Hlavní navigace

Festool s.r.o.

Firma Festool s.r.o., společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 25227, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 325 300 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00658251

Sídlo:

Chelčického 1932, Česká Lípa, 470 01

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

1. 7. 1988

DIČ:

CZ00658251

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25730 Výroba nástrojů a nářadí
27900 Výroba ostatních elektrických zařízení
28240 Výroba ručních mechanizovaných nástrojů
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
52100 Skladování
5590 Ostatní ubytování
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 25227, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Protool s.r.o. od 1. 1. 2008

Obchodní firma

Festool s.r.o. od 10. 3. 2015

Obchodní firma

NAREX Česká Lípa a. s. do 10. 3. 2015 od 1. 1. 1991

Obchodní firma

Protool a.s. do 1. 1. 2008 od 1. 1. 2007

Právní forma

Společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2008

Právní forma

Akciová společnost do 1. 1. 2008 od 1. 1. 1991

adresa

Chelčického 1932
Česká Lípa 47037 od 2. 12. 1998

adresa

Moskevská 674
Česká Lípa 47037 do 2. 12. 1998 od 1. 1. 1991

Předmět podnikání

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 2. 7. 2014

Zámečnictví, nástrojářství od 2. 7. 2014

Obráběčství od 2. 7. 2014

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 2. 7. 2014

Hostinská činnost od 2. 7. 2014

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 2. 7. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 7. 2014

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 2. 7. 2014 od 13. 9. 2007

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 2. 7. 2014 od 13. 9. 2007

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 2. 7. 2014 od 13. 9. 2007

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 2. 7. 2014 od 13. 9. 2007

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 2. 7. 2014 od 13. 9. 2007

skladování zboží a manipulace s nákladem do 2. 7. 2014 od 13. 9. 2007

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 2. 7. 2014 od 13. 9. 2007

zastupování v celním řízení do 2. 7. 2014 od 13. 9. 2007

Kovoobráběčství do 2. 7. 2014 od 14. 10. 2003

Specializovaný maloobchod do 2. 7. 2014 od 14. 10. 2003

Velkoobchod do 2. 7. 2014 od 14. 10. 2003

Hostinská činnost do 2. 7. 2014 od 14. 10. 2003

Nástrojářství do 2. 7. 2014 od 14. 10. 2003

Ubytovací činnost do 2. 7. 2014 od 14. 10. 2003

Výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 2. 7. 2014 od 14. 10. 2003

10. ubytovací činnost do 14. 10. 2003 od 26. 3. 1997

9. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kro- mě léčiv, zboží drogistického a živností vázaných a kon- cesovaných do 14. 10. 2003 od 12. 11. 1993

l. Vývoj, výroba a odbyt: - elektrického ručního nářadí - ostatních nástrojů a nářadí - regulační techniky - odlitků ze slitin hliníku - výlisků a součástí z kovu a umělých hmot - jednoúčelových strojů a zařízení - jiných elektrotechnických a strojírenských výrobků včetně náhradních dílů. do 14. 10. 2003 od 23. 11. 1992

8. Pronájem vlastního majetku a účast na podnikání jiných právnických osob. do 2. 7. 2014 od 23. 11. 1992

1. Vývoj, výroba a odbyt: - nástrojů a nářadí - regulační techniky - odlitků ze slitin hliníku - výlisků a součástí z kovu a umělých hmot - jednoúčelových strojů a zařízení - jiných elektrotechnických a strojírenských výrobků, včetně náhradních dílů do 23. 11. 1992 od 1. 1. 1991

2. Prodej: - programového vybavení k výpočetní technice - kovového odpadu - energií 3. Stavební a řemeslnické práce 4. Montážní, opravárenská a servisní činnost 5. Revizní a poradenská činnost 6. Silniční doprava 7. Obchodní činnost do 14. 10. 2003 od 1. 1. 1991

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 2. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 9. 6. 2017 od 2. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 9. 6. 2017 od 13. 2. 2014

Změna právní formy ve smyslu ustanovení §69d a násl. a§220zb obchodního zákoníku z akciové společnosti Protool, a.s. na společnost s ručením omezeným s obchodní firmou Protool s.r.o. byla provedena na podkladě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnost i Protool a.s., se sídlem Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 470 37, IČO 006 58 251, spis.zn.B, vložka číslo 42, sepsaného formou notářského zápisu v notářské kanceláři v Praze ze dne 23.11.2007 č.j. NZ 368/2007, N 383/2007. od 1. 1. 2008

