Hlavní navigace

JIHLAVAN, a.s.

Firma JIHLAVAN, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 767, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 197 017 128 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46347071

Sídlo:

Znojemská 5594/54, Jihlava, 586 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

DIČ:

CZ46347071

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
25300 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
2561 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25620 Obrábění
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
30300 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
43 Specializované stavební činnosti
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 767, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

JIHLAVAN, a.s. od 4. 6. 1993

Obchodní firma

JIHLAVAN, a.s. od 27. 7. 2015

Obchodní firma

JIHLAVAN, a.s. do 27. 7. 2015 od 17. 6. 2015

Obchodní firma

JIHLAVAN Jihlava a.s. do 17. 6. 2015 od 30. 4. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 30. 4. 1992

adresa

Znojemská 5594/54
Jihlava 58601 od 8. 10. 2015

adresa

Znojemská 5594/54
Jihlava 58652 do 26. 11. 2012 od 4. 6. 2012

adresa

Znojemská 64
Jihlava 58652 do 4. 6. 2012 od 4. 6. 1993

adresa

Znojemská 64
Jihlava do 4. 6. 1993 od 30. 4. 1992

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 18. 11. 2010

galvanizérství, smaltérství od 22. 7. 2009

montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny od 22. 7. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 7. 2009

zámečnictví, nástrojářství od 22. 7. 2009

obráběčství od 22. 7. 2009

provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 13. 8. 2014 od 22. 7. 2009

hostinská činnost do 13. 8. 2014 od 22. 7. 2009

projektová činnost ve výstavbě do 13. 8. 2014 od 22. 7. 2009

projektování, vývoj, výroba, montáž, zkoušky, opravy, údržba, revize a servis hydraulických systémů, prvků a agregátů pro mobilní, letecké i stacionární aplikace, včetně vyhrazených tlakových zařízení průmyslovým způsobem do 22. 7. 2009 od 24. 6. 2003

vývoj, konstrukce, výroba, zkoušky, opravy a prodej speciálních nástrojů, přípravků, měřidel a jednoduchých strojů pro všeobecné použití průmyslovým způsobem do 22. 7. 2009 od 24. 6. 2003

provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování do 22. 7. 2009 od 24. 6. 2003

provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem do 24. 8. 2006 od 9. 8. 2000

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a výroby do 22. 7. 2009 od 29. 6. 1998

pronájem bytových a nebytových prostor do 22. 7. 2009 od 29. 6. 1998

silniční motorová doprava osobní do 24. 6. 2003 od 1. 9. 1997

silniční motorová doprava nákladní do 24. 6. 2003 od 1. 9. 1997

projektová činnost ve výstavbě do 22. 7. 2009 od 1. 9. 1997

galvanizérství do 24. 6. 2003 od 25. 11. 1996

výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení do 24. 6. 2003 od 25. 11. 1996

revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob do 25. 11. 1996 od 6. 2. 1996

stavba strojů s mechanickým pohonem do 24. 6. 2003 od 6. 2. 1996

Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 22. 7. 2009 od 6. 2. 1996

ubytovací služby do 22. 7. 2009 od 6. 2. 1996

hostinská činnost do 22. 7. 2009 od 6. 2. 1996

Obchodní činnost do 6. 2. 1996 od 13. 10. 1993

Vývoj, výroba a odbyt - hydraulických prvků a agregátů pro letectví, traktory a všeobecné použití - nářadí, nástrojů, přípravků, měřidel, forem, modelů a šablon do 24. 6. 2003 od 13. 10. 1993

Servisní a opravárenská činnost do 24. 6. 2003 od 13. 10. 1993

a/ vývoj, výroba a odbyt - hydraulických prvků a agregátů pro letectví, traktory a všeobecné použití - nářadí, nástrojů, přípravků, měřidel, forem, modelů a šablon b/ servisní a opravárenská činnost, c/ obchodní činnost d/ plnění fce zřizovatele středního odborného učiliště e/ projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění do 13. 10. 1993 od 30. 4. 1992

