Hlavní navigace

Slavia pojišťovna a.s.

Firma Slavia pojišťovna a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2591, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 371 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60197501

Sídlo:

Táborská 940/31, Praha 4 Nusle, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 6. 1994

DIČ:

CZ60197501

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pojišťovací společnosti, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

65120 Neživotní pojištění
661 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2591, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Slavia pojišťovna a.s. od 1. 1. 2008

Obchodní firma

Slavia pojišťovna a.s. od 20. 2. 2015

Obchodní firma

Pojišťovna Slavie, a.s. do 20. 2. 2015 od 1. 6. 1994

Obchodní firma

Pojišťovna Slavia a.s. do 1. 1. 2008 od 15. 11. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 6. 1994

adresa

Táborská 940/31
Praha 14000 od 14. 1. 2020

adresa

Revoluční 655/1
Praha 11000 do 14. 1. 2020 od 18. 5. 2007

adresa

Ve struhách 1076/27
Praha 16000 do 18. 5. 2007 od 1. 6. 1994

Předmět podnikání

1) pojišťovací činnosti dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1,2,3,4,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví od 3. 5. 2017

1) pojišťovací činnosti dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví do 3. 5. 2017 od 15. 2. 2011

2) činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví -zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví -poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví -zprostředkování záruk a závazků -zprostředkování půjček, včetně factoringu a financování obchodních transakcí od 15. 2. 2011

3) zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb. o pjišťovnictví od 15. 2. 2011

1) pojišťovací činnosti dle § 7 odst. 3 zák.č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 39/2004 Sb. -v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu 1a),b),d),3a,5, 6a) ,7, 8a),b),c),d),f), 9, 10a,c), 13a),c),d), 16d),e),j), 18 do 15. 2. 2011 od 16. 1. 2009

6) pojišťovací činnosti dle ust. §7 odst.3 zákona č.363/1999Sb. v platném znění - v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č.1 k zákonu č.363/1999Sb. 1c), 2a),b),c),d), 3b), 6b), 11,12,14a),b),c),d),e), 16e),f),g),h),i), 17 do 15. 2. 2011 od 27. 2. 2008

3) pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zák. č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb. 4; 8e); 10b); 13b); 15; 16 a), b) do 15. 2. 2011 od 25. 3. 2006

4) činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. - zprostředkování záruk a závazků, - zprostředkování půjček včetně factoringu a financování obchodních transakcí do 15. 2. 2011 od 25. 3. 2006

5) fakultativní zajišťovací činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. - rozsahu pojistních odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb. 1a),b),d); 3a); 4; 5; 6a); 7; 8; 9; 10b), c); 13; 15; 16a), b), d), e), j); 18 do 15. 2. 2011 od 25. 3. 2006

1) pojišťovací činnosti dle § 7 odst. 3 zák.č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 39/2004 Sb. -v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu 1a),b),d),3a,5, 6a) ,7, 8a),b),c),d),f), 9, 10c), 13a),c),d), 16d),e),j), 18 do 16. 1. 2009 od 12. 8. 2004

pojišťovací činnosti dle § 7 odst. 3 zák.č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, -v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu 1a),b),d), 5, 6a) 7, 8a),b),c),d),f), 9, 10a), 13, 16d),e),j), 18 u odvětví 10a) nemá pojišťovna povolení provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidel ve smyslu zák. č. 168/1999 Sb. do 17. 10. 2002 od 17. 10. 2002

činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví -zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví -poradenská činnost související s pojišťěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví do 17. 10. 2002 od 17. 10. 2002

1) pojišťovací činnosti dle § 7 odst. 3 zák.č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, -v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu 1a),b),d),3a,5, 6a) 7, 8a),b),c),d),f), 9, 10a), 13, 16d),e),j), 18 u odvětví 10a) nemá pojišťovna povolení provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidel ve smyslu zák. č. 168/1999 Sb. do 12. 8. 2004 od 17. 10. 2002

2) činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví -zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví -poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví do 15. 2. 2011 od 17. 10. 2002

Pojišťovací činnost (paragr. 7 odst. 1 zákona o pojišťovnictví). do 17. 10. 2002 od 1. 6. 1994

