Hlavní navigace

Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Firma Drůbežářský závod Klatovy a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 235, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 92 005 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

45359989

Sídlo:

ul. 5. května 112, Klatovy Klatovy IV, 339 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

DIČ:

CZ45359989

Aktuální kontaktní údaje Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
01470 Chov drůbeže
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
10 Výroba potravinářských výrobků
10120 Zpracování a konzervování drůbežího masa
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
49410 Silniční nákladní doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
55 Ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 235, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Drůbežářský závod Klatovy a. s. od 1. 5. 1992

Obchodní firma

Drůbežářský závod Klatovy a.s. od 6. 4. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

ul. 5. května 112
Klatovy 33901 od 12. 12. 2017

adresa

ul. 5. května 112
Klatovy 33901 do 12. 12. 2017 od 1. 12. 2010

adresa

5. května
Klatovy do 1. 12. 2010 od 3. 7. 2008

adresa

5. května
Klatovy do 3. 7. 2008 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 26. 6. 2014

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 26. 6. 2014

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí do 26. 6. 2014 od 10. 3. 2014

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 10. 3. 2014 od 11. 2. 2010

hostinská činnost od 11. 2. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 2. 2010

služby v živočišné výrobě do 11. 2. 2010 od 12. 6. 2001

řeznictví a uzenářství od 15. 11. 1993

pronájem skladovacích prostorů do 11. 2. 2010 od 15. 11. 1993

ubytovací zařízení v režimu živnosti volné do 11. 2. 2010 od 15. 11. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení v režimu živnosti volné do 11. 2. 2010 od 15. 11. 1993

veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava, veřejná nákladní silniční mezinárodní doprava do 11. 2. 2010 od 15. 11. 1993

hostinská činnost - závodní kuchyně a kantýna do 11. 2. 2010 od 15. 11. 1993

nákup zemědělských produktů, drobných hospodářských zvířat, hlemýžďů, zvěřiny a surovin pro zajištění výroby do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

zpracování vedlejších produktů vznikajících při výrobní činnosti do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

chov a výkrm drůbeže, králíků a kožešinových zvířat do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

obchodní činnost do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

poskytování služeb výpočetní a organizační techniky do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

neveřejná silniční doprava nákladů a osob do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

výroba, opravy a montáž jednoúčelových strojů, zařízení, technologických linek a náhradních dílů pro potravinářskou výrobu do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

skladování a úchova rychle zkažitelných potravin do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

provozování stravovacích, rekreačních a školících zařízení bytového hospodářství a předškolních zařízení do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

činnost školních závodů pro odborný výcvik žáků SOU do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

evidenční a statistické informace pro odvětvový informační systém do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

poskytování prací a služeb organizacím a občanům do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

plnění opatření vyplývajících z ochrany bezpečnosti státu podle pokynů zakladatele podniku do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

stavební činnost do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

odborná servisní služba do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

výroba výrobků z drobných hospodářských zvířat, zvěřiny a jejich modifikací z vlastních nakoupených surovin do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

výroba potravinářských koncentrátů, pochutin, technologických a zušlechťujících látek do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

zemědělská výroba do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 12. 12. 2017 od 26. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 2 do 12. 12. 2017 od 26. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 26. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 26. 6. 2014 od 10. 3. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 26. 6. 2014 od 10. 3. 2014