Dne 29.12.2006 byla uzavřena mezi společností NAREX Česká Lípa a.s., IČ: 006 58 251, se sídlem Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 470 37, a společností Tooltechnic Systems CZ, s.r.o., IČ: 261 42 058, se sídlem Praha 4-Modřany, Modřanská 342/54, PSČ 143 00, smlouva o převodu části podniku společnosti NAREX Česká Lípa a.s. Převod části podniku společnosti NAREX Česká Lípa a.s., tj. interní divize Servis výrobků Protool a Narex, která tvoří samostatný organizační celek a je vedena jako samostatná účetní jednotka, dle uvedené smlouvy nabyl účinnosti ke dni 1.1.2007. od 16. 1. 2007

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 23.8.2005 přijala následující usnesení: a) Konstatuje, že společnost TTS Tooltechnic Systems Beteiligungen GmbH se sídlem Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen, Spolková republika Německo, vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 95,81 % (devadesát pět celých, osmdesát jedna setina procenta) zá kladního kapitálu společnosti NAREX Česká Lípa a.s., IČ 00658251, se sídlem Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 470 37 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 42 a je tedy ve smyslu ust. § 183i obchodního zá koníku hlavním akcionářem společnosti NAREX Česká Lípa a.s., což je osvědčeno výpisem z registru emitenta cenných papírů společnosti NAREX Česká Lípa a.s. ze Střediska cenných papírů (SCP) vyhotoveného k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hrom ady, tedy ke dni 16.8.2005. b) Rozhoduje podle ust. § 183j obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, tj. akcií společnosti ISIN 770990001859, které se nacházejí ve vlastnictví ostatních akcionářů, na hlavního akcionáře, tedy na společnos t TTS Tooltechnic Systems Beteiligungen GmbH se sídlem Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen, Spolková republika Německo, a to za protiplnění ve výši 1.406,- Kč (jeden tisíc čtyřista šest korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisí c korun českých). c) Určuje, že společnost TTS Tooltechnic Systems Beteiligungen GmbH se sídlem Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen, Spolková republika Německo, jako hlavní akcionář společnosti NAREX Česká Lípa a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti NAREX Česká Lípa a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (Oprávněné osoby) protiplnění ve výši 1.406,- Kč (jeden tisíc čtyřista šest korun českých) za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem Ing. Jiřím Charuzou, pod č. 180-60/05 z měsíce června 2005, dle kterého je hodnota protiplnění určená hlavním akcionářem v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 1.406,- Kč (jeden tisíc čtyřista šest korun českých) přiměřená ve smyslu ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu se zákonem představenstvo společnosti projednalo přiměřenost a vyjádřilo se k tomu, zda považu je výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ust. § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ust. 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti, a tudíž je spravedlivá ve smyslu ust. § 183j odst. 2. obchodního zákoníku. d) Určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkový účet hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců od tohoto zápisu. Protiplnění bude Oprávněným osobám poskytnuto prostřednictvím komerční banky, kterou zvolí hlavní akcionář. O způsobu a postupu budou Oprávněné osoby informován y dopisem. Tento dopis bude obsahovat veškeré detaily ohledně poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů k okamžiku přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na hlav ního akcionáře. K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou právní úpravou uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. e) Pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti, a dále k poskytnutí potřebn é součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. do 13. 6. 2006 od 20. 9. 2005

Na nástupnickou společnost NAREX Česká Lípa a.s., se sídlem Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 470 37, IČ: 00658251 přešlo jmění zaniklé společnosti GENA s.r.o., se sídlem Česká Lípa,Chelčického 1932, IČ: 48292206, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u K rajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka číslo 5152, která byla zrušena bez likvidace rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady ze dne 8.6.2004, a to převodem jmění na jediného společníka. od 1. 11. 2004

Valná hromada konaná dne 24.5.2000 rozhodla o snížení základního jmění. Důvodem snížení základního jmění je povinnost zcizit zaměstnanecké akcie, a to způsobem fyzické likvidace v rozsahu 4.800,000,-- Kč. Základní jmění společnosti bude sníženo vzetím z oběhu, tj. likvidací 4 800 kusů zaměstnaneckých akcií, jež jsou dnes v držení společnosti. O likvidaci bude sepsán protokol podepsaný v souladu s podpisovými právy společnosti. Valná hromada ukládá představenstvu podniknout v této souvislosti všechny kroky, které jsou vymezeny zákonem. do 7. 9. 2001 od 2. 6. 2001

