Hlavní navigace

ISCARE a.s.

Firma ISCARE a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2703, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 15 510 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

61858366

Sídlo:

Českomoravská 2510/19, Praha 9 Libeň, 190 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 8. 1994

DIČ:

CZ61858366

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

41100 Developerská činnost
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47730 Maloobchod s farmaceutickými přípravky
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
731 Reklamní činnosti
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
8559 Ostatní vzdělávání j. n.
86100 Ústavní zdravotní péče
862 Ambulantní a zubní zdravotní péče
86901 Činnosti související s ochranou veřejného zdraví

Adresa

Českomoravská 2510/19, Praha 9 19000

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2703, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ISCARE I.V.F. a.s. od 10. 12. 2014

Obchodní firma

ISCARE I.V.F. a.s. od 14. 5. 2015

Obchodní firma

ISCARE I.V.F. a.s. do 14. 5. 2015 od 11. 5. 2015

Obchodní firma

ISCARE I.V.F. a.s. do 11. 5. 2015 od 30. 8. 1994

Obchodní firma

ISCARE I.V.F. a.s. do 10. 12. 2014 od 13. 10. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 30. 8. 1994

adresa

Českomoravská 2510/19
Praha 19000 od 18. 12. 2019

adresa

Jankovcova 1569/2c
Praha 17000 do 18. 12. 2019 od 17. 4. 2018

adresa

Jankovcova 1569/2c
Praha 17000 do 17. 4. 2018 od 24. 6. 2005

adresa

Hloubětínská 3/13
Praha 9 19800 do 24. 6. 2005 od 24. 3. 2004

adresa

Hloubětínská 13/3
Praha 19800 do 24. 3. 2004 od 30. 8. 1994

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v jehož rámci jsou vykonávány zejména následující obory činností: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti od 24. 8. 2022

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 24. 8. 2022

Poskytování zdravotních služeb v rozsahu oprávnění dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. od 24. 8. 2022

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 24. 8. 2022 od 16. 10. 2009

veřejné lékárenství do 24. 8. 2022 od 13. 1. 2006

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických nebo společenských věd do 16. 10. 2009 od 16. 11. 2005

zprostředkování služeb do 16. 10. 2009 od 24. 3. 2004

reklamní činnost a marketing do 16. 10. 2009 od 24. 3. 2004

poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti do 16. 10. 2009 od 24. 3. 2004

správa a údržba nemovitostí do 16. 10. 2009 od 24. 3. 2004

pronájem a půjčování věcí movitých do 16. 10. 2009 od 24. 3. 2004

zprostředkování obchodu do 16. 10. 2009 od 24. 3. 2004

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 16. 10. 2009 od 24. 3. 2004

obezitologie včetně poradenství v oblasti psychologie a dietologie do 24. 8. 2022 od 10. 3. 2004

ambulantní a lůžková péče v oboru chirurgie, břišní, laparoskopická a bariatrická chirurgie do 24. 8. 2022 od 10. 3. 2004

gastroenterologie v plném rozsahu včetně endoskopie do 24. 8. 2022 od 10. 3. 2004

metody asistované reprodukce včetně IVF programu do 24. 8. 2022 od 30. 11. 1994

gynekologicko-porodnická péče vč.operativy a lůžkového odd. do 24. 8. 2022 od 30. 11. 1994

laparoskopická operativa do 24. 8. 2022 od 30. 11. 1994

ultrazvuková vyšetření do 24. 8. 2022 od 30. 11. 1994

punkční petodiky pod ultrazvukem do 24. 8. 2022 od 30. 11. 1994

sexuologie, andrologie do 24. 8. 2022 od 30. 11. 1994

anestezie do 24. 8. 2022 od 30. 11. 1994

interna do 24. 8. 2022 od 30. 11. 1994

genetika do 24. 8. 2022 od 30. 11. 1994

s těmito činnostmi související laboratorní vyšetření do 24. 8. 2022 od 30. 11. 1994

školicí a výuková činnost do 16. 10. 2009 od 30. 11. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 16. 10. 2009 od 30. 8. 1994

Ostatní skutečnosti

K obchodnímu závodu společnosti je zřízeno zástavní právo ve prospěch Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ: 114 07, identifikační číslo 453 17 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1360 (dále jen Zástavní věřitel), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu ze dne 21. září 2022 sepsané ve formě notářského zápisu NZ 1979/2022, N 1963/2022 Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, mezi společností ISCARE a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, identifikační číslo 618 58 366, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn B 2703, jako zástavcem a Zástavním věřitelem, jako zástavním věřitelem, (dále jen "Zástavní smlouva") k zajištění řádného a včasného splnění Zajištěného dluhu (jak je tento pojem definován v Zástavní smlouvě) až do výše 380.000.000 EUR a 100.000.000 GBP. od 22. 11. 2022

