Hlavní navigace

FutureLife a.s.

Firma FutureLife a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 19615, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 400 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

02625067

Sídlo:

Na příkopě 859/22, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 2. 2014

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64200 Činnosti holdingových společností
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 19615, Městský soud v Praze

Obchodní firma

FutureLife a.s. od 5. 2. 2014

Obchodní firma

FutureLife a.s. od 19. 3. 2015

Obchodní firma

FutureLife a.s. do 19. 3. 2015 od 12. 1. 2015

Obchodní firma

FutureLife a.s. do 12. 1. 2015 od 30. 9. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 5. 2. 2014

adresa

Na příkopě 859/22
Praha 11000 od 30. 5. 2014

adresa

Litovická 1280
Hostivice 25301 do 30. 5. 2014 od 5. 2. 2014

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. od 5. 2. 2014

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti FutureLife a.s., konaná dne 12.12.2014, přijala následující rozhodnutí: 1) Základní kapitál společnosti FutureLife a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 398.000.000,-- Kč (slovy: tři sta devadesát osm milionů korun českých) na částku 400.000.000,-- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Zákla dní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno: (i) 3 ks (slovy: tři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,-- Kč (slovy: sto milionů korun českých); (ii) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 15.000.000,-- Kč (slovy: patnáct milionůkorun českých); (iii) 7 ks (slovy: sedm kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jed né akcie 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých); (iv) 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých); (v) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 900.000,-- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých); (vi) 4 ks (slovy: čtyři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých); (vii) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť všichni (oba) akcionáři se svého přednostního práva na upsání nových akcií v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdali, nicméně všechny nové listinné kmenov é akcie na jméno o celkové jmenovité hodnotě 398.000.000,-- Kč (slovy: tři sta devadesát osm milionů korun českých) upíšou všichni (oba) akcionáři společnosti FutureLife a.s., jako předem určení zájemci, následujícím způsobem: a) společnost Hartenberg Hol ding, s.r.o., IČ: 018 01 261, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C a ve vložce 211662, upíše akcie o celkové jmenovité hodnotě 382.100.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milionů sto tisíc korun českých), tj.: (i) 3 ks (slovy: tři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,-- Kč (slovy: sto milionů korun českých); (ii) 7 ks (slovy: sedm kusů) nových kmenový ch listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých); (iii) 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden mi lion korun českých); (iv) 4 ks (slovy: čtyři kusy) nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých); (v) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); b) MUDr. Ladislav Zgabur, nar. 17. 7. 1956, bytem Hostivice, Litovická 1280, PSČ 253 01, upíše akcie o celkové jmenovité hodnotě 15.900.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů devět set tisíc korun českých ), tj.: (i) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 15.000.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých); (ii) 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 900.000,-- Kč (slov y: devět set tisíc korun českých) 5) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře každý akcionář (také jen upisovatel) se společností FutureLife a.s. podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále jaké jen smlouva o úpisu akcií) v sídle sp olečnosti FutureLife a.s. na adrese Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 31. 12. 2014 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). 6) Emisní kurs každé akc ie bude odpovídat její jmenovité hodnotě (jmenovitá hodnota všech nových akcií je uvedena shora v bodě 2). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akcií, tedy částce ve výši 398.000.0 00,-- Kč (slovy: tři sta devadesát osm milionů korun českých). 7) Akcionář MUDr. Ladislav Zgabur emisní kurs všech nově upsaných akcií ve výši 15.900.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů devět set tisíc korun českých) splatí v penězích nejpozději do 31. 12. 2014 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct), a to převodem na účet společnosti FutureLife a.s., vedený u Komerční banky, a.s. č. účtu 107-4653630227/0100. 8) Společnost Hartenberg Holding, s.r.o. splatí emisní kurs všech nově upsaných akcií ve výši 382.100.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milionů sto tisíc korun českých) výhradně započtením peněžitých pohledávek společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. vůči společnosti FutureLife a.s. v celkové výši 382.100.000,-- Kč (slovy: tři s ta osmdesát dva milionů sto tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti FutureLife a.s. na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v celkové výši 382.100.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milion ů sto tisíc korun českých), když peněžité pohledávky společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. vůči společnosti FutureLife a.s., které budou předmětem započtení zcela nebo zčásti, jsou následující: (i) pohledávka z titulu smlouvy o úvěru, uzavřené dne 12. 2. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 35.000.000,-- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 35.000.000,-- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých); (ii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 30. 4. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých); (iii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 30. 4. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 270.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát milionů korun čes kých), tato pohledávka se započítává v celé výši 270.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát milionů korun českých); (iv) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 7. 7. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 22.600.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů šest set tisíc korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 22.600.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů šest set tisíc korun českých); (v) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavř ené dne 29. 7. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 9.756.242,71 Kč (slovy:devět milionů sedm set padesát šest tisíc dvě stě čtyřicet dva korun českých a sedmdesát jedna haléřů);- (vi) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 29. 10. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět mil ionů korun českých); (vii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 31. 10. 2014 mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 116.400.000,-- Kč (slovy: sto šestnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), z této pohledávky se započítává pouze část ve výši 15.360.757,29 Kč (slovy: patnáct milionů tři sta šedesát tisíc sedm set padesát sedm korun českých a dvacet devět haléřů (viii) pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 3. 11. 2014 mezi společ ností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s., ve výši 19.383.000,-- Kč (slovy: devatenáct milionů tři sta osmdesát tři tisíc korun českých), tato pohledávka se započítává v celé výši 19.383.000,-- Kč (slovy: devatenáct milionů tři sta os mdesát tři tisíc korun českých). Existence shora uvedených peněžitých pohledávek společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. vůči společnosti FutureLife a.s. byla potvrzena zprávou auditora, kterou dne 11. 12. 2014 vyhotovila společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 407 65 521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4. Smlouva o započtení pohledávek mezi společností Hartenberg Holding, s.r.o. a společností FutureLife a.s. bude uzavřena v sídle společnosti FutureLife a.s. na adrese Praha 1, Nové M ěsto, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 31. 12. 2014 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). Návrh smlouvy o započtení pohledávek odpovídající svým obsahem tomuto usnes ení valné hromady bude předložen představenstvem společnosti FutureLife a.s. společnosti Hartenberg Holding, s.r.o. současně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. od 12. 1. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 30. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 19. 3. 2015 od 30. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 30. 5. 2014 od 5. 2. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 30. 5. 2014 od 5. 2. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 400 000 000 Kč