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 18. 11. 2010

správa vlastního majetku od 22. 7. 2009

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 18. 11. 2010 od 22. 7. 2009

Ostatní skutečnosti

Počet členů dozorčí rady: 3 od 8. 10. 2015

Dne 20. 7. 2015 učinil jediný akcionář společnosti JIHLAVAN, a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti JIHLAVAN, a.s.: I. Jediný akcionář společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu takto: A) Obchodní společnost Czech Aerospace Industries, s.r.o., se sídlem 8. května 110, 783 53 Velká Bystřice, identifikační číslo (IČO): 03731723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62046 (dále jen "Jediný akcio nář"), jako jediný akcionář obchodní společnosti JIHLAVAN, a.s., se sídlem Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava, identifikační číslo (IČO): 46347071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 767 (dále jen "Společnost"), r ozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 87.278.872,- Kč (osmdesát sedm milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc osm set sedmdesát dvě koruny české), tj. z částky 284.296.000,- Kč (dvě stě osmdesát čtyři miliony dvě stě devadesát šes t tisíc korun českých) na částku 197.017.128,- Kč (jedno sto devadesát sedm milionů sedmnáct tisíc jedno sto dvacet osm korun českých). B) Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace kapitálové vybavenosti Společnosti a uvolnění prostředků Společnosti, vázaných v základním kapitálu, za účelem jejich výplaty Jedinému akcionáři. C) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrně u všech akcií Společnosti, a to snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) o částku 307,- Kč (tři sta sedm korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé takové akcie 693,- Kč (šest set devadesát tři koruny české), a to formou výměny akcií. D) Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 87.278.872,- Kč (osmdesát sedm milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc osm set sedmdesát dvě koruny české) bude vyplacena Jedinému akcionáři s tím, že k výplatě dojde do 30 (třiceti) dnů od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu, resp. zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. E) Jediný akcionář vlastnící kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě je povinen předložit tyto akcie k výměně ve lhůtě dvou (2) měsíců od zveřejnění výzvy představenstva Společnosti akcionářům. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle Společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin. Představenstvo Společnosti je povinno vyzvat ve lhůtě 7 (sedm) dnů ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu Společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stano veným v zákoně a stanovách Společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k předložení jejich akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve výše stanovené lhůtě pro předložení akcií. od 27. 7. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 13. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 13. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 8. 10. 2015 od 13. 8. 2014