Usnesení mimořádné valné hromady obchodní společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s. o právu výkupu účastnických cenných papírů - přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře - dle ustanovení § 183i a následující Obchodního zákoníku. Mimořádná valná hromada společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s., se sídlem 339 01 Klatovy, ul. 5. května 112, IČ 45359989, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 235 (dále jen "Společnost") konaná dne 30.08.2013, v souladu s § 183i a následující Obchodního zákoníku ( dále jen „ObchZ“ ) 1) Určuje, že Hlavním akcionářem společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s. je pan Čestmír Velíšek, dat. nar. 22.01.1955, bytem 332 04 Losiná 45 (dále jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti . Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 19.07.2013 jejich předložením představenstvu společnosti a na dnešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář na dnešní mimořádné předložil celkem 90 673 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na majitele, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,55% (zaokrouhleně) základního kapitálu a 98,55% (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Pan Čestmír Velíšek je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ust. §183i a násl. zák. č. 513/1991Sb, Obchodní zákoník v platném znění (dále jen ObchZ) od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu §183i, odst. 1 ObchZ o přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „den účinnosti přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 6 759,- Kč (slovy: šest tisíc sedm set padesát devět korun českých ) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1329-87/2013 ze dne 17.07.2013, který vypracoval znalecký ústav, společnost ASB Appraisal, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49156, se sídlem 110 00 Praha 1, V Celnici 1031/4, IČ 250 94 076. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31.05.2013. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 1329-87/2013 je uvedeno následující: Závěr: „Na základě použitých podkladů a předpokladů uvedených v tomto posudku jsme dospěli k závěru, že hodnota připadající na 1 akcii o nominální hodnotě 1 000 Kč Společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s., se sídlem Klatovy, ul. 5. května 112, PSČ 339 01, IČ: 453 59 989, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 235, za účelem výkupu účastnickým cenných papírů podle §183i zákona č. 513/1991 Sb., k datu ocenění 31. května 2013 činí 6 759 Kč, slovy: šest tisíc sedm set padesát devět korun českých.“ Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která je oprávněna poskytovat služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním mimořádné valné hromady potvrzením společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 4) Informuje, že notářský zápis NZ 265/2013, N 280/2013 ze dne 30.08.2013, který osvědčuje přijetí usnesení mimořádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 183i, odst. 2 ObchZ uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti., a to v pracovních dnech, v době od 8, 00 hod do 14, 00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností – tel. 376 353 302, e-mail: koutnikova@dzklatovy.cz. 5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle §183m ObchZ), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po předložení akcií a to na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají do 30 dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti, CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, a to buď v sídle společnosti na adrese 616 00 Brno, Veveří 111, nebo na pobočce obchodníka na adrese 150 00 Praha 5 – Smíchov, Radlická 14b, a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Obchodníka je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. 538 705 742, 538 705 773, e-mail: corporate@cyrrus.cz. 7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry zmocněnci Společnosti do měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce 15 dnů, bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 ObchZ. Společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. poskytne protiplnění vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s. §183l, odst. 7 ObchZ předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby,druhu a jmenovité hodnoty. do 7. 1. 2014 od 9. 9. 2013

Rozhodnutí valné hromady ze dne 20. 7. 1992 Drůbežářský závod Klatovy a. s. snížit základní jmění o částku 12 161 000,- Kč. od 1. 2. 1993

Základní jmění: 104 166 000 Kčs, slovy stočtyřimilionyjednostošedesátšesttisíc korun československých Splaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představováno cenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podniku Drůbežářské závody Klatovy, s. p. schváleném MSNMP pod č. j. 30/31/1491/92 ze dne 23. 4. 1992. do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 92 005 000 Kč

od 15. 11. 1993

představující hodnotu akcií

od

Základní kapitál

vklad 104 166 000 Kč

do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992
akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 92 005 od 10. 3. 2014
akcie na majitele listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 92 005 do 10. 3. 2014 od 6. 4. 2007
akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 92 005 do 6. 4. 2007 od 15. 11. 1993
akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 104 166 do 15. 11. 1993 od 1. 5. 1992

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Josef Velíšek

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2024

vznik členství: 5. 4. 2024

vznik funkce: 5. 4. 2024

Dřevěná 102/9, Plzeň, 301 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Josef Velíšek

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2019 - Poslední vztah: 24. 4. 2024

vznik členství: 16. 5. 2019

zánik členství: 5. 4. 2024

vznik funkce: 16. 5. 2019

zánik funkce: 5. 4. 2024

Dřevěná 102/9, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Michaela Velíšková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2019 - Poslední vztah: 7. 1. 2021

vznik členství: 16. 5. 2019

zánik členství: 7. 1. 2021

Nebílovy 32, 332 04, Česká republika

Michaela Velíšková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 16. 5. 2019

