Hlavní navigace

eD system a.s.

Firma eD system a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2613, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 300 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47974516

Sídlo:

Novoveská 1262/95, Ostrava Mariánské Hory, 709 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 3. 1993

DIČ:

CZ47974516

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46510 Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
702 Poradenství v oblasti řízení
73120 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2613, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

eD' system Czech, a.s. od 1. 8. 2002

Obchodní firma

eD' system Czech, spol. s r.o. do 1. 8. 2002 od 17. 3. 2000

Obchodní firma

TH' system Czech, spol. s r. o. do 17. 3. 2000 od 13. 3. 1996

Obchodní firma

TH' distributor, spol. s r. o. do 13. 3. 1996 od 3. 3. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 1. 8. 2002

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 1. 8. 2002 od 3. 3. 1993

adresa

Novoveská 1262/95
Ostrava 70900 od 14. 12. 2016

adresa

Novoveská 1262/95
Ostrava - Mariánské Hory 70900 do 18. 9. 2014 od 20. 2. 2002

adresa

Novoveská 95
Ostrava - Mariánské Hory 70900 do 20. 2. 2002 od 8. 2. 2000

adresa

28. října 86
Ostrava 1 do 8. 2. 2000 od 3. 3. 1993

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 3. 2009

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 19. 3. 2009 od 19. 6. 2002

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 19. 3. 2009 od 19. 6. 2002

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 19. 3. 2009 od 19. 6. 2002

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 19. 3. 2009 od 19. 6. 2002

velkoobchod do 19. 3. 2009 od 19. 6. 2002

zprostředkování služeb do 19. 3. 2009 od 19. 6. 2002

reklamní činnost a marketing do 19. 3. 2009 od 19. 6. 2002

specializovaný maloobchod do 19. 3. 2009 od 19. 6. 2002

poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace do 19. 6. 2002 od 3. 3. 1993

poradenské služby ohledně elektronických zařízení na zprac. dat do 19. 6. 2002 od 3. 3. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 19. 6. 2002 od 3. 3. 1993

poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní) do 19. 6. 2002 od 3. 3. 1993

automatizované zpracování dat do 19. 6. 2002 od 3. 3. 1993

zprostředkování obchodu do 19. 3. 2009 od 3. 3. 1993

Ostatní skutečnosti

Počet členů dozorčí rady: 3 do 14. 12. 2016 od 17. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. do 14. 12. 2016 od 17. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 19. 12. 2016 od 17. 9. 2014

Rozhodnutí valné hromady ze dne 4.3.2009 o zvýšení základního kapitálu: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity, restrukturalizace závazků společnosti a posílení stability hospodářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti; b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) o částku ve výši 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) na částku ve výši 300.000.000,-Kč (slovy: třistamil ionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 100.000 ks (jednohostatisíce kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých); akcie nebudou kótovány; zvýšení základního kapitál u bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu zákonným způsobem vzdali svého přednostního práva na upisování akcií; e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Haulier Holdings Limited se sídlem Savvides Center, 59-61 Acropoleos Avenue, Office 102, 2012 Nicosia, Kypr, které bude nabídnuto všech 100.000 kusů nově upisovanýc h akcií (dále též jen "předem určený zájemce"); f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 1262/95, PSČ 709 00 vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs akcií takto upisovaných akcií s e rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 1.500,-Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých) na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný; g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku nebo na bude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí předsta-venstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pr acovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnos t poskytnout lhůtu alespoň 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací po dmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; h) valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií takto: předem určený zájemce, a to společnost Haulier Holdings Limited se sídlem Savvides Center, 59-61 Acropoleos Avenue, Office 102, 2012 Nicosia, Kypr, je oprávněna započíst část své peněžité pohledávky ve výši 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) vůči společnosti eD´ system Czech, a.s., kterou nabyla jako postupník na základě Smlouvy o postoupení pohledávky 2.12.2008; ch) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění po zdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti; - peněžitá pohledávka předem určeného zájemce, a to společnosti Haulier Holdings Limited se sídlem Savvides Center, 59-61 Acropoleos Avenue, Office 102, 2012 Nicosia, Kypr bude započtena v celkové výši 150.000.000,- Kč (slovy: jednosto-padesátmilionů kor un českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohled ávka ve výši 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu; i) upisovatel je povinen splatit: 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to dohodou o započtení pohledávek. do 19. 3. 2009 od 9. 3. 2009

