Hlavní navigace

IVF Clinic a.s.

Firma IVF Clinic a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10467, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 4 040 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

29358914

Sídlo:

Horní lán 1328/6, Olomouc Nová Ulice, 779 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 6. 2012

DIČ:

CZ29358914

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
855 Ostatní vzdělávání
86220 Specializovaná ambulantní zdravotní péče
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10467, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

IVF Clinic a.s. od 18. 3. 2015

Obchodní firma

IVF Clinic a.s. do 18. 3. 2015 od 6. 6. 2012

Právní forma

Akciová společnost od 6. 6. 2012

adresa

Horní lán 1328/6
Olomouc 77900 od 30. 5. 2013

adresa

U Spalovny 4582/17
Prostějov 79601 do 30. 5. 2013 od 6. 6. 2012

Předmět podnikání

Forma zdravotní péče - ambulantní a jednodenní péče - obor zdravotní péče - gynekologie a porodnictví, reprodukční medicína od 30. 5. 2013

Poskytovatel zdravotních služeb v oboru - gynekologie a porodnictví, reprodukční medicína do 30. 5. 2013 od 13. 12. 2012

výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 6. 2012

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti IVF Clinic a.s. rozhodla takto: Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti, takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 4.000.000,-Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, o částku 40.000,-Kč, slovy čtyřicettisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 4.040.000,-Kč, slovy čtyřimilionyčtyřicettisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitým vkladem, bez veřejné nabídky akcií, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním jednoho (1) kusu kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 40.000,- Kč, slovy čtyřicettisíc korun českých, v listinné podobě, nekótované. Práva spojená s akcií jsou stejná, jako práva spojená se st ávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nové akce nijak dotčena. Emisní kurz takto upisované akcie je ve výši 7.990.000,- Kč, slovy sedmmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých, s tím, že emisní ážio je ve výši 7.950.000,- Kč, slovy sedmmili onůdevětsetpadesáttisíc korun českých. 3. Nová akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři se tohoto práva vzdali a bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti AGEL a.s., se sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 005 34 111, v počtu jednoho (1) kusu akcie. 4. Nová akcie v počtu 1 ks (slovy: jednoho kusu) akcie v listinné podobě, znějící na jméno, nekótovaná, o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicettisíc korun českých) za jednu akcii, bude upsána předem určeným zájemcem, a to společností AGEL a.s., s e sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 005 34 111, v počtu jednoho (1) kusu akcie. 5. Nedohodnou- li se společnosti IVF Clinic a.s. a předem určený zájemce na jiném místě, je místem pro upisování akcií sídlo společnosti IVF Clinic a.s., Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 293 58 914, každý pracovní den lhů ty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií činí deset (10) dnů a počíná běžet dnem rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Předem určený zájemce společnosti AGEL a.s. bere počátek bě hu lhůty pro upsání akcie na vědomí. 6. Nedohodnou-li se společnost IVF Clinic a.s. a předem určený zájemce jinak, bude emisní kurz akcie splacen v penězích na bankovní účet společnosti IVF Clinic a.s., č. účtu: 5050015983/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. Emisní kurz akcie může být splacen započtením pohledávky společnosti AGEL a.s., vůči pohledávce společnosti IVF Clinic a.s. na splacení emisního kurzu. 7. Valná hromada společnosti IVF Clinic a.s. konstatuje, že ke dni 18.12.2014 existuje pohledávka společnosti AGEL a.s. vůči společnosti IVF Clinic a.s., ve výši 7.990.000,- Kč, slovy sedmmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých, která vznikla na zákla dě smlouvy o úvěru ze dne 13.5.2013. Konstatuje se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy společnosti AGEL a.s., se sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, iden tifikační číslo: 005 34 111, ve výši 7.990.000,- Kč, slovy sedmmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých, jejímž právním titulem je smlouva o úvěru ze dne 13.5.2013, uzavřená mezi společností AGEL a.s. jako věřitelem a společností IVF Clinic a.s., se sí dlem Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 293 58 914, jako dlužníkem, proti pohledávce společnosti IVF Clinic a.s. na splacení emisního kurzu výše uvedené akcie upisovatele. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o zap očtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1982 a násl. občanského zákoníku, - písemná smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 10 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcie, přičemž návrh smlouvy o započtení je společnost IVF Clinic a.s. povinna doručit upisovateli bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcie, - místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti IVF Clinic a.s., se sídlem Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 293 58 914, nedohodnou-li se účastníci smlouvy o započtení na jiném místě, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno rozhodnutím orgánu právnické osoby řádné valné hromady, - peněžitá pohledávka upisovatele - společnosti AGEL a.s., bude započtena ve výši 7.990.000,- Kč, slovy sedmmilionůdevětsetdevadesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcie upsané společností AGEL a.s., na zvýšení základního kapitálu, - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky na splacení emisního kurzu, specifikované v tomto rozhodnutí a účinností smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurz ak cie na zvýšení základního kapitálu. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení, který byl akcionářům k dispozici k nahlédnutí v průběhu valné hromady. do 8. 2. 2016 od 22. 1. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 18. 3. 2015 od 14. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 18. 3. 2015 od 14. 7. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 040 000 Kč