Mimořádná valná hromada konaná dne 10.6.1999 rozhodla o snížení základního jmění o hodnotu 3,200.000,-- Kč, likvidací 3 200 kusů listinných zaměstnaneckých akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč jedné akcie, kdy důvodem snížení základního jmění je dodržení zákonné povinnosti zcizit vlastní zaměstnanecké akcie, které jsou v držení společnosti do 12 měsíců od jejich nabytí a to způsobem jejich fyzického zničení. Společnost tyto akcie nabyla v souladu se stanovami společnosti 18.6.1998. do 2. 6. 2001 od 10. 12. 1999

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 24.2.1999 rozhodla o zvýšení základního jmění takto: 1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění o 120 000 000,- Kč (slovy: stodvacet milionů korun českých) s tím, že nad tuto částku se zvýšení upisování akcií nepřipouští. 2. Upisované akcie jsou na jméno, v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelné, o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč jedné akcie, emise je v počtu 1 200 kusů. 3. Přednostní právo na upsání nových akcií může být vykonáno: - pouze v sídle společnosti - pouze dosavadními akcionáři společnosti - rozhodným dnem pro vykonání přednostního práva bude čtrnáctý den po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude povolen zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do Obchodního rejstříku - lhůta pro vykonání přednostního práva je stanovena na tři týdny a začíná běžet rozhodným dnem - za jednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, lze upsat 0,01 kusů nových akcií - za jednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, lze upsat 1 kus nových akcií - emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě akcií. 4. akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou: - nabídnuty společnosti FESTO Tooltechnic GmbH, se sídlem Esslingen, Spolková republika Německo. - upisovány: - v sídle společnosti - ve lhůtě dvou týdnů od prvého pracovního dne po dni, ve kterém uplyne lhůta pro upsání nových akcií při využití přednostního práva dle odstavce 3 tohoto usnesení. - emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě akcií 5. Upisovatelé akcií jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií na bankovní účet společnosti č. 3101421/0100 vedený u Komerční banky a.s. v České Lípě s uvedením variabilního symbolu 999, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy upsali akcie. do 15. 9. 1999 od 19. 4. 1999

Řádná valná hromada schválila dne 5. 5. 1998 změnu stanov akciové společnosti. do 22. 2. 2001 od 2. 12. 1998

Řádná valná hromada schválila dne 21.5.1997 nové znění stanov akciové společnosti. do 22. 2. 2001 od 30. 9. 1997

Valná hromada společnosti schválila dne 24.5. 1996 změnu stanov společnosti. do 30. 9. 1997 od 26. 3. 1997

Základní jmění společnosti 213,300.000,- Kč je 100% splaceno. do 22. 2. 2001 od 26. 3. 1997

Valná hromada dne 21.5.1994 a dne 2.8.1994 schválila změnu stanov společnosti. do 30. 9. 1997 od 27. 9. 1994

Předseda dozorčí rady: do 13. 9. 1994 od 12. 11. 1993

Valná hromada, konaná dne 18.9.1993 schválila nové stanovy akciové společnosti. do 30. 9. 1997 od 12. 11. 1993

Ing. Miroslav Š e v č í k, Praha 2, Dřevná 2 do 12. 11. 1993 od 11. 6. 1993

Ing. Vladimír P e r o u t k a, Česká Lípa, Slovanka 1550 do 12. 11. 1993 od 11. 6. 1993

Ing. Vladimír P o s p í c h a l, Praha 5, Brdičkova 1920/3 do 13. 9. 1994 od 11. 6. 1993

Marie K á r n í k o v á, Praha l, Příčná l do 13. 9. 1994 od 11. 6. 1993

JUDr. Miloslav J u r a č k a, Liberec, Tovaryšský vrch 1350 do 9. 6. 1995 od 11. 6. 1993

JUDr. Jan R i e d l, Česká Lípa, Uranová 2011 do 9. 6. 1995 od 11. 6. 1993

Ing. Svatopluk H e r c, Praha 5, Na Březince 2 do 9. 6. 1995 od 11. 6. 1993

Valná hromada dne 24.4.1993 schválila změny stanov akciové společnosti v čl. II.. do 30. 9. 1997 od 11. 6. 1993

