Hlavní navigace

REMA Systém, a.s.

Firma REMA Systém, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11195, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 8 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

64510263

Sídlo:

Budějovická 1667/64, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 4. 1996

DIČ:

CZ64510263

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

38110 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
3812 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11195, Městský soud v Praze

Obchodní firma

REMA Systém, a.s. od 1. 7. 2015

Obchodní firma

REMA Systém, a.s. do 1. 7. 2015 od 15. 9. 2006

Obchodní firma

REMA lOOO IK, a.s. do 15. 9. 2006 od 2. 4. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 2. 4. 1996

adresa

Budějovická 1667/64
Praha 4 14000 od 15. 9. 2006

adresa

Dukelská brána 7
Prostějov do 15. 9. 2006 od 12. 12. 1997

adresa

Příkop 8
Brno 60200 do 12. 12. 1997 od 2. 4. 1996

Předmět podnikání

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 25. 6. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 6. 2014

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor /§ 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona/ od 25. 6. 2014

provozování a řízení kolektivního systému, zajišťujícího výrobcům podle § 37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění společné plnění jejich povinností stanovených v osmém dílu Hlavy II zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu od 15. 9. 2006

zprostředkovatelská činnost do 25. 6. 2014 od 28. 4. 1998

propagační a reklamní činnost do 25. 6. 2014 od 28. 4. 1998

činnost organizačních a ekonomických poradců do 25. 6. 2014 od 28. 4. 1998

pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování jiných než základních služeb do 25. 6. 2014 od 28. 4. 1998

obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 25. 6. 2014 od 2. 4. 1996

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 25. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 25. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 25. 6. 2014

Novelizované znění stanov přijato rozhodnutím náhradní valné hromady ze dne 17.8.2006. do 25. 6. 2014 od 15. 9. 2006

Byly předloženy stanovy ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře dne 23.12.1997. do 15. 9. 2006 od 7. 4. 1998

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 5.11.1997. do 15. 9. 2006 od 12. 12. 1997

Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 5.11.1997 o záměru zvýšit základní jmění: do 15. 9. 2006 od 12. 12. 1997

I. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 492.000.000,-Kč /slovy: čtyřistadevadesátdvamiliónů korun českých/, přičemž se nepřipouští úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšuje vydáním nových akcií, tj. emisí 492.000 ks neveřejně obchodovatelných kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. do 15. 9. 2006 od 12. 12. 1997

Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku činí 8.000.000,-Kč, přičemž po zvýšení základního jmění bude základní jmění činit částku 500.000.000,-Kč. Emisní kurs každé jedné upisované akcie 1.000,-Kč. Při upisování akicí budou přípustné pouze peněžité vklady. do 15. 9. 2006 od 12. 12. 1997

III. Místo upisování: Praha 9, Pod pekárnami 245/10, III. patro č. místnosti 312. do 15. 9. 2006 od 12. 12. 1997

IV. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech v dále uvedených termínech a dále uvedeným způsobem: do 15. 9. 2006 od 12. 12. 1997

1. První kolo je vyhrazeno dosavadním akcionářům společnosti s tím, že lze upsat na každou jednu dosavadní akcii 61 ks nových akcií. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva úpisu dosavadních akcionářů v prvním kole je den zveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, Obchodního rejstříku, o zapsání usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v Obchodním věstníku. do 15. 9. 2006 od 12. 12. 1997

2. Druhé kolo je vyhrazeno pouze akcionářům společnosti, kteří se účastnili úpisu v rámci prvního kola úpisu akcií s tím, že v druhém upisovacím kole je každý akcionář který se účastnil prvního kola úpisu oprávněn upsat veškeré akcie, které nebyly upsány v rámci prvního upisovacího kola. do 15. 9. 2006 od 12. 12. 1997

