Hlavní navigace

Direct Fidoo a.s.

Firma Direct Fidoo a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 18762, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 28 404 400 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28145780

Sídlo:

U průhonu 1589/13a, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

10. 2. 2012

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
62010 Programování
7311 Činnosti reklamních agentur
82110 Univerzální administrativní činnosti
J Informační a komunikační činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 18762, Městský soud v Praze

Obchodní firma

SYSTEM BOOK a.s. od 10. 2. 2012

Obchodní firma

Direct Fidoo a.s. od 1. 11. 2019

Obchodní firma

Expensa a.s. do 1. 11. 2019 od 16. 11. 2012

Právní forma

Akciová společnost od 10. 2. 2012

adresa

Milady Horákové 116/109
Praha 6 16000 od 17. 10. 2013

adresa

U průhonu 1589/13a
Praha 17000 od 28. 9. 2016

adresa

Milady Horákové 116/109
Praha 16000 do 28. 9. 2016 od 17. 10. 2013

adresa

Na Perštýně 342/1
Praha 1 11000 do 17. 10. 2013 od 16. 11. 2012

adresa

Široká 432/11
České Budějovice 37001 do 16. 11. 2012 od 10. 2. 2012

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 11. 2012

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 17. 10. 2013 od 10. 2. 2012

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhodla dne 12. 6. 2018 o zvýšení základního kapitálu takto: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) (dále též jen Peněžitý vklad) ze současné výše 23 404 400 Kč (slovy: dvacet tři milionů čtyři sta čtyři tisíc čtyři sta korun českýc h) na novou výši 28 404 400 Kč (slovy: dvacet osm milionů čtyři sta čtyři tisíc čtyři sta korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) se nepřipouští. Nově bude vydáno celkem 50 000 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých). Akcie budou vydány jako cenné papíry. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému konkrétnímu zájemci, jednomu z akcionářů, obchodní společnosti VIGO Investments a.s., se sídlem U Průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 02243920 (dále jen VIG O Investments), které bude nabídnuto k úpisu všech 50 000 kusů nových kmenových akcií na jméno, které budou vydány jako cenné papíry, ve jmenovité hodnotě každé akcie 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých). Všichni stávající akcionáři se vzdali přednostn ího práva na upsání nových akcií. Žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. Upisovací lhůta, tj. lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 5 (slovy: pět) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií VIGO Investments a.s. představenstvem. Představenstvo společnosti je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií VIGO I nvestments a.s. do 3 (slovy: tří) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti. Emisní kurz každé z 50 000 nově upisovaných akcií na jméno bude činit 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých). Upisovatel splatí celý emisní kurz jím upsaných akcií ve lhůtě do 30. 6. 2018 (slovy: třicátého června roku dva tisíce osmnáct). Emisní kurs jím upsaných akcií splatí upisovatel v penězích (peněžitým vkladem) na účet společnosti číslo 2106989397/2700 vede ný u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., variabilní symbol 12345. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští. Valná hromada uděluje souhlas s tím, aby peněžité pohledávky VIGO Investments a.s. vůči společnosti, byly započteny proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti ve výši 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých). Jedná se o započtení následujících pohledávek VIGO Investments a.s. vůči společnosti: a) pohledávka vzniklá z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 3. 4. 2017, uzavřené mezi VIGO Investments a.s. a společností, ohledně částky ve výši 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) a b) pohledávka vzniklá z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 3. 5. 2017, uzavřené mezi VIGO Investments a.s. a společností, ohledně částky ve výši 4 500 000 Kč (slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých) (přičemž započtení na tuto pohledávku bude prove deno z části do výše 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých), proti pohledávce, kterou bude mít společnost vůči VIGO Investments a.s. na splacení Peněžitého vkladu. Valná hromada schvaluje možnost tohoto započtení a současně schvaluje návrh dohody o započtení předložený představenstvem společnosti. (Text návrhu smlo uvy o upsání akcií a dohody o započtení tvoří přílohu tohoto notářského zápisu.) Dohoda o započtení je součástí smlouvy o upsání akcí a bude uzavřena postupem pro uzavření smlouvy o upsání akcií. od 21. 6. 2018

Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 14. 3. 2016 do 6. 3. 2019 od 5. 4. 2016

Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna souhlasem dozorčí rady. od 13. 10. 2015

Valná hromada rozhodla dne 17.9.2015+; o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2 404 400 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta čtyři tisíc čtyři sta korun českých) ze současné výše 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 4 404 400 Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta čtyři tisíc čtyři sta korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku 2 404 400 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta čtyři tisíc čtyři sta korun českých) se nepřipouští. Nově bude vydáno celkem 24 044 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100 Kč (slovy: je dno sto korun českých). Akcie budou vydány jako cenné papíry. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému konkrétnímu zájemci, jednomu z akcionářů, obchodní společnosti VIGO Investments a.s., se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovi ce, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 02243920, které bude nabídnuto k úpisu všech 24 044 kusů nových akcií na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, ve jmenovité hodnotě každé akcie 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých). Všichni stá vající akcionáři se vzdali přednostního práva na upsání nových akcií. Žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. Upisovací lhůta, tj. lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 10 (slov y: deset) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií obchodní společnosti VIGO Investments a.s. představenstvem. Představenstvo společnosti je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií obchodní společnosti VIGO Investments a.s. do 3 (slovy: tří ) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti. Emisní kurz každé z 24 044 nově upisovaných akcií na jméno bude činit 1 164,50 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto šedesát čtyři korun českých a padesát). Upisovatel splatí celý emisní kurz j ím upsaných akcií ve lhůtě do 30. 9. 2015 (slovy: třicátého září roku dva tisíce patnáct). Emisní kurs jím upsaných akcií splatí upisovatel v penězích (peněžitým vkladem) na účet společnosti číslo 8902053001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. variabilní sy mbol 12345678. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. do 5. 4. 2016 od 13. 10. 2015

Kapitál

Základní kapitál

vklad 28 404 400 Kč

od 21. 6. 2018

Základní kapitál

vklad 23 404 400 Kč

do 21. 6. 2018 od 3. 1. 2017

Základní kapitál

vklad 4 404 400 Kč

do 3. 1. 2017 od 13. 10. 2015

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 13. 10. 2015 od 24. 2. 2012

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 24. 2. 2012 od 10. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 284 044 od 21. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 234 044 do 21. 6. 2018 od 3. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 44 044 do 3. 1. 2017 od 13. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 20 000 do 13. 10. 2015 od 16. 11. 2012
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 16. 11. 2012 od 10. 2. 2012

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Libor Matura

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2020

vznik členství: 19. 9. 2020

Na Vyhlídce 365, Babice, 251 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Pavel Řehák

předseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2020

vznik členství: 24. 3. 2017

vznik funkce: 29. 3. 2017

Ke dvoru 858/25, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Petr Herzmann

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 9. 2016

vznik členství: 1. 9. 2016

vznik funkce: 5. 9. 2016

Otopašská 806/12, Praha, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Patrik Tjokorda

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2017 - Poslední vztah: 12. 5. 2018

zánik členství: 31. 3. 2018

vznik funkce: 29. 3. 2017

zánik funkce: 31. 3. 2018

Vidoulská 760/6, Praha, 158 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Pavel Řehák

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2017 - Poslední vztah: 8. 3. 2020

vznik členství: 24. 3. 2017

vznik funkce: 29. 3. 2017

Ke Kulišce 2618/1g, Praha, 164 00, Česká republika

Patrik Tjokorda

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2017 - Poslední vztah: 12. 5. 2018

zánik členství: 31. 3. 2018

vznik funkce: 29. 3. 2017

zánik funkce: 31. 3. 2018

Vidoulská 760/6, Praha, 158 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Michal Diviš

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2017 - Poslední vztah: 8. 8. 2018

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 18. 9. 2015

zánik funkce: 30. 6. 2018

U školky 457, Klecany, 250 67, Česká republika

Michal Diviš

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2017 - Poslední vztah: 8. 8. 2018

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 18. 9. 2015

zánik funkce: 30. 6. 2018

U školky 457, Klecany, 250 67, Česká republika

Jaroslav Jíra

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 4. 2016 - Poslední vztah: 28. 9. 2016

vznik členství: 14. 3. 2016

zánik členství: 31. 8. 2016

vznik funkce: 14. 3. 2016

zánik funkce: 31. 8. 2016

Vlasákova 942, Vlašim, 258 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslav Jíra

