Hlavní navigace

FRIGOMONT a.s.

Firma FRIGOMONT a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5557, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 65 751 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26032732

Sídlo:

Juliánovské náměstí 3878/2, Brno, 636 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 1. 2001

DIČ:

CZ26032732

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
251 Výroba konstrukčních kovových výrobků
252 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů&#59^ obrábění
25720 Výroba zámků a kování
25990 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
28250 Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
28290 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43120 Příprava staveniště
43290 Ostatní stavební instalace
43910 Pokrývačské práce
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
821 Administrativní a kancelářské činnosti
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5557, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

FRIGOMONT a.s. od 1. 1. 2006

Obchodní firma

FRIGOMONT a.s. od 3. 2. 2015

Obchodní firma

FRIGOMONT s.r.o. do 3. 2. 2015 od 11. 1. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 2006

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 1. 1. 2006 od 11. 1. 2001

adresa

Juliánovské náměstí 3878/2
Brno 63600 od 25. 10. 2016

adresa

Juliánovské nám. 2, č.p. 3878
Brno 63600 do 25. 10. 2016 od 1. 9. 2009

adresa

Letecká 1, č.p. 2685
Brno 62800 do 1. 9. 2009 od 1. 1. 2008

adresa

40
Dačice do 1. 1. 2008 od 14. 2. 2003

adresa

Palackého náměstí 36
Dačice 38001 do 14. 2. 2003 od 11. 1. 2001

Předmět podnikání

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 1. 9. 2009

zámečnictví, nástrojářství od 1. 9. 2009

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 1. 9. 2009

projektová činnost ve výstavbě od 1. 9. 2009

montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel od 1. 9. 2009

pokrývačství, tesařství od 1. 9. 2009

izolatérství od 1. 9. 2009

klempířství a oprava karoserií od 1. 9. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 9. 2009

zprostředkování obchodu od 12. 5. 2008

pronájem a půjčování věcí movitých od 12. 5. 2008

zprostředkování služeb od 12. 5. 2008

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob od 12. 5. 2008

tesařství do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

klempířství do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

izolatérství do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

projektová činnost ve výstavbě do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

výroba kovového spotřebního zboží do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

povrchové úpravy a svařování kovů do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

přípravné práce pro stavby do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

zprostředkování obchodu do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

pronájem a půjčování věcí movitých do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

reklamní činnost a marketing do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

zprostředkování služeb do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnickcých osob do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

obchodní činnost- koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění do 1. 9. 2009 od 11. 1. 2001

výroba, montáž a opravy chladicích zařízení do 1. 9. 2009 od 11. 1. 2001

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 1. 9. 2009 od 11. 1. 2001

provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 1. 9. 2009 od 11. 1. 2001

zámečnictví do 1. 9. 2009 od 11. 1. 2001

Ostatní skutečnosti

Usnesení valné hromady ze dne 11. 5. 2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada schvaluje rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti FRIGOMONT a.s. (dále též Společnost) z částky Kč 65,715.000,- (slovy šedesát pět milionů sedm set patnáct korun českých) o částku Kč 36.000,- (slovy třicet šest tisíc korun česk ých) na částku Kč 65,751.000,- (slovy šedesát pět milionů sedm set padesát jedna korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním 7 (sedmi) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč 5.000,- (slovy pět tisíc korun českých) s emisním kurzem Kč 2,500.000,- (slovy dva miliony pět set tisíc korun českých) každé a dále 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,- (slovy jeden tisíc korun českých) s emisním kurzem Kč 500.000,- (slovy pět set tisíc korun českých). S těmito akciemi nebudou spojena žá dná zvláštní práva. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Všichni akcionáři společnosti FRIGOMONT a.s. se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu určenému zájemci - stávajícímu akcionáři spo lečnosti FRIGOMONT a.s., a to: obchodní společnosti VIP systém, a.s., IČ: 262 98 821, se sídlem Brno, Maříkova 18, PSČ 621 00. Tyto akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře tento určený zájemce se Společností v sídle Společnosti na adrese Dačice, Borek 40, PSČ 380 01 ve lhůtě 20 (dvaceti) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v sídle Společnosti určenému zájemci do 20 (dvaceti) pracovních dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí v alné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz upisovaných akcií bude u každé akcie s jmenovitou hodnotou Kč 5.000,- (slovy pět tisíc korun českých) činit Kč 2,500.000,- (slovy dva miliony pět set tisíc korun českých) a emisní kurz upisované akcie s jmenovitou hodnotou Kč 1.000,- (slovy j eden tisíc korun českých) bude činit Kč 500.000,- (slovy pět set tisíc korun českých). Emisní kurz všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Na zaplacení emisního kurzu upsaných akcií se připouští započtení peněžité pohledávky určeného zájem ce vůči Společnosti. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně 2 (dva) pracovní dny předem. Podpisy osob jednajících za Společnosti i upisovatele musí být na smlouvě o upsání akcií úředně ověřeny. Proti pohledávce Společnosti na zaplacení emisního kurzu upsaných akcií budou započteny splatné peněžité pohledávky určeného zájemce vůči Společnosti ve výši Kč 18,000.000,- (slovy osmnáct milionů korun českých). Jedná se o splatné pohledávky vzniklé na základě smlouvy o díle ze dne 22. 7. 2005, uzavřené mezi Společností a určeným zájemcem: 1. pohledávka ve výši Kč 9,435.510,-, faktura č. 25214, splatná dne 30. 6. 2005 2. pohledávka ve výši Kč 8,395.450,-, faktura č. 25316, splatná dne 28. 3. 2006 3. pohledávka ve výši Kč 187.454,-, faktura č. 25272, splatná dne 20. 5. 2006 Smlouvu o započtení peněžité pohledávky uzavře určený zájemce se Společností v sídle Společnosti na adrese Dačice, Borek 40, PSČ 380 01, ve lhůtě 20 (dvaceti) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Společností určenému zájem ci s tím, že návrh na uzavření smlouvy o započtení spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro uzavření smlouvy o započtení doručí představenstvo Společnosti v sídle Společnosti určenému zájemci do 20 (dvaceti) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsán í akcií Společnosti. do 22. 6. 2006 od 16. 6. 2006

Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost na základě usnesení valné hromady ze dne 10. 11. 2005 a bude nadále zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 147 6. od 1. 1. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 65 751 000 Kč

od 22. 6. 2006

Základní kapitál

vklad 65 715 000 Kč

do 22. 6. 2006 od 1. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 8 762 000 Kč

do 1. 1. 2006 od 13. 8. 2004

Základní kapitál

vklad 8 722 000 Kč

do 13. 8. 2004 od 14. 5. 2004

Základní kapitál

vklad 8 690 000 Kč

do 14. 5. 2004 od 21. 8. 2003

Základní kapitál

vklad 8 600 000 Kč

do 21. 8. 2003 od 14. 2. 2003

Základní kapitál

vklad 2 600 000 Kč

do 14. 2. 2003 od 11. 1. 2001
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 5 od 9. 7. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 30 od 9. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 6 od 22. 6. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 30 od 22. 6. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 od 22. 6. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 65 do 9. 7. 2014 od 22. 6. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 65 do 22. 6. 2006 od 1. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 6 do 22. 6. 2006 od 1. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 23 do 22. 6. 2006 od 1. 1. 2006

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. František Habr

člen správní rady

První vztah: 29. 9. 2020

vznik členství: 28. 1. 2020

vznik funkce: 28. 1. 2020

K Vilkám 855, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jan Píša

statutární ředitel

První vztah: 13. 1. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 16. 12. 2019

vznik funkce: 16. 12. 2019

Dačice 39, 380 01, Česká republika

Jan Píša

člen správní rady

První vztah: 27. 8. 2019 - Poslední vztah: 29. 9. 2020

vznik členství: 1. 8. 2019

zánik členství: 28. 1. 2020

zánik funkce: 28. 1. 2020

Dačice 39, 380 01, Česká republika

Ing. František Habr

člen správní rady

První vztah: 27. 8. 2019 - Poslední vztah: 29. 9. 2020

vznik členství: 1. 8. 2019

zánik členství: 28. 1. 2020

zánik funkce: 28. 1. 2020

K Vilkám 855, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Petr Píša

předseda správní rady

První vztah: 27. 8. 2019 - Poslední vztah: 25. 8. 2020

vznik členství: 1. 8. 2019

zánik členství: 28. 1. 2020

vznik funkce: 1. 8. 2019

zánik funkce: 28. 1. 2020

Dlouhá 435, Dačice, 380 01, Česká republika

Petr Píša

statutární ředitel

První vztah: 27. 8. 2019 - Poslední vztah: 13. 1. 2020

zánik členství: 16. 12. 2019

vznik funkce: 1. 8. 2019

zánik funkce: 16. 12. 2019

Dlouhá 435, Dačice, 380 01, Česká republika

Arnošt Čáp

člen správní rady

První vztah: 7. 6. 2017 - Poslední vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 7. 6. 2017