Nebílovy 32, 332 04, Česká republika

Josef Velíšek

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 16. 5. 2019

vznik funkce: 19. 5. 2014

zánik funkce: 16. 5. 2019

Dřevěná 102/9, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  KERAOUT, a.s. v likvidaci

  Guldenerova 485/3, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00

Ing. Michaela Velíšková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2014 - Poslední vztah: 30. 12. 2014

vznik členství: 3. 8. 2011

zánik členství: 16. 5. 2014

Nebílovy 32, 332 04, Česká republika

Josef Velíšek

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2013 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 5. 12. 2012

zánik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 5. 12. 2012

zánik funkce: 16. 5. 2014

Dřevěná 102/9, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  KERAOUT, a.s. v likvidaci

  Guldenerova 485/3, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00

Ing. Michaela Velíšková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2011 - Poslední vztah: 15. 5. 2014

vznik členství: 3. 8. 2011

Nebílovy 32, 332 04, Česká republika

Josef Matějka

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2010 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 21. 10. 2010

zánik členství: 16. 5. 2014

Kličkova 439, Klatovy, 339 01, Česká republika

Ing. Josef Velíšek

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2010 - Poslední vztah: 14. 3. 2013

vznik členství: 4. 12. 2009

zánik členství: 4. 12. 2012

vznik funkce: 7. 12. 2009

zánik funkce: 4. 12. 2012

Dřevěná 102/9, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Michaela Velíšková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2009 - Poslední vztah: 25. 8. 2011

vznik členství: 2. 5. 2008

zánik členství: 2. 8. 2011

vznik funkce: 2. 5. 2008

zánik funkce: 2. 8. 2011

Nebílovy 32, 332 04, Česká republika

Josef Matějka

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2008 - Poslední vztah: 1. 12. 2010

vznik členství: 1. 7. 2007

zánik členství: 1. 10. 2010

Kličkova 439, Klatovy, 339 01, Česká republika

Bc. Michaela Velíšková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2008 - Poslední vztah: 25. 9. 2009

vznik členství: 2. 5. 2008

vznik funkce: 2. 5. 2008

Nebílovy 32, 332 04, Česká republika

Ing. Josef Velíšek

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2008 - Poslední vztah: 11. 2. 2010

vznik členství: 2. 5. 2008

zánik členství: 29. 7. 2009

vznik funkce: 2. 5. 2008

zánik funkce: 29. 7. 2009

Dřevěná 102/9, Plzeň, 301 00, Česká republika

Čestmír Velíšek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2008 - Poslední vztah: 3. 7. 2008

vznik členství: 26. 10. 2007

zánik členství: 1. 5. 2008

Losiná 45, 332 04, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Josef Matějka

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2007 - Poslední vztah: 3. 7. 2008

vznik členství: 1. 7. 2007

Kličkova 439, Klatovy, 339 01, Česká republika

Michaela Velíšková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2006 - Poslední vztah: 3. 7. 2008

vznik členství: 4. 8. 2005

zánik členství: 1. 5. 2008

vznik funkce: 4. 8. 2005

zánik funkce: 1. 5. 2008

Nebílovy 32, 332 04, Česká republika

Ing. Josef Velíšek

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2006 - Poslední vztah: 16. 1. 2008

vznik členství: 4. 8. 2005

zánik členství: 26. 10. 2007

vznik funkce: 4. 8. 2005

zánik funkce: 26. 10. 2007

Nebílovy 32, 332 04, Česká republika

Ing. Josef Velíšek

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 2. 3. 2006

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 4. 8. 2005

vznik funkce: 27. 5. 2005

zánik funkce: 4. 8. 2005

Nezvěstice 32, 332 04, Česká republika

Antonín Mottl

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2004 - Poslední vztah: 12. 7. 2007

vznik členství: 1. 7. 2004

zánik členství: 30. 6. 2007

Nuderova 625, Klatovy, 339 01, Česká republika

Ing. Josef Velíšek

předseda

První vztah: 23. 10. 2002 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik funkce: 21. 7. 2000

