Hlavní navigace

Lesostavby Třeboň a.s.

Firma Lesostavby Třeboň a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 553, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 2 156 440 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47239328

Sídlo:

Novohradská 226, Třeboň, 379 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 10. 1992

DIČ:

CZ47239328

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
01700 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
02 Lesnictví a těžba dřeva
08990 Ostatní těžba a dobývání j. n.
16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
310 Výroba nábytku
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
42110 Výstavba silnic a dálnic
431 Demolice a příprava staveniště
43210 Elektrické instalace
4399 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 553, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Lesostavby Třeboň a.s. od 1. 10. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 10. 1992

adresa

Novohradská 226
Třeboň 37901 od 22. 3. 2013

adresa

Novohradská 226
Třeboň 37925 do 22. 3. 2013 od 14. 6. 2007

adresa

Znojemská 64
Jihlava do 14. 6. 2007 od 26. 9. 2000

adresa

Novohradská 226
Třeboň do 26. 9. 2000 od 1. 10. 1992

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 22. 3. 2013

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 20. 5. 2009

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 19. 2. 2009

opravy silničních vozidel od 19. 2. 2009

truhlářství, podlahářství od 19. 2. 2009

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 19. 2. 2009

projektová činnost ve výstavbě od 19. 2. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 2. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 22. 3. 2013 od 19. 2. 2009

hornická činnost v rozsahu § 2 zákona číslo 61/1988 Sb. písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) a činnost provozovaná hornickým způsobem v rozsahu § 3 zákona číslo 61/1988 Sb., písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychových horniny, s vyjímkou zakládání staveb od 10. 5. 2006

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 19. 2. 2009 od 10. 5. 2006

zprostředkování obchodu a služeb do 19. 2. 2009 od 10. 5. 2006

myslivost do 20. 5. 2009 od 23. 6. 2004

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 19. 2. 2009 od 12. 10. 2002

hostinská činnost od 26. 9. 2000

provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 19. 2. 2009 od 26. 9. 2000

opravy motorových vozidel do 19. 2. 2009 od 26. 9. 2000

truhlářství do 19. 2. 2009 od 26. 9. 2000

revize elektrických zařízení do 19. 2. 2009 od 26. 9. 2000

obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní povolení do 19. 2. 2009 od 26. 9. 2000

realitní činnost do 19. 2. 2009 od 26. 9. 2000

lesnická činnost do 19. 2. 2009 od 26. 9. 2000

projektování jednoduchých a dobných staveb, jejich změn a odstraňování do 19. 2. 2009 od 26. 9. 2000

silniční motorová doprava nákladní v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. 3303/00/93/0314 Okresního úřadu v J.Hradci do 19. 2. 2009 od 26. 9. 2000

l. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 26. 9. 2000 od 8. 6. 1999

l. Provádění dopravních staveb do 8. 6. 1999 od 4. 6. 1993

2. Provádění inženýrských staveb včetně technické vybave- nosti sídlištních celků do 8. 6. 1999 od 4. 6. 1993

3. Provádění průmyslových staveb do 8. 6. 1999 od 4. 6. 1993

4. Provádění bytových a občanských staveb do 8. 6. 1999 od 4. 6. 1993

5. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. 303/00/93/0314 Okresního úřadu v Jindřichově Hradci do 26. 9. 2000 od 4. 6. 1993

6. Opravy motorových vozidel do 26. 9. 2000 od 4. 6. 1993

7. Truhlářství do 26. 9. 2000 od 4. 6. 1993

8. Revize elektrických zařízení do 26. 9. 2000 od 4. 6. 1993

9. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní povolení do 26. 9. 2000 od 4. 6. 1993

10. Hostinská činnost do 26. 9. 2000 od 4. 6. 1993

- organizační zajištění nebo provádění těžby, přibližování, odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobků z provozovaných činností - ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů a ochranná služba v lesích ve vlastnictví státu - odborná správa lesů ostatních uživatelů - nákup dříví včetně dříví ze stromů rostoucích mimo les a nákup ostatních výrobků - dřevařská výroba - lesnickotechnologická meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl do 4. 6. 1993 od 1. 10. 1992