Zajišťovací činnost (paragr. 7 odst. 2 zákona o pojišťovnictví). do 17. 10. 2002 od 1. 6. 1994

Zábranná činnost (patagr. 7 odst. 4 zákona o pojišťovnictví). do 17. 10. 2002 od 1. 6. 1994

Činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností (paragr. 7 odst. 3 zákona o pojišťovnictví). do 17. 10. 2002 od 1. 6. 1994

Uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnický- mi osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávávní pojištění v její prospěch (paragr. 8 odst. 3 zákona o pojišťovnictví). do 17. 10. 2002 od 1. 6. 1994

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutím valné hromady dne 18.8.2017 bylo schváleno : 1)Základní kapitál společnosti Slavia pojišťovna a.s. (Společnost) se zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na částku 371.000.000,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát jedna milionů korun českých) upsáním nových akcií o souhrnné jmenovité hodnotě 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod tuto částku se nepřipouští. 2)Bude vydáno 80 ks (slovy: osmdesát kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie: 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě. 3)Emisní kurz upisovaných nových akcií je 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na každou 1 (jednu) novou kmenovou zaknihovanou akcii, která zní na majitele, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Celkový emisní kurz všech nově upisovaných akcií tedy odpovídá jejich souhrnné jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). 4)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno výhradně peněžitými vklady dosavadních akcionářů. Přednostní právo dosavadních akcionářů na úpis nových akcií se neuplatní, neboť se všichni akcionáři Společnosti v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), svého přednostního práva vzdali. 5)Všechny nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva dosavadními akcionáři Společnosti bez omezení. 6)Lhůta pro upsání akcií počíná běžet okamžikem přijetí tohoto usnesení a činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne konání této valné hromady, ne však méně než 1 (slovy: jeden) týden od zveřejnění oznámení o počátku lhůty pro upsání nových akcií na webových stránkách Společnosti na adrese http://slavia-pojistovna.cz. Zájem upsat akcie mohou akcionáři uplatnit na adrese sídla Společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 9:00 do 12:00 hodin nebo písemným oznámením adresovaným představenstvu Společnosti v téže lhůtě. V případě, že více akcionářů uplatní zájem o úpis stejných akcií, platí, že akcie upíše ten akcionář, který zájem o upsání akcií uplatnil vůči představenstvu Společnosti nejdříve. K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionáři, který uplatní zájem na úpis nových akcií, předloží nebo zašle představenstvo Společnosti smlouvu o upsání nových akcií. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh a doručit podepsanou smlouvu o upsání akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce od konání této valné hromady Společnosti, není tak však povinen učinit dříve než ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o upsání nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem na úpis nových akcií neuplatnil. 6)Emisní kurz nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet zřízený Společností č.: 19-6017530267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne skončení lhůty pro upsání akcií. Před zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být splaceno nejméně 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty všech nových akcií. 7)Nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky akcií. do 22. 8. 2017 od 22. 8. 2017

