Hlavní navigace

Fio banka, a.s.

Firma Fio banka, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2704, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 760 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

61858374

Sídlo:

V celnici 1028/10, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 8. 1994

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2704, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Fio banka, a.s. od 17. 5. 2010

Obchodní firma

Fio banka, a.s. od 10. 3. 2015

Obchodní firma

Fio banka, a.s. od 16. 4. 2015

Obchodní firma

Fio banka, a.s. od 9. 6. 2015

Obchodní firma

Fio banka, a.s. do 9. 6. 2015 od 25. 5. 2015

Obchodní firma

FIO, burzovní společnost,a.s. do 16. 4. 2015 od 31. 8. 1994

Obchodní firma

Fio banka, a.s. do 16. 4. 2015 od 16. 4. 2015

Obchodní firma

Fio, burzovní společnost, a.s. do 17. 5. 2010 od 17. 11. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 31. 8. 1994

adresa

V Celnici 1028/10
Praha 1 11721 od 8. 10. 2007

adresa

Senovážné nám. 24
Praha 1 11647 do 8. 10. 2007 od 17. 11. 2004

adresa

Senovážné nám. 24
Praha 1 do 17. 11. 2004 od 31. 8. 1994

Předmět podnikání

Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a z licence udělené Českou národní bankou. Tímto předmětem podnikání je: -Výkon činností uvedených v zákoně o bankách § 1 odst. 1 zákona o bankách pod písmeny: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, - Výkon činností uvedených v zákoně o bankách § 1 odst. 3 zákona o bankách pod písmeny: a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) finanční pronájem (finanční leasing), c) platební styk a zúčtování, d) vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, e) poskytování záruk, f) otvírání akreditivů, g) obstarávání inkasa, h) poskytování investičních služeb v rozsahu hlavních investičních služeb, V rozsahu hlavních investičních služeb - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k inves tičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm.a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování majetku zákazník, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 pís m. a), b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a v rozsahu doplňkových investičních služeb - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trh u, - podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům pod le § 3 odst. 1 písm. a), b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů pod niků, - podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, i) finanční makléřství, k) směnárenská činnost, l) poskytování bankovních informací, m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, n) pronájem bezpečnostních schránek, a o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci. od 17. 5. 2010

Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a z licence udělené Českou národní bankou. Tímto předmětem podnikání je: -Výkon činností uvedených v zákoně o bankách § 1 odst. 1 zákona o bankách pod písmeny: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, - Výkon činností uvedených v zákoně o bankách § 1 odst. 3 zákona o bankách pod písmeny: a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) finanční pronájem (finanční leasing), c) platební styk a zúčtování, d) vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, e) poskytování záruk, f) otvírání akreditivů g) obstarávání inkasa h) poskytování investičních služeb v rozsahu hlavních investičních služeb, V rozsahu hlavních investičních služeb - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k inves tičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm.a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování majetku zákazník, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálov ém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a v rozsahu doplňkových investičních služeb - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trh u, - podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům pod le § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů pod niků, - podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, i) finanční makléřství, k) směnárenská činnost, l) poskytování bankovních informací, m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, n) pronájem bezpečnostních schránek, a o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci. do 17. 5. 2010 od 17. 5. 2010

Poskytování následujících investičních služeb: I. hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 zákona o cenných papírech - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka (§ 8 odst. 2 písm. a) zákona o cenných papírech) - provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet (§ 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech), - obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet (§ 8 odst. 2 písm.c) zákona o cenných papírech), - obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů (§ odst. 2 písm.d) zákona o cenných papírech), - upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování (§ 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech). II. doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 zákona o cenných papírech - úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů (§ 8 odst. 3 písm.a) zákona o cenných papírech), - poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu (§ 8 odst. 3 písm. c) zákona o cenných papírech), - poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků (§ 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech), - poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů (§ 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech), - provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb (§ 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech. Poskytování investičních služeb dle I. a II. se vztahuje k investičním instrumentům podl do 17. 5. 2010 od 17. 11. 2004