Společnost GynCentrum, spol. s r.o., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Identifikační číslo 453 16 783, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7592, jako společnost zanikající, se v rámci fúze sloučením sloučila se společností ISCARE a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Identifikační číslo 618 58 366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2703. od 31. 12. 2021

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 29. 9. 2014

Valná hromada svým rozhodnutím ze dne 5. prosince 2011 rozhodla o zvýšení dosavadního zcela splaceného základního kapitálu ve výši 9.500.000,- Kč o částku 6.010.000,- Kč na konečnou výši základního kapitálu 15.510.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je změna struktury akcionářů a snížení zadlužení společnosti. Základní kapitál bude zvýšen upisováním 601 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Emisní kurz nové akcie je roven její jmenovité hodnotě. Na nově upsané akcie bude vydána jedna hromadná akcie v listinné podobě. V souladu se stanovami společnosti na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas. Před hlasováním o navrženém usnesení prohlásil akcionář, společnost ISCARE Healthcare Services B.V., že se vzdává přednostního práva na upisování akcií. Veškeré akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci s využitím jeho přednostního práva, a sice panu Tomáši Tamiru Wintersteinovi, nar. 13.3.1949, bytem Praha 2, Na Švihance 9. Lhůta pro upisování nových akcií bude činit třicet (30) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie mohou být upsány pouze peněžitými vklady. Valná hromada připouští oproti pohledávce na splacení emisního kurzu možnost započtení části peněžité pohledávky zájemce akcionáře Tomáše Tamira Wintersteina, nar. 13.3.1949, bytem Praha 2, Na Švihance 9 z titulu půjček společnosti ISCARE I.V.F. a.s. ze dne 16.3.2009, 24. 9.2010, 27.12. 2010, 27. 12. 2010, 28. 12. 2010 a 28. 12. 2010 v celkové výši 458.002,75 EUR a 2.425.000,- Kč, to je dohromady 14.097.200,08 Kč, při přepočtu EUR na Kč použitím aktuálního kurzu vyhlašovaného Českou národní bankou ke dni podání zprávy auditorské firmy HM Group s.r.o. ze dne 22.11.2011, bez připočtení úroků za rok 2011. Emisní kurz bude splacen výhradně započtením. Akcie budou předem určeným zájemcem upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností do třiceti (30) dnů ode dne, kdy obdrží návrh této smlouvy. Smlouva o upsání akcií bude podepsána v sídle společnosti ISCARE I.V.F. a.s. na adrese Praha 7, Jankovcova 1569/2c. Pro případ, že smlouva bude uzavřena přede dnem právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude smlouva obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií je upisovatel akcií oprávněn společnost ISCARE I.V.F. a.s. vyzvat k uzavření smlouvy o započtení vzájemných pohledávek. Na tuto skutečnost bude upisovatel upozorněn nejpozději ve smlouvě o upsání akcií. Možnost uzavřít smlouvu o zápočtu vzájemných pohledávek v rámci smlouvy o upsání akcií se připouští. Upisovatel je povinen uhradit celý emisní kurz nejpozději do deseti (10) dnů po účinnosti smlouvy o upsání akcií. do 28. 12. 2011 od 19. 12. 2011

Valná hromada společnosti přijala dne 24. 6. 2009 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: "Důvodem zvýšení základního kapitálu je zlepšení finanční situace společnosti, zejména pak zajištění optimálního cash-flow ve společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 9.500.000,-Kč (slovy devětmilionůpětset tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Bude upisováno 1000 ks. kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá a 850 ks. kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč každá. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou moci akcionáři, kteří využijí přednostního práva, upsat ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady v sídle společnosti. K využití přednostního práva budou akcionářům nabídnuty veškeré shora uvedené akcie, když emisní kurs bude opět roven jmenovité hodnotě akcií. Na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč lze upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Pokud v uvedené lhůtě akcionáři svého přednostního práva nevyužijí, budou neupsané akcie nabídnuty předem určenému zájemci, kterým se má stát pan Tomáš Tamir Winterstein, bytem Praha 2, Na Švihance 9. Smlouvu o upsání akcií se společnost zaváže podepsat do 14 dnů ode dne, kdy k tomu bude předem určeným zájemcem vyzvána. Upisování akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcionářem upsaných akcií musí být splacen v celé výši na účet č. 5061101940/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., a to ve lhůtě 30 dnů ode dne upsání předmětných akcií. Připouští se započtení pohledávky pana Tomáše Tamira Wintersteina, bytem Praha 2, Na Švihance 9, ve výši 200 tis. EUR, vzniklé vůči společnosti Iscare I.V.F. a.s. ve smyslu § 451 odst. 2 občanského zákoníku, když této společnosti byla dne 2. 4. 2009 poskytnuta panem Wintersteinem výše uvedená částka jako výpomoc akcionáře k překlenutí nedostatku finačních prostředků společnosti, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Důvodem jsou omezené schopnosti pohledávku pana Tomáše Tamira Wintersteina uhradit." do 2. 2. 2010 od 18. 9. 2009