Hlavním akcionářem Společnosti je společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, P.C. 1097, Nikósie, Kypr, zapsána v rejstříku společností Kyperské republiky pod registračním číslem HE 203080 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 90,024%, na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením akcií Společnosti ke dni kon ání valné hromady. Z předložených akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 255.937 kusů listinných kmenových akcií emitovaných Společností znějících na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota d ohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 90.024%. Hlavním akcionářem byly předloženy tyto konkrétní akcie: 6 kusů jednotlivých akcií série A 000236 - A 000241 na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 14 kusů hromadné listiny série B 000013 - B 000026 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jm enovité hodnotě 1.000,-Kč, 14 kusů hromadné listiny série B 000032 - B 000045 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 6 kusů hromadné listiny série B 000060 - B 000065 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 3 kusy hromadné listiny série B 000088 - B 000090 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 8 kusů hromadné listiny série B 000142 - B 000149 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majit ele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 3 kusy hromadné listiny série B 000185 - B 000187 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 8 kusů hromadné listiny série B 000389 - B 000396 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na ma jitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 7 kusů hromadné listiny série B 000400 - B 000406 nahrazující 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 3 kusy hromadné listiny série B 001289 - B 001291 nahrazující 10 kusů kmenových akcií n a majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 127 kusů hromadné listiny série C 000001 - C 000127 nahrazující 100 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 102 kusů hromadné listiny série C 000129 - C 000230 nahrazující 100 kusů kmenovýc h akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 148 kusů hromadné listiny série C 000242 - C 000389 nahrazující 100 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 40 kusů hromadné listiny série C 000468 - C 000507 nahrazující 100 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 3 kusy hromadné listiny série C 000538 - C 000540 nahrazující 100 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 1 kus hromadné listiny série D 000001 nahrazující 186.000 kusů kme nových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 1 kus hromadné listiny série E 000001 nahrazující 2.173 kusů kmenových akcií na majitele číslo A 017207 až A 019379 ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 1 kus hromadné listiny série E 000005 nahrazující 2 4.158 kusů kmenových akcií na majitele číslo A 074139 až A 098296 ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 1 kus hromadné listiny série F 000001 nahrazující 940 kusů kmenových akcií na majitele číslo A 1 až A 4, A 10 až A 36, A 46 až A 48, A 117 až 122, A 140 až A 145, A 197, A 492 až A 493, A 1573 až A 1580, A 1647 až A 1696, A 1763 až A 2492, A 2879, A 2919 až A 2990, A 3201 až A 3250 o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč; celkem tedy hlavní akcionář předložil 255.937 kusů akcií. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněno u vykonat právo výkupu podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Valná hromada Společnosti schvaluje dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinn ostí ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Spo lečnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 390,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posud kem vypracovaným společností Activities a.s. se sídlem Praha 1, Platnéřská 191/6, PSČ: 110 00, IČ: 601 96 891, znaleckým ústavem zapsaným na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky č.j. 199/2000-Zn., do seznamu znaleckých ústavů kval ifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro zpracování projektů dle § 69 obchodního zákoníku (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota přiměřeného protiplnění za vý kup účastnických cenných papírů zjištěná metodou likvidační, připadající na 1 ks akcie menšinového akcionáře o nominální hodnotě 1.000,-Kč společnosti JIHLAVAN,a.s., se sídlem Jihlava, Znojemská 64, PSČ: 586 52, IČ:463 47 071, činí k 31.12.2008 částku 3 87,-Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena na základě metody likvidační. Nabízené protiplnění tak převyšuje přiměřenou a spravedlivou hodnotu akcie určenou znaleckým pos udkem. 4. Dosavadní vlastníci akcií předloží akcie Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva tak, že je předají obchodníkovi s cennými papíry pověřenému Společností k výplatě protiplnění a výměně akcií - společnosti CYRRUS,a.s., se sídle m Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020, v jeho sídle v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Nepřeloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepřeloží akcie ani v dodatečné lhůtě, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnos ti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 5. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry pověřenými Společností k výplatě protip lnění a výměně akcií společností CYRRUS,a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií; pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo. do 21. 1. 2010 od 22. 7. 2009

Právní poměry společnosti se řídí stanovami schválenými řádnou valnou hromadou ze dne 1.6.2000. do 21. 1. 2010 od 9. 8. 2000

Právní poměry společnosti se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 14.5.1998. do 21. 1. 2010 od 17. 6. 1999

Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou 21.5.1997. do 21. 1. 2010 od 1. 9. 1997

Byly předloženy stanovy společnosti přijaté valnou hromadou konanou dne 31.8.1996. do 21. 1. 2010 od 25. 11. 1996

Základní jmění splaceno. do 17. 6. 1999 od 29. 10. 1996

Základní jmění: 284,296.000,-- Kč jeho rozdělení: 284.296 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na majitele do 14. 7. 1995 od 19. 2. 1993

Základní jmění: 282,690.000,-- Kčs a je rozděleno: na 282.690 akcií na majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty. do 19. 2. 1993 od 30. 4. 1992

Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. do 6. 2. 1996 od 30. 4. 1992

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku JIHLAVAN JIHLAVA. do 21. 1. 2010 od 30. 4. 1992

Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku JIHLAVAN Jihlava ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 26. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stnaov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 21. 1. 2010 od 30. 4. 1992

Den vzniku: 1.5.1992 do 21. 1. 2010 od 30. 4. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 197 017 128 Kč

od 16. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 284 296 000 Kč

do 16. 12. 2015 od 17. 6. 1999

Základní kapitál

vklad 284 296 000 Kč

do 17. 6. 1999 od 14. 7. 1995
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 693 Kč, počet: 284 296 od 16. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 284 296 do 16. 12. 2015 od 11. 12. 2013
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 284 296 do 11. 12. 2013 od 25. 11. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 284 296 do 25. 11. 1996 od 14. 7. 1995

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Petr Řehoř

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 2019

vznik členství: 10. 5. 2019

Brandejsovo náměstí 1234/6, Praha, 165 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Milan Daněk

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 6. 5. 2015

vznik funkce: 24. 1. 2017

Vybíralova 973/7, Praha, 198 00, Česká republika

Ondřej Benáček

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 6. 5. 2015

vznik funkce: 14. 5. 2015

U obecního dvora 793/2, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Milan Daněk

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 6. 5. 2015

Vybíralova 973/7, Praha, 198 00, Česká republika

Milan Daněk

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 6. 5. 2015

Vybíralova 973/7, Praha, 198 00, Česká republika

Ondřej Benáček

předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 6. 5. 2015

vznik funkce: 14. 5. 2015

Jahodová 2194/20, Praha, 106 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ondřej Benáček

předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 6. 5. 2015

vznik funkce: 14. 5. 2015

Jahodová 2194/20, Praha, 106 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Seidler

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 11. 6. 2019

vznik členství: 6. 5. 2015

zánik členství: 9. 5. 2019

8. května 110, Velká Bystřice, 783 53, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Milan Daněk

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 8. 10. 2015

vznik členství: 6. 5. 2015

Vybíralova 973/7, Praha, 198 00, Česká republika

Ondřej Benáček

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 8. 10. 2015

vznik členství: 6. 5. 2015

vznik funkce: 14. 5. 2015

Jahodová 2194/20, Praha, 106 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Seidler

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2015 - Poslední vztah: 8. 10. 2015

vznik členství: 6. 5. 2015

8. května 110, Velká Bystřice, 783 53, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ondřej Benáček

předseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 6. 5. 2015

vznik funkce: 14. 5. 2015

Jahodová 2194/20, Praha 10, 106 00, Česká republika

Milan Daněk

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 6. 5. 2015

Vybíralova 973/7, Praha 9, 198 00, Česká republika

Milan Daněk

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 10. 5. 2013

zánik členství: 6. 5. 2015

vznik funkce: 10. 5. 2013

zánik funkce: 6. 5. 2015

Vybíralova 973/7, Praha 9, 198 00, Česká republika

Pavel Šima

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 10. 5. 2013

zánik členství: 6. 5. 2015

Na Slezsku 350, Fulnek, 742 45, Česká republika

Tomáš Polák

předseda představenstva

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 10. 5. 2013

zánik členství: 6. 5. 2015

vznik funkce: 10. 5. 2013

zánik funkce: 6. 5. 2015

Na Vysoké 2371/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Tomáš Polák MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 3. 2010 - Poslední vztah: 22. 5. 2013

vznik členství: 12. 5. 2008

zánik členství: 10. 5. 2013

vznik funkce: 12. 5. 2008

zánik funkce: 10. 5. 2013

Na Vysoké 2371/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Šima

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2008 - Poslední vztah: 22. 5. 2013

vznik členství: 12. 5. 2008

zánik členství: 10. 5. 2013

Na Slezsku 350, Fulnek, 742 45, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Polák MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2008 - Poslední vztah: 18. 3. 2010

vznik členství: 12. 5. 2008

vznik funkce: 12. 5. 2008

Novodvorská 413/135, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Milan Daněk

předseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2008 - Poslední vztah: 22. 5. 2013

vznik funkce: 12. 5. 2008

zánik funkce: 10. 5. 2013

Vybíralova 973, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Petr Pauřík

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2007 - Poslední vztah: 28. 5. 2008

vznik členství: 25. 10. 2007

zánik členství: 12. 5. 2008

Raisova 803/7, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Milan Daněk

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2007 - Poslední vztah: 28. 5. 2008

vznik členství: 10. 1. 2007

vznik funkce: 5. 11. 2007

zánik funkce: 12. 5. 2008

Vybíralova 973, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Milan Daněk

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 21. 11. 2007

vznik členství: 10. 1. 2007

Vybíralova 973, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jiří Houška CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2006 - Poslední vztah: 21. 11. 2007

vznik členství: 1. 6. 2006

zánik členství: 31. 7. 2007

vznik funkce: 1. 6. 2006

zánik funkce: 31. 7. 2007

Příčka 684/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing.Mgr. Aleš Doležal

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2003 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

vznik funkce: 1. 11. 2002

zánik funkce: 31. 12. 2006

Mandloňová 828/1, Praha 9, Česká republika

Mgr. Josef Žáček

předseda představenstva

První vztah: 20. 11. 2002 - Poslední vztah: 28. 5. 2008

vznik členství: 1. 5. 2002

zánik členství: 12. 5. 2008

vznik funkce: 14. 5. 2002

zánik funkce: 12. 5. 2008

Borovanského 2215/1, Praha 5, Česká republika

Ing. Jiří Houška CSc.

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 1998 - Poslední vztah: 20. 11. 2002

zánik funkce: 30. 4. 2002

K lipám 295/22, Praha 9-Střížkov, Česká republika

Luboš Prokeš

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 1998 - Poslední vztah: 28. 5. 2003

vznik funkce: 14. 5. 1998

zánik funkce: 31. 10. 2002

Březinova 110, Jihlava, Česká republika

Ing. Oldřich Nepraš

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 1997 - Poslední vztah: 29. 6. 1998

Strážovská 381, Praha 5 - Radotín, Česká republika

Ing. Jiří Houška CSc.

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 29. 6. 1998

K lipám 295/22, Praha 9-Střížkov, Česká republika

Mgr. Pavel Šedivec

předseda představenstva

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 20. 10. 1997

Nepoměřice, Malešov-Albrechtice 33, Česká republika

Ing. Vladimír Hlavička

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 15. 6. 2006

vznik funkce: 31. 8. 1996

zánik funkce: 1. 6. 2006

Hromádky z Jistebnice 412, Chotěboř, Česká republika

Ing. Vladimíra Zděnovcová

členka představenstva

První vztah: 6. 2. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1996

Wolkrova 316, Příbram 4, Česká republika

ing. Jiří Mohelník

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 7. 1995 - Poslední vztah: 29. 10. 1996

U dvou srpů 2819/12, Praha, Česká republika

RNDr. Rudolf Samek

předseda představenstva

První vztah: 14. 7. 1995 - Poslední vztah: 29. 10. 1996

Červené domky 37, Jihlava, Česká republika

ing. Pavel Syrůček

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 1993 - Poslední vztah: 6. 2. 1996

J. Masaryka 1322, Hradec Králové, Česká republika

Mgr. Josef Körbler

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 1993 - Poslední vztah: 6. 2. 1996

Hlaváčova 1161/8, Praha 8, Česká republika

ing. Jiří Mohelník

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 1993 - Poslední vztah: 14. 7. 1995

U dvou srpů 2819/12, Praha, Česká republika

Josef Ďasek

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 29. 10. 1996

Demlova 4, Jihlava, Česká republika

RNDr. Rudolf Samek

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 14. 7. 1995

Červené domky 37, Jihlava, Česká republika

Ing. Zdeněk Boudný

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 13. 10. 1993

Královský vršek 34, Jihlava, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

od 25. 1. 2017

Společnost zastupuje společně předseda představenstva s kterýmkoliv dalším členem představenstva.