Základní jmění společnosti: l86 6OO OOO,-Kčs Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 367 akcií na jméno po lOO OOO,-Kčs jmenovité hodnoty l49 9OO akcií na majitele po l OOO,-Kčs jmenovité hodnoty. do 21. 10. 1994 od 23. 11. 1992

Základní jmění společnosti: l86 6OO OOO,-Kčs. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 336 akcií na jméno v nominální hodnotě lOO OOO,-Kčs l53 akcií na majitele v nominální hodnotě lO OOO,-Kčs. do 23. 11. 1992 od 1. 10. 1992

Dozorčí rada společnosti: Předseda dozorčí rady: Josef K ň á k a l bytem: Antonína Sovy 897, Česká Lípa Členové dozorčí rady: Ing. Miroslav Š e v č í k bytem: Dřevná 2, Praha 2 Ing. Otomar H a v e l k a bytem: Revoluční 485, Nový Bor Dr. Jan S k á c e l bytem: Rajmonova ll98, Praha 8 do 11. 6. 1993 od 1. 10. 1992

Břetislav B o r o v e c bytem: Arbesova 4O4, Česká Lípa Ing. Jaroslav P a n á č e k bytem: Jižní l842, Česká Lípa. do 11. 6. 1993 od 1. 10. 1992

Valná hromada akciové společnosti NAREX Česká Lípa rozhodla dne l5.8.l99l pod č.j. 3OO/3O98/4O7/9l o snížení základního kapitálu na částku 2l5 O22 34l,63 Kčs. do 1. 10. 1992 od 21. 11. 1991

Valná hromada akciové společnosti NAREX Česká Lípa rozhodla dne 4.ll.l99l pod č.j. 3OO/4O3O/684/9l o snížení základního kapitálu na částku l68 5OO tis. Kčs. do 1. 10. 1992 od 21. 11. 1991

Údaje o založení: NAREX Česká Lípa, a. s. byla založena jednorázově na základě zakladatelského plánu, vydaného rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky České republiky č. 79/1990 ze dne 17. 12. 1990 ve smyslu zákona č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, a zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku. Stanovy akciové společnosti byly schváleny zakladatelem dne 17. prosince 1990 pod č. j. 1030/466/90. Je právním nástupcem zrušeného státního podniku NAREX Česká Lípa. od 1. 1. 1991

Základní kapitál akciové společnosti činí 217 239 000,-- Kčs. Bude na něj vydána jedna akcie znějící na jméno o nominální hodnotě 217 239 tisíc Kčs. Bude označena běžným číslem a vyhotovena podle "Podmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchdovatelských v bankách, spořitelnách a na burze". Jejím majitelem bude stát, zastoupený ministerstvem strojírenství a elektrotechniky České republiky. do 1. 10. 1992 od 1. 1. 1991

Dozorčí rada má tři členy: Ing. Otmar H a v e l k a , bytem Nový Bor, Revoluční 485 Dr. Jan S k á c e l , bytem Praha 8, Rajmonova 1198 Pavel Ř e z á č , bytem Česká Lípa, Červeného kříže 2347 do 1. 10. 1992 od 1. 1. 1991

Revizorem účtů společnosti je: Josef K ň á k a l , bytem Česká Lípa, Antonína Sovy 897 do 1. 10. 1992 od 1. 1. 1991

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva, uvedený na podpisovém vzoru. do 23. 11. 1992 od 1. 1. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 325 300 000 Kč

od 7. 9. 2001

Základní kapitál

vklad 330 100 000 Kč

do 7. 9. 2001 od 2. 6. 2001

Základní kapitál

vklad 333 300 000 Kč

do 2. 6. 2001 od 22. 2. 2001

Základní kapitál

vklad 333 300 000 Kč

do 22. 2. 2001 od 15. 9. 1999

Základní kapitál

vklad 213 300 000 Kč

do 15. 9. 1999 od 9. 6. 1995

Základní kapitál

vklad 205 300 000 Kč

do 9. 6. 1995 od 25. 4. 1995

Základní kapitál

vklad 196 000 000 Kč

do 25. 4. 1995 od 21. 10. 1994
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 800 do 7. 9. 2001 od 2. 6. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 754 do 1. 1. 2008 od 15. 9. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 554 do 15. 9. 1999 od 26. 3. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 149 900 do 1. 1. 2008 od 26. 3. 1997
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 000 do 2. 6. 2001 od 9. 6. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 554 do 9. 6. 1995 od 25. 4. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 461 do 25. 4. 1995 od 21. 10. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 149 900 do 9. 6. 1995 od 21. 10. 1994