- přidružená výroba zemědělská - myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech - investiční výstavba, projekce, oprava a údržba staveb, strojů a zařízení pro zajištění vlastní činnosti a pro ostatní organizace zakladatele - materiálně technikcé, hmotně a finanční zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu žáků vychovávaných pro potřebu podniku v SOU, zřizovaných SVV Benešov a zajištění možnosti odborné přípravy těchto žáků na pracovištích podniku - provoz výpočetního střediska do 4. 6. 1993 od 1. 10. 1992

- dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování měst a venkova - prodej kamene a písku z vlastní těžební činnosti do 4. 6. 1993 od 1. 10. 1992

Ostatní skutečnosti

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne ze31. 7. 2017, sepsaného ve formě notářského zápisu, spisová značka NZ 322/2017, notářkou JUDr. Kateřinou Petrzik Hronovskou, došlo ke snížení základního kapitálu za účelem ú hrady ztráty společnosti Lesostavby Třeboň a.s. ze stávajících 107 822 000 Kč (jedno sto sedm miliónů osm set dvacet dva tisíc korun českých) o částku 105 665 560 Kč (slovy: jedno sto pět miliónů šest set šedesát pět tisíc pět set šedesát korun českých) na částku 2 156 440,- Kč (slovy: dva milióny jedno sto padesát šest tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé emitované akcie o 98 %, tj. stávající akcie ve jmenovité hodnotě 500 K č (slovy: pět set korun českých) bude mít po snížení jmenovitou hodnotu 10 Kč (slovy: deset korun českých). do 31. 1. 2018 od 31. 7. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 27. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 31. 1. 2018 od 27. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 31. 1. 2018 od 27. 8. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti konaná v zasedací místnosti hotelu Regent, na adrese Třeboň, Lázeňská 1008 dne 15.července 2008 schválila toto rozhodnutí: 1.Hlavním akcionářem Společnosti je společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, P.C. 1097, Nikósie, Kypr, zapsaná v rejstříku společností Kyperské republiky pod registračním číslem HE 203080 (dá le jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 94,76%, slovy: devadesátčtyřicelýchsedmdesátšestsetin procenta, na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcioná ře bylo osvědčeno předložením akcií Společnosti ke dni konání valné hromady. Z předložených akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 204.353 kusů listinných kmenových akcií emitovaných Společností znějících na majitele ve jmenovité hodnotě k aždé akcie 500,-Kč, slovy: pětset korun českých, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 94,76%, slovy: devadesátčtyřicelýchsedmdesátšestsetin procenta. Hlavním akcionářem byly předloženy ty to konkrétní akcie: akcie série A pořadové čísla 35-294 celkem 260 kusů, akcie série A pořadové číslo 301-988 celkem 688 kusů, akcie série A pořadové číslo 2187-2233 celkem 47 kusů, akcie série A pořadové číslo 2235-2278 celkem 44 kusů, akcie série A pořa dové číslo 2107-2166 celkem 60 kusů, akcie série A pořadové číslo 3817-3856 celkem 40 kusů, akcie série A pořadové číslo 3989-4874 celkem 886 kusů, akcie série A pořadové číslo 4955-4966 celkem 12 kusů, akcie série A pořadové číslo 13329-15644 celkem 2.3 16 kusů a hromadné listiny série B pořadové číslo 1-20, přičemž každá hromadná listina nahrazuje 10.000 kusů akcií série A pořadové číslo 15645-215644; celkem tedy akcionář předložil 204.353 kusů akcií. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat pr ávo výkupu podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Valná hromada Společnosti schvaluje dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinn ostí ke dni uplynutí 1, slovy: jednoho, měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 200,-Kč, slovy: dvěstě korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 500,-Kč, slovy: pětset korun českých. Navržená výše protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným společností Znalecká a oceňovací kancelář s.r.o., se sídlem Litoměřice, Dómská 145/13, PSČ: 412 01, identifikační číslo 25486764, znaleckým ústavem zapsaným na základě rozhodnutí mi nistra spravedlnosti České republiky ze dne 12.04.2005, č.j. 117/2004-ODS-ZN/10, do seznamu znaleckých ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oblasti ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování majetku pro finanční majetek a podnik (dá le jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Zjištěná přiměřená a spravedlivá hodnota akcie společnosti Lesostavby Třeboň a.s. o jmenovité hodnotě 500,-Kč, slovy: pětset korun českých, ke směrodatnému datu ocenění, tj. dni 31.03.2008, slovy:třicátéhoprvního března roku dvatisíceosm, činí 195,-Kč, slovy: jednostodevadesátpět korun českých". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protipnění byla hodnota jedné akcie stanovena na základě výnos ové metody kapitalizovaných zisků. Nabízené protiplnění tak převyšuje přiměřenou a spravedlivou hodnotu akcie určenou znaleckým posudkem. 4. Dosavadní vlastníci akcií předloží akcie Společnosti do 30, slovy: třiceti, dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva tak, že je předají obchodníkovi s cennými papíry pověřeném Společností k výplatě protiplnění a výměně akcií - společnosti CYRRU S, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, identifikační číslo 639 07 020, v jeho sídle v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do 1, slovy: jednoho, měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro př edložení akcií, která nesmí být kratší než 14, slovy: čtrnáct, dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu . Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 5. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2, slovy: dvou, měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry pověřeným Společností k výpla tě protiplnění a výměně akcií společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií; pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo. do 17. 4. 2009 od 9. 9. 2008