3. Upíši-li akcionáři účastnící se druhého kola úpisu v rámci druhého upisovacího kola celkem ve výši než 492.000 ks akcií, počítaje i akcie, které byly upsány v rámci prvního kola úpisu akcií, je představenstvo společnosti povinno zkrátit počet akcií upsaných jednotlivými akcionáři v druhém kole takto: do 15. 9. 2006 od 12. 12. 1997

počet akcií, tj.492.000 ks akcií ponížený o počet akcií, který byl upsán celkem akcionáři v prvním upisovacím kole bude mezi akcionáře, kteří upsali akcie v prvním kole při uplatnění přednostního práva představenstvem krácen poměru počtu jimi vlastněných akcií k rozhodnému dni ve vztahu k základnímu jmění společnosti, do 15. 9. 2006 od 12. 12. 1997

po krácení počtu akcií upsaných jednotlivými akcionáři představenstvem, bude uznán každému akcionáři platně provedený úpis v počtu akcií, který je součtem akcií, které byly upsány akcionářem v prvním upisovacím kole a počtem akcií, které byly upsány akcionářem v druhém kole, resp. počet akcií upsaných v druhém upisovacím kole po zkrácení tohoto počtu upsaných akcií představenstvem společnosti, způsobem výše uvedeným. do 15. 9. 2006 od 12. 12. 1997

V. Termíny úpisu akcií: do 15. 9. 2006 od 12. 12. 1997

1. kolo: 16. až 30. den po zveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu v Brně Obchodního rejstříku o zapsání usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v Obchodním věstníku, přičemž upisování je možné pouze v pracovních dnech vždy od 9,00 hod. do 18,00 hod. do 15. 9. 2006 od 12. 12. 1997

2. kolo: 31. až 45. den po zveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu v Brně Obchodního rejstříku o zapsání usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v Obchodním věstníku, přičemž upisovaání je možné pouze v pracovních dnech vždy od 9,00 hod. do 18,00 hod. do 15. 9. 2006 od 12. 12. 1997

VI. a) Upisovatelé jsou povinni splatit 30% jmenovité hodnoty všech jimi upsaných akcií ve lhůtě do 6 měsíců od skončení druhého upisovacího kola, a to na účet 497218004/0400 VS 8888, vedený Živnostenskou bankou Praha. do 15. 9. 2006 od 12. 12. 1997

b) Zbývající část jmenovité hodnoty upsaných akcií tj.70% jsou upisovatelé povinni splatit do 12-ti měsíců ode dne skončení upisování, a to na účet č.497218004/0400 VS 8888, vedený Živnostenskou bankou Praha. do 15. 9. 2006 od 12. 12. 1997

Akcie: 8 000 ks akcií kmenových na jméno, jm. hodnoty 1 000 Kč. Žádný akcionář nemůže převést své akcie před rokem 2001. To neplatí má-li společnost jediného akcionáře. Po tomto termínu, vyjma převodů na přidružené osoby, podá akcionář představenstvu písemné oznámení o svém záměru s uvedením požadovaných údajů. Ostatní akcionáři mají předkupní právo. do 1. 11. 2005 od 30. 5. 1997

Základní jmění: 8,000.000,- Kč, je splaceno. do 15. 9. 2006 od 30. 5. 1997

Jediný akcionář rozhodl dne 20.12.1996 o zvýšení základního jmění o 7 000 000 Kč bez připuštění upisování nad uvedenou částku, upsáním 7 000 ks nových kmenových akcií na jméno jmenovité hodnoty 1 000 Kč. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií. Akcie upíše jediný akcionář a splatí peněžitým vkladem. Upisování proběhně ve lhůtě 14 dnů po zveřejnění rozhodnutí jediného akcionáře po zápisu v obchodním rejstříku v Obchodním věstníku. do 30. 5. 1997 od 25. 3. 1997

Jediný akcionář: INTERKONTAKT Group, a.s., se sídlem v Praze 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00, IČO 63 08 08 34. do 12. 12. 1997 od 25. 3. 1997

Akcie: kmenové, převoditelné za splnění podmínek uvedených v čl.5 stanov společnosti. do 1. 11. 2005 od 25. 3. 1997

Základní jmění je splaceno. do 15. 9. 2006 od 25. 3. 1997

Byly předloženy stanovy společnosti přijaté rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 20.12.1996. do 15. 9. 2006 od 25. 3. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 8 000 000 Kč

od 15. 9. 2006

Základní kapitál

vklad 8 000 000 Kč

do 15. 9. 2006 od 30. 5. 1997

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 30. 5. 1997 od 2. 4. 1996
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 000 od 15. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 000 do 15. 9. 2006 od 1. 11. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 000 do 1. 11. 2005 od 30. 5. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 30. 5. 1997 od 2. 4. 1996

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Karel Beneš

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 20. 8. 2020

Antala Staška 1565/30, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. David Beneš

předseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 20. 8. 2020

vznik funkce: 20. 8. 2020

Antala Staška 1565/30, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Veronika Šmejkalová

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 20. 8. 2020

Antala Staška 1565/30, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • člen představenstva

  REMA PV Systém, a.s.