1)Základní kapitál společnosti Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591, IČ 601 97 501 (dále Společnost) se zvyšuje o částku 21.000.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionů korun českých) na částku 331.000.000,- Kč (slovy: třistatřicetjednamilionů korun českých) upsáním nových akcií o souhrnné jmenovité hodnotě 21.000.000,- Kč. Upisování akcií nad nebo pod tuto částku se nepřipouští. 2)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce společnosti Capital Management Company, a.s., IČ 63079992, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, dosavadním akcionářem společnosti (dále jen Capital Management Company, a.s.). 3)Předmětem nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce Capital Management Company, a.s., jsou ochranné známky, jejichž hodnota byla stanovena znalcem za tímto účelem vybraným představenstvem Společnosti společností Equity Solutions Appraisals s.r.o., IČ 28933362, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Týnská 633/12, PSČ 11000, na částku v celkové výši 21.005.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionůpěttisíc korun českých), a sice: - kombinovaná ochranná známka SLAVIA POJIŠŤOVNA, č. zápisu 304049, č. spisu 463113, registrované pro třídy výrobků a služeb č. 9, 16 a 36; -slovní ochranná známka SLAVIE, č. zápisu 189396, č. spisu 83349, registrované pro třídu výrobků a služeb č. 36; -slovní ochranná známka SLAVIA, č. zápisu 196092, č. spisu 90607, registrované pro třídy výrobků a služeb č. 36 a 42; všechny vedené v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví, jejichž vlastníkem se předem určený zájemce stal na základě smlouvy o převodu ochranných známek ze dne 19. září 2014 s účinky vůči Společnosti ke dni uzavření této smlouvy (dále jen nepeněžitý vklad). 4)Bude vydáno 42 (slovy: čtyřicet dva) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie: 500.000 Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), a to kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě. Celkový emisní kurz všech nově upisovaných akcií je jejich hodnota určená znalcem, tedy 21.005.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionůpěttisíc korun českých). Celý emisní kurz bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem společnosti Capital Management Company, a.s. Emisní kurz přesahující jmenovitou hodnotu všech upisovaných akcií tvoří emisní ážio 5)Představenstvo Společnosti předá společnosti Capital Management Company, a.s., bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení valné hromady návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti a návrh smlouvy o nepeněžitém vkladu obsahující všechny náležitosti. 6)Společnost Capital Management Company, a.s., upíše nové akcie ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dní ode dne konání této valné hromady doručením podepsané smlouvy o upsání akcií představenstvu Společnosti v sídle Společnosti. 7)Společnost Capital Management Company, a.s., splatí nepeněžitý vklad ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní ode dne, kdy dojde k upsání nových akcií, a to doručením podepsané smlouvy o vkladu představenstvu Společnosti v sídle Společnosti. Nepeněžitý vklad bude na Společnost převeden a splacen ke dni podpisu smlouvy o nepeněžitém vkladu, neboť ta bude účinná ke dni podpisu poslední smluvní stranou a mezi stranami smlouvy o nepeněžitém vkladu, na rozdíl od třetích osob, má převod ochranných známek účinky ke dni její účinnosti. 8)Akcionářům Společnosti nepřísluší přednostní právo na úpis nových akcií, neboť základní kapitál Společnosti je zvyšován nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce Capital Management Company, a.s. Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. do 20. 2. 2015 od 19. 12. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 12. 9. 2016 od 18. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 12. 9. 2016 od 12. 2. 2014

1) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 8.000.000,- Kč (slovy: osmmiliónů korun českých) upsáním nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 8.000.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno peněžitými vklady dosavadních akcionářů. 2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Bude vydáno 16 (slovy: šestnáct) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie: 500.000 Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), a to kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě. 3) Přednostní právo dosavadních akcionářů na úpis nových akcií se neuplatní, neboť se všichni akcionáři Společnosti v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, svého přednostního práva vzdali. 4) Akcie budou upisovány bez využití přednostního práva dosavadními akcionáři Společnosti bez omezení. Představenstvo Společnosti do jednoho týdne od zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku zveřejní na webových stránkách společnosti na adrese http://slavia-pojistovna.cz oznámení o počátku lhůty pro upsání nových akcií. Lhůta pro upsání akcií činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne konání této valné hromady, ne však méně než 1 (slovy:jeden) týden od zveřejnění oznámení o počátku lhůty pro upsání nových akcií na webových stránkách Společnosti na adrese http://slavia-pojistovna.cz. Zájem upsat akcie mohou akcionáři uplatnit na adrese Společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti v téže lhůtě. V případě, že více akcionářů uplatní zájem o úpis stejných akcií, platí, že akcie upíše ten akcionář, který zájem o upsání akcií uplatnil vůči představenstvu Společnosti nejdříve. K upsání nových akcií dochází uzavřením dohody o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionáři, který uplatní zájem na úpis nových akcií, předloží nebo zašle představenstvo Společnosti dohodu o upsání nových akcií. V případě, že je dohoda o upsání akcií uzavírána po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku avšak před jeho zápisem, musí obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh a doručit podepsanou dohodu o upsání akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou dohodu obdrželo ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce od konání této valné hromady Společnosti, není tak však povinen učinit dříve než ve lhůtě jednoho týdne ode dne předložení nebo doručení návrhu dohody o upsání akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh dohody o upsání nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou dohodu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem na úpis nových akcií neuplatnil. Emisní kurz takto upisovaných akcií je 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) na každou 1 (slovy: jednu) novou kmenovou zaknihovanou akcii, která zní na majitele, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). 5) Emisní kurz nových akcií v celkové částce 8.000.000,- Kč, (slovy: osmmiliónů korun českých) jsou upisovatelé povinni splatit výhradně peněžitým vkladem. 6) Emisní kurz nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit takto: 30 % (třicet procent) na zvláštní účet zřízený Společností č.: 107-5419420277/0100 vedený u Komerční banky a.s., ve lhůtě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tj. ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne skončení lhůty pro upsání akcií, v souladu s tímto rozhodnutím a v souladu s ustanovením § 204 odst. 1 a 163a obchodního zákoníku. Zbývající část emisního kurzu jsou upisovatelé povinni splatit tak, aby byl celý emisní kurz splacen nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne skončení lhůty pro upsání akcií. do 24. 9. 2013 od 14. 8. 2013

Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Slavia pojišťovna a.s., IČ: 601 97 501, se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00 (dále jen "Společnost") ze dne 8. dubna 2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti. 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 27.000.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých) na 302.000.000,- Kč (slovy: tři sta dva miliony korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, společnosti New Property Management a.s., IČ: 278 62 488, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 235/28, PSČ 110 00, („New Property Management a.s.“). 2. Společnost vydá při zvýšení základního kapitálu 54 (slovy: padesát čtyři) kusů nových akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Všechny akcie budou kmenové, ve formě na majitele a v zaknihované podobě. 3. V důsledku zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem nepřísluší dosavadním akcionářům Společnosti přednostní právo na upsání nových akcií. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, společností New Property Management a.s. 4. Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu následujícím nepeněžitým vkladem v hodnotě ve výši 117.568.000 Kč (slovy: sto sedmnáct milionů pět set šedesát osm tisíc korun českých), která byla stanovena znalcem jmenovaným za tím účelem soudem, Ing. Otto Šmídou, se sídlem Liberec 6, Na Jezírku, PSČ 460 06, který tvoří tyto nemovitosti - pozemek parc. č. 11097 o výměře 31.508 m2 - orná půda; - pozemek parc. č. 11197/1 o výměře 33.794 m2 - orná půda; to vše nacházející se v katastrálním území a obci Plzeň a zapsané na listu vlastnictví č. 34717 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město, pro katastrální území a obec Plzeň (dále jen „nepeněžitý vklad“). Hodnota nepeněžitého vkladu bude použita ke zvýšení základního kapitálu společnosti Slavia pojišťovna a.s. o 27.000.000,- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu přesahující jmenovitou hodnotu všech akcií, které budou vydány jako protiplnění upisovateli, se považuje za emisní ážio. 5. Společnost New Property Management a.s. může upsat nové akcie ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Tato lhůta počne prvního dne po podání návrhu Společnosti na zápis tohoto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a představenstvo její počátek oznámí předem určenému zájemci, společnosti New Property Management a.s., písemně nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů; současně představenstvo Společnosti zašle nebo předá společnosti New Property Management a.s. návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Smlouva bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. 6. Společnost New Property Management a.s., jakožto upisovatel, předá nepeněžitý vklad Společnosti do 10 (slovy:deseti) dnů ode dne skončení lhůty pro úpis akcií podle předchozího odstavce. Nepeněžitý vklad předá společnost New Property Management a.s. v sídle Společnosti; o předání bude sepsán písemný protokol. Současně s předáním nepeněžitého vkladu předá společnost New Property Management a.s. Společnosti prohlášení o předání nepeněžitého vkladu do vlastnictví Společnosti ve smyslu ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Předáním tohoto prohlášení a nepeněžitého vkladu je vklad splacen. Prohlášení společnosti New Property Management a.s. i nepeněžitý vklad se předávají předsedovi představenstva Společnosti. do 29. 4. 2013 od 12. 4. 2013

Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Slavia pojišťovna a.s., IČ: 60197501, se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 11000 (dále jen "společnost) ze dne 22.6.2011 o zvýšení základního kapitálu Společnosti. 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na 275.000.000,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesátpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, společnosti SPGroup a.s., se sídlem Masarykovo nábř. 28, 110 00 Praha 1, IČ: 63078571 ("SPGroup a.s."). 2. Společnost vydá při zvýšení základního kapitálu 100 (slovy: sto) kusů nových akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000 Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). Všechny akcie budou kmenové, ve formě na majitele a v zaknihované podobě. 3. V důsledku zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem nepřísluší dosavadním akcionářům Společnosti přednostní právo na upsání nových akcií. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, společností SPGroup a.s. 4. Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu následujícím nepeněžitým vkladem v hodnotě ve výši 50.000.000 Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), která byla stanovena znalcem jmenovaným za tím účelem soudem, Ing. Martinem Šotolou, se sídlem Stavbařů 44, Jihlava, PSČ 586 01, který tvoří tyto nemovitosti: - budova bez čp/če na pozemku parc. č. 3738/98, způsob využití průmyslový objekt; - budova bez čp/če na pozemku parc. č. 3738/99, způsob využití jiná stavba; - budova bez čp/če na pozemku parc. č. 3738/163, způsob využití průmyslový objekt; - pozemky parc. č. 3738/98, 3738/99, 3738/163, 3738/259, 3738/261, to vše zapsané mimo jiné na listu vlastnictví č. 5756 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, katastrální území Louny (dále jen "nepeněžitý vklad"). Celá hodnota nepeněžitého vkladu bude použita ke zvýšení základního kapitálu Společnosti; z tohoto důvodu je emisní ážio nulové a emisní kurz upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 5. Společnost SPGroup a.s. může upsat nové akcie ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Tato lhůta počne prvního dne po podání návrhu Společnosti na zápis tohoto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a představenstvo její počátek oznámí předem určenému zájemci, společnosti SPGroup a. s., písemně nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů; současně představenstvo Společnosti zašle nebo předá společnosti SPGroup a.s. návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Smlouva bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. 6. Společnost SPGroup a.s., jakožto upisovatel, předá nepeněžitý vklad Společnosti do 10 (slovy:deseti) dnů ode dne skončení lhůty pro úpis akcií podle předchozího odstavce. Nepeněžitý vklad předá společnost SPGroup a.s. v sídle Společnosti; o předání bude sepsán písemný protokol. Současně s předáním nepeněžitého vkladu předá společnost SPGroup a. s. Společnosti prohlášení o předání nepeněžitého vkladu do vlastnictví Společnosti ve smyslu ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Předáním tohoto prohlášení a nepeněžitého vkladu je vklad splacen. Prohlášení společnosti SPGroup a.s. i nepeněžitý vklad se předávají předsedovi představenstva Společnosti. do 4. 7. 2011 od 24. 6. 2011

Druh akcií: v zaknihované podobě do 4. 7. 2011 od 14. 8. 2001

Druh akcií: kmenové v listinné podobě do 14. 8. 2001 od 8. 1. 1998

Rozsah splacení zákl. jmění: 176,000.000,- Kč Druh akcií: kmenové v listinné podobě do 8. 1. 1998 od 7. 4. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 371 000 000 Kč

od 22. 8. 2017

Základní kapitál

vklad 331 000 000 Kč

do 22. 8. 2017 od 19. 12. 2014

Základní kapitál

vklad 310 000 000 Kč

do 19. 12. 2014 od 12. 2. 2014

Základní kapitál

vklad 310 000 000 Kč

do 12. 2. 2014 od 24. 9. 2013

Základní kapitál

vklad 302 000 000 Kč

do 24. 9. 2013 od 29. 4. 2013

Základní kapitál

vklad 275 000 000 Kč

do 29. 4. 2013 od 4. 7. 2011

Základní kapitál

vklad 225 000 000 Kč

do 4. 7. 2011 od 8. 1. 1998

Základní kapitál

vklad 225 000 000 Kč

do 8. 1. 1998 od 7. 4. 1997

Základní kapitál

vklad 150 000 000 Kč

do 7. 4. 1997 od 15. 11. 1994

Základní kapitál

vklad 45 000 000 Kč

do 15. 11. 1994 od 1. 6. 1994
kmenové akcie na majitele zaknihovaná, hodnota: 500 000 Kč, počet: 742 od 22. 8. 2017
akcie na majitele zaknihovaná, hodnota: 500 000 Kč, počet: 662 do 22. 8. 2017 od 19. 12. 2014
akcie na majitele zaknihovaná, hodnota: 500 000 Kč, počet: 620 do 19. 12. 2014 od 24. 9. 2013
akcie na majitele zaknihovaná, hodnota: 500 000 Kč, počet: 604 do 24. 9. 2013 od 29. 4. 2013
akcie na majitele zaknihovaná, hodnota: 500 000 Kč, počet: 550 do 29. 4. 2013 od 4. 7. 2011
akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 450 do 4. 7. 2011 od 7. 4. 1997
akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 300 do 7. 4. 1997 od 15. 11. 1994
akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 450 do 15. 11. 1994 od 1. 6. 1994