Akcie společnosti mají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů. do 9. 9. 2008 od 19. 6. 1996

Základní jmění společnosti je rozděleno na lO7.922 kusů akcií znějících na majitele v nominální hodnotě po l.000 Kč s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů. do 5. 6. 1995 od 6. 4. 1995

Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: základní jmění společnosti je rozděleno na 102.431 kusů akcií znějících na majitele v nominální hodnotě po l.000 Kč s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů a na 5.391 kusů akcií zaměstnaneckých znějících na jméno po l.000 Kč jmenovité hodnoty. do 6. 4. 1995 od 26. 1. 1994

Členové dozorčí rady: předseda - ing.Vlastimil Pták Žižkova 96, Vimperk místopředseda - Petr Šulc Svobody 1031, Třeboň člen - ing.Jiří Kořínek Na sadech 30, České Budějovice do 6. 6. 1995 od 4. 6. 1993

Dozorčí rada společnosti: Ing. Vlastimil Pták, Vimperk, Žižkova 96 Ing. Jiří Kořínek, České Budějovice, Na sadech 30 Petr Šulc, Třeboň, Svobody 1031 do 4. 6. 1993 od 1. 10. 1992

Výše základního jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí 103 627 000,- Kčs, slovy stotřimilionyšestsetdvacetsedmtisíc korun čsl. do 4. 6. 1993 od 1. 10. 1992

Základní jmění společnosti je rozděleno na 98 446 akcií na majitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty a 5 181 akcií na jméno po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty. do 4. 6. 1993 od 1. 10. 1992

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostaně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. do 6. 6. 1995 od 1. 10. 1992

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Jihočeské státní lesy České Budějovice. do 21. 9. 2010 od 1. 10. 1992

Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. do 21. 9. 2010 od 1. 10. 1992

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 16.9.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 21. 9. 2010 od 1. 10. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 156 440 Kč

od 31. 7. 2017

Základní kapitál

vklad 107 822 000 Kč

do 31. 7. 2017 od 4. 6. 1993
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 Kč, počet: 215 644 od 31. 7. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 Kč, počet: 215 644 do 31. 7. 2017 od 20. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 Kč, počet: 215 644 do 20. 10. 2016 od 21. 9. 2010
Akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 215 644 do 21. 9. 2010 od 14. 6. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 107 822 do 14. 6. 2007 od 6. 4. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 391 do 26. 1. 1994 od 4. 6. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 102 431 do 26. 1. 1994 od 4. 6. 1993