obchodování s cennými papíry ( vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet) a podle § 46 odst.2 v rozsahu těchto činností: do 17. 11. 2004 od 31. 8. 1994

a) obstarávat pro eminenta vydávání cenných papírů a poskytovat s tím související služby do 17. 11. 2004 od 31. 8. 1994

b) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 34 a 37 do 17. 11. 2004 od 31. 8. 1994

c) obstarávat pro eminenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich do 17. 11. 2004 od 31. 8. 1994

d) provádět poradenskou činnost ve věcech týkajících se cenných papírů do 17. 11. 2004 od 31. 8. 1994

vykonávat činnost na základě smlouvy dle § 36 zákona 591/92 Sb do 17. 11. 2004 od 31. 8. 1994

Ostatní skutečnosti

1)Společnost Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 601 92 763, zvyšuje základní kapitál ve společnosti Fio banka, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 374, který k dnešnímu dni činí 560.000. 000 Kč (pět set šedesát milionů korun českých) a je zcela splacen, o částku 200.000.000 Kč (dvě stě milionů korun českých) na konečnou výši 760.000.000 Kč (sedm set šedesát milionů korun českých) s tím, že nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. 2)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 200.000 (dvou set tisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které nebudou kótované a které budou vydány v zaknihované podobě přičemž jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude či nit 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých). 3)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno předem určeným zájemcem, kterým je společnost Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 601 92 763, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2270. 4) Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti č. 999000080/2010 vedený u Fio banky, a.s. ve lhůtě do deseti pracovních dnů ode dne 5.12.2014. 5)Předem určený zájemce, společnost Fio holding, a.s., upíše nové akcie písemnou smlouvou, kterou uzavře se společností Fio banka, a.s., do dvou pracovních dnů od dne 5.12.2014. do 10. 3. 2015 od 19. 12. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 19. 12. 2014 od 15. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 19. 12. 2014 od 15. 5. 2014

koupě podniku 1) Prodávající: Fio, družstevní záložna, IČ 649 46 843, sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 2643. 2) Kupující: Fio banka, a.s., IČ 618 58 374, sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 2704, 3) Předmět koupě: Celý podnik Fio, družstevní záložny, a to včetně všech práv a povinností souvisejících s podnikem Fio, družstevní záložny. od 28. 12. 2010

Představenstvo společnosti Fio holding, a.s. souhlasí se zvýšením základního kapitálu společnosti Fio, burzovní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 374, který k dnešnímu dni činí 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých) a je zcela splacen, o částku 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých) na konečnou výši 560.000.000,- Kč (pět set šedesát milionů korun českých), peněžitým vkladem předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti Fio, b urzovní společnost, a.s. a) Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových 500 000 (pětiset tisíc) kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc ko run českých). b) Nově vydané akcie nebudou kótované. c) Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. d) Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 601 92 763, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2270, která upíše 500 000 (pě t set tisíc) ks kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 1.000,- Kč a to peněžitým vkladem 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých). e) Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Fio, burzovní společnost, a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti Fio burzovní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 374, povinno předat osobně či zaslat doporučeně předem určenému zájemci nejpozději do 5 pracovních dnů po datu podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. f) Předem určený zájemce je povinen uzavřít Smlouvu o upsání akcií se společností Fio, burzovní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 374, nejpozději do 15 (patnácti) dnů od převzetí jejího návrhu. Podpisy na smlou vě musí být úředně ověřeny a smlouva musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a dále rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. g) Místem úpisu akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti na adrese V Celnici 1028/10, Praha 1. Akcie lze upsat v pracovních dnech od 9 hod. do 17 hod. h) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. i) Lhůta, do které musí být splaceno 30 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií činí 90 dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Po uplynutí této lhůty je upsání akcií neúčinné. Zbývajících 70 % je upisovatel povinen splatit do jednoho roku po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. j) Upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č. 3807192/0800 u České spořitelny, a.s., který za tím účelem již otevřela společnost na svoje jméno. Zbylou část 70 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v souladu s právními předpisy. k) Úpis může provést předem určený zájemce pouze osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy. do 21. 7. 2009 od 25. 6. 2009