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 4. 2016 - Poslední vztah: 28. 9. 2016

vznik členství: 14. 3. 2016

zánik členství: 31. 8. 2016

vznik funkce: 14. 3. 2016

zánik funkce: 31. 8. 2016

Vlasákova 942, Vlašim, 258 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Diviš

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 1. 10. 2013

vznik funkce: 18. 9. 2015

V humenci 237/20, Praha, 198 00, Česká republika

Michal Diviš

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 1. 10. 2013

vznik funkce: 18. 9. 2015

V humenci 237/20, Praha, 198 00, Česká republika

Libor Matura

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2015 - Poslední vztah: 17. 10. 2020

vznik členství: 18. 9. 2015

zánik členství: 18. 9. 2020

Na Vyhlídce 365, Babice, 251 01, Česká republika

Patrik Tjokorda

předseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 18. 5. 2017

vznik členství: 1. 10. 2013

vznik funkce: 1. 10. 2013

zánik funkce: 28. 3. 2017

Vidoulská 760/6, Praha, 158 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Patrik Tjokorda

předseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 18. 5. 2017

vznik členství: 1. 10. 2013

vznik funkce: 1. 10. 2013

zánik funkce: 28. 3. 2017

Vidoulská 760/6, Praha, 158 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Michal Diviš

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 13. 10. 2015

vznik členství: 1. 10. 2013

V humenci 237/20, Praha, 198 00, Česká republika

Jan Urban

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2012 - Poslední vztah: 13. 10. 2015

vznik členství: 13. 11. 2012

zánik členství: 17. 9. 2015

Na výsledku I 1085/6, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Martin Janoušek

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2012 - Poslední vztah: 16. 11. 2012

vznik členství: 10. 2. 2012

zánik členství: 13. 11. 2012

vznik funkce: 10. 2. 2012

Boletická 2222/1a, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

od 6. 3. 2019

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva a druhý musí být členem představenstva.

do 6. 3. 2019 od 13. 10. 2015

Jménem společnosti jedná předseda představenstva společně s jedním členem představenstva nerozdílně.

do 13. 10. 2015 od 17. 10. 2013

Člen představenstva jedná za společnost samostatně.

do 17. 10. 2013 od 10. 2. 2012

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Robert Dohnal

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2020

vznik členství: 19. 9. 2020

Točitá 1902/36, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Martin Frko

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2017 - Poslední vztah: 6. 3. 2019

vznik členství: 18. 9. 2015

zánik členství: 17. 1. 2019

vznik funkce: 23. 3. 2017

zánik funkce: 17. 1. 2019

náměstí Junkových 2870/4, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Martin Frko

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2017 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 18. 9. 2015

vznik funkce: 23. 3. 2017

Vacínovská 831/6, Praha, 158 00, Česká republika

Martin Frko

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2017 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 18. 9. 2015

vznik funkce: 23. 3. 2017

Vacínovská 831/6, Praha, 158 00, Česká republika

Robert Dohnal

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2015 - Poslední vztah: 17. 10. 2020

vznik členství: 18. 9. 2015

zánik členství: 18. 9. 2020

Točitá 1902/36, Praha, 140 00, Česká republika

Robert Dohnal

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2015 - Poslední vztah: 16. 12. 2015

vznik členství: 18. 9. 2015

Olbrachtova 1058/48, Praha, 140 00, Česká republika

Robert Dohnal

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2015 - Poslední vztah: 16. 12. 2015

vznik členství: 18. 9. 2015

Olbrachtova 1058/48, Praha, 140 00, Česká republika

Pavel Řehák

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2015 - Poslední vztah: 18. 5. 2017

vznik členství: 18. 9. 2015

zánik členství: 22. 3. 2017

vznik funkce: 18. 9. 2015

zánik funkce: 22. 3. 2017

Ke Kulišce 2618/1g, Praha, 164 00, Česká republika

Pavel Řehák

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2015 - Poslední vztah: 18. 5. 2017

vznik členství: 18. 9. 2015

zánik členství: 22. 3. 2017

vznik funkce: 18. 9. 2015

zánik funkce: 22. 3. 2017

Ke Kulišce 2618/1g, Praha, 164 00, Česká republika

Martin Frko

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2015 - Poslední vztah: 18. 5. 2017

vznik členství: 18. 9. 2015

Vacínovská 831/6, Praha, 158 00, Česká republika

Martin Frko

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2015 - Poslední vztah: 18. 5. 2017

vznik členství: 18. 9. 2015

Vacínovská 831/6, Praha, 158 00, Česká republika

Vladimíra Josefiová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2015 - Poslední vztah: 13. 10. 2015