- Valná hromada přijala dne 8.6..2007 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 7.500.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál bude zvýšen upisováním 750 nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč s tím, že emisní kurs nové akcie je roven její nominálníhodnotě. Všechny nové akcie budou upsány dosavadními akcionáři na základě dohody o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku. Dosavadní akcionáři jsou povinni uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet 10. dnem po právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem. Místem uzavření dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu je advokátní kancelář Uhlíř, Homola a společníci, se sídlem Praha 1, Opletalova 5. Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu nových akcií bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky ve výši 7.500.000,- Kč vůči společnosti v celkové výši 10.948.000,- Kč ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 31.12.2005 mezi společností a akcionářem Tomášem Tamirem Wintersteinem, r.č. 490313/901, bytem Praha 2, Na Švihance 9, a to věřitelem a dalšími akcionáři, kterým bude případně ke dni uzavření smlouvy o započtení v rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu odpovídající část pohledávky věřitelem postoupena. Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě jednoho měsíce od doručení návrhu smlouvy o započtení, který bude akcionářům společností doručen ve do 3. 9. 2007 od 13. 6. 2007

Valná hromada přijala dne 31.1.2007 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 7.500.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál bude zvýšen upisováním 750 nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč s tím, že emisní kurs nové akcie je roven její nominální hodnotě. Všechny nové akcie budou upsány dosavadními akcionáři na základě dohody o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku. Dosavadní akcionáři jsou povinni uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku ve lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet 10. dnem po právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem. Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu nových akcií bude splacena výhradně započtením části peněžité pohledávky ve výši 7.500.000,- Kč vůči společnosti v celkové výši 10.948.000,- Kč ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 31.12.2005 mezi společností a akcionářem Tomášem Tamirem Wintersteinem, r.č. 490313/901, bytem Praha 2, Na Švihance 9, a to věřitelem a dalšími akcionáři, kterým bude případně ke dni uzavření smlouvy o započtení v rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu odpovídající část pohledávky věřitelem postoupena. Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě jednoho měsíce od doručení návrhu smlouvy o započtení, který bude akcionářům společností doručen ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření dohody o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku. do 13. 6. 2007 od 5. 2. 2007

Základní jmění bude zvýšeno o částku 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilión korun českých) upsáním 100 ks veřejně neobchodovatelných kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Zvýšení základního jmění nad tuto částku se nepřipouští.Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě, tedy 10.000,- Kč. Akcionáři se dohodly, že využijí svého přednostního práva a veškeré akcie upíší sami v poměru, v jakém se dosud podílí na základním jmění společnosti, a to následovně: společnost Europe Fertility B.V. upíše 97 ks akcií, jejíž jmenovitá hodnota dosahuje celkové výše 970.000,- Kč a pan Miroslav Kadlec upíše 3 ks akcií, jejíž jmenovitá hodnota dosahuje celkové výše 30.000,- Kč. Oba akcionáři upíší akcie v budově sídla společnosti v Praze 9, Hloubětínská 3 , ve lhůtě tří týdnů od právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit nejméně 30% emisního kursu z akcií upisovaných peněžitým vkladem na účet č. 5166097001/2700 vedený u BANK AUSTRIA CREDITANSTALT a.s. a to nejpozději do týdne po upsání akcií, přičemž celý emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. do 11. 9. 2000 od 23. 2. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 15 510 000 Kč

od 28. 12. 2011

Základní kapitál

vklad 9 500 000 Kč

do 28. 12. 2011 od 3. 9. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 3. 9. 2007 od 3. 10. 2001

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 3. 10. 2001 od 11. 9. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 11. 9. 2000 od 30. 8. 1994
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 451 od 24. 8. 2022
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 od 24. 8. 2022
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 451 do 24. 8. 2022 od 28. 12. 2011
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 850 do 28. 12. 2011 od 3. 9. 2007
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 3. 9. 2007 od 11. 9. 2000
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 24. 8. 2022 od 30. 8. 1994

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Tomáš Juříček

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2024

vznik členství: 19. 12. 2023

Šafaříkova 3987/9, Hodonín, 695 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Viktor Szabo

Člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2023

vznik členství: 22. 11. 2023

Nad Smetankou 226/4, Praha, 190 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jozef Janov

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2023

vznik členství: 1. 10. 2022

vznik funkce: 1. 10. 2022

Pod lipkami, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Vokroj

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2022

vznik členství: 1. 10. 2022

vznik funkce: 1. 10. 2022

Francouzská třída 2019/9, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jozef Janov

předseda představenstva

První vztah: 22. 11. 2022 - Poslední vztah: 7. 2. 2023

vznik členství: 1. 10. 2022

vznik funkce: 1. 10. 2022

Pod lipkami 1408/18, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • C člen dozorčí rady a předseda dozorčí rady

  Avia Prime a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

 • jednatel

  Imunoglukan CZ s.r.o.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

 • předseda správní rady

  JJ Capital a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

 • člen dozorčí rady

  IVF Clinic a.s.