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Dr. Christian Helmut Heinrich Rolfs

jednatel

První vztah: 3. 10. 2017

vznik funkce: 25. 8. 2017

Georg-Kandenwein-Strasse 2, Weilheim an der Teck, 732 35, Spolková republika Německo

Ing. Milan Čunát

jednatel

První vztah: 4. 10. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2008

Šípková 3194, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dr. Thorsten Hartmann

jednatel

První vztah: 26. 7. 2010

vznik funkce: 1. 6. 2010

Lehengärten 25, Weilheim/Teck, 732 35, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Dr. Thorsten Hartmann

jednatel

První vztah: 26. 7. 2010 - Poslední vztah: 3. 10. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2010

zánik funkce: 25. 8. 2017

Lehengärten 25, Weilheim/Teck, 732 35, Spolková republika Německo

Ing. Milan Čunát

jednatel

První vztah: 1. 1. 2008 - Poslední vztah: 4. 10. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2008

Šípková 3194, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ulrich Stefan Dieter

jednatel

První vztah: 1. 1. 2008 - Poslední vztah: 26. 7. 2010

vznik funkce: 1. 1. 2008

zánik funkce: 1. 6. 2010

Ostfildern, Adlerstrasse 34/2, 73760, Spolková republika Německo

Ulrich Stefan Dieter

předseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2007 - Poslední vztah: 1. 1. 2008

vznik funkce: 1. 1. 2007

Ostfildern, Adlerstrasse 34/2, 73760, Spolková republika Německo

Ing. Miloslav Polívka

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2007 - Poslední vztah: 1. 1. 2008

vznik členství: 2. 8. 1994

vznik funkce: 1. 1. 2007

Českých bratří 3116, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Miloslav Polívka

Člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2006 - Poslední vztah: 8. 1. 2007

vznik členství: 2. 8. 1994

Českých bratří 3116, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Karel Novák

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2006 - Poslední vztah: 8. 1. 2007

vznik členství: 24. 4. 1993

zánik členství: 1. 1. 2007

vznik funkce: 20. 5. 1998

zánik funkce: 1. 1. 2007

Lety 240, Praha - západ, 252 29, Česká republika

Jürgen Wudtke

Člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2002 - Poslední vztah: 8. 1. 2007

vznik členství: 1. 1. 2001

zánik členství: 1. 1. 2007

Steinenbronn, Waldenbucher Weg 2, Spolková republika Německo v ČR: Česká Lípa, Moskevská 649, Česká republika

Dr. Ing. Josef Romanus Kring

Předseda představenstva

První vztah: 2. 12. 1998 - Poslední vztah: 8. 1. 2007

vznik členství: 6. 2. 1995

zánik členství: 1. 1. 2007

vznik funkce: 20. 5. 1998

zánik funkce: 1. 1. 2007

Hayingen-Indelhausen, Mühlstrasse 22, SRN v ČR: Česká Lípa, Hrnčířská 855, Česká republika

Karel Novák

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 12. 1998 - Poslední vztah: 13. 6. 2006

Lety 240, Praha - západ, Česká republika

Karel Novák

Předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 1997 - Poslední vztah: 26. 3. 1997

rodné číslo: 430639/083 do 26. 3. 1997 od 26. 3. 1997

Lety 240, Praha-západ, Česká republika

Dr. Josef Lorenz

Člen představenstva

První vztah: 26. 3. 1997 - Poslední vztah: 1. 1. 2008

vznik funkce: 6. 2. 1995

v ČR: Česká Lípa, Hrnčířská 855 do 1. 1. 2008 od 26. 3. 1997

Ringstrasse 24, Bretten, SRN, Česká republika

Ing. Miloslav Polívka

Člen představenstva

První vztah: 26. 3. 1997 - Poslední vztah: 13. 6. 2006

Dlouhá 2445, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Radim Kopecký

Člen představenstva

První vztah: 26. 3. 1997 - Poslední vztah: 28. 7. 2001

zánik členství: 31. 12. 2000

Široká 4, Praha l, Česká republika

Miroslav Tomeš

Člen představenstva

První vztah: 26. 3. 1997 - Poslední vztah: 2. 12. 1998

Nebeského 1098, Česká Lípa, Česká republika

Miroslav Tomeš

Výkonný ředitel

První vztah: 26. 3. 1997 - Poslední vztah: 2. 12. 1998

Dr.Ing. Josef Romanus K R I N G, Nar. 12.4. 1955

Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 3. 1997 - Poslední vztah: 2. 12. 1998

v ČR: Česká Lípa, Hrnčířská 855 do 2. 12. 1998 od 26. 3. 1997

Műhlstrasse 22, Hayingen-Indelhausen, SRN, Česká republika

Karel Novák

Předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 1997 - Poslední vztah: 2. 12. 1998