zánik členství: 1. 8. 2019

Na pěšině 254/12, Praha, 184 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Bc. Jiří Jemelka

předseda správní rady

První vztah: 7. 6. 2017 - Poslední vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 7. 6. 2017

zánik členství: 1. 8. 2019

vznik funkce: 7. 6. 2017

zánik funkce: 1. 8. 2019

Kostelní 61, Týn nad Bečvou, 751 31, Česká republika

Petr Píša

člen správní rady

První vztah: 7. 6. 2017 - Poslední vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 7. 6. 2017

zánik členství: 1. 8. 2019

Dlouhá 435, Dačice, 380 01, Česká republika

Arnošt Čáp

statutární ředitel

První vztah: 7. 6. 2017 - Poslední vztah: 27. 8. 2019

vznik funkce: 7. 6. 2017

zánik funkce: 1. 8. 2019

Na pěšině 254/12, Praha, 184 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Růžička

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2017 - Poslední vztah: 7. 6. 2017

vznik členství: 6. 10. 2014

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 23. 6. 2016

zánik funkce: 7. 6. 2017

Zahradní 886, Bučovice, 685 01, Česká republika

Mgr. Jan Růžička

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2017 - Poslední vztah: 7. 6. 2017

vznik členství: 6. 10. 2014

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 23. 6. 2016

zánik funkce: 7. 6. 2017

Zahradní 886, Bučovice, 685 01, Česká republika

Ing. Bc. Jiří Jemelka

předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 7. 6. 2017

vznik členství: 6. 10. 2014

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 23. 6. 2016

zánik funkce: 7. 6. 2017

Kostelní 61, Týn nad Bečvou, 751 31, Česká republika

Ing. Bc. Jiří Jemelka

předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 7. 6. 2017

vznik členství: 6. 10. 2014

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 23. 6. 2016

zánik funkce: 7. 6. 2017

Kostelní 61, Týn nad Bečvou, 751 31, Česká republika

Mgr. Jan Růžička

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 17. 5. 2017

vznik členství: 6. 10. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2016

Slavkovská 37, Bučovice, 685 01, Česká republika

PhDr. Eva Strmisková

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 7. 6. 2017

vznik členství: 6. 10. 2014

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 23. 6. 2016

zánik funkce: 7. 6. 2017

Běloruská 522/12, Brno, 625 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Růžička

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 17. 5. 2017

vznik členství: 6. 10. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2016

Slavkovská 37, Bučovice, 685 01, Česká republika

PhDr. Eva Strmisková

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 7. 6. 2017

vznik členství: 6. 10. 2014

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 23. 6. 2016

zánik funkce: 7. 6. 2017

Běloruská 522/12, Brno, 625 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

PhDr. Eva Strmisková

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2015 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 6. 10. 2014

vznik funkce: 6. 10. 2014

zánik funkce: 23. 6. 2016

Běloruská 522/12, Brno, 625 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Růžička

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 6. 10. 2014

zánik funkce: 23. 6. 2016

Slavkovská 37, Bučovice, 685 01, Česká republika

PhDr. Eva Strmisková

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2014 - Poslední vztah: 15. 10. 2015

vznik členství: 6. 10. 2014

vznik funkce: 6. 10. 2014

Husova 165/5, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Bc. Jiří Jemelka

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 6. 10. 2014

vznik funkce: 6. 10. 2014

zánik funkce: 23. 6. 2016

Kostelní 61, Týn nad Bečvou, 751 31, Česká republika

Ing. Tomáš Pavlík

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

vznik členství: 6. 9. 2013

zánik členství: 11. 8. 2014

Jemnice 15, 675 31, Česká republika

Tomáš Pavlík

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2013 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 6. 9. 2013

Jemnice 15, 675 31, Česká republika

Václav Ošmera

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2012 - Poslední vztah: 16. 10. 2013

vznik členství: 3. 12. 2012

zánik členství: 6. 9. 2013

Velká brána 554, Jemnice, 675 31, Česká republika

Radek Prkna

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 11. 8. 2014

vznik funkce: 3. 12. 2012

zánik funkce: 11. 8. 2014

Větrná 1086, Jemnice, 675 31, Česká republika

Ing. František Habr

předseda představenstva

První vztah: 29. 7. 2011 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 11. 8. 2014

vznik funkce: 27. 6. 2011

zánik funkce: 11. 8. 2014

K Vilkám 855, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Radek Prkna

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2011 - Poslední vztah: 18. 12. 2012

vznik členství: 27. 6. 2011

vznik funkce: 27. 6. 2011

zánik funkce: 3. 12. 2012

Větrná 1086, Jemnice, 675 31, Česká republika

Andrea Brzobohatá

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2009 - Poslední vztah: 29. 7. 2011

vznik členství: 30. 6. 2009

zánik členství: 27. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2009

zánik funkce: 27. 6. 2011

Letecká 1, č.p. 2685, Brno, 628 00, Česká republika

MUDr. Vladimír Černoch

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2009 - Poslední vztah: 29. 7. 2011

vznik členství: 30. 6. 2009

zánik členství: 27. 6. 2011

Javorová 1031, Třebíč, 674 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Kaláb