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospodářs ké a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) o částku ve výši 90.000.000,-Kč (slovy: devadesátmilionů ko run českých) na částku ve výši 240.000.000,-Kč (slovy: dvěstěčtyřicetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 60.000 ks (šedesátitisíc kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.500,-Kč (slovy: jeden-tisícpětset korun českých); akcie nebudou kótovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; Při zvýšení základního kapitálu má každý akcionář přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti takto: - místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Ostrava, Mariánské Hory, Novoveská 1262/95 vždy v pracovní dny od 9,00 do 14,00 hodin; - lhůta pro vykonání přednostního práva činí třicet dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zveřejnění informace o přednostním právu představenstvem společnosti způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy oznámením informace o přednostním právu zv eřejněným v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.500,-Kč (slovy: jedentisíc-pětset korun českých) lze upsat podíl jedné šestiny nové akcie ve jmenovité hodnotě 1.500,-Kč s tím, že upisovat lze pouze celé akcie; - s využitím přednostního práva lze upsat všech 60.000 ks (šedesáttisíc kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.500,-Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých); Akcie nebudou kótovány; emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že: - místem pro uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku je sídlo společnosti: Ostrava, Mariánské Hory, Novoveská 1262/95, PSČ 709 00 vždy v pracovní dny od 9,00 do 14,00 hodin; - lhůta pro uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku činí třicet dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zveřejnění informace o výzvě akcionářům společnosti k uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku představenst vem společnosti způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy oznámením této informace zveřejněným v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku; - emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; Upisovatel je vždy povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do třiceti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 43-3238970297/0100 u Komerční banky, a.s. do 9. 3. 2009 od 12. 11. 2008

Obchodní společnost eD´system Czech, spol. s r.o. změnila právní formu na akciovou společnost pod obchodní firmou eD´system Czech, a.s. od 1. 8. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

od 19. 3. 2009

Základní kapitál

vklad 150 000 000 Kč

do 19. 3. 2009 od 1. 8. 2002

Základní kapitál

vklad 150 000 000 Kč

do 1. 8. 2002 od 1. 8. 2000

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 1. 8. 2000 od 8. 2. 2000

Základní kapitál

vklad 100 000 Kč

do 8. 2. 2000 od 3. 3. 1993
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 500 Kč, počet: 200 000 od 17. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 500 Kč, počet: 200 000 do 17. 9. 2014 od 19. 3. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 500 Kč, počet: 100 000 do 19. 3. 2009 od 1. 8. 2002

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Martin Štrupl

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2019

vznik členství: 6. 5. 2019

Václava Kulíška 1199, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • DNS a.s.

  Na strži 1702/65, Praha, 140 00

 • člen dozorčí rady

  E LINKX a.s.

  Novoveská 1262/95, Ostrava Mariánské Hory, 709 00

Ing. Hynek Tyl

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 23. 6. 2014

Hadí kopec 408, Vřesina, 742 85, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Josef Tyl

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 23. 6. 2014

Molákova 1295/9, Ostrava, 725 25, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Pavel Popiolek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 10. 6. 2019

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 6. 5. 2019

Urbaníkova 978/26, Ostrava, 721 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Popiolek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2014 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 27. 10. 2009

zánik členství: 23. 6. 2014

Urbaníkova 978/26, Ostrava, 721 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Hynek Tyl

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2014 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 27. 10. 2009

zánik členství: 23. 6. 2014

Hadí kopec 408, Vřesina, 742 85, Česká republika

Ing. Petr Slouka

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2012 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 23. 6. 2014