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Ing. Pavel Zetek, Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2023

vznik členství: 1. 6. 2023

vznik funkce: 1. 6. 2023

Havlíčkova 1187, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2022

vznik členství: 19. 10. 2021

vznik funkce: 28. 4. 2022

Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

Dalších 42 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Balák

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2021

vznik členství: 19. 10. 2021

Pod Radinama 154, Čerčany, 257 22, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

Mgr. Jakub Schejbal

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2016

vznik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2014

Sokolovská 233/37, Praha, 186 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Adam Herclík

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2015

vznik členství: 25. 9. 2015

Kolmá 240, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Pavel Sehnal

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2021 - Poslední vztah: 30. 5. 2022

vznik členství: 19. 10. 2021

Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

Ing. Jiří Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2021 - Poslední vztah: 27. 6. 2023

vznik členství: 19. 10. 2021

zánik členství: 1. 6. 2023

zánik funkce: 1. 6. 2023

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Libor Kotěšovec

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2018 - Poslední vztah: 29. 1. 2024

vznik členství: 29. 8. 2018

zánik členství: 31. 12. 2023

Na Zlatnici 301/2, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Aleš Klíč

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2016 - Poslední vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 4. 11. 2011

zánik členství: 6. 1. 2017

Podjavorinské 1597/4, Praha, 149 00, Česká republika

Mgr. Jakub Schejbal

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2016

vznik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2014

Adamovská 1064/7, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Jan Vlachý

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 18. 8. 2014

vznik členství: 21. 9. 2012

zánik členství: 13. 1. 2014

zánik funkce: 13. 1. 2014

Točitá 493/44, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Aleš Klíč

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 9. 2016

vznik členství: 4. 11. 2011

Chotěšovská 680/1, Praha, 190 00, Česká republika

Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2009 - Poslední vztah: 21. 11. 2011

vznik členství: 30. 6. 2009

zánik členství: 29. 3. 2011

Korunní 1972/121, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaromír Prokop

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2009 - Poslední vztah: 18. 8. 2014

vznik členství: 4. 5. 2009

zánik členství: 13. 1. 2014

zánik funkce: 13. 1. 2014

Pod Mezí 98, Zdiby, 250 66, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  POD MEZÍ, z.s.

  Pod mezí 98, Zdiby Brnky, 250 66

MUDr. Vladimír Dbalý, MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2008 - Poslední vztah: 3. 3. 2009

vznik členství: 1. 6. 2008

zánik členství: 14. 1. 2009

vznik funkce: 25. 7. 2008

zánik funkce: 14. 1. 2009

Veleslavínova 59/3, Praha, 110 00, Česká republika

JUDr. Ivana Zörklerová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2008 - Poslední vztah: 10. 8. 2009

zánik členství: 30. 6. 2009

vznik funkce: 7. 11. 2007

Makovského 1333/28, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. Jan Vlachý

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2008 - Poslední vztah: 22. 5. 2013

vznik členství: 10. 12. 2007

zánik členství: 13. 1. 2014

zánik funkce: 13. 1. 2014

Točitá 493/44, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jiřina Musílková

člen

První vztah: 26. 2. 2007 - Poslední vztah: 27. 2. 2008

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 7. 11. 2007

Španielova 1314/23, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. Jaromír Prokop, MBA

člen

První vztah: 19. 9. 2006 - Poslední vztah: 26. 2. 2007

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 31. 1. 2007

Pod Mezí 98, Zdiby, 250 66, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Teplárna Liberec, a.s.

  Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec Liberec IV-Perštýn, 460 01

 • jednatel

  IROMEZ s.r.o.