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2007 - Poslední vztah: 18. 12. 2012

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 31. 8. 2012

vznik funkce: 27. 6. 2007

zánik funkce: 31. 8. 2012

Telč, Krahulčí 176, PSČ 588 56

Richard Flejberk

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2009

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 30. 6. 2009

Družstevní 273, Týned nad Sázavou, 257 41, Česká republika

Petr Píša

předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2009

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 30. 6. 2009

vznik funkce: 27. 6. 2007

zánik funkce: 30. 6. 2009

Dlouhá 435/V, Dačice, 380 01, Česká republika

Ing. František Habr

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2007

vznik členství: 11. 5. 2006

zánik členství: 27. 6. 2007

K Vilkám 855/III, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

David Myšík

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2007

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 27. 6. 2007

vznik funkce: 11. 5. 2006

zánik funkce: 27. 6. 2007

nám. Míru 143, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Peter Rusin

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2007

vznik členství: 11. 5. 2006

zánik členství: 27. 6. 2007

nábřeží SPB 452/22, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika

Petra Rodková

předseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2007

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 27. 6. 2007

vznik funkce: 11. 5. 2006

zánik funkce: 27. 6. 2007

Dlouhá 435/V, Dačice, 380 01, Česká republika

David Myšík

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2006 - Poslední vztah: 16. 6. 2006

vznik členství: 1. 1. 2006

vznik funkce: 1. 1. 2006

nám. Míru 143, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Petra Rodková

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2006 - Poslední vztah: 16. 6. 2006

vznik členství: 1. 1. 2006

vznik funkce: 1. 1. 2006

Dlouhá 435, Dačice V., 380 01, Česká republika

Petr Píša

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2006 - Poslední vztah: 16. 6. 2006

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 11. 5. 2006

vznik funkce: 1. 1. 2006

zánik funkce: 11. 5. 2006

Dlouhá 435, Dačice V., 380 01, Česká republika

Petr Píša

jednatel

První vztah: 18. 12. 2001 - Poslední vztah: 1. 1. 2006

Dlouhá 435/V., Dačice, 380 01, Česká republika

Petr Píša

jednatel

První vztah: 11. 1. 2001 - Poslední vztah: 18. 12. 2001

Nové Dvory 22, Dačice, 380 01, Česká republika

Jan Píša

jednatel

První vztah: 11. 1. 2001 - Poslední vztah: 14. 2. 2003

zánik funkce: 17. 10. 2002

Palackého náměstí 36/I, Dačice, 380 01, Česká republika

Statutární ředitel je oprávněn zcizit či zatížit majetek společnosti v obvyklé ceně nad 50.000,-Kč pouze se souhlasem valné hromady. Ve všech případech zcizení či zatížení majetku společnosti je zapotřebí rozhodnutí správní rady společnosti.

do 29. 9. 2020 od 7. 6. 2017

Představenstvo jedná jménem společnosti tímto způsobem: Předseda představenstva jedná jménem společnosti samostatně, bez omezení. Místopředseda představenstva a člen představenstva jednají navenek jménem společnosti za představenstvo vždy společně, přičemž úkony týkající se zatěžování a zcizování nemovitostí a bankovních záruk mohou učinit pouze po předchozím souhlasu valné hromady. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému nebo jinak vyznačenému názvu obchodní společnosti připojí oprávněná osoba vlastní podpis s uvedením jména a funkce v představenstvu. Jiní pracovníci nebo funkcionáři společnosti jsou oprávněni jmén em společnosti jednat a za ni se podepisovat, jen je-li to nutné ke splnění jim uložených pracovních úkolů a jsou-li k tomu zmocněni vnitřním předpisem společnosti nebo plnou mocí.