  Antala Staška 510/38, Praha, 140 00

 • člen představenstva

  Accordion, a.s.

  Antala Staška 510/38, Praha, 140 00

 • člen představenstva

  GARNET CZ, a.s.

  Antala Staška 510/38, Praha, 140 00

 • předseda dozorčí rady

  D2B Group, a.s.

  Budějovická 1667/64, Praha, 140 00

 • člen dozorčí rady

  WEEE, a.s.

  Marie Cibulkové 404/25, Praha, 140 00

Historické vztahy

Štěpán Hubay

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2020 - Poslední vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 19. 7. 2019

zánik členství: 20. 8. 2020

Rudé armády 554, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Ing. David Beneš

předseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2019 - Poslední vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 9. 6. 2015

zánik členství: 20. 8. 2020

vznik funkce: 9. 6. 2015

zánik funkce: 20. 8. 2020

Antala Staška 1565/30, Praha, 140 00, Česká republika

Štěpán Hubay

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2019 - Poslední vztah: 15. 1. 2020

vznik členství: 19. 7. 2019

Jana Šťastného 608, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Ing. David Vandrovec

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2019 - Poslední vztah: 9. 9. 2019

vznik členství: 28. 12. 2018

zánik členství: 20. 6. 2019

Bratislavská 1488/6, Praha, 102 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Michal Ondruška

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2018 - Poslední vztah: 11. 2. 2019

vznik členství: 9. 6. 2015

zánik členství: 28. 12. 2018

Korandova 369/26, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. David Beneš

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 15. 11. 2019

vznik členství: 9. 6. 2015

vznik funkce: 9. 6. 2015

Na Fialce II 1619/84, Praha, 163 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Ondruška

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 2. 5. 2018

vznik členství: 9. 6. 2015

Lipová 510/27, Topol´čianky, Slovenská republika

Ing. Karel Beneš

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 9. 6. 2015

zánik členství: 20. 8. 2020

Antala Staška 1565/30, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. David Beneš

předseda představenstva

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 14. 6. 2010

zánik členství: 9. 6. 2015

vznik funkce: 14. 6. 2010

zánik funkce: 9. 6. 2015

Na Fialce II 1619/84, Praha, 163 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Beneš

předseda představenstva

První vztah: 30. 11. 2013 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 14. 6. 2010

vznik funkce: 14. 6. 2010

Na Fialce II 1620/86, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Karel Beneš

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2010 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 14. 6. 2010

zánik členství: 9. 6. 2015

Antala Staška 1565/30, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Michal Ondruška

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2010 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 14. 6. 2010

zánik členství: 9. 6. 2015

Lipová 510/27, Topol´čianky, Slovenská republika

Ing. David Beneš

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2010 - Poslední vztah: 30. 11. 2013

vznik členství: 14. 6. 2010

vznik funkce: 14. 6. 2010

Na Fialce II. č. 1620, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Martin Lukánek

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2009 - Poslední vztah: 16. 7. 2010

vznik členství: 29. 1. 2009

zánik členství: 14. 6. 2010

Slunečná 1570/2, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Karel Beneš

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2006 - Poslední vztah: 16. 7. 2010

vznik členství: 15. 3. 2005

zánik členství: 14. 6. 2010

Sídliště 604, Rotava, 357 01, Česká republika

Ing. David Beneš

předseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 16. 7. 2010

vznik členství: 15. 3. 2005

zánik členství: 14. 6. 2010

vznik funkce: 16. 3. 2005

zánik funkce: 14. 6. 2010

Na Fialce II. č. 1620, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Ladislav Dušek

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 2. 3. 2009

vznik členství: 15. 3. 2005

zánik členství: 28. 1. 2009

Na Michovkách 671, Průhonice, 252 43, Česká republika

Karel Beneš

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 15. 9. 2006

vznik členství: 15. 3. 2005

Sídliště 604, Rotava, 357 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Hubálek