Představenstvo společnosti Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 601 92 763, která je jediným akcionářem obchodní společnosti Fio, burzovní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 3 74, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2704, souhlasí se zvýšením základního kapitálu společnosti Fio, burzovní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 374, který k dnešnímu dni činí 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých) a je zcela splacen, o částku 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých) na konečnou výši 560.000.000,- Kč (pět set šedesát milionů korun českých), peněžitými vklady předem určenými zájemci. a) Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových 500 000 (pěti set tisíc) kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc k orun českých). b) Nově vydané akcie nebudou kótované. c) Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. d) Akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: da) pan RNDr. Petr Marsa, r.č. 651002/1375, trvale bytem Praha 8, Krynická 504, který upíše 250 000 ks kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 1.000,- Kč a t o peněžitým vkladem 250.000.000,- Kč, db) pan Mgr. Romuald Kopún, r.č. 690711/5083, trvale bytem Praha 10, Michle, Na Křivce 1399/21, který upíše 250 000 ks kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude čini t 1.000,- Kč a to peněžitým vkladem 250.000.000,- Kč e) Místem upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, V Celnici 1028/10. f) Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností. Vzhledem k tomu, že upisování akcií nemůže začít dříve, než toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstřík u, bude upisování akcií ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k upsání akcií předem určenými zájemci dojde ješ tě před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) Lhůta k upsání akcií činí 15 dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty. h) Emisní kurs nově upsaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. i) Předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet u ČSOB, a.s. č. 221 964 292/0300, který za tímto účelem zřídilo představenstvo společnosti Fio, burzovní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 374, a to ve lhůtě nejpozději do 5 let po upsání akcií. do 25. 6. 2009 od 20. 6. 2008

Jediný akcionář navrhovatele - společnost Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 601 92 763 rozhodl dne 31.7.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti Fio, burzovní společnost, a.s., který k dnešnímu dni činí 30.000.000,- Kč, o č ástku 30.000.000,- Kč na konečnou výši 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých), za těchto podmínek: a) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 30.000 ks kmenových akcií, které budou znít na jméno, budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé z nich bude činit 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých). Emisní kurz bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude splatný v českých korunách. b) úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští c) místem úpisu akcií je sídlo obou společností na adrese: Praha 1, Senovážné nám. 24 d) jelikož se jediný akcionář navrhovatele - společnost Fio holding, a.s., IČ 601 92 763, vzdal svého zákonného přednostního práva ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm.c) obch.zák., provede úpis nových akcií předem určený zájemce, kterým je jediný akcionář navrhovatele - společnost Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 601 92 763, a to podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře navrhovatel a její jediný akcionář. Návrh Smlouvy o upsání akcií je představenstvo navrhovatele povinno předat jedinému akcionáři bezodkladně, nejdříve však následující den po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. e) předem určený zájemce - Fio holding, a.s. je povinen uzavřít Smlouvu o upsání akcií s navrhovatelem nejpozději do patnácti dnů od převzetí jejího návrhu, avšak ne dříve než následujícího dne po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcioná ře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínku dle §203 odst. 4 obch. zák. f) předem určený zájemce - Fio holding, a.s. splatí emisní kurs nově upsaných akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti Fio, burzovní společnost, a.s., číslo 209900704/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. do 21. 7. 2009 od 3. 8. 2006

Údaje o založení: Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 20.6.1994. Současně byly schváleny stanovy společnosti a ustanoveno představenstvo a dozrčí rada společnosti. od 31. 8. 1994

Zakladateli bylo splaceno 30% základního jmění. do 19. 12. 2014 od 31. 8. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 760 000 000 Kč

od 19. 12. 2014

Základní kapitál

vklad 560 000 000 Kč

do 19. 12. 2014 od 27. 1. 2010

Základní kapitál

vklad 560 000 000 Kč

do 27. 1. 2010 od 31. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 560 000 000 Kč

do 31. 12. 2009 od 21. 7. 2009

Základní kapitál

vklad 60 000 000 Kč

do 21. 7. 2009 od 23. 8. 2006

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 23. 8. 2006 od 10. 11. 2001

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 10. 11. 2001 od 6. 12. 1996