do 7. 6. 2017 od 15. 7. 2016

Způsob jednání: V obchodních a obdobných případech do hodnoty 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) jednotlivě jedná navenek jménem společnosti za představenstvo každý člen představenstva. V ostatních případech jednají navenek jménem společnosti za představenst vo vždy dva členové představenstva společně, přičemž úkony týkající se zatěžování a zcizování nemovitostí a bankovních záruk mohou učinit pouze po předchozím souhlasu valné hromady. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému nebo jinak vyzn ačenému názvu obchodní společnosti připojí oprávněná osoba vlastní podpis s uvedením jména a funkce v představenstvu.

do 15. 7. 2016 od 1. 9. 2009

Jménem představenstva činí všechny právní úkony samostatně předseda představenstva. Předseda představenstva rovněž samostatně rozhoduje o zcizování nemovitého majetku, zastavování nemovitostí a zřizování bankovních záruk. Po vyloučení působností vymezenýc h předsedovi představenstva je člen představenstva oprávněn samostatně jednat jménem společnosti u obchodních a obdobných případů do rozsahu Kč 500.000,-- (slovy: pět set tisíc korun českých). Nad tento rozsah je potřeba dvou členů představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému nebo jinak vyznačenému názvu obchodní společnosti připojí oprávněná osoba vlastní podpis s uvedením jména a funkce v představenstvu.

do 1. 9. 2009 od 25. 10. 2007

Jménem společnosti činí právní úkony a podepisují se vždy dva členové představenstva.

do 25. 10. 2007 od 16. 6. 2006

Jménem společnosti činí právní úkony a podepisuje se předseda představenstva samostatně.

do 16. 6. 2006 od 1. 1. 2006

Jménem společnosti jedná jednatel. Podepisování za společnost se děje tak, že jednatel k napsané nebo otištěné nebo jinak vyznačené firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 1. 1. 2006 od 14. 2. 2003

Jménem společnosti jedná jednatel samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jeden z jednatelů.

do 14. 2. 2003 od 11. 1. 2001

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Jana Havelková DiS.

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 7. 6. 2017

vznik členství: 23. 6. 2016

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 23. 6. 2016

zánik funkce: 7. 6. 2017

Bednárec 42, 378 42, Česká republika

Ing. Jana Havelková DiS.

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 7. 6. 2017

vznik členství: 23. 6. 2016

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 23. 6. 2016

zánik funkce: 7. 6. 2017

Bednárec 42, 378 42, Česká republika

Marie Johnová

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 7. 6. 2017

vznik členství: 22. 1. 2015

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 22. 1. 2015

zánik funkce: 7. 6. 2017

Mladoňovice 52, 675 32, Česká republika

Ing. František Habr

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 7. 6. 2017

vznik členství: 22. 1. 2015

zánik členství: 7. 6. 2017

K Vilkám 855, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. František Habr

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 7. 6. 2017

vznik členství: 22. 1. 2015

zánik členství: 7. 6. 2017

K Vilkám 855, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Marie Johnová

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 7. 6. 2017

vznik členství: 22. 1. 2015

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 22. 1. 2015

zánik funkce: 7. 6. 2017

Mladoňovice 52, 675 32, Česká republika

Lubomír Šotola

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2014 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 11. 8. 2014

zánik členství: 27. 12. 2014

Telečská 1726/36, Jihlava, 586 01, Česká republika

Rostislav Karásek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 23. 6. 2016

zánik funkce: 23. 6. 2016

Kostelní Vydří 57, 380 01, Česká republika

Václav Bombala

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 6. 9. 2013

zánik členství: 30. 6. 2014

Vydří 52, 378 02, Česká republika

Marie Johnová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2013 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

vznik členství: 6. 9. 2013

zánik členství: 11. 8. 2014

Mladoňovice 52, 675 32, Česká republika

Iveta Rottová

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2013 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 6. 9. 2013

zánik členství: 27. 12. 2014

vznik funkce: 6. 9. 2013

zánik funkce: 27. 12. 2014

Na Hliněnce 462, Nová Včelnice, 378 42, Česká republika

Šárka Wolfschützová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2012 - Poslední vztah: 16. 10. 2013

vznik členství: 3. 12. 2012

zánik členství: 6. 9. 2013

28. října 551, Telč, 588 56, Česká republika

Hana Pešková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2012 - Poslední vztah: 16. 10. 2013

vznik členství: 3. 12. 2012

zánik členství: 6. 9. 2013

Mrákotín 262, 588 54, Česká republika

Jeanette Páralová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2011 - Poslední vztah: 18. 12. 2012

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 3. 12. 2012

U Zahrádek 142, Praha 10, 103 00, Česká republika

Daniel Valíček

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2011 - Poslední vztah: 18. 12. 2012