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Jakub Hanák

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2019

vznik členství: 16. 1. 2018

Na Vyhlídce 2082, Dobříš, 263 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jakub Hanák

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2018 - Poslední vztah: 15. 5. 2019

vznik členství: 16. 1. 2018

Neumannova 1453/26, Praha, 156 00, Česká republika

Josef Blecha

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 24. 7. 2014

zánik členství: 16. 1. 2018

Na výsluní 2306/18, Praha, 100 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Josef Blecha

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 24. 7. 2014

zánik členství: 16. 1. 2018

Na výsluní 2306/18, Praha, 100 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Pavel Řimnáč

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2013 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik členství: 29. 8. 2013

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 20. 9. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2014

Souběžná 798, Třeboň, 379 01, Česká republika

Pavel Musílek

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2013 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik členství: 13. 12. 2012

zánik členství: 24. 7. 2014

vznik funkce: 13. 12. 2012

zánik funkce: 24. 7. 2014

Roudnická 452/20, Praha 8, 182 00, Česká republika

Josef Blecha

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik členství: 28. 12. 2009

zánik členství: 24. 7. 2014

Na Výsluní 2306/18, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Petr Chlubna

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 27. 9. 2013

vznik členství: 1. 6. 2008

zánik členství: 29. 8. 2013

vznik funkce: 2. 4. 2012

zánik funkce: 29. 8. 2013

Račíněves 23, Kácov, 285 09, Česká republika

Ing. Pavel Rozehnal

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2010 - Poslední vztah: 14. 1. 2013

vznik členství: 6. 8. 2010

zánik členství: 11. 12. 2012

vznik funkce: 6. 8. 2010

zánik funkce: 11. 12. 2012

Chrustenice 202, 267 12, Česká republika

Josef Blecha

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2010 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 28. 12. 2009

vznik funkce: 28. 12. 2009

zánik funkce: 2. 4. 2012

Na Výsluní 2306/18, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Petr Chlubna

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2008 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 1. 6. 2008

Račíněves 23, Kácov, 285 09, Česká republika

Ing. Tomáš Polák MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2008 - Poslední vztah: 25. 8. 2010

vznik členství: 30. 6. 2008

zánik členství: 3. 8. 2010

vznik funkce: 11. 7. 2008

zánik funkce: 3. 8. 2010

Novodvorská 413/135, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Tomáš Polák MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 22. 9. 2008

vznik členství: 23. 10. 2007

zánik členství: 30. 6. 2008

vznik funkce: 23. 10. 2007

zánik funkce: 30. 6. 2008

Novodvorská 413/135, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Vladislav Klabouch

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 22. 9. 2008

vznik členství: 1. 6. 2007

zánik členství: 20. 12. 2007

Záblatí 24, 384 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Blecha

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2008 - Poslední vztah: 4. 2. 2010

vznik členství: 11. 6. 2007

zánik členství: 28. 12. 2009

vznik funkce: 11. 6. 2007

zánik funkce: 28. 12. 2009

Čeperská 629, Praha 9, Česká republika

Ing. Petr Moučka Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2008 - Poslední vztah: 9. 9. 2008

vznik členství: 11. 6. 2007

zánik členství: 23. 10. 2007

vznik funkce: 11. 6. 2007

zánik funkce: 23. 10. 2007

Karla IV. 755, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Nikos Boboras

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2007 - Poslední vztah: 20. 8. 2008

vznik členství: 25. 4. 2007

zánik členství: 11. 6. 2007

vznik funkce: 2. 5. 2007

zánik funkce: 11. 6. 2007

Novákových 883/39, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Petr Moučka Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2007 - Poslední vztah: 20. 8. 2008

vznik členství: 25. 4. 2007

zánik členství: 11. 6. 2007

vznik funkce: 2. 5. 2007

zánik funkce: 11. 6. 2007

Karla IV. 755, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Oldřich Nepraš