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 6. 12. 1996 od 31. 8. 1994
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 760 000 od 19. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 560 000 do 19. 12. 2014 od 7. 12. 2009
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 500 000 do 7. 12. 2009 od 21. 7. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 60 000 do 7. 12. 2009 od 3. 4. 2007
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 60 000 do 3. 4. 2007 od 23. 8. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 30 000 do 23. 8. 2006 od 6. 12. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 000 do 6. 12. 1996 od 31. 8. 1994

Statutární orgán

5 fyzických osob

Mgr. Josef Valter

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 30. 4. 2020

Sečská 1848/5, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Jan Sochor

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 30. 4. 2020

vznik funkce: 30. 4. 2020

Opletalova 1566/30, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Marek Polka

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2020

vznik členství: 18. 3. 2020

Voskovcova 1130/26, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Jan Bláha

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2020

vznik členství: 18. 3. 2020

Karlovotýnská 108/8, Rudná, 252 19, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Filip Novotný

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2018

vznik členství: 27. 9. 2018

Xaveriova 1980/3, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Josef Valter

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 30. 4. 2015

zánik členství: 30. 4. 2020

Sečská 1848/5, Praha, 100 00, Česká republika

Jan Sochor

předseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 30. 4. 2015

zánik členství: 30. 4. 2020

vznik funkce: 30. 4. 2015

zánik funkce: 30. 4. 2020

Opletalova 1566/30, Praha, 110 00, Česká republika

Josef Valter

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2015 - Poslední vztah: 8. 6. 2015

vznik členství: 30. 4. 2015

Sečská 1848/5, Praha 10, 100 00, Česká republika

Marek Polka

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 18. 4. 2020

vznik členství: 25. 3. 2015

zánik členství: 18. 3. 2020

Voskovcova 1130/26, Praha, 152 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Fio holding, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Jan Bláha

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 18. 4. 2020

vznik členství: 25. 3. 2015

zánik členství: 18. 3. 2020

Karlovotýnská 108/8, Rudná, 252 19, Česká republika

Mgr. Josef Valter

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 25. 5. 2015

vznik členství: 5. 5. 2010

zánik členství: 30. 4. 2015

zánik funkce: 30. 4. 2015

Sečská 1848/5, Praha, 100 00, Česká republika

Mgr. Josef Valter

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2010 - Poslední vztah: 12. 4. 2015

vznik členství: 5. 5. 2010

K Jasánkám 1190/12C, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Josef Valter

První vztah: 17. 5. 2010 - Poslední vztah: 17. 5. 2010

vznik členství: 5. 5. 2010

K Jasánkám 1190/12C, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. David Hybeš

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2010 - Poslední vztah: 10. 3. 2015

vznik členství: 5. 5. 2010

zánik členství: 10. 2. 2015

Komenského 340, Český Brod, 282 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Hybeš

První vztah: 17. 5. 2010 - Poslední vztah: 17. 5. 2010

vznik členství: 5. 5. 2010

Komenského 340, Český Brod, 282 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Sochor

předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2010 - Poslední vztah: 25. 5. 2015

vznik členství: 5. 5. 2010

zánik členství: 30. 4. 2015

vznik funkce: 5. 5. 2010

zánik funkce: 30. 4. 2015

Opletalova 1566/30, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Sochor

První vztah: 17. 5. 2010 - Poslední vztah: 17. 5. 2010

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 5. 5. 2010

Opletalova 1566/30, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Sochor

předseda

První vztah: 8. 10. 2007 - Poslední vztah: 17. 5. 2010

vznik členství: 22. 5. 2002

zánik členství: 14. 9. 2007

vznik funkce: 22. 5. 2002

zánik funkce: 14. 9. 2007

Opletalova 1566/30, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Sochor

předseda

První vztah: 15. 9. 2005 - Poslední vztah: 8. 10. 2007

vznik členství: 22. 5. 2002

vznik funkce: 22. 5. 2002

U půjčovny 954/6, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jan Sochor

předseda

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

vznik funkce: 22. 5. 2002

Nušlova 2298, Praha 5, Česká republika

Libor Janoušek

Člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2002 - Poslední vztah: 17. 11. 2004