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 7. 5. 2002

Karla Čapka 1378, Beroun, Česká republika

Tore Hertzenberg Nafstad, R.Č. 05045026711

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik členství: 23. 12. 1996

zánik členství: 22. 12. 2001

Pobyt v ČR: Praha 5, Na Výhonku 190 do 1. 11. 2005 od 7. 4. 1998

7079 Flatasen, Kolsasen 19 F, Norské království

Halvor Torson Svartdal, R.Č. 31085632976

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik členství: 23. 12. 1996

zánik členství: 22. 12. 2001

Pobyt v ČR: Praha 4, Severovýchodní I. 16/1429 do 1. 11. 2005 od 7. 4. 1998

0376 Oslo, Bernhard Herresvei 39, Norské království

Ing. Jan Tlačbaba

předseda představenstva

První vztah: 25. 3. 1997 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik členství: 2. 4. 1996

zánik členství: 20. 2. 2001

vznik funkce: 2. 4. 1996

zánik funkce: 20. 2. 2001

Ve Smečkách 13, Praha l, Česká republika

ing. Vít Tlačbaba

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1997 - Poslední vztah: 7. 4. 1998

V. Špály 2, Olomouc, Česká republika

JUDr. Jana Hüblerová

členka představenstva

První vztah: 25. 3. 1997 - Poslední vztah: 7. 4. 1998

Španielova 1291, Praha 6, Česká republika

JUDr. Jana Hüblerová

členka představenstva

První vztah: 2. 4. 1996 - Poslední vztah: 25. 3. 1997

Španielova 1291, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Tlačbaba

předseda představenstva

První vztah: 2. 4. 1996 - Poslední vztah: 25. 3. 1997

Ve Smečkách 13, Praha l, Česká republika

ing. Vít Tlačbaba

člen představenstva

První vztah: 2. 4. 1996 - Poslední vztah: 25. 3. 1997

V. Špály 2, Olomouc, Česká republika

Společnost zastupují navenek společně vždy dva členové představenstva.

od 25. 6. 2014

Jménem společnosti jedná v neomezeném rozsahu představenstvo, a to nejméně dva členové představenstva společně.

do 25. 6. 2014 od 2. 3. 2009

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná v neomezeném rozsahu představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje každý člen představenstva samostatně. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsané či vytištěné obchodní firmě společnost i připojí svůj podpis.

do 2. 3. 2009 od 1. 11. 2005

Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně tři členové představenstva, anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Členové představenstva, kteří nemají povolení k pobytu v České republice nejsou oprávněni jednat jménem společnosti vůči třetím osobám. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně tři členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. Členové představenstva, kteří nemají povolení k pobytu v České republice nejsou oprávněni podepisovat jménem společnosti vůči třetím osobám.

do 1. 11. 2005 od 12. 12. 1997

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva společně, nebo samostatně předseda představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva či jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 12. 12. 1997 od 2. 4. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Břetislav Hořák

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 20. 8. 2020

Na Michovkách III 673, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Štěpán Hubay

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 20. 8. 2020

Rudé armády 554, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Šimáček

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 20. 8. 2020

vznik funkce: 20. 8. 2020

Rejskova 1995/8, Praha, 120 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Veronika Šmejkalová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2020 - Poslední vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 28. 12. 2018

zánik členství: 20. 8. 2020

Antala Staška 1565/30, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Veronika Šmejkalová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2019 - Poslední vztah: 17. 6. 2020

vznik členství: 28. 12. 2018

Studenec 97, 512 33, Česká republika

Ing. Radim Tanner

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2018 - Poslední vztah: 11. 2. 2019

vznik členství: 9. 6. 2015

zánik členství: 28. 12. 2018

Pod hájem 1508/20, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Radim Galvánek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 2. 5. 2018

vznik členství: 9. 6. 2015

Pod hájem 1508/20, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Ladislav Dušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 9. 6. 2015

zánik členství: 20. 8. 2020

vznik funkce: 9. 6. 2015

zánik funkce: 20. 8. 2020

Na Michovkách III 671, Průhonice, 252 43, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Břetislav Hořák

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 9. 6. 2015

zánik členství: 20. 8. 2020

Na Michovkách III 673, Průhonice, 252 43, Česká republika

Mgr. Jakub Vyroubal

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 14. 6. 2010

zánik členství: 9. 6. 2015

Bohuslava Martinů 718/23, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Dušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 14. 6. 2010

zánik členství: 9. 6. 2015

vznik funkce: 14. 6. 2010

zánik funkce: 9. 6. 2015

Na Michovkách III 671, Průhonice, 252 43, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Břetislav Hořák