od 22. 1. 2015

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 22. 1. 2015 od 6. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 40 000 Kč, počet: 100 od 18. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 2 od 18. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 40 000 Kč, počet: 100 do 18. 3. 2015 od 22. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 40 000 Kč, počet: 99 do 22. 1. 2015 od 30. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 2 do 18. 3. 2015 od 30. 5. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 40 000 Kč, počet: 99 do 30. 5. 2013 od 6. 6. 2012
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 2 do 30. 5. 2013 od 6. 6. 2012

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jonáš Vokřál, MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 2. 2022

vznik členství: 16. 12. 2021

vznik funkce: 16. 12. 2021

Lísky 1011/66, Brno, 624 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Krčál

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2019

vznik členství: 20. 6. 2019

vznik funkce: 20. 6. 2019

Vranov 124, 664 32, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Štěpán Machač

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2019

vznik členství: 20. 6. 2019

Knechtlova 357/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

MUDr. Marek Vaca

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2019 - Poslední vztah: 28. 2. 2022

vznik členství: 20. 6. 2019

zánik členství: 15. 12. 2021

vznik funkce: 20. 6. 2019

zánik funkce: 15. 12. 2021

Ke Kapličce 2472/12, Šternberk, 785 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Marek Vaca

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2016 - Poslední vztah: 16. 7. 2019

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 20. 6. 2019

vznik funkce: 4. 1. 2016

zánik funkce: 20. 6. 2019

Ke Kapličce 2472/12, Šternberk, 785 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Krčál

Předseda představenstva

První vztah: 18. 3. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2019

vznik členství: 12. 2. 2015

zánik členství: 20. 6. 2019

vznik funkce: 12. 2. 2015

zánik funkce: 20. 6. 2019

Vranov 124, 664 32, Česká republika

Ing. Martin Knápek

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 2. 2016

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 12. 2. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Beskydská 60, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

MUDr. Štěpán Machač

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2019

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 2. 6. 2019

Knechtlova 357/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Martin Knápek

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 3. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

Beskydská 60, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Tomáš Uvízl

předseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 3. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 12. 2. 2015

vznik funkce: 2. 6. 2014

zánik funkce: 12. 2. 2015

Císařská 295, Brodek u Prostějova, 798 07, Česká republika

MUDr. Štěpán Machač

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 3. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

vznik funkce: 2. 6. 2014

zánik funkce: 12. 2. 2015

Knechtlova 357/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

MUDr. Štěpán Machač

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 2. 6. 2014

vznik funkce: 6. 6. 2012

zánik funkce: 2. 6. 2014

Knechtlova 357/9, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Martin Knápek

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 2. 6. 2014

Beskydská 60, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Tomáš Uvízl

předseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 2. 6. 2014

vznik funkce: 6. 6. 2012

zánik funkce: 2. 6. 2014

Císařská 295, Brodek u Prostějova, 798 07, Česká republika

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

od 14. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně.

do 14. 7. 2014 od 6. 6. 2012

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Miroslav Janov

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2022

vznik členství: 16. 12. 2021

Na Císařce 3222/14, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • jednatel

  MEDIAP, spol. s r.o.