od 12. 1. 2015

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 12. 1. 2015 od 5. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 900 000 Kč, počet: 1 od 19. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 od 19. 3. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 000 Kč, počet: 3 od 12. 1. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 15 000 000 Kč, počet: 1 od 12. 1. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 7 od 12. 1. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 od 12. 1. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 900 000 Kč, počet: 1 od 12. 1. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 4 od 12. 1. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 od 12. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 19. 3. 2015 od 5. 2. 2014

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Michal Vepřek

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2018

vznik členství: 12. 11. 2018

Nad Smetankou 231/7, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Matěj Stejskal

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2015

vznik členství: 9. 3. 2015

Marie Cibulkové 450/13, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Jozef Janov

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 19. 9. 2014

vznik funkce: 19. 9. 2014

Pod lipkami 1408/18, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. František Tregler Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 22. 12. 2018

vznik členství: 19. 9. 2014

zánik členství: 12. 11. 2018

Na Cikorce 1860/33, Praha, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Miroslav Janov

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2014 - Poslední vztah: 19. 3. 2015

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 9. 3. 2015

Slavkovská 337, Nová Lesná, 059 86, Slovenská republika

RNDr. Richard Maraček Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 5. 5. 2014

zánik členství: 19. 9. 2014

vznik funkce: 5. 5. 2014

zánik funkce: 19. 9. 2014

Bydliště mimo území ČR: Magurská 1207/13, 040 01 Košice, Slovenská republika. do 30. 9. 2014 od 30. 5. 2014

Nikoly Tesly 1422/7, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Juraj Bujňák

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2014 - Poslední vztah: 18. 8. 2014

vznik členství: 5. 2. 2014

zánik členství: 31. 7. 2014

Petržílkova 2705/32, Praha 5, 158 00, Česká republika

Juraj Bujňák

předseda představenstva

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 30. 5. 2014

vznik členství: 5. 2. 2014

vznik funkce: 5. 2. 2014

zánik funkce: 5. 5. 2014

Petržílkova 2705/32, Praha 5, 158 00, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

od 19. 3. 2015

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně s výjimkou úkonů, jejichž hodnota přesahuje v každém jednotlivém případě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), kdy je třeba společného jednání dvou členů představenstva.

do 19. 3. 2015 od 30. 5. 2014

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

do 30. 5. 2014 od 5. 2. 2014

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Miroslav Janov

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2018

vznik členství: 30. 5. 2016

Na Císařce 3222/14, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Člen představenstva

  HFF a.s.

  Pěstitelská 162/11, Brno, 619 00

 • jednatel

  STORGE s.r.o.