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2002 - Poslední vztah: 7. 5. 2007

vznik funkce: 20. 4. 2000

zánik funkce: 25. 4. 2007

Jiráskova 804, Dobřichovice, Česká republika

Ing. Oldřich Nepraš

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2002 - Poslední vztah: 31. 12. 2002

vznik funkce: 20. 4. 2000

Strážovská 381/91, Praha 5 - Radotín, Česká republika

Ing. Oldřich Nepraš

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2002 - Poslední vztah: 16. 11. 2002

vznik funkce: 20. 4. 2000

Strážovská 381/91, Praha 5 - Radotín, Česká republika

Radko Kaska

První vztah: 26. 9. 2000 - Poslední vztah: 7. 5. 2007

vznik funkce: 20. 4. 2000

zánik funkce: 25. 4. 2007

Španielova 1298, Praha 6, Česká republika

Ing. Oldřich Nepraš

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 12. 10. 2002

Strážovská 381/91, Praha 5 - Radotín, Česká republika

Ing. Vladimír Soudný

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 1997 - Poslední vztah: 24. 6. 1998

Nikoly Tesly 7/1422, Praha 6, Česká republika

Mgr. Miroslava Dvořáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 1997 - Poslední vztah: 26. 9. 2000

Sukova 342, Votice, Česká republika

Mgr. Josef Žáček

člen

První vztah: 18. 6. 1996 - Poslední vztah: 11. 8. 1997

Borovanského 2215/I, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Nešpor

člen

První vztah: 18. 6. 1996 - Poslední vztah: 11. 8. 1997

Na Prádle 252, Pyšely, Česká republika

ing. Vlastimil Pták

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 1995 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

zánik členství: 1. 10. 2006

Žižkova 96, Vimperk, Česká republika

ing. Milada Fialová

člen

První vztah: 6. 6. 1995 - Poslední vztah: 18. 6. 1996

Zlatnická 5, Praha 1, Česká republika

ing. Antonín Klabal

předseda

První vztah: 6. 6. 1995 - Poslední vztah: 18. 6. 1996

Denkova 3943, Kroměříž, Česká republika

Petr Šulc

člen

První vztah: 6. 6. 1995 - Poslední vztah: 7. 11. 1995

Dalskabát 1040, Třeboň, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Pavel Šima

předseda představenstva

První vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 13. 6. 2017

vznik funkce: 13. 6. 2017

Na Slezsku 350, Fulnek, 742 45, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing Tomáš Polák MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2015 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 17. 8. 2015

zánik členství: 16. 1. 2018

vznik funkce: 17. 8. 2015

zánik funkce: 16. 1. 2018

Na Vysoké 2371/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing Tomáš Polák MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2015 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 17. 8. 2015

zánik členství: 16. 1. 2018

vznik funkce: 17. 8. 2015

zánik funkce: 16. 1. 2018

Na Vysoké 2371/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Polák MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2015 - Poslední vztah: 11. 12. 2015

vznik členství: 16. 8. 2010

zánik členství: 16. 8. 2015

vznik funkce: 16. 8. 2010

zánik funkce: 16. 8. 2015

Na Vysoké 2371/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Jakub Hanák

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 29. 7. 2013

zánik členství: 16. 1. 2018

Neumannova 1453/26, Praha, 156 00, Česká republika

Jakub Hanák

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 29. 7. 2013

zánik členství: 16. 1. 2018

Neumannova 1453/26, Praha, 156 00, Česká republika

Ing. Pavel Šima

předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 12. 6. 2012

zánik členství: 12. 6. 2017

vznik funkce: 12. 6. 2012

zánik funkce: 12. 6. 2017

Na Slezsku 350, Fulnek, 742 45, Česká republika

Ing. Pavel Šima

předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 12. 6. 2012

zánik členství: 12. 6. 2017

vznik funkce: 12. 6. 2012

zánik funkce: 12. 6. 2017

Na Slezsku 350, Fulnek, 742 45, Česká republika

Ing. Jaroslav Junek

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2012 - Poslední vztah: 22. 3. 2013

vznik členství: 27. 3. 2012

zánik členství: 5. 3. 2013

Spojovací 203, Hradec Králové, 503 21, Česká republika

Václav Maleček

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2010 - Poslední vztah: 5. 4. 2012