do 25. 1. 2017 od 8. 10. 2015

Společnost zastupují společně dva členové představenstva

do 8. 10. 2015 od 13. 8. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.

do 13. 8. 2014 od 18. 11. 2010

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jednají navenek společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis dva členové představenstva. Generální ředitel je oprávněn podepisovat za společnost v rozsahu dané speciální plnou mocí, kterou mu udělí představenstvo.

do 18. 11. 2010 od 20. 11. 2002

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jednají navenek společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis dva členové představenstva. Generální ředitel je oprávněn podepisovat za společnost v rozsahu dané speciální plnou mocí, kterou mu udělí představentvo.

do 20. 11. 2002 od 29. 6. 1998

Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že dva členové představenstva, z nich alespoň jeden je předseda nebo místopředseda, připojí svůj podpis k názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti.

do 29. 6. 1998 od 25. 11. 1996

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen přestavenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 25. 11. 1996 od 6. 2. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Michal Bauer

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2015

K Zeleným domkům 1267/30a, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

David Eric Simon

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2015

vznik členství: 17. 8. 2015

vznik funkce: 18. 8. 2015

Nebušická 677, Praha, 164 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Barbora Simon Dunovská

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2015

vznik členství: 17. 8. 2015

Nebušická 677, Praha, 164 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Michal Bauer

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2015 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

K Zeleným domkům 1267/30a, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Jakub Hanák

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 28. 5. 2015

vznik členství: 13. 12. 2012

zánik členství: 5. 5. 2015

Neumannova 1453/26, Praha 5, 156 00, Česká republika

Tomáš Janeček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2013 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 13. 12. 2012

zánik členství: 24. 7. 2014

vznik funkce: 13. 12. 2012

zánik funkce: 24. 7. 2014

Janáčkova 214, Kladno, 272 03, Česká republika

Jakub Hanák

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2013 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 13. 12. 2012

vznik funkce: 13. 12. 2012

zánik funkce: 24. 7. 2014

Neumannova 1453/26, Praha 5, 156 00, Česká republika

František Vejmělek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2010 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 7. 7. 2014

U hřbitova 12, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Pavel Rozehnal

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2009 - Poslední vztah: 14. 1. 2013

vznik členství: 12. 5. 2008

zánik členství: 12. 12. 2012

vznik funkce: 12. 5. 2008

zánik funkce: 12. 12. 2012

Chrustenice 202, 267 12, Česká republika

Ing. Dušan Macháček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2008 - Poslední vztah: 14. 1. 2013

vznik členství: 12. 5. 2008

zánik členství: 12. 12. 2012

vznik funkce: 12. 5. 2008

zánik funkce: 12. 12. 2012

Bítovská 1227/9, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Rozehnal

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2008 - Poslední vztah: 14. 9. 2009

vznik členství: 12. 5. 2008

vznik funkce: 12. 5. 2008

Loděnice 202, Chrustenice, 267 12, Česká republika

Ing. Oldřich Nepraš

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2007 - Poslední vztah: 28. 5. 2008

vznik členství: 17. 9. 2007

zánik členství: 12. 5. 2008

vznik funkce: 17. 9. 2007

zánik funkce: 12. 5. 2008

Jiráskova 804, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Ing. Stanislav Domša