zánik funkce: 21. 10. 2003

p. Štřížovice, Nebílovy 32, Česká republika

Michaela Velíšková

člen

První vztah: 23. 10. 2002 - Poslední vztah: 2. 3. 2006

vznik funkce: 28. 2. 2002

zánik funkce: 4. 8. 2005

Nebílovy 32, 332 04, Česká republika

Ing. Josef Velíšek

předseda

První vztah: 12. 6. 2001 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

p. Štřížovice u Plzně, Nebílovy 32, Česká republika

Jan Vondryska

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2001

Studentská, Klatovy, Česká republika

ing. Miroslav Hrabík

člen

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik funkce: 28. 2. 2002

Dlouhá 977, Nýřany, 330 23, Česká republika

Jan Vondryska

předseda

První vztah: 15. 11. 1996 - Poslední vztah: 20. 7. 1999

Klatovy, Česká republika

Jan Vondryska

člen

První vztah: 31. 1. 1996 - Poslední vztah: 15. 11. 1996

Klatovy, Česká republika

ing. Josef Valečka

člen

První vztah: 31. 1. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

345 11 Úsilov, Vílov 13, Česká republika

Josef Sazama

člen

První vztah: 15. 11. 1993 - Poslední vztah: 30. 10. 2004

vznik funkce: 29. 9. 1993

zánik funkce: 1. 7. 2004

Pocinovice 151, 345 09, Česká republika

ing. Ladislav Fišer

člen

První vztah: 15. 11. 1993 - Poslední vztah: 31. 1. 1996

Puškinova 366, Klatovy, 339 01, Česká republika

ing. Vladimír Čapek

člen

První vztah: 15. 11. 1993 - Poslední vztah: 31. 1. 1996

Uralská 634/10, Praha, 160 00, Česká republika

ing. Karel Husa

člen

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 15. 11. 1993

Procházkova 503, Klatovy, 339 01, Česká republika

ing. Jaroslav Rožeň

člen

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 15. 11. 1993

Janovice 216, 739 11, Česká republika

Václav Toman

člen

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 15. 11. 1993

Malá Víska 53, 267 62, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. David Bednář

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2023

vznik členství: 1. 4. 2023

vznik funkce: 3. 4. 2023

Stanislava Manharda 1327/1, Prostějov, 796 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Lenka Velíšková

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2022

vznik členství: 1. 9. 2022

vznik funkce: 1. 9. 2022

Nebílovy 32, 332 04, Česká republika

Historické vztahy

Ing. David Bednář

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2018 - Poslední vztah: 17. 5. 2023

vznik členství: 1. 4. 2018

zánik členství: 1. 4. 2023

vznik funkce: 3. 4. 2018

zánik funkce: 1. 4. 2023

Stanislava Manharda 1327/1, Prostějov, 796 01, Česká republika

Lenka Velíšková

předseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2017 - Poslední vztah: 26. 9. 2022

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 1. 9. 2022

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 1. 9. 2022

Nebílovy 32, 332 04, Česká republika

Lenka Velíšková

předseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2014 - Poslední vztah: 12. 12. 2017

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 19. 5. 2014

zánik funkce: 1. 9. 2017

Nebílovy 32, 332 04, Česká republika

Čestmír Velíšek

předseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 1. 12. 2013

zánik členství: 19. 5. 2014

vznik funkce: 2. 12. 2013

zánik funkce: 19. 5. 2014

Losiná 45, 332 04, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Čestmír Velíšek

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 30. 11. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 30. 11. 2013

Losiná 45, 332 04, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

David Bednář

místopředseda představensta

První vztah: 25. 4. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2018

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 1. 4. 2018

vznik funkce: 2. 4. 2013

zánik funkce: 1. 4. 2018

Stanislava Manharda 1327/1, Prostějov, 796 01, Česká republika

Lenka Velíšková

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2012 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 1. 9. 2012

Nebílovy 32, 332 04, Česká republika

Čestmír Velíšek

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 30. 11. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 30. 11. 2013

Losiná 45, 332 04, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Josef Kroupa

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2011 - Poslední vztah: 24. 10. 2012

vznik členství: 16. 1. 2009

zánik členství: 16. 4. 2012

Předslav 75, 339 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Michaela Velíšková