Lety 240, Praha-západ, Česká republika

Dr. Christoph Weiss

Člen představenstva

První vztah: 26. 3. 1997 - Poslední vztah: 30. 9. 1997

v ČR: Česká Lípa, Hrnčířská 855 do 30. 9. 1997 od 26. 3. 1997

Kornbergweg 32, Boll, SRN, Česká republika

Karel Novák

Předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 3. 1997

Lety 240, Praha-západ, Česká republika

Dr.Ing. Josef Romanus K R I N G

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 3. 1997

v ČR: Česká Lípa, Hrnčířská 855 do 26. 3. 1997 od 9. 6. 1995

Műhlstrasse 22, Hayingen-Indelhausen, SRN, Česká republika

Dr. Christoph Weiss

Člen představenstva

První vztah: 9. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 3. 1997

v ČR: Česká Lípa, Hrnčířská 855 do 26. 3. 1997 od 9. 6. 1995

Kornbergweg 32, Boll, SRN, Česká republika

Dr. Josef Lorenz

Člen představenstva

První vztah: 9. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 3. 1997

v ČR: Česká Lípa, Hrnčířská 855 do 26. 3. 1997 od 9. 6. 1995

Ringstrasse 24, Bretten, SRN, Česká republika

Ing. Radim Kopecký

Člen představenstva

První vztah: 9. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 3. 1997

Široká 4, Praha l, Česká republika

Ing. Miloslav Polívka

Člen představenstva

První vztah: 9. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 3. 1997

Dlouhá 2445, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Milosalv P O L Í V K A

Člen představenstva

První vztah: 27. 9. 1994 - Poslední vztah: 9. 6. 1995

Dlouhá 2445, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Jaromír Liška

Člen představenstva

První vztah: 13. 9. 1994 - Poslední vztah: 9. 6. 1995

Sládkovičova 1247, Praha 4, Česká republika

Milan Šrejber

Člen představenstva

První vztah: 13. 9. 1994 - Poslední vztah: 27. 9. 1994

Přetlucká 27, Praha 10, Česká republika

Ing. Miroslav Ševčík CSc.

Člen představenstva

První vztah: 12. 11. 1993 - Poslední vztah: 13. 9. 1994

Dřevná 2, Praha 2, 128 00, Česká republika

Ing. Jan Vrbka

Předseda představenstva

První vztah: 12. 11. 1993 - Poslední vztah: 9. 6. 1995

Manželů Dostálových 1215, Praha 9, Česká republika

Ing. Zbyněk Šedivý

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 11. 1993 - Poslední vztah: 9. 6. 1995

Vychodilova 9, Brno, Česká republika

Ing. Oldřich Kovář

Člen představenstva

První vztah: 6. 9. 1993 - Poslední vztah: 12. 11. 1993

Jaseňová 15, Žilina, 1 001, Česká republika

Karel Novák

Člen představenstva

První vztah: 11. 6. 1993 - Poslední vztah: 9. 6. 1995

Lety 240, Praha - západ, 252 29, Česká republika

RNDr. Vlastimil Brandejs

Člen představenstva

První vztah: 11. 6. 1993 - Poslední vztah: 9. 6. 1995

Thámova 23/84, Praha 8, 186 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Šedivý

Člen představenstva

První vztah: 11. 6. 1993 - Poslední vztah: 9. 6. 1995

Vychodilova 9, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Jan Vrbka

Člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 9. 6. 1995

Manželů Dostálových l2l5, Praha 9, Česká republika

Ing. Marie Šmídová

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1991 - Poslední vztah: 11. 6. 1993

Skřivánská 461, Praha 10, Česká republika

Ing. Miloslav Polívka

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1991 - Poslední vztah: 13. 9. 1994