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2010 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 14. 6. 2010

zánik členství: 9. 6. 2015

Na Michovkách 673, Průhonice, 252 43, Česká republika

Mgr. Jakub Vyroubal

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2010 - Poslední vztah: 22. 1. 2014

vznik členství: 14. 6. 2010

Bohuslava Martinů 718/23, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Dušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2010 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 14. 6. 2010

vznik funkce: 14. 6. 2010

Na Michovkách 671, Průhonice, 252 43, Česká republika

Mgr. Jakub Vyroubal

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2009 - Poslední vztah: 16. 7. 2010

vznik členství: 29. 1. 2009

zánik členství: 14. 6. 2010

Bohuslava Martinů 718/23, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Břetislav Hořák

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2009 - Poslední vztah: 16. 7. 2010

vznik členství: 15. 3. 2005

zánik členství: 14. 6. 2010

Na Michovkách 673, Průhonice, 252 43, Česká republika

Ing. Ladislav Dušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2009 - Poslední vztah: 16. 7. 2010

vznik členství: 29. 1. 2009

zánik členství: 14. 6. 2010

vznik funkce: 30. 1. 2009

zánik funkce: 14. 6. 2010

Na Michovkách 671, Průhonice, 252 43, Česká republika

Miluška Tomanová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 2. 3. 2009

vznik členství: 15. 3. 2005

zánik členství: 28. 1. 2009

5.května 680, Sušice, 342 01, Česká republika

RNDr. Marek Minárik Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 2. 3. 2009

vznik členství: 15. 3. 2005

zánik členství: 28. 1. 2009

5.května 672, Sušice, 342 01, Česká republika

Ing. Břetislav Hořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 2. 3. 2009

vznik členství: 15. 3. 2005

vznik funkce: 16. 3. 2005

zánik funkce: 29. 1. 2009

Na Michovkách 673, Průhonice, 252 43, Česká republika

Ing. Richard Šlechta

člen

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 16. 3. 2005

zánik funkce: 20. 9. 2002

Želátovská 38, Přerov, Česká republika

Mads Agerup, R.Č. 02116143952

člen

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik členství: 23. 12. 1996

zánik členství: 22. 12. 2001

0375 Oslo, Skoyenvegen 37, Norské království

JUDr. Jana Hüblerová

členka

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 2. 2. 2002

Španielova 1291, Praha 6, Česká republika

Mgr. Miroslav Velfl

předseda

První vztah: 25. 3. 1997 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik členství: 2. 4. 1996

zánik členství: 20. 2. 2001

vznik funkce: 2. 4. 1996

zánik funkce: 20. 2. 2001

Baranova ll, Praha 3, Česká republika

Petr Čapka

člen

První vztah: 25. 3. 1997 - Poslední vztah: 7. 4. 1998

Kaštanová 3, Olomouc, Česká republika

JUDr. Petr Adamík

člen

První vztah: 25. 3. 1997 - Poslední vztah: 7. 4. 1998

Sokolovská 76, Praha 8, Česká republika

JUDr. Petr Adamík

člen

První vztah: 2. 4. 1996 - Poslední vztah: 25. 3. 1997

Sokolovská 76, Praha 8, Česká republika

Mgr. Miroslav Velfl

předseda

První vztah: 2. 4. 1996 - Poslední vztah: 25. 3. 1997

Baranova ll, Praha 3, Česká republika

Petr Čapka

člen

První vztah: 2. 4. 1996 - Poslední vztah: 25. 3. 1997

Kaštanová 3, Olomouc, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

Ing. Michal Ondruška

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2010

vznik členství: 14. 6. 2010

Lipová 510/27, Topol´čianky, Slovenská republika

Historické vztahy

Tore Hertzenberg Nafstad, R.Č. 05045026711

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik členství: 23. 12. 1996

zánik členství: 22. 12. 2001

Pobyt v ČR: Praha 5, Na Výhonku 190

7079 Flatasen, Kolsasen 19 F, Norské království

Halvor Torson Svartdal, R.Č. 31085632976

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik členství: 23. 12. 1996

zánik členství: 22. 12. 2001

Pobyt v ČR: Praha 4, Severovýchodní I. 16/1429

0376 Oslo, Bernhard Herresvei 39, Norské království

Další vztahy firmy REMA Systém, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 4. 1996

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 4. 1996

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).