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2011 - Poslední vztah: 31. 8. 2011

vznik členství: 3. 8. 2011

Nebílovy 32, 332 04, Česká republika

Čestmír Velíšek

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2010 - Poslední vztah: 10. 8. 2011

vznik členství: 1. 9. 2010

Losiná 45, 332 04, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Josef Kroupa

předseda představenstva

První vztah: 4. 6. 2010 - Poslední vztah: 10. 8. 2011

vznik členství: 16. 1. 2009

vznik funkce: 26. 5. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2011

Předslav 75, 339 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. David Bednář

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 6. 2010 - Poslední vztah: 25. 4. 2013

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 31. 3. 3013

vznik funkce: 26. 5. 2010

zánik funkce: 31. 3. 2013

Stanislava Manharda 1327/1, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. David Bednář

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2010 - Poslední vztah: 4. 6. 2010

vznik členství: 1. 1. 2010

Stanislava Manharda 1327/1, Prostějov, 796 01, Česká republika

Jan Vondryska

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2009 - Poslední vztah: 14. 10. 2010

vznik členství: 21. 8. 2009

zánik členství: 27. 5. 2010

Studentská 414, Klatovy, 339 01, Česká republika

Ing. Pavel Gregorič

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 25. 9. 2009

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 21. 8. 2009

Elišky Krásnohorské 1063, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Ing. Milan Říha

předseda představenstva

První vztah: 19. 2. 2009 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 19. 1. 2009

zánik členství: 30. 6. 2009

vznik funkce: 19. 1. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2009

Staropoštovská 1237, Vodňany, 389 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Josef Kroupa

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 4. 6. 2010

vznik členství: 16. 1. 2009

Předslav 75, 339 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslav Kuchyňka

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2008 - Poslední vztah: 27. 10. 2009

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 1. 10. 2009

vznik funkce: 27. 6. 2008

zánik funkce: 1. 10. 2009

Losiná 365, 332 04, Česká republika

Ing. Milan Říha

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 19. 2. 2009

vznik členství: 1. 11. 2005

zánik členství: 19. 1. 2009

vznik funkce: 26. 5. 2006

zánik funkce: 19. 1. 2009

Staropoštovská 1237, Vodňany, 389 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Průcha

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 3. 7. 2008

vznik členství: 1. 5. 2006

zánik členství: 31. 3. 2008

vznik funkce: 26. 5. 2006

zánik funkce: 31. 3. 2008

Předenice 39, 332 09, Česká republika

Ing. Milan Říha

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 1. 2006 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

vznik členství: 1. 11. 2005

vznik funkce: 25. 11. 2005

zánik funkce: 26. 5. 2006

Staropoštovská 1237, Vodňany, 389 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jaroslav Kuchyňka

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 2. 3. 2006

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 31. 1. 2006

vznik funkce: 27. 5. 2005

zánik funkce: 31. 1. 2006

Nezvěstice 98, 332 04, Česká republika

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 18. 2. 2009

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 31. 12. 2008

Švabinského 1706, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Drahomír Kočí

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2004 - Poslední vztah: 17. 1. 2006

vznik členství: 1. 7. 2004

zánik členství: 1. 9. 2005

vznik funkce: 30. 7. 2004

zánik funkce: 1. 9. 2005

Slovanská 1472/93, Děčín, 405 02, Česká republika

Antonín Mottl

místopředseda

První vztah: 23. 10. 2002 - Poslední vztah: 30. 10. 2004

vznik funkce: 28. 2. 2002

zánik funkce: 1. 7. 2004

Nuderova 625, Klatovy, 339 01, Česká republika

Jaroslav Kuchyňka

předseda

První vztah: 23. 10. 2002 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik funkce: 28. 2. 2002

zánik funkce: 27. 5. 2005

Losiná 98, 332 04, Česká republika

Doc.Dr.JUDr. Karel Eliáš

člen

První vztah: 23. 10. 2002 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik funkce: 28. 2. 2002

zánik funkce: 27. 5. 2005

Švabinského 1706, Sokolov, 356 01, Česká republika

Jan Vondryska

předseda

První vztah: 12. 6. 2001 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik funkce: 28. 2. 2002