  Horní lán 1328/6, Olomouc Nová Ulice, 779 00

Mgr. Miroslav Janov

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2020 - Poslední vztah: 22. 11. 2022

vznik členství: 1. 4. 2020

zánik členství: 30. 9. 2022

vznik funkce: 1. 4. 2020

zánik funkce: 30. 9. 2022

Na Císařce 3222/14, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

 • jednatel

  MEDIAP, spol. s r.o.

  Dostihová 678, Slušovice, 763 15

 • C člen představenstva a místopředseda představenstva

  Avia Prime a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

 • místopředseda dozorčí rady a člen dozorčí rady (A)

  FutureLife a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  IVF Clinic a.s.

  Horní lán 1328/6, Olomouc Nová Ulice, 779 00

 • jednatel

  FL Service, s.r.o.

  Na poříčí 1047/26, Praha, 110 00

 • jednatel

  Imunoglukan CZ s.r.o.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

Tomáš Juříček

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2019 - Poslední vztah: 30. 1. 2024

vznik funkce: 18. 12. 2019

zánik funkce: 18. 12. 2023

Šafaříkova 3987/9, Hodonín, 695 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Miroslav Janov

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2019 - Poslední vztah: 18. 12. 2019

vznik členství: 8. 5. 2019

vznik funkce: 8. 5. 2019

zánik funkce: 18. 12. 2019

Na Císařce 3222/14, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

 • jednatel

  MEDIAP, spol. s r.o.

  Dostihová 678, Slušovice, 763 15

 • C člen představenstva a místopředseda představenstva

  Avia Prime a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

 • místopředseda dozorčí rady a člen dozorčí rady (A)

  FutureLife a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  IVF Clinic a.s.

  Horní lán 1328/6, Olomouc Nová Ulice, 779 00

 • jednatel

  FL Service, s.r.o.

  Na poříčí 1047/26, Praha, 110 00

 • jednatel

  Imunoglukan CZ s.r.o.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

Ing. František Lambert

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2019 - Poslední vztah: 3. 4. 2020

vznik členství: 25. 6. 2018

zánik členství: 31. 3. 2020

vznik funkce: 25. 6. 2018

zánik funkce: 31. 3. 2020

Pod Klášterem 367, Tábor, 390 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jozef Janov

předseda představenstva

První vztah: 14. 3. 2019 - Poslední vztah: 22. 11. 2022

vznik členství: 30. 9. 2018

zánik členství: 30. 9. 2022

vznik funkce: 30. 9. 2018

zánik funkce: 30. 9. 2022

Pod lipkami 1408/18, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • C člen dozorčí rady a předseda dozorčí rady

  Avia Prime a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

 • jednatel

  Imunoglukan CZ s.r.o.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

 • předseda správní rady

  JJ Capital a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

 • člen dozorčí rady

  IVF Clinic a.s.

  Horní lán 1328/6, Olomouc Nová Ulice, 779 00

Ing. Jonáš Vokřál, MBA

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2018 - Poslední vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 13. 11. 2018

zánik členství: 7. 5. 2019

Lísky 1011/66, Brno, 624 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jozef Janov

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 14. 3. 2019

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 30. 9. 2018

vznik funkce: 21. 4. 2015

zánik funkce: 30. 9. 2018

Pod lipkami 1408/18, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • C člen dozorčí rady a předseda dozorčí rady

  Avia Prime a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

 • jednatel

  Imunoglukan CZ s.r.o.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

 • předseda správní rady

  JJ Capital a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

 • člen dozorčí rady

  IVF Clinic a.s.

  Horní lán 1328/6, Olomouc Nová Ulice, 779 00

Ing. František Tregler, Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2015 - Poslední vztah: 30. 11. 2018

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 12. 11. 2018

Na Cikorce 1860/33, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. František Lambert

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2015 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 21. 4. 2015

Pod Klášterem 367, Tábor, 390 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. František Tregler, Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2015 - Poslední vztah: 9. 8. 2015

vznik členství: 25. 6. 2014

Na Cikorce 1860/33, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Jozef Janov

předseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2015 - Poslední vztah: 12. 8. 2015

vznik členství: 30. 9. 2014

vznik funkce: 21. 4. 2015

Pod lipkami 1408/18, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • C člen dozorčí rady a předseda dozorčí rady

  Avia Prime a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

 • jednatel

  Imunoglukan CZ s.r.o.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

 • předseda správní rady

  JJ Capital a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

 • člen dozorčí rady

  IVF Clinic a.s.

  Horní lán 1328/6, Olomouc Nová Ulice, 779 00

Ing. František Lambert

předseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2014

zánik funkce: 21. 4. 2015

Pod Klášterem 367, Tábor, 390 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. František Tregler, Ph.D.

3. místopředseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2014

zánik funkce: 21. 4. 2015

Na Cikorce 1860/33, Praha, 143 00, Česká republika

Mgr. Martin Lambert

2. místopředseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 21. 4. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2014

zánik funkce: 21. 4. 2015

Pod Klášterem 367, Tábor, 390 03, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Jozef Janov

1. místopředseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 30. 9. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2014

zánik funkce: 21. 4. 2015

Pod lipkami 1408/18, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda správní rady

  V - COMM a.s.

  Voctářova 2497/18, Praha, 180 00

Ing. František Lambert

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 10. 12. 2014

vznik členství: 25. 6. 2014

Pod Klášterem 367, Tábor, 390 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomáš Tamir Winterstein

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 10. 12. 2014

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 30. 9. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2014

Na Švihance 1527/9, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. František Tregler, Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 10. 12. 2014

vznik členství: 25. 6. 2014

Na Cikorce 1860/33, Praha, 143 00, Česká republika

Ariel Moses

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 10. 12. 2014

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 30. 9. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2014

Ehud st. 144, Kfar Ha-Oranim, Izrael

Tomáš Tamir Winterstein

předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2012 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 31. 5. 2005

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2012

zánik funkce: 25. 6. 2014

Na Švihance 1527/9, Praha, 120 00, Česká republika

Dani Naveh

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2012 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2012

zánik funkce: 25. 6. 2014

HaShikma 55, st´Savyon, Izrael

Chanan Aharon Schneider

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2011 - Poslední vztah: 6. 9. 2012

vznik členství: 18. 7. 2011

zánik členství: 26. 6. 2012

Yehuda, Moshav Tirat 273, 73175, Izrael

Ariel Moses

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2011 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 24. 2. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

Kfar Ha-Oranim, Ehud st. 144, 73134, Izrael

Allon Speiser

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

vznik členství: 24. 11. 2009

zánik členství: 24. 2. 2011

Haktir st., Jerusalem, Izrael

Abraham Karasik

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

vznik členství: 24. 11. 2009

zánik členství: 24. 2. 2011

Havelona, Ramat Hasharon, Izrael

Shlomo Noy

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

vznik členství: 24. 11. 2009

zánik členství: 24. 2. 2011

Ul. VIII Poprzeczna, Warsawa, Polsko

Ing. František Lambert

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2009 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 19. 5. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

Pod Klášterem 367, Tábor, 390 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomáš Tamir Winterstein

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 6. 9. 2012

vznik funkce: 31. 5. 2005

Na Švihance 1527/9, Praha, 120 00, Česká republika

Miroslav Kadlec

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2005 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

vznik členství: 24. 8. 2004

zánik členství: 31. 5. 2005

Domanovická 1743, Praha 9, 190 16, Česká republika

Shlomo Noy

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 2. 8. 2005

vznik členství: 24. 6. 2004

zánik členství: 31. 5. 2005

Domanovická 1743, Praha 9, 190 16, Česká republika

Jindřich Vodička

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 31. 5. 2005

zánik členství: 24. 11. 2009

Gorkého 1256, Černošice, 252 28, Česká republika

Amnon Kislev

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2004 - Poslední vztah: 2. 8. 2005

vznik členství: 23. 8. 1999

zánik členství: 24. 6. 2004

Kostelní 362/20, Praha 7, 170 00, Česká republika

Abraham Karasik

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2004 - Poslední vztah: 2. 8. 2005

vznik členství: 23. 8. 2003

zánik členství: 31. 5. 2005

Kostelní 362/20, Praha 7, 170 00, Česká republika

Miroslav Kadlec

předseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2004 - Poslední vztah: 15. 9. 2005

vznik členství: 23. 8. 1999

zánik členství: 23. 8. 2004

Domanovická 1743, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Michal Tošovský

předseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2000 - Poslední vztah: 23. 2. 2000

Vinohradská 2333/166, Praha, 130 00, Česká republika

Miroslav Kadlec

předseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2000 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

Domanovická 1743, Praha 9, 190 16, Česká republika

MUDr. Zdeněk Mayer

člen

První vztah: 7. 5. 1997 - Poslední vztah: 23. 2. 2000

Pivoňkova, Praha 10, Česká republika

Amnon Kislev

Člen představenstva

První vztah: 30. 11. 1994 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

Kostelní 362/20, Praha 7, 170 00, Česká republika

Abraham Karasik

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 1994 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

Kostelní 362/20, Praha 7, 170 00, Česká republika

Miroslav Kadlec, nar.27.8.1947

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 1994 - Poslední vztah: 30. 11. 1994

Sluštická 2305/4, Praha, 100 00, Česká republika

Miriam Škudlová

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 1994 - Poslední vztah: 30. 11. 1994

Pražského 611/27, Praha, 152 00, Česká republika

MUDr. Ivan Reich

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 1994 - Poslední vztah: 7. 5. 1997