Výletní 2337/2, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Pavel Popiolek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2011 - Poslední vztah: 10. 8. 2014

vznik členství: 27. 10. 2009

zánik členství: 23. 6. 2014

Urbaníkova 978, Ostrava, 721 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Hynek Tyl

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2011 - Poslední vztah: 10. 8. 2014

vznik členství: 27. 10. 2009

zánik členství: 23. 6. 2014

Hadí kopec 408, Vřesina, 742 85, Česká republika

Ing. Kamil Pultar

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2011 - Poslední vztah: 5. 12. 2012

vznik členství: 6. 9. 2011

zánik členství: 27. 9. 2012

Čs. exilu 548/1, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Petr Maceček

člen

První vztah: 1. 8. 2002 - Poslední vztah: 14. 12. 2011

vznik funkce: 1. 8. 2002

zánik funkce: 1. 12. 2008

Keltičkova 1906/46, Ostrava - Slezská Ostrava, 700 45, Česká republika

Ing. Radim Skála

člen

První vztah: 1. 8. 2002 - Poslední vztah: 14. 12. 2011

vznik funkce: 1. 8. 2002

zánik funkce: 1. 12. 2008

Pavlouskova 4433/1, Ostrava - Poruba, Česká republika

Martin Schuster

člen

První vztah: 1. 8. 2002 - Poslední vztah: 15. 11. 2006

zánik členství: 20. 9. 2006

vznik funkce: 1. 8. 2002

Pavlovova 2/583, Havířov - Město, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Petr Slouka

předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 2017

vznik členství: 12. 10. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2017

Výletní 2337/2, Ostrava, 708 00, Česká republika

Jan Beneš

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2017

vznik členství: 30. 11. 2017

Černá cesta 225, Slavkov, 747 57, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  DNS a.s.

  Na strži 1702/65, Praha, 140 00

Ing. Martin Lukánek

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2017

vznik členství: 12. 10. 2016

Smilovice 270, 739 55, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Petr Zmátlík

předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2017

vznik členství: 15. 11. 2016

zánik členství: 30. 11. 2017

vznik funkce: 15. 11. 2016

zánik funkce: 30. 11. 2017

Humpolecká 556/24, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Martin Lukánek

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2016 - Poslední vztah: 18. 1. 2017

vznik členství: 12. 10. 2016

Slunečná 1570/2, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Petr Slouka

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2017

vznik členství: 12. 10. 2016

Výletní 2337/2, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Petr Slouka

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2017

vznik členství: 12. 10. 2016

Výletní 2337/2, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Petr Zmátlík

předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2017

vznik členství: 15. 11. 2016

zánik členství: 30. 11. 2017

vznik funkce: 15. 11. 2016

zánik funkce: 30. 11. 2017

Humpolecká 556/24, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Martin Lukánek

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2016 - Poslední vztah: 18. 1. 2017

vznik členství: 12. 10. 2016

Slunečná 1570/2, Havířov, 736 01, Česká republika

RNDr. Richard Havlík

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 19. 12. 2016

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 15. 11. 2016

Radouňova 1226/36, Praha, 155 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  OutdoorTrip SE

  Svatopetrská 35/7, Brno, 617 00

 • jednatel

  mwork 365 s.r.o.

  Novoveská 1262/95, Ostrava, 709 00

 • člen dozorčí rady

  REMA AOS, a.s.

  Antala Staška 510/38, Praha Krč, 140 00

 • člen dozorčí rady

  IT LEVI a.s.

  Novoveská 1262/95, Ostrava, 709 00

RNDr. Richard Havlík

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 19. 12. 2016

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 15. 11. 2016

Radouňova 1226/36, Praha, 155 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  OutdoorTrip SE

  Svatopetrská 35/7, Brno, 617 00

 • jednatel

  mwork 365 s.r.o.

  Novoveská 1262/95, Ostrava, 709 00

 • člen dozorčí rady

  REMA AOS, a.s.