  Pod Náspem 2005, Pelhřimov, 393 01

 • člen dozorčí rady

  CTZ s.r.o.

  Sokolovská 572, Uherské Hradiště, 686 01

Ing. Pavel Kunc, CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2003 - Poslední vztah: 21. 8. 2008

vznik členství: 7. 7. 2003

zánik členství: 1. 6. 2008

vznik funkce: 7. 7. 2003

zánik funkce: 1. 6. 2008

K Horoměřicům 1114/31, Praha, 165 00, Česká republika

JUDr. Jaroslav Šikula

člen

První vztah: 17. 10. 2002 - Poslední vztah: 27. 2. 2008

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 28. 9. 2007

Žitná, Praha 2, Česká republika

PhDr. Antonín Kružík

člen

První vztah: 14. 10. 1999 - Poslední vztah: 17. 10. 2002

zánik členství: 28. 6. 2002

Radliční 952/15, Havířov, 736 01, Česká republika

RNDr Jiří Pelouch

předseda

První vztah: 14. 10. 1999 - Poslední vztah: 7. 10. 2003

zánik funkce: 19. 6. 2003

Pod skalou 276/2, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Petr Černý

Předseda

První vztah: 26. 2. 1998 - Poslední vztah: 14. 10. 1999

Českých Bratří 346/16, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

PhDr. Oldřich Čechák, CSc.

Člen

První vztah: 8. 1. 1998 - Poslední vztah: 26. 2. 1998

Mrkvičkova 1372/12, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. Jan Mengler, CSc.

člen

První vztah: 8. 1. 1998 - Poslední vztah: 19. 9. 2006

zánik členství: 23. 5. 2006

Zlatnická 1129/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Hana Ptáčková

člen

První vztah: 7. 4. 1997 - Poslední vztah: 14. 10. 1999

Pod Saharou 722, Libčice nad Vltavou, 252 66, Česká republika

Ing. Hana Doubravová

člen

První vztah: 12. 6. 1996 - Poslední vztah: 7. 4. 1997

Pod Saharou 722, Libčice nad Vltavou, 252 66, Česká republika

JUDr Petr Svoboda

člen

První vztah: 12. 6. 1996 - Poslední vztah: 8. 1. 1998

Hlivická 418/20, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Igor Střelec

předseda

První vztah: 12. 6. 1996 - Poslední vztah: 8. 1. 1998

Mezilesí 2056/24, Praha, 193 00, Česká republika

Karol Kollár

Člen

První vztah: 15. 11. 1994 - Poslední vztah: 12. 6. 1996

Stružní 536/6, Neratovice, 277 11, Česká republika

Lydie Lošťáková

Člen

První vztah: 15. 11. 1994 - Poslední vztah: 8. 1. 1998

Hostivická 7/14, Praha, 155 21, Česká republika

Michal Vacek

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 1994 - Poslední vztah: 15. 11. 1994

Letohradská 805/12, Praha, 170 00, Česká republika

Pavel Římek

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 1994 - Poslední vztah: 15. 11. 1994

Při hranici 87/5, Praha, 160 00, Česká republika

Vladimír Kekrt

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 1994 - Poslední vztah: 12. 6. 1996

S. K. Neumanna 1893/11, Praha, 182 00, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Mgr. Karel Bezděka, MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2022

vznik členství: 1. 8. 2022

Sídl. Střed 2582, Mělník, 276 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Milan Kolanda

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2022

vznik členství: 28. 4. 2014

Za černým mostem 1519, Praha, 198 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Polák, MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2022

vznik členství: 19. 10. 2021

vznik funkce: 11. 4. 2022

Na Vysoké 2371/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Petr Pořízek

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2021

vznik členství: 28. 4. 2014

Domanovická 1204, Praha, 190 16, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Karel Waisser

předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2016

vznik členství: 4. 8. 2016

vznik funkce: 5. 8. 2016

Paderlíkova 535, Nučice, 252 16, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Bohumil Vrhel

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2014

vznik členství: 28. 4. 2014

vznik funkce: 28. 4. 2014

Českých lesů 248, Strakonice, 386 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Tomáš Polák, MBA

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2021 - Poslední vztah: 30. 5. 2022

vznik členství: 19. 10. 2021

Na Vysoké 2371/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Mgr. Milan Kolanda