vznik členství: 12. 2. 2002

zánik členství: 14. 10. 2002

Imramovského 480, Jílové u Prahy, Česká republika

Jan Komeda

předseda

První vztah: 28. 8. 2001 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

zánik funkce: 22. 5. 2002

K Avii 171, Praha 9, 196 00, Česká republika

Miluše Husáková

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 8. 2001

zánik funkce: 20. 3. 2001

Tuřany - Byseň 20, okr. Kladno, Česká republika

Mgr. Karel Drášil

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1996 - Poslední vztah: 17. 11. 2004

zánik členství: 1. 4. 2004

Lukavice 133, Česká republika

Miluše Husáková

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1996 - Poslední vztah: 15. 6. 2000

Tuřany - Byseň 2, okr. Kladno, Česká republika

Kateřina Novohradská

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 1994 - Poslední vztah: 6. 12. 1996

Nerudova 32, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Jan Komeda

předseda

První vztah: 31. 8. 1994 - Poslední vztah: 28. 8. 2001

Lanžov 2, okr. Trutnov, Česká republika

Milan Kněžour

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 1994 - Poslední vztah: 6. 12. 1996

Lanžov 2, okr. Trutnov, Česká republika

Za představenstvo jedná za banku společně předseda a místopředseda představenstva nebo místopředseda s dalším místopředsedou představenstva nebo předseda se členem představenstva nebo místopředseda se členem představenstva.

od 19. 12. 2014

Za představenstvo jedná navenek jménem banky předseda nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva.

do 19. 12. 2014 od 17. 5. 2010

Zastupování a podepisování: Za společnost je oprávněn jednat samostatně libovolný člen představenstva. Představenstvo zavazuje společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně libovlný člen představenstva.

do 17. 5. 2010 od 6. 12. 1996

Zastupování a podepisování: Za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva. Představenstvo zavazuje společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

do 6. 12. 1996 od 31. 8. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

RNDr. Petr Marsa MBA, LL.M.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2019

vznik členství: 20. 2. 2019

vznik funkce: 20. 2. 2019

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • místopředseda dozorčí rady

  Fio leasing, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha, 110 00

 • předseda představenstva

  Fio holding, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Mgr. Romuald Kopún

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2019

vznik členství: 20. 2. 2019

vznik funkce: 20. 2. 2019

Na křivce 1399/21, Praha, 101 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Ján Franek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2019

vznik členství: 20. 2. 2019

U Libušské sokolovny 523/28, Praha, 142 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Petr Marsa

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 3. 2019

vznik členství: 19. 3. 2014

zánik členství: 20. 2. 2019

vznik funkce: 21. 1. 2015

zánik funkce: 20. 2. 2019

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Romuald Kopún

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 3. 2019

vznik členství: 19. 3. 2014

zánik členství: 20. 2. 2019

vznik funkce: 21. 1. 2015

zánik funkce: 20. 2. 2019

Na křivce 1399/21, Praha, 101 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Petr Marsa

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 19. 3. 2014

vznik funkce: 21. 1. 2015

Krynická 504/27, Praha, 181 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Romuald Kopún

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2014 - Poslední vztah: 10. 3. 2015

vznik členství: 19. 3. 2014

vznik funkce: 19. 3. 2014

zánik funkce: 21. 1. 2015

Na křivce 1399/21, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ján Franek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2014 - Poslední vztah: 20. 3. 2019

vznik členství: 19. 3. 2014

zánik členství: 20. 2. 2019

U Libušské sokolovny 523/28, Praha, 142 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Marsa

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2014 - Poslední vztah: 10. 3. 2015

vznik členství: 19. 3. 2014

vznik funkce: 19. 3. 2014

zánik funkce: 21. 1. 2015

Krynická 504/27, Praha 8, 181 00, Česká republika

RNDr. Petr Marsa

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 15. 5. 2014

vznik členství: 1. 4. 2009

zánik členství: 19. 3. 2014

vznik funkce: 13. 1. 2010

zánik funkce: 19. 3. 2014

Krynická 504/27, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Ján Franek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2010 - Poslední vztah: 15. 5. 2014

vznik členství: 1. 4. 2009

zánik členství: 19. 3. 2014

U libušské sokolovny 523/28, Praha 4, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Romuald Kopún