  Pěstitelská 162/11, Brno Dolní Heršpice, 619 00

Kateřina Batalová

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2018

vznik členství: 19. 9. 2014

vznik funkce: 19. 9. 2014

Lužická 1893/9, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  ISCARE a.s.

  Českomoravská 2510/19, Praha Libeň (Praha 9)

Libor Němeček

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 29. 11. 2016

Královny Žofie 1692/17, Praha, 148 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • místopředseda dozorčí rady

  ISCARE a.s.

  Českomoravská 2510/19, Praha Libeň (Praha 9)

 • C člen dozorčí rady

  Avia Prime a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Předseda představenstva

  enterstore a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

MUDr. Milada Zgaburová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2016

vznik členství: 30. 5. 2016

vznik funkce: 30. 5. 2016

Litovická 1280, Hostivice, 253 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Štěpán Machač

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2015

vznik členství: 10. 3. 2015

Knechtlova 357/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Michal Vepřek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2016 - Poslední vztah: 22. 12. 2018

vznik členství: 30. 5. 2016

zánik členství: 12. 11. 2018

Nad Smetankou 231/7, Praha, 190 00, Česká republika

MUDr. Marek Koudelka

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2016 - Poslední vztah: 22. 12. 2018

vznik členství: 30. 5. 2016

zánik členství: 12. 11. 2018

Cacovická 1580/71, Brno, 614 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Miroslav Janov

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2016 - Poslední vztah: 3. 7. 2018

vznik členství: 30. 5. 2016

Na Císařce 3223/22, Praha, 150 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Miroslav Janov

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2016 - Poslední vztah: 3. 7. 2018

vznik členství: 30. 5. 2016

Na Císařce 3223/22, Praha, 150 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Martin Konop

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2016 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 30. 5. 2016

zánik členství: 29. 11. 2016

Pod Lihovarem 2232, Benešov, 256 01, Česká republika

Martin Konop

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2016 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 30. 5. 2016

zánik členství: 29. 11. 2016

Pod Lihovarem 2232, Benešov, 256 01, Česká republika

Radomil Štumpa

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2015 - Poslední vztah: 2. 8. 2016

vznik členství: 10. 3. 2015

zánik členství: 30. 5. 2016

Vostrovská 1716/1, Praha, 160 00, Česká republika

Radomil Štumpa

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2015 - Poslední vztah: 2. 8. 2016

vznik členství: 10. 3. 2015

zánik členství: 30. 5. 2016

Vostrovská 1716/1, Praha, 160 00, Česká republika

Kateřina Batalová

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 16. 4. 2018

vznik členství: 19. 9. 2014

vznik funkce: 19. 9. 2014

Školní 1/8, Praha, 147 00, Česká republika

Kateřina Batalová

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 16. 4. 2018

vznik členství: 19. 9. 2014

vznik funkce: 19. 9. 2014

Školní 1/8, Praha, 147 00, Česká republika

Byron Paul Barker

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 8. 2016

vznik členství: 19. 9. 2014

zánik členství: 30. 5. 2016

Višňová 93, 262 61, Česká republika

Byron Paul Barker

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 8. 2016

vznik členství: 19. 9. 2014

zánik členství: 30. 5. 2016

Višňová 93, 262 61, Česká republika

Mgr. Ing. Simona Zgaburová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2014 - Poslední vztah: 2. 8. 2016

vznik členství: 30. 4. 2014

zánik členství: 30. 5. 2016

vznik funkce: 5. 5. 2014

zánik funkce: 30. 5. 2016

Litovická 1280, Hostivice, 253 01, Česká republika

Mgr. Ing. Simona Zgaburová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2014 - Poslední vztah: 2. 8. 2016

vznik členství: 30. 4. 2014

zánik členství: 30. 5. 2016

vznik funkce: 5. 5. 2014

zánik funkce: 30. 5. 2016

Litovická 1280, Hostivice, 253 01, Česká republika

Ing. František Tregler Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 30. 4. 2014

zánik členství: 19. 9. 2014

Na Cikorce 1860/33, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Jozef Janov

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 30. 4. 2014

zánik členství: 19. 9. 2014

vznik funkce: 5. 5. 2014

zánik funkce: 19. 9. 2014

Pod lipkami 1408/18, Praha 5, 150 00, Česká republika

MUDr. Ladislav Zgabur

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 30. 5. 2014

vznik členství: 5. 2. 2014

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 5. 2. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2014

Litovická 1280, Hostivice, 253 01, Česká republika

Další vztahy firmy FutureLife a.s.

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).