vznik členství: 20. 10. 2010

zánik členství: 26. 3. 2012

K Fialce 376/14, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Pavel Šima

předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2010 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 11. 6. 2007

zánik členství: 11. 6. 2012

vznik funkce: 16. 8. 2010

zánik funkce: 11. 6. 2012

Na Slezsku 350, Fulnek, 742 45, Česká republika

Ing. Tomáš Polák MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2010 - Poslední vztah: 1. 8. 2015

vznik členství: 16. 8. 2010

vznik funkce: 16. 8. 2010

Na Vysoké 2371/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Petr Hlídek

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 29. 10. 2010

vznik členství: 23. 10. 2007

zánik členství: 20. 10. 2010

Beneše Třebízského 241/46, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Šima

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2008 - Poslední vztah: 25. 8. 2010

vznik členství: 11. 6. 2007

vznik funkce: 11. 6. 2007

zánik funkce: 16. 8. 2010

Na Slezsku 350, Fulnek, 742 45, Česká republika

Ing. Pavol Nemčok

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2008 - Poslední vztah: 11. 6. 2010

vznik členství: 11. 6. 2007

zánik členství: 8. 6. 2010

vznik funkce: 11. 6. 2007

zánik funkce: 8. 6. 2010

Na Pískovně 667, Liberec, Česká republika

Ing. Daniel Kadlec

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2008 - Poslední vztah: 9. 9. 2008

vznik členství: 11. 6. 2007

zánik členství: 23. 10. 2007

Mahenova 289/6, Opava, 747 07, Česká republika

Ing. Daniel Kadlec

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2007 - Poslední vztah: 20. 8. 2008

vznik členství: 2. 5. 2007

zánik členství: 11. 6. 2007

Englišova 2201/81, Opava, Česká republika

Ing. Pavol Nemčok

předseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2007 - Poslední vztah: 20. 8. 2008

vznik členství: 2. 5. 2007

zánik členství: 11. 6. 2007

vznik funkce: 2. 5. 2007

zánik funkce: 11. 6. 2007

Na Pískovně 667, Liberec, Česká republika

Ing. Pavel Šima

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2007 - Poslední vztah: 20. 8. 2008

vznik členství: 2. 5. 2007

zánik členství: 11. 6. 2007

vznik funkce: 2. 5. 2007

zánik funkce: 11. 6. 2007

Na Slezsku 350, Fulnek, 742 45, Česká republika

Ing. Petr Pauřík

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2007 - Poslední vztah: 7. 5. 2007

vznik členství: 9. 3. 2007

zánik členství: 2. 5. 2007

vznik funkce: 9. 3. 2007

zánik funkce: 2. 5. 2007

Raisova 803/7, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Josef Žáček

předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2007 - Poslední vztah: 7. 5. 2007

vznik členství: 8. 3. 2007

zánik členství: 2. 5. 2007

vznik funkce: 9. 3. 2007

zánik funkce: 2. 5. 2007

Borovanského 2215/1, Praha 5, 155 00, Česká republika

Lukáš Novák

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2007 - Poslední vztah: 7. 5. 2007

vznik členství: 9. 3. 2007

zánik členství: 2. 5. 2007

Rašova 837, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Vladislav Klabouch

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2005 - Poslední vztah: 16. 3. 2007

vznik členství: 17. 2. 2005

zánik členství: 8. 3. 2007

Záblatí 24, 384 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Stanislav Pekárek

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 7. 2005 - Poslední vztah: 16. 3. 2007

vznik členství: 24. 7. 2002

zánik členství: 8. 3. 2007

vznik funkce: 17. 2. 2005

zánik funkce: 8. 3. 2007

Dražičky 51, Malšice, 391 75, Česká republika

Ing. Jiří Houška CSc.

předseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 16. 3. 2007

vznik funkce: 24. 2. 2001

zánik funkce: 7. 3. 2007

Příčka 684/2, Praha 5 - Stodůlky, Česká republika

Ing. Stanislav Pekárek

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2002 - Poslední vztah: 29. 7. 2005

vznik funkce: 24. 7. 2002

Dražičky 51, Malšice, 391 75, Česká republika

Ing. Jiří Petrla

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2002 - Poslední vztah: 31. 12. 2002

vznik funkce: 10. 1. 2001

zánik funkce: 24. 7. 2002

Makovského 1226, Praha 6, Česká republika

Ing. Jiří Houška CSc

předseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2000 - Poslední vztah: 14. 1. 2004

vznik funkce: 24. 2. 2001

K lipám 295/22, Praha 9 - Střížkov, Česká republika

Ing. Vladimír Soudný

předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 1. 3. 2000

Nikoly Tesly 7/1422, Praha 6, Česká republika

Ing. Václav Meloun

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 29. 7. 2005

vznik funkce: 6. 5. 1998

zánik funkce: 17. 2. 2005

Ostrov 7, Protivín, Česká republika

Mgr. Jaroslav Kolman

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 24. 4. 2001

zánik funkce: 18. 8. 2000

Ke Kateřinkám 1409, Praha 4, Česká republika

ing. Oldřich Nepraš

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1996 - Poslední vztah: 24. 6. 1998

Strážovská 381/91, Praha 5-Radotín, Česká republika

Doc.ing. Václav Pelnář

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1996 - Poslední vztah: 24. 6. 1998

Družstevní 15, Plzeň, Česká republika

ing. Ladislav Raul CSc.

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1995 - Poslední vztah: 18. 6. 1996

Šalounova 1936, Praha 4, Česká republika

Mgr. Josef Žáček

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1995 - Poslední vztah: 18. 6. 1996

Borovanského 2215/I., Praha 5, Česká republika

Josef Prokop

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 6. 1993 - Poslední vztah: 6. 6. 1995

. do 6. 6. 1995 od 4. 6. 1993

čsl.armády 880/II., Třeboň, 379 01, Česká republika

ing. Václav Meloun

předseda představenstva

První vztah: 4. 6. 1993 - Poslední vztah: 24. 6. 1998

Ostrov 7, Protivín, 398 11, Česká republika

Josef Prokop

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 4. 1. 1995

Čsl. armády 880/II, Třeboň, Česká republika

Ing. Josef Polena

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 6. 6. 1995

Koněvova 997, Třeboň, Česká republika

Ing. Václav Meloun

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 4. 6. 1993

Ostrov 7, Protivín, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva. Člen představenstva činí písemná právní jednání za společnost tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaje o své funkci.

od 31. 1. 2018

Společnost zastupují společně dva členové představenstva. Členové představenstva činí písemná právní jednání za společnost tak, že připojí k obchodní firmě společnosti své podpisy, popřípadně i údaje o své funkci.

do 31. 1. 2018 od 27. 8. 2014

Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.

do 27. 8. 2014 od 21. 9. 2010

Způsob jednání: Každý člen představestva je oprávněn jednat samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

do 21. 9. 2010 od 14. 6. 2007

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jednají společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.

do 14. 6. 2007 od 24. 6. 1998

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Představenstvo nebo generální ředitel mohou v některých specifických případech písemně pověřit zastupováním další osoby u nichž jednání s třetí osobou, před soudy a před jinými orgány vyplývá z jejich pracovních povinností, delegované pravomoci a odpovědnosti. Společnost může zastupovat prokurista na základě prokury udělené mu představestvem. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představnstvem písemně pověřen, anebo další osoby, pověřené představenstvem v rozsahu plné moci. Všichni činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména.

do 24. 6. 1998 od 6. 6. 1995

Další vztahy firmy Lesostavby Třeboň a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 2. 1993

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 17. 12. 2007
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 5. 2000
Přerušeno od 15. 1. 2015
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 23. 3. 1993
Přerušeno od 14. 2. 2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 3. 1993
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 2. 1993
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 2. 1993
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 19. 2. 1993
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 2. 1993
Přerušeno od 14. 2. 2017
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 2. 1993
Přerušeno od 14. 2. 2017

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).