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2010 - Poslední vztah: 15. 5. 2014

vznik členství: 1. 4. 2009

zánik členství: 19. 3. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2009

zánik funkce: 19. 3. 2014

Na křivce 1399/21, Praha 10, 101 00, Česká republika

RNDr. Petr Marsa

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2010 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 1. 4. 2009

zánik členství: 19. 3. 2014

vznik funkce: 13. 1. 2010

zánik funkce: 19. 3. 2014

Krynická 504, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Ján Franek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2009 - Poslední vztah: 17. 5. 2010

vznik členství: 4. 2. 2005

zánik členství: 1. 4. 2009

U libušské sokolovny 523/28, Praha 4, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ján Franek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2005 - Poslední vztah: 1. 12. 2009

vznik členství: 4. 2. 2005

Chelčického 302, Prachatice, 383 01, Česká republika

Mgr. Romuald Kopún

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2004 - Poslední vztah: 17. 5. 2010

vznik členství: 1. 4. 2004

zánik členství: 1. 4. 2009

Tř. 17. listopadu 809, Karviná, Česká republika

RNDr. Petr Marsa

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2004 - Poslední vztah: 17. 5. 2010

vznik členství: 8. 6. 2004

zánik členství: 1. 4. 2009

vznik funkce: 8. 6. 2004

zánik funkce: 8. 6. 2004

Krynická 504, Praha 8, Česká republika

Ing. Jan Bláha

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2004 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

vznik členství: 1. 4. 2004

zánik členství: 4. 2. 2005

vznik funkce: 1. 4. 2004

zánik funkce: 4. 2. 2005

Švehlova 2887/26, Praha 10, Česká republika

Mgr. Vlasta Ditrichová

člen

První vztah: 29. 12. 1998 - Poslední vztah: 17. 11. 2004

zánik členství: 1. 4. 2004

Žalhostice 145, Česká republika

Mgr. Romuald Kopún

První vztah: 29. 12. 1998 - Poslední vztah: 17. 11. 2004

zánik členství: 1. 4. 2004

tř. 17.listopadu 809, Karviná - Ráj, Česká republika

Romuald Kopún

První vztah: 31. 8. 1994 - Poslední vztah: 29. 12. 1998

tř. 17.listopadu 809, Karviná - Ráj, Česká republika

Jan Hřebíček

První vztah: 31. 8. 1994 - Poslední vztah: 29. 12. 1998

Zdeňka Fibicha 1201, Valašské Meziříčí, Česká republika

Mgr. Jana Marsová

První vztah: 31. 8. 1994 - Poslední vztah: 28. 8. 2001

zánik funkce: 20. 3. 2001

sídliště U nádraží 793/II, Jindřichův Hradec, Česká republika

Další vztahy firmy Fio banka, a.s.

Fio holding, a.s.

První vztah: 28. 12. 2010

V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Mgr. Romuald Kopún

  místopředseda představenstva

  Na křivce 1399/21, Praha, 101 00, Česká republika

 • RNDr. Petr Marsa MBA, LL.M.

  předseda představenstva

  Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

 • Ján Franek

  člen dozorčí rady

  U Libušské sokolovny 523/28, Praha, 142 00, Česká republika

 • Marek Polka

  člen dozorčí rady

  Voskovcova 1130/26, Praha, 152 00, Česká republika

Fio holding, a.s.

První vztah: 17. 11. 2004 - Poslední vztah: 28. 12. 2010

V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Akcionáři

Fio holding, a.s., IČ: 60192763

V Celnici 1028/10, Česká republika, Praha 1, 117 21

od 28. 12. 2010

Fio holding, a.s., IČ: 60192763

Senovážné nám., Česká republika, Praha 1, 116 47

do 28. 12. 2010 od 17. 11. 2004

Fio holding, a.s.

Grafická, Česká republika, Praha 5, 150 00

do 17. 11. 2004 od 19. 6. 2002

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).