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 17. 9. 2015

Vojtěšská 217/12, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Adam Blecha

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2014 - Poslední vztah: 13. 10. 2015

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 17. 9. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2013

zánik funkce: 17. 9. 2015

Dlouhá 730/35, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 24 vztahů k této osobě

Frank Gotthardt

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 13. 10. 2015

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 17. 9. 2015

Mikšovského 827/20, Praha, 158 00, Česká republika

Vladimíra Josefiová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2015

vznik členství: 1. 10. 2013

Opatovická 1315/7, Praha 1, 110 00, Česká republika

Adam Blecha

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 1. 10. 2013

vznik funkce: 1. 10. 2013

Opatovická 1659/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Petra Janoušková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2012 - Poslední vztah: 16. 11. 2012

vznik členství: 10. 2. 2012

zánik členství: 30. 11. 2012

vznik funkce: 10. 2. 2012

Boletická 2222/1a, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Gabriela Valachová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2012 - Poslední vztah: 16. 11. 2012

vznik členství: 10. 2. 2012

zánik členství: 30. 11. 2012

vznik funkce: 10. 2. 2012

Čéčova 730/27, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Martina Kubíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2012 - Poslední vztah: 16. 11. 2012

vznik členství: 10. 2. 2012

zánik členství: 30. 11. 2012

vznik funkce: 10. 2. 2012

zánik funkce: 30. 11. 2012

Jizerská 1076/2, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Další vztahy firmy Direct Fidoo a.s.

VIGO Investments a.s.

První vztah: 6. 3. 2019

U průhonu 1589/13a, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Pavel Řehák

  předseda představenstva

  Ke dvoru 858/25, Praha, 160 00, Česká republika

 • Libor Matura

  člen představenstva

  Na Vyhlídce 365, Babice, 251 01, Česká republika

 • Robert Dohnal

  člen představenstva

  Točitá 1902/36, Praha, 140 00, Česká republika

 • Martin Frko

  místopředseda představenstva

  náměstí Junkových 2870/4, Praha, 155 00, Česká republika

 • Petr Řehák

  člen dozorčí rady

  Stanislavova 770/11, Mohelnice, 789 85, Česká republika

 • Ing Petr Herzmann

  člen představenstva

  Otopašská 806/12, Praha, 158 00, Česká republika

5CA s.r.o.

První vztah: 28. 12. 2012 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

Orebitská 630/4, Praha, 130 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Eliška Šuchmanová

  jednatel

  Mánesova 1640/82, Praha, 120 00, Česká republika

 • Adam Blecha

  jednatel

  Dlouhá 730/35, Praha, 110 00, Česká republika

 • Jan Urban

  jednatel

  Na výsledku I 1085/6, Praha 4, 140 00, Česká republika

 • Patrik Tjokorda

  Vidoulská 760/6, Praha 5, 158 00, Česká republika

FRANCEKONTAKT, spol. s r.o.

První vztah: 16. 11. 2012 - Poslední vztah: 28. 12. 2012

Černomořská 316/17, Praha Vršovice (Praha 10), 101 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

CEVE s.r.o.

První vztah: 10. 2. 2012 - Poslední vztah: 16. 11. 2012

Letohradská 711/10, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Akcionáři

VIGO Investments a.s., IČ: 02243920

U průhonu 1589/13a, Česká republika, Praha, 170 00

od 6. 3. 2019

Expensa Holding s.r.o., IČ: 28138198

Na Perštýně 342/1, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 17. 10. 2013 od 28. 12. 2012

FRANCEKONTAKT, spol. s r.o., IČ: 44793944

Černomořská, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 28. 12. 2012 od 16. 11. 2012

CEVE s.r.o., IČ: 25164988

Letohradská 711/10, Česká republika, Praha, 170 00

do 16. 11. 2012 od 10. 2. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 12. 11. 2012

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 12. 11. 2012

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).