  Dostihová 678, Slušovice, 763 15

 • C člen představenstva a místopředseda představenstva

  Avia Prime a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

 • místopředseda dozorčí rady a člen dozorčí rady (A)

  FutureLife a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • jednatel

  FL Service, s.r.o.

  Na poříčí 1047/26, Praha, 110 00

 • jednatel

  Imunoglukan CZ s.r.o.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

Ing. Jozef Janov

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2022

vznik členství: 16. 12. 2021

Pod lipkami 1408/18, Praha, 150 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Matěj Stejskal

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2022

vznik členství: 16. 12. 2021

vznik funkce: 21. 12. 2021

Marie Cibulkové 450/13, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Miroslava Sumková

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2020 - Poslední vztah: 28. 2. 2022

vznik členství: 26. 10. 2020

zánik členství: 15. 12. 2021

Malý Čepín, Malý Čepín, 038 45, Slovenská republika

Ing. René Janosch

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2019 - Poslední vztah: 27. 5. 2019

vznik členství: 13. 4. 2019

Čeladná 752, 739 12, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. René Janosch

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2019 - Poslední vztah: 22. 12. 2020

vznik členství: 13. 4. 2019

zánik členství: 24. 10. 2020

Čeladná 752, 739 12, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jonáš Vokřál, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2019 - Poslední vztah: 28. 2. 2022

vznik členství: 13. 4. 2019

zánik členství: 15. 12. 2021

Lísky 1011/66, Brno, 624 00, Česká republika

MUDr. Pavel Frňka

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2019 - Poslední vztah: 28. 2. 2022

vznik členství: 13. 4. 2019

zánik členství: 15. 12. 2021

vznik funkce: 15. 4. 2019

zánik funkce: 15. 12. 2021

Přemyslovská 2018/27, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Ing. Čeněk Kozák

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2017 - Poslední vztah: 27. 5. 2019

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 12. 4. 2019

Lovosická 370/27, Praha, 190 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Milan Leckéši

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2015 - Poslední vztah: 27. 5. 2019

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 12. 4. 2019

vznik funkce: 12. 2. 2015

zánik funkce: 12. 4. 2019

Třanovského 1331, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Tomáš Uvízl

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2015 - Poslední vztah: 28. 2. 2017

vznik členství: 12. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

Císařská 295, Brodek u Prostějova, 798 07, Česká republika

Ing. Tomáš Uvízl

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2015 - Poslední vztah: 28. 2. 2017

vznik členství: 12. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

Císařská 295, Brodek u Prostějova, 798 07, Česká republika

Ing. Tomáš Krčál

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 3. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 12. 2. 2015

vznik funkce: 2. 6. 2014

zánik funkce: 12. 2. 2015

Vranov 124, 664 32, Česká republika

MUDr. Milan Leckéši

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 3. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

Třanovského 1331, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

MUDr. Marek Koudelka

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 5. 2019

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 12. 4. 2019

Cacovická 1580/71, Brno, 614 00, Česká republika

Milan Leckéši

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 13. 5. 2013

zánik členství: 2. 6. 2014

Třanovského 1331, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Marek Koudelka

člen dozročí rady

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 13. 5. 2013

zánik členství: 2. 6. 2014

Cacovická 1580/71, Brno, 614 00, Česká republika

Tomáš Krčál

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 13. 5. 2013

zánik členství: 2. 6. 2014

vznik funkce: 13. 5. 2013

zánik funkce: 2. 6. 2014

Vranov 124, 664 32, Česká republika

Ing. Tomáš Krčál

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 13. 5. 2013

vznik funkce: 6. 6. 2012

zánik funkce: 13. 5. 2013

Vranov 124, 664 32, Česká republika

MUDr. Milan Leckéši

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 13. 5. 2013

Třanovského 1331, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

MUDr. Marek Koudelka

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 13. 5. 2013

Cacovická 1580/71, Brno, 614 00, Česká republika

Reprofit International s.r.o.

První vztah: 28. 2. 2022

Hlinky 48/122, Brno Pisárky, 603 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Společník

  FutureLife a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Akcionáři

Reprofit International s.r.o., IČ: 27677851

Hlinky 48/122, Česká republika, Brno, 603 00

od 28. 2. 2022
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).