Studentská, Klatovy, Česká republika

Ing. Jaroslav Průcha

člen

První vztah: 12. 6. 2001 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik funkce: 28. 2. 2002

p. Štěnovice, Předenice 39, Česká republika

Doc. Dr. JUDr. Karel Eliáš

člen

První vztah: 12. 6. 2001 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik funkce: 28. 2. 2002

Švabinského 1706, Sokolov, 356 01, Česká republika

Antonín Mottl

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 7. 1999 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik funkce: 28. 2. 2002

Nuderova 625, Klatovy, 339 01, Česká republika

Ing. Josef Velíšek

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2001

Střížovice u Plzně, Nebílovy 32, Česká republika

Ing. Václav Holoubek

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2001

Na květnici 642/29, Praha, 140 00, Česká republika

Doc. Ing. Petr Hrubý, Csc.

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 1999 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik funkce: 28. 2. 2002

Hálkova 1199/34, Plzeň, 301 00, Česká republika

ing. Václav Holoubek

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 20. 7. 1999

Láskova 1794/19, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Josef Velíšek

předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 20. 7. 1999

Nebílovy, Střížovice u Plzně, Česká republika

ing. Václav Holoubek

předseda představenstva

První vztah: 15. 11. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

Láskova 1794/19, Praha, 148 00, Česká republika

ing. Miroslav Hrabík

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

Dlouhá 977, Nýřany, 330 23, Česká republika

Antonín Mottl

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 1996 - Poslední vztah: 20. 7. 1999

Nuderova, Klatovy, Česká republika

ing. Miroslav Toman, CSc.

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 1996 - Poslední vztah: 12. 6. 2001

Za mlýnem 791/21, Praha, 147 00, Česká republika

Antonín Mottl

předseda představenstva

První vztah: 31. 1. 1996 - Poslední vztah: 15. 11. 1996

Nuderova 625, Klatovy, 339 01, Česká republika

ing. Václav Holoubek

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 1. 1996 - Poslední vztah: 15. 11. 1996

Láskova 1794/19, Praha, 148 00, Česká republika

doc. ing. Petr Hrubý, CSc.

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 1996 - Poslední vztah: 20. 7. 1999

Kardinála Berana 2694/13, Plzeň, 301 00, Česká republika

ing. Josef Doupovec

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 1996 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik funkce: 28. 2. 2002

Klatovy, Česká republika

Jaroslav Kuchyňka

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 1996 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik funkce: 28. 2. 2002

Losiná 98, 332 04, Česká republika

Antonín Mottl

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 1993 - Poslední vztah: 31. 1. 1996

Nuderova 625, Klatovy, 339 01, Česká republika

ing. Milan Vopava

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 1993 - Poslední vztah: 31. 1. 1996

Karafiátová 770, Klatovy, 339 01, Česká republika

Ing. Václav Paleček

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 1993 - Poslední vztah: 31. 1. 1996

Švihov 9, 340 12, Česká republika

ing. Jiřina Procházková

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 1993 - Poslední vztah: 31. 1. 1996

Trojská 606/101, Praha, 182 00, Česká republika

Mgr. Karel Kůra

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 1993 - Poslední vztah: 31. 1. 1996

Klatovy - Luby, Česká republika

ing. Václav Holoubek

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 1993 - Poslední vztah: 31. 1. 1996

Láskova 1794/19, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Miroslav Babka

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 1993 - Poslední vztah: 31. 1. 1996

Vrhaveč 5, 339 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Antonín Mottl

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 15. 11. 1993

Nuderova 625, Klatovy, 339 01, Česká republika

Josef Sazama

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 15. 11. 1993

Pocinovice 151, 345 09, Česká republika

Karel Kůra

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 15. 11. 1993

Klatovy - Luby, Česká republika

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek společně vždy alespoň dva členové představenstva.

od 26. 6. 2014

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 26. 6. 2014 od 1. 5. 1992

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 11. 1992

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 17. 2. 2014
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 12. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 11. 1992
Řeznictví a uzenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 11. 1992
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 30. 11. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).