člen

První vztah: 19. 3. 2004 - Poslední vztah: 18. 3. 2010

vznik funkce: 10. 12. 2003

zánik funkce: 25. 2. 2010

Březinova 116, Jihlava, Česká republika

Ing. Jan Hyský

člen

První vztah: 9. 8. 2000 - Poslední vztah: 19. 3. 2004

vznik funkce: 14. 5. 1998

zánik funkce: 20. 10. 2003

Srázná 14, Jihlava, Česká republika

Ing. Miroslav Nepraš

místopředseda

První vztah: 9. 8. 2000 - Poslední vztah: 28. 5. 2008

vznik funkce: 1. 6. 2000

zánik funkce: 12. 5. 2008

Plánická 723/3, Radotín, Česká republika

Ing. Oldřich Nepraš

člen

První vztah: 17. 6. 1999 - Poslední vztah: 9. 8. 2000

Strážovská 381, Praha 5-Radotín, Česká republika

Ing. Jan Hyský

člen

První vztah: 17. 6. 1999 - Poslední vztah: 9. 8. 2000

Srázná 14, Jihlava, Česká republika

Ing. Oldřich Nepraš

předseda

První vztah: 29. 6. 1998 - Poslední vztah: 26. 9. 2007

vznik funkce: 14. 5. 1998

zánik funkce: 17. 9. 2007

Jiráskova 804, Dobřichovice, Česká republika

Ing. Jan Hyský

člen

První vztah: 29. 6. 1998 - Poslední vztah: 17. 6. 1999

Srázná 14, Jihlava, Česká republika

Ing. Zdeněk Mischka

člen

První vztah: 7. 10. 1997 - Poslední vztah: 29. 6. 1998

Žižkova 45, Jihlava, Česká republika

Ing. Michal Kavan CSc.

člen

První vztah: 1. 9. 1997 - Poslední vztah: 17. 6. 1999

Jabloňová 2883/106, Praha lO, Česká republika

Ing. Miroslav Nepraš

člen

První vztah: 1. 9. 1997 - Poslední vztah: 29. 6. 1998

Plánická 723/3, Praha-Radotín, Česká republika

Ing. Zdeněk Mischka

člen

První vztah: 1. 9. 1997 - Poslední vztah: 7. 10. 1997

Žižkova 45, Jihlava, Česká republika

Ing. Vladimíra Zděnovcová

členka

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 1. 9. 1997

Wolkrova 316, Příbram, Česká republika

JUDr. Jaroslav Homolka

člen

První vztah: 6. 2. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1996

Erbenova 20, Jihlava, Česká republika

Ing. Zdeněk Mischka

člen

První vztah: 6. 2. 1996 - Poslední vztah: 1. 9. 1997

Žižkova 45, Jihlava, Česká republika

Ing. Michal Kavan CSc.

člen

První vztah: 6. 2. 1996 - Poslední vztah: 1. 9. 1997

Jabloňová 2883/106, Praha lO, Česká republika

JUDr. Katarina Zouharová

První vztah: 13. 10. 1993 - Poslední vztah: 6. 2. 1996

Halounova 6, Jihlava, Česká republika

ing. Rostislav Zezuzla

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 6. 2. 1996

Zborovská 32, Jihlava, Česká republika

Evžen Kratochvíl

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 6. 2. 1996

Smrečenská 14, Jihlava, Česká republika

JUDr. Jaroslav Homolka

člen

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 13. 10. 1993

Erbenova 20, Jihlava, Česká republika

Další vztahy firmy JIHLAVAN, a.s.

Czech Aerospace Industries, s.r.o.

První vztah: 10. 9. 2015

Na poříčí 1046/24, Praha, 110 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

Czech Aerospace Industries, s.r.o.

První vztah: 28. 5. 2015 - Poslední vztah: 10. 9. 2015

Na poříčí 1046/24, Praha, 110 00

Akcionáři

Czech Aerospace Industries, s.r.o., IČ: 03731723

Na poříčí 1046/24, Česká republika, Praha, 110 00

od 10. 9. 2015

Czech Aerospace Industries, s.r.o., IČ: 03731723

8. května 110, Česká republika, Velká Bystřice, 783 53

do 10. 9. 2015 od 28. 5. 2015

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 3. 1993

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 11. 2010
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 10. 2002
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 10. 2002
Galvanizérství, smaltérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 9. 1996
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 3. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 3. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).