Dlouhá 2445, Česká Lípa, Česká republika

ing. Stanislav Lafek

Předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1991 - Poslední vztah: 11. 6. 1993

Malkovského 600, Praha 9, Česká republika

Miroslav Tomeš

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1991 - Poslední vztah: 26. 3. 1997

Nebeského 1098, Česká Lípa, Česká republika

Miroslav Tomeš

Výkonný ředitel

První vztah: 1. 1. 1991 - Poslední vztah: 26. 3. 1997

Ivan Čapík

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1991 - Poslední vztah: 11. 6. 1993

Bedřichovská 1956, Praha 8, Česká republika

Jednatelé jednají za společnost každý samostatně.

od 2. 7. 2014

Způsob jednání: Jednatelé jednají jménem společnosti vůči třetím osobám samostatně.

do 2. 7. 2014 od 28. 1. 2008

Jednatelé jednají jménem společnosti vůči třetím osobám společně.

do 28. 1. 2008 od 1. 1. 2008

Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda a místopředseda, nebo předseda a jeden člen nebo místopředseda a jeden člen, anebo jeden člen představenstva, který byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo předseda a místopředseda, nebo předseda a jeden člen nebo místopředseda a jeden člen, anebo jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.

do 1. 1. 2008 od 23. 11. 1992

Dozorčí rada

Historické vztahy

Petr Ježdík

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2001 - Poslední vztah: 1. 1. 2008

Špálova 2887, Česká Lípa, Česká republika

Dipl. Ekonom Thomas Schäfer

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2000 - Poslední vztah: 1. 1. 2008

72762 Reutlingen, Tübinger Str. 26, Spolková republika Německo

Břetislav Borovec

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 1997 - Poslední vztah: 22. 2. 2001

Arbesova 404, Česká Lípa, Česká republika

Dr. Ulrich Walker

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 1997 - Poslední vztah: 19. 9. 2000

SRN, Panoramastrasse 25, 73765 Neuhausen v ČR: Pension NAREX, Moskevská 649, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Peter Maier

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 1997 - Poslední vztah: 1. 1. 2008

Goreckstrasse 1, Neindlingen, Spolková republika Německo

Ing. Peter Maier

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 3. 1997

Goreckstrasse 1, Neindlingen, Spolková republika Německo

JUDr. Ralf Thaeter

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 3. 1997

Dělostřelecká 10, Praha 6, Česká republika

Ing. Vladimír Komeda

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 3. 1997

T.G.Masaryka 819, Nový Bor, Česká republika

Ing. Jan Houda

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 1995 - Poslední vztah: 26. 3. 1997

Jižní 1839, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Jaroslav Panáček

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 26. 3. 1997

Jižní 1842, Česká Lípa, Česká republika

Břetislav Borovec

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 26. 3. 1997

Arbesova 404, Česká Lípa, Česká republika

Další vztahy firmy Festool s.r.o.

3 fyzické osoby

Jan Houda

První vztah: 9. 6. 2017

Paní Zdislavy 1464/13, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Jan Cihlář

První vztah: 7. 11. 2015

Pískovec II 860, Kamenický Šenov, 471 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jitka Zahrádková

První vztah: 10. 7. 2014

Dlouhá 2323/2, Česká Lípa, 470 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jan Cihlář

První vztah: 7. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

Pískovec II 860, Kamenický Šenov, 471 14, Česká republika

Jan Cihlář

První vztah: 11. 5. 2012 - Poslední vztah: 7. 11. 2015

Kamenický Šenov 901, 471 14, Česká republika

Guillaume Frederic Simler

První vztah: 11. 5. 2012 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

65195 Wiesbaden, Seerobenstrasse 26, Spolková republika Německo

Jitka Zahrádková

První vztah: 13. 5. 2009 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

Dlouhá 2323, Česká Lípa, 470 06, Česká republika

Ing. Martin Kozler

První vztah: 31. 1. 2008 - Poslední vztah: 26. 1. 2012

Vrchlického 789, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Miloslav Polívka

První vztah: 31. 1. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

Českých bratří 3116, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Akcionáři

TTS Tooltechnic Systems Beteiligungen GmbH

Spolková republika Německo

do 1. 1. 2008 od 13. 6. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 10. 1992

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 12. 2013
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 1. 2007
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 5. 8. 1998
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 11. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
  • Ubytovací služby
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 10. 1992
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 10. 1992
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 10. 1992
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 10. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).