  Antala Staška 510/38, Praha Krč, 140 00

 • člen dozorčí rady

  IT LEVI a.s.

  Novoveská 1262/95, Ostrava, 709 00

Ing. Radim Galvánek

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2012 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 6. 8. 2012

zánik členství: 23. 6. 2014

Pod Havránkou 657/10b, Praha 7, 171 00, Česká republika

Mgr. Přemysl Pela

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2011 - Poslední vztah: 5. 12. 2012

vznik členství: 7. 9. 2011

zánik členství: 30. 9. 2012

Čiklova 13, Praha 2, 128 00, Česká republika

Bohuslav Kaněra

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2010 - Poslední vztah: 3. 10. 2011

vznik členství: 9. 4. 2010

zánik členství: 7. 9. 2011

U Panského mlýna 24, Opava, 747 06, Česká republika

RNDr. Richard Havlík

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2009 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 27. 10. 2009

zánik členství: 23. 6. 2014

Radouňova 1226/36, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. David Mlýnek

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2009 - Poslední vztah: 9. 12. 2009

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 27. 10. 2009

Jana Ziky 1944/22, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Petr Slouka

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2008 - Poslední vztah: 16. 1. 2009

vznik funkce: 15. 10. 2007

zánik funkce: 1. 12. 2008

Petruškova 18, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Radim Galvánek

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2008 - Poslední vztah: 5. 12. 2012

vznik funkce: 15. 10. 2007

zánik funkce: 6. 8. 2012

Pod Havránkou 657/10b, Praha 7, 171 00, Česká republika

Mgr. Robert Growka

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2008 - Poslední vztah: 13. 5. 2010

zánik členství: 9. 4. 2010

vznik funkce: 15. 10. 2007

Jarkovská 12/324, Ostrava, 724 00, Česká republika

Ing. Radim Galvánek

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2006 - Poslední vztah: 28. 1. 2008

vznik funkce: 1. 8. 2002

zánik funkce: 15. 10. 2007

Pod Havránkou 657/10b, Praha 7, 171 00, Česká republika

Ing. Petr Slouka

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2002 - Poslední vztah: 28. 1. 2008

vznik funkce: 1. 8. 2002

zánik funkce: 15. 10. 2007

Petruškova 18, Ostrava - Zábřeh, 700 30, Česká republika

Mgr. Robert Growka

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2002 - Poslední vztah: 28. 1. 2008

vznik funkce: 1. 8. 2002

zánik funkce: 15. 10. 2007

Jarkovská 12/324, Ostrava - Proskovice, 700 45, Česká republika

Ing. Radim Galvánek

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2002 - Poslední vztah: 15. 11. 2006