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 3. 12. 2012

U Zahrádek 142, Praha 10, 103 00, Česká republika

Jan Píša

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2011 - Poslední vztah: 16. 10. 2013

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 6. 9. 2013

vznik funkce: 27. 6. 2011

zánik funkce: 6. 9. 2013

Dačice 39, 380 01, Česká republika

Ing. František Habr

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2009 - Poslední vztah: 29. 7. 2011

vznik členství: 30. 6. 2009

zánik členství: 27. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2009

zánik funkce: 27. 6. 2011

K Vilkám 855, Jindřichův Hradec III, 377 01, Česká republika

MUDr. et Mgr. Markéta Černochová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2009 - Poslední vztah: 29. 7. 2011

vznik členství: 30. 6. 2009

zánik členství: 27. 6. 2011

Javorová 1031, Třebíč, 674 01, Česká republika

Jan Píša

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2009 - Poslední vztah: 29. 7. 2011

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik funkce: 27. 6. 2011

Dačice 39, 380 01, Česká republika

Pavel Lojda

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2009

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 30. 6. 2009

vznik funkce: 27. 6. 2007

zánik funkce: 30. 6. 2009

Jana Žižky 233, Slavonice, 378 81, Česká republika

Jan Píša

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2006 - Poslední vztah: 1. 9. 2009

vznik členství: 1. 1. 2006

vznik funkce: 11. 5. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2009

Borek 39, Dačice, 380 01, Česká republika

Ing. Milan Pochylý

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2007

vznik členství: 11. 5. 2006

zánik členství: 27. 6. 2007

vznik funkce: 11. 5. 2006

zánik funkce: 27. 6. 2007

Charvátská Nová Ves 57, Břeclav, 690 06, Česká republika

Jaroslav Nesiba

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2007

vznik členství: 11. 5. 2006

zánik členství: 27. 6. 2007

Láz 4, Nové Syrovice, 675 41, Česká republika

Ing. Zdeněk Kaláb

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2007

vznik členství: 11. 5. 2006

zánik členství: 27. 6. 2007

Krahulčí 176, Telč, 588 56, Česká republika

Ing. Marcel Pchálek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2007

vznik členství: 11. 5. 2006

zánik členství: 27. 6. 2007

Malá Strana 141/94, Kozmice u Hlučína, 747 11, Česká republika

Mgr. Michal Gottwald

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2006 - Poslední vztah: 1. 9. 2009

vznik členství: 11. 5. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

Nemocniční 36, Krásná Lípa, 407 46, Česká republika

Ing. František Habr

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2006 - Poslední vztah: 16. 6. 2006

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 11. 5. 2006

vznik funkce: 1. 1. 2006

zánik funkce: 11. 5. 2006

K Vilkám 855/III, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. Petr Auda

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2006 - Poslední vztah: 16. 6. 2006

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 11. 5. 2006

vznik funkce: 1. 1. 2006

Langrova 853/3a, Brno, 627 00, Česká republika

Jan Píša

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2006 - Poslední vztah: 16. 6. 2006

vznik členství: 1. 1. 2006

vznik funkce: 1. 1. 2006

Borek 39, Dačice, 380 01, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Kaláb

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2007 - Poslední vztah: 18. 12. 2012

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 31. 8. 2012

vznik funkce: 27. 6. 2007

zánik funkce: 31. 8. 2012

Telč, Krahulčí 176, PSČ 588 56

Další vztahy firmy FRIGOMONT a.s.

3 fyzické osoby

Ing. František Habr

člen správní rady

První vztah: 29. 9. 2020

vznik členství: 28. 1. 2020

vznik funkce: 28. 1. 2020

K Vilkám 855, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. František Habr

První vztah: 25. 10. 2016

K Vilkám 855, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. František Habr

První vztah: 25. 10. 2016

K Vilkám 855, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. František Habr

člen správní rady

První vztah: 27. 8. 2019 - Poslední vztah: 29. 9. 2020

vznik členství: 1. 8. 2019

zánik členství: 28. 1. 2020

zánik funkce: 28. 1. 2020

K Vilkám 855, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Jan Píša

člen správní rady

První vztah: 27. 8. 2019 - Poslední vztah: 29. 9. 2020

vznik členství: 1. 8. 2019

zánik členství: 28. 1. 2020

zánik funkce: 28. 1. 2020

Dačice 39, 380 01, Česká republika

Petr Píša

předseda správní rady

První vztah: 27. 8. 2019 - Poslední vztah: 25. 8. 2020

vznik členství: 1. 8. 2019

zánik členství: 28. 1. 2020

vznik funkce: 1. 8. 2019

zánik funkce: 28. 1. 2020

Dlouhá 435, Dačice, 380 01, Česká republika

Petr Píša

člen správní rady

První vztah: 7. 6. 2017 - Poslední vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 7. 6. 2017