Moravská 1507/22, Praha, 120 00, Česká republika

ing. Pavel Pícha

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 1994 - Poslední vztah: 23. 2. 2000

Pohnertova 1725/6, Praha, 182 00, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně s výjimkou následujících jednání, ve kterých Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně: Jednání, jejichž hodnota přesahuje v každém jednotlivém případě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), bez DPH, přičemž za každý jednotlivý případ se považuje: - jakýkoliv jednorázový výdaj či dluh Společnosti z jakéhokoliv právního titulu přesahující částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bez DPH, - souhrn výdajů, které má Společnost činit opakovaně vůči téže osobě na základě stejného právního titulu, pokud přesáhne 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bez DPH během dvanácti (12) po sobě jdoucích kalendářních měsíců; to se nevztahuje na pracovní poměry. Jednání týkající se vzniku, změny či zániku pracovního poměru zaměstnanců Společnosti, jejichž roční hrubá mzda přesahuje 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Roční hrubá mzda se zjistí jako součet základní složky mzdy a maximální stanovené nebo sjednané výše osobního ohodnocení, kterých by zaměstnanec mohl dosáhnout, kdyby jeho pracovní poměr trval celý rok.

od 22. 11. 2023

Každý z členů představenstva Společnosti zastupuje Společnost samostatně s výjimkou následujících jednání, ve kterých Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně: -jednání, jejichž hodnota přesahuje v každém jednotlivém případě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bez DPH, přičemž za každý jednotlivý případ se považuje: jakýkoliv jednorázový výdaj či dluh Společnosti z jakéhokoliv právního titulu přesahující částku 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bez DPH, souhrn hodnoty výdajů, které má Společnost činit opakovaně vůči téže osobě na základě stejného právního titulu, které v souhrnu přesáhnou částku 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bez DPH během dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců;

do 22. 11. 2023 od 25. 8. 2022

Každý z členů představenstva Společnosti zastupuje Společnost samostatně s výjimkou následujících jednání, ve kterých Společnost zastupují vždy oba členové představenstva společně: -jednání, jejichž hodnota přesahuje v každém jednotlivém případě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bez DPH, přičemž za každý jednotlivý případ se považuje: jakýkoliv jednorázový výdaj či dluh Společnosti z jakéhokoliv právního titulu přesahující částku 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bez DPH, souhrn hodnoty výdajů, které má Společnost činit opakovaně vůči téže osobě na základě stejného právního titulu, které v souhrnu přesáhnou částku 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bez DPH během dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců;

do 25. 8. 2022 od 14. 10. 2020

Společnost zastupují a jednají za ni navenek vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.

do 14. 10. 2020 od 11. 5. 2015

Společnost zastupuje a jedná za ni navenek vůči třetím osobám vždy předseda představenstva společně s prvním místopředsedou představenstva nebo se třetím místopředsedou představenstva, anebo druhý místopředseda představenstva společně s prvním místopředsedou představenstva nebo se třetím místopředsedou představenstva.

do 11. 5. 2015 od 10. 12. 2014

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 10. 12. 2014 od 29. 9. 2014

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 29. 9. 2014 od 20. 4. 2011

Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně, přičemž alespoň jeden z nich musí být vždy jeden z následující trojice osob: Allon Speiser, Abraham Karasik, Shlomo Noy.

do 20. 4. 2011 od 2. 2. 2010

Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jednají členové představenstva samostatně. V případě, že se jedná o níže uvedené úkony, jednají za společnost dva členové představenstva společně : - prodej podniku nebo jeho části - převod nemovitosti přesahující částku 1.000.000,- Kč - podpis smlouvy o úvěru - zřízení zástavního práva k nemovitostem - převzetí závazku vůči třetí osobě přesahující částku 1.000.000,- Kč - podpis směnky nebo bankovní operace přesahující částku 1.000.000,- Kč - investice do majetkových účastí, poskytování úvěru akcionářům, dceřinné společnosti či osobě blízké - rozšíření předmětu podnikání nebo založení nové společnosti

do 2. 2. 2010 od 18. 2. 2004

Za společnost jednají členové představenstva samostatně. Při úkonech, při kterých dochází k prodeji podniku nebo jeho části, k převodu nemovitosti, k podpisu smlouvy o úvěru, ke zřízení zástavního práva k nemovitostem, podpisu směnky a k bankovním operacím přesahujícím částku 1.000.000,- Kč, jednají za společnost dva členové představenstva společně. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí člen nebo členové představenstva své podpisy.

do 18. 2. 2004 od 23. 2. 2000

K jednání za společnost a k zavazování společnosti jsou oprávněni členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsanému, vytištěnému nebo razítkem vyhotovenému jménu společnosti připojí svůj podpis tři členové představenstva.