vznik funkce: 1. 8. 2002

Keltičkova 46, Ostrava - Slezská Ostrava, Česká republika

Ing. Petr Slouka

jednatel

První vztah: 15. 10. 2001 - Poslední vztah: 1. 8. 2002

vznik funkce: 25. 6. 2001

Petruškova 18, Ostrava - Zábřeh, 700 30, Česká republika

Ing. Petr Maceček

jednatel

První vztah: 15. 10. 2001 - Poslední vztah: 1. 8. 2002

vznik funkce: 25. 6. 2001

Keltičkova 1906/46, Ostrava - Slezská Ostrava, 710 00, Česká republika

Mgr. Robert Growka

jednatel

První vztah: 15. 10. 2001 - Poslední vztah: 1. 8. 2002

vznik funkce: 25. 6. 2001

Jarkovská 12/324, Ostrava - Proskovice, 700 45, Česká republika

Ing. Radim Galvánek

Jednatel

První vztah: 4. 12. 2000 - Poslední vztah: 1. 8. 2002

Keltičkova 46, Ostrava - Slezská Ostrava, Česká republika

Ing. Boris Blažej

Jednatel

První vztah: 4. 12. 2000 - Poslední vztah: 15. 10. 2001

zánik funkce: 25. 6. 2001

Oráčova 5a/1389, Ostrava - Hrabůvka, Česká republika

Martin Schuster

jednatel

První vztah: 19. 1. 2000 - Poslední vztah: 15. 10. 2001

zánik funkce: 25. 6. 2001

Pavlovova 2/583, Havířov - Město, Česká republika

Ing. Hynek Tyl

jednatel

První vztah: 3. 3. 1993 - Poslední vztah: 19. 1. 2000

Jednatel jedná jménem společnosti samostatně do 19. 1. 2000 od 3. 3. 1993

Vřesina u Bílovce 408, Česká republika

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

od 21. 2. 2018

Za společnost jednají vždy společně předseda představenstva a člen představenstva.

do 21. 2. 2018 od 19. 12. 2016

Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

do 19. 12. 2016 od 17. 9. 2014

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy společně alespoň dva členové představenstva.

do 17. 9. 2014 od 1. 8. 2002

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají vždy společně alespoň dva jednatelé. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy alespoň dva jednatelé.

do 1. 8. 2002 od 4. 12. 2000

Způsob jednání za společnost: Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.

do 4. 12. 2000 od 19. 1. 2000

Další vztahy firmy eD system a.s.

Historické vztahy

Th' System, Akc. Spol.

První vztah: 3. 3. 1993 - Poslední vztah: 29. 12. 1999

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 000 Kč

Vřesina u Bílovce 408, Česká republika

IT LEVI a.s.

První vztah: 1. 8. 2002 - Poslední vztah: 10. 12. 2003

Novoveská 1262/95, Ostrava, 709 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Josef Tyl

  člen představenstva

  Molákova 1295/9, Ostrava, 725 25, Česká republika

 • Ing. Hynek Tyl

  předseda představenstva

  Hadí kopec 408, Vřesina, 742 85, Česká republika

 • RNDr. Richard Havlík

  člen dozorčí rady

  Radouňova 1226/36, Praha, 155 00, Česká republika

IT LEVI a.s.

První vztah: 1. 8. 2000 - Poslední vztah: 1. 8. 2002

Novoveská 1262/95, Ostrava, 709 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Josef Tyl

  člen představenstva

  Molákova 1295/9, Ostrava, 725 25, Česká republika

 • Ing. Hynek Tyl

  předseda představenstva

  Hadí kopec 408, Vřesina, 742 85, Česká republika

 • RNDr. Richard Havlík

  člen dozorčí rady

  Radouňova 1226/36, Praha, 155 00, Česká republika

IT LEVI a.s.

První vztah: 8. 2. 2000 - Poslední vztah: 1. 8. 2000

Novoveská 1262/95, Ostrava, 709 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Josef Tyl

  člen představenstva

  Molákova 1295/9, Ostrava, 725 25, Česká republika

 • Ing. Hynek Tyl

  předseda představenstva

  Hadí kopec 408, Vřesina, 742 85, Česká republika

 • RNDr. Richard Havlík

  člen dozorčí rady

  Radouňova 1226/36, Praha, 155 00, Česká republika

IT LEVI a.s.

První vztah: 29. 12. 1999 - Poslední vztah: 8. 2. 2000

Novoveská 1262/95, Ostrava, 709 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Josef Tyl

  člen představenstva

  Molákova 1295/9, Ostrava, 725 25, Česká republika

 • Ing. Hynek Tyl

  předseda představenstva

  Hadí kopec 408, Vřesina, 742 85, Česká republika

 • RNDr. Richard Havlík

  člen dozorčí rady

  Radouňova 1226/36, Praha, 155 00, Česká republika

Akcionáři

eD system a.s., IČ: 25837940

Novoveská, Česká republika, Ostrava-Mariánské Hory

do 10. 12. 2003 od 1. 8. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 3. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu
 • Velkoobchod
 • Specializovaný maloobchod
 • Zprostředkování služeb
 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomickýchporadců
 • Reklamní činnost a marketing
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 3. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).