zánik členství: 1. 8. 2019

Dlouhá 435, Dačice, 380 01, Česká republika

Arnošt Čáp

člen správní rady

První vztah: 7. 6. 2017 - Poslední vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 7. 6. 2017

zánik členství: 1. 8. 2019

Na pěšině 254/12, Praha, 184 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Bc. Jiří Jemelka

předseda správní rady

První vztah: 7. 6. 2017 - Poslední vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 7. 6. 2017

zánik členství: 1. 8. 2019

vznik funkce: 7. 6. 2017

zánik funkce: 1. 8. 2019

Kostelní 61, Týn nad Bečvou, 751 31, Česká republika

Petr Píša

První vztah: 25. 10. 2016 - Poslední vztah: 7. 6. 2017

Dlouhá 435, Dačice, 380 01, Česká republika

Petr Píša

První vztah: 25. 10. 2016 - Poslední vztah: 7. 6. 2017

Dlouhá 435, Dačice, 380 01, Česká republika

Ing. František Habr

První vztah: 28. 12. 2013 - Poslední vztah: 25. 10. 2016

K Vilkám 855, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. František Habr

První vztah: 28. 12. 2013 - Poslední vztah: 25. 10. 2016

K Vilkám 855, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. František Habr

První vztah: 28. 12. 2013 - Poslední vztah: 25. 10. 2016

K Vilkám 855, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. František Habr

První vztah: 28. 12. 2013 - Poslední vztah: 25. 10. 2016

K Vilkám 855, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Petr Píša

První vztah: 1. 9. 2009 - Poslední vztah: 25. 10. 2016

Dlouhá 435, Dačice V, 380 01, Česká republika

Petr Píša

První vztah: 1. 9. 2009 - Poslední vztah: 25. 10. 2016

Dlouhá 435, Dačice V, 380 01, Česká republika

Ing. František Habr

První vztah: 12. 5. 2008 - Poslední vztah: 28. 12. 2013

K Vilkám 855, Jindřichův Hradec III., 377 01, Česká republika

Ing. František Habr

První vztah: 12. 5. 2008 - Poslední vztah: 28. 12. 2013

K Vilkám 855, Jindřichův Hradec III., 377 01, Česká republika

Petr Píša

První vztah: 16. 6. 2006 - Poslední vztah: 7. 9. 2007

Prokura je udělena v plném rozsahu podle § 14 obchodního zákoníku včetně oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k napsanému nebo otištěnému jménu firmy uvede své jméno, označení ,, prokurista" a připojí svůj podpis. do 7. 9. 2007 od 16. 6. 2006