do 23. 2. 2000 od 30. 8. 1994

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Libor Němeček

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2023

vznik členství: 14. 6. 2023

Královny Žofie 1692/17, Praha, 148 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Matěj Stejskal

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2021

vznik členství: 4. 11. 2021

vznik funkce: 4. 11. 2021

Marie Cibulkové 450/13, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Viktor Szabo

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2022 - Poslední vztah: 22. 11. 2023

vznik členství: 1. 10. 2022

zánik členství: 22. 11. 2023

vznik funkce: 1. 10. 2022

zánik funkce: 22. 11. 2023

Nad Smetankou 226/4, Praha, 190 00, Česká republika

Libor Němeček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2019 - Poslední vztah: 23. 8. 2023

vznik členství: 8. 5. 2019

zánik členství: 8. 5. 2023

vznik funkce: 8. 5. 2019

zánik funkce: 8. 5. 2023

Královny Žofie 1692/17, Praha, 148 00, Česká republika

Kateřina Batalová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2019 - Poslední vztah: 22. 11. 2022

vznik členství: 30. 9. 2018

zánik členství: 30. 9. 2022

vznik funkce: 30. 9. 2018

zánik funkce: 30. 9. 2022

Lužická 1893/9, Praha, 120 00, Česká republika

Mgr. Miroslav Janov

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2019 - Poslední vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 30. 9. 2018

zánik členství: 7. 5. 2019

vznik funkce: 1. 10. 2018

zánik funkce: 7. 5. 2019

Na Císařce 3222/14, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

 • jednatel

  MEDIAP, spol. s r.o.

  Dostihová 678, Slušovice, 763 15

 • C člen představenstva a místopředseda představenstva

  Avia Prime a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

 • místopředseda dozorčí rady a člen dozorčí rady (A)

  FutureLife a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  IVF Clinic a.s.

  Horní lán 1328/6, Olomouc Nová Ulice, 779 00

 • jednatel

  FL Service, s.r.o.

  Na poříčí 1047/26, Praha, 110 00

 • jednatel

  Imunoglukan CZ s.r.o.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

Tomáš Winterstein

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2019 - Poslední vztah: 29. 11. 2021

vznik členství: 30. 9. 2018

zánik členství: 27. 6. 2021

vznik funkce: 1. 10. 2018

zánik funkce: 27. 6. 2021

V přístavu 1586/4, Praha, 170 00, Česká republika

Mgr. Miroslav Janov

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2019 - Poslední vztah: 14. 3. 2019

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 30. 9. 2018

vznik funkce: 1. 10. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2018

Na Císařce 3222/14, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

 • jednatel

  MEDIAP, spol. s r.o.

  Dostihová 678, Slušovice, 763 15

 • C člen představenstva a místopředseda představenstva

  Avia Prime a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

 • místopředseda dozorčí rady a člen dozorčí rady (A)

  FutureLife a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  IVF Clinic a.s.

  Horní lán 1328/6, Olomouc Nová Ulice, 779 00

 • jednatel

  FL Service, s.r.o.

  Na poříčí 1047/26, Praha, 110 00

 • jednatel

  Imunoglukan CZ s.r.o.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

Tomáš Winterstein

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2019 - Poslední vztah: 14. 3. 2019

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 30. 9. 2018

vznik funkce: 1. 10. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2018

V přístavu 1586/4, Praha, 170 00, Česká republika

Kateřina Batalová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2018 - Poslední vztah: 14. 3. 2019

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 30. 9. 2018

vznik funkce: 30. 9. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2018

Lužická 1893/9, Praha, 120 00, Česká republika

Ariel Moses

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 21. 4. 2015

vznik funkce: 30. 9. 2014

zánik funkce: 21. 4. 2015

Ehud st. 144, Kfar Ha-Oranim, Izrael

Kateřina Batalová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 17. 4. 2018

vznik členství: 30. 9. 2014

vznik funkce: 30. 9. 2014

Školní 1/8, Praha, 147 00, Česká republika

Mgr. Miroslav Janov

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 21. 1. 2019

vznik členství: 30. 9. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2014

Na Císařce 3222/14, Praha, 150 00, Česká republika

Tomáš Tamir Winterstein

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2014 - Poslední vztah: 21. 1. 2019

vznik členství: 30. 9. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2014

Na Švihance 1527/9, Praha, 120 00, Česká republika

Jindřich Vodička

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 10. 12. 2014

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 30. 9. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2014

Gorkého 1256, Černošice, 252 28, Česká republika

MUDr. Jaroslav Hulvert

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 10. 12. 2014

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 30. 9. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2014

Javorová 995, Sulice, 251 68, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 10. 12. 2014

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 30. 9. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2014

Řeznická 661/19, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Jaroslav Hulvert

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2014 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 5. 2014

Javorová 995, Sulice, 251 68, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jindřich Vodička

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 24. 11. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

