy, Grand Cayman

do 16. 3. 2017 od 18. 12. 2013

Mgr. Vladimír Darjanin

Valdštejnská, Česká republika, Praha 1

do 9. 11. 2009 od 17. 10. 2007

Mgr. Ludmila Darjaninová Peterková

Valdštejnská, Česká republika, Praha 1

do 17. 10. 2007 od 25. 11. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 10. 1998

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 10. 1998

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).