Dlouhá 435/V, Dačice, 380 01, Česká republika

Petr Píša

První vztah: 13. 8. 2004 - Poslední vztah: 1. 1. 2006

vklad 7 610 000 Kč

splaceno 7 610 000 Kč

obchodní podíl 3805/4381

Dlouhá 435/V., Dačice, 380 01, Česká republika

Jan Píša

První vztah: 13. 8. 2004 - Poslední vztah: 1. 1. 2006

vklad 1 000 000 Kč

splaceno 1 000 000 Kč

obchodní podíl 500/4381

Borek 39, Dačice, 380 01, Česká republika

Jan Píša

První vztah: 14. 5. 2004 - Poslední vztah: 13. 8. 2004

vklad 1 000 000 Kč

splaceno 1 000 000 Kč

obchodní podíl 500/4361

Palackého náměstí 36/I, Dačice, 380 01, Česká republika

Petr Píša

První vztah: 14. 5. 2004 - Poslední vztah: 13. 8. 2004

vklad 7 610 000 Kč

splaceno 7 610 000 Kč

obchodní podíl 3805/4361

Dlouhá 435/V., Dačice, 380 01, Česká republika

Petr Píša

První vztah: 21. 8. 2003 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

vklad 7 610 000 Kč

splaceno 7 610 000 Kč

obchodní podíl 761/869

Dlouhá 435/V., Dačice, 380 01, Česká republika

Jan Píša

První vztah: 21. 8. 2003 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

vklad 1 000 000 Kč

splaceno 1 000 000 Kč

obchodní podíl 100/869

Palackého náměstí 36/I, Dačice, 380 01, Česká republika

Petr Píša

První vztah: 14. 2. 2003 - Poslední vztah: 21. 8. 2003

vklad 7 600 000 Kč

splaceno 7 600 000 Kč

Dlouhá 435/V., Dačice, 380 01, Česká republika

Petr Píša

První vztah: 18. 12. 2001 - Poslední vztah: 14. 2. 2003

vklad 1 600 000 Kč

splaceno 1 600 000 Kč

Dlouhá 435/V., Dačice, 380 01, Česká republika

Jan Píša

První vztah: 11. 1. 2001 - Poslední vztah: 21. 8. 2003

vklad 1 000 000 Kč

splaceno 1 000 000 Kč

Palackého náměstí 36/I, Dačice, 380 01, Česká republika

Petr Píša

První vztah: 11. 1. 2001 - Poslední vztah: 18. 12. 2001

vklad 1 600 000 Kč

splaceno 1 600 000 Kč

Nové Dvory 22, Dačice, 380 01, Česká republika

1. správcovská a konkurzní v.o.s.

První vztah: 12. 3. 2021

Sladkovského 67, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Mgr. Pavel Novák

  společník

  Brožíkova 429, Pardubice, 530 09, Česká republika

 • Ing. Pavel Zelenka

  společník

  Za Sokolovnou 721, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

Odštěpné závody

název: FRIGOMONT a.s., odštěpný závod Čechy

od 12. 5. 2008

sídlo: Česká republika, Dačice, 380 01

od 12. 5. 2008

předmět podnikání: výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

od 1. 9. 2009

předmět podnikání: zámečnictví, nástrojářství

od 1. 9. 2009

předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 1. 9. 2009

předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě

od 1. 9. 2009

předmět podnikání: montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

od 1. 9. 2009

předmět podnikání: pokrývačství, tesařství

od 1. 9. 2009

předmět podnikání: izolatérství

od 1. 9. 2009

předmět podnikání: klempířství a oprava karoserií

od 1. 9. 2009

předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 1. 9. 2009

předmět podnikání: zprostředkování obchodu

od 12. 5. 2008

předmět podnikání: pronájem a půjčování věcí movitých

od 12. 5. 2008

předmět podnikání: zprostředkování služeb

od 12. 5. 2008

předmět podnikání: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

od 12. 5. 2008

předmět podnikání: tesařství

do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

předmět podnikání: klempířství

do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

předmět podnikání: izolatérství

do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě

do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

předmět podnikání: výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

předmět podnikání: výroba kovového spotřebního zboží

do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

předmět podnikání: povrchové úpravy a svařování kovů

do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

předmět podnikání: výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

předmět podnikání: přípravné práce pro stavby

do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

předmět podnikání: inženýrská činnost v investiční výstavbě

do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

předmět podnikání: zprostředkování obchodu

do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

předmět podnikání: pronájem a půjčování věcí movitých

do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

předmět podnikání: reklamní činnost a marketing

do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

předmět podnikání: zprostředkování služeb

do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

předmět podnikání: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnickcých osob

do 1. 9. 2009 od 14. 2. 2003

předmět podnikání: obchodní činnost- koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění

do 1. 9. 2009 od 11. 1. 2001

předmět podnikání: výroba, montáž a opravy chladicích zařízení

do 1. 9. 2009 od 11. 1. 2001

předmět podnikání: výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

do 1. 9. 2009 od 11. 1. 2001

předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování

do 1. 9. 2009 od 11. 1. 2001

předmět podnikání: zámečnictví

do 1. 9. 2009 od 11. 1. 2001

vedoucí odštěpného závodu: Ing. FRANTIŠEK HABR

K Vilkám 855, Česká republika, Jindřichův Hradec, 377 01

od 25. 10. 2016

vedoucí odštěpného závodu: Ing. FRANTIŠEK HABR

K Vilkám 855, Česká republika, Jindřichův Hradec, 377 01

do 25. 10. 2016 od 28. 12. 2013

vedoucí odštěpného závodu: Ing. František Habr

K Vilkám, Česká republika, Jindřichův Hradec III., 377 01

do 28. 12. 2013 od 12. 5. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 1. 2001

Živnosti

Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 1. 2003
Izolatérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 1. 2003
Pokrývačství, tesařství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 1. 2003
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 11. 11. 2002
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 1. 2001
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 1. 2001
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 11. 1. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 1. 2001
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 1. 2001

Insolvenční rejstřík

FRIGOMONT a.s.

spisová značka: INS 24425/2019

stav řízení: prohlášený konkurs

poslední záznam: 2021-07-26 10:18:39.000000

FRIGOMONT a.s.

spisová značka: INS 22556/2019

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2020-12-07 12:51:42.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).