Gorkého 1256, Černošice, 252 28, Česká republika

MUDr. Jaroslav Hulvert

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 7. 5. 2014

vznik členství: 26. 6. 2012

Javorová 995, Sulice, 251 68, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jindřich Vodička

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 24. 11. 2009

Gorkého 1256, Černošice, 252 28, Česká republika

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2009 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

Školská 1335/7, Praha, 110 00, Česká republika

MUDr. Martin Fried

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2007 - Poslední vztah: 16. 10. 2009

vznik členství: 31. 1. 2007

zánik členství: 19. 5. 2009

U jezera 2044/8, Praha, 155 00, Česká republika

Gil Romem

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2007 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 31. 1. 2007

zánik členství: 24. 11. 2009

Vitošská 3414/9, Praha, 143 00, Česká republika

MUDr. Milan Mrázek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2007 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

vznik členství: 13. 2. 2007

zánik členství: 24. 2. 2011

Krupská 3085/5, Praha, 100 00, Česká republika

Filip Reich

člen

První vztah: 18. 2. 2004 - Poslední vztah: 16. 11. 2005

vznik členství: 7. 2. 2002

zánik členství: 23. 9. 2004

vznik funkce: 7. 2. 2002

zánik funkce: 23. 9. 2004

Vodičkova 730/9, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Petr Pecháček

člen

První vztah: 8. 9. 2000 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

zánik členství: 7. 2. 2003

Nad Turbovou 1195/23, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Michal Tošovský

předseda

První vztah: 23. 2. 2000 - Poslední vztah: 8. 9. 2000

Vinohradská 2333/166, Praha, 130 00, Česká republika

MUDr. Ivan Reich

člen

První vztah: 7. 5. 1997 - Poslední vztah: 18. 2. 2004

zánik členství: 7. 2. 2002

Moravská 1507/22, Praha, 120 00, Česká republika

MUDr. Shlomo Noy

člen

První vztah: 31. 7. 1996 - Poslední vztah: 8. 9. 2000

Kostelní 362/20, Praha 7, 170 00, Česká republika

Miriam Škudlová

člen

První vztah: 30. 11. 1994 - Poslední vztah: 31. 7. 1996

Pražského 611/27, Praha, 152 00, Česká republika

Miroslav Kadlec

člen

První vztah: 30. 11. 1994 - Poslední vztah: 30. 8. 2000

Sluštická 2305/4, Praha, 100 00, Česká republika

Amnon Kislev

člen

První vztah: 30. 8. 1994 - Poslední vztah: 30. 11. 1994

17, Agas st., Izrael, Rosh Hain, Česká republika

Abraham Karasik

člen

První vztah: 30. 8. 1994 - Poslední vztah: 30. 11. 1994

9 Barazani, Izrael, Tel Aviv, 69121, Česká republika

MUDr. Zdeněk Mayer

člen

První vztah: 30. 8. 1994 - Poslední vztah: 7. 5. 1997

Pivoňkova, Praha 10, Česká republika

ing. Jiří Sůsa

člen

První vztah: 30. 8. 1994 - Poslední vztah: 30. 8. 2000

Nad lesním divadlem 1116/12, Praha, 142 00, Česká republika

Akcionář

FutureLife a.s.

První vztah: 29. 11. 2021

Na příkopě 859/22, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Jozef Janov

  předseda představenstva a člen představenstva (A)

  Slavkovská, Nová Lesná, Slovenská republika

 • István Szőke

  člen představenstva (B)

  28 Estelle Road, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

 • Cathrin Petty

  člen představenstva (B)

  Southview Church Road, Penn, Bucks, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

 • Andreea Artemi

  člen dozorčí rady (B)

  Corio House 28, The Grange 12, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

 • Darshan Shah

  člen dozorčí rady (B)

  Oxford Drive 29, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

 • MUDr. Ladislav Zgabur

  člen dozorčí rady (A)

  Litovická 1280, Hostivice, 253 01, Česká republika

 • JUDr. Matěj Stejskal

  člen představenstva (A)

  Marie Cibulkové 450/13, Praha, 140 00, Česká republika

 • Libor Němeček

  člen představenstva (A)

  Královny Žofie 1692/17, Praha, 148 00, Česká republika

 • Mgr. Miroslav Janov

  místopředseda dozorčí rady a člen dozorčí rady (A)

  Na Císařce 3222/14, Praha, 150 00, Česká republika

 • Jozef Kováč

  člen dozorčí rady (A)

  Doležalova 646, Měšice, 250 64, Česká republika

 • Anna Douchanova

  předseda dozorčí rady a člen dozorčí rady (B)

  74 Swan Court, Chelsea Manor Street, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

 • Jakub Čanda

  místopředseda představenstva a člen představenstva (B)

  Sbíhavá I 182/3, Praha, 162 00, Česká republika

Akcionáři

FutureLife a.s., IČ: 02625067

Na příkopě 859, Česká republika, Praha, 110 00

od 29. 11. 2021

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 8. 1994

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 8. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).