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2021 - Poslední vztah: 30. 5. 2022

vznik členství: 28. 4. 2014

vznik funkce: 7. 5. 2014

zánik funkce: 11. 4. 2022

Za černým mostem 1519, Praha, 198 00, Česká republika

JUDr. Ivana Zörklerová

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2021 - Poslední vztah: 10. 8. 2022

vznik členství: 28. 4. 2014

zánik členství: 31. 7. 2022

Makovského 1333/28, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. Radek Žďárecký, MBA

předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2016 - Poslední vztah: 12. 9. 2016

vznik členství: 29. 6. 2011

zánik členství: 29. 6. 2016

vznik funkce: 29. 6. 2011

zánik funkce: 29. 6. 2016

Střížovická 1036/32a, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Milan Kolanda

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 4. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2021

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 28. 4. 2014

vznik funkce: 27. 5. 2011

zánik funkce: 28. 4. 2014

Za černým mostem 1519, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Bohumil Vrhel

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 18. 8. 2014

vznik členství: 7. 4. 2009

zánik členství: 7. 4. 2014

zánik funkce: 7. 4. 2014

Českých lesů 248, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Radek Žďárecký, MBA

předseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2011 - Poslední vztah: 30. 1. 2016

vznik členství: 29. 6. 2011

vznik funkce: 29. 6. 2011

Střížovická 1036/32a, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Milan Kolanda

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2011 - Poslední vztah: 14. 4. 2014

vznik členství: 29. 4. 2011

vznik funkce: 27. 5. 2011

Za černým mostem 1519, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Petr Pořízek

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2011 - Poslední vztah: 25. 2. 2021

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 28. 4. 2014

Domanovická 1204, Praha, 190 16, Česká republika

JUDr. Ivana Zörklerová

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2010 - Poslední vztah: 25. 2. 2021

vznik členství: 30. 8. 2010

zánik členství: 28. 4. 2014

Makovského 1333/28, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Klapal

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2009 - Poslední vztah: 18. 1. 2010

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 10. 12. 2009

Starobylá 245/8, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Bohumil Vrhel

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2009 - Poslední vztah: 5. 6. 2013

vznik členství: 7. 4. 2009

zánik členství: 7. 4. 2014

zánik funkce: 7. 4. 2014

Českých lesů 248, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Jaromír Prokop, MBA

člen

První vztah: 26. 2. 2007 - Poslední vztah: 14. 1. 2009

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 2. 1. 2009

Pod Mezí 98, Zdiby, 250 66, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Teplárna Liberec, a.s.

  Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec Liberec IV-Perštýn, 460 01

 • jednatel

  IROMEZ s.r.o.

  Pod Náspem 2005, Pelhřimov, 393 01

 • člen dozorčí rady

  CTZ s.r.o.

  Sokolovská 572, Uherské Hradiště, 686 01

Ing. Jaroslav Klapal

člen

První vztah: 26. 2. 2007 - Poslední vztah: 23. 4. 2009

vznik členství: 1. 2. 2007

Starobylá 245/8, Praha, 149 00, Česká republika

Mgr. Milan Kolanda

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 13. 6. 2011

vznik členství: 11. 4. 2006

zánik členství: 11. 4. 2011

vznik funkce: 1. 9. 2006

zánik funkce: 11. 4. 2011

Za černým mostem 1519, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Radek Žďárecký, MBA

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 22. 7. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 1. 9. 2006

zánik funkce: 28. 6. 2011

Střížovická 1036/32a, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Radek Žďárecký, MBA

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2006 - Poslední vztah: 30. 10. 2006

vznik členství: 28. 6. 2006

Střížovická 1036/32a, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloš Buršík

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2006 - Poslední vztah: 19. 9. 2006

vznik členství: 10. 4. 2006

zánik členství: 28. 6. 2006

Za Vodárnou 1624/19, Praha, 182 00, Česká republika

Mgr. Milan Kolanda

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2006 - Poslední vztah: 30. 10. 2006

vznik členství: 10. 4. 2006

vznik funkce: 11. 4. 2006

Za černým mostem 1519, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Petr Pořízek

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2006 - Poslední vztah: 13. 6. 2011

vznik členství: 10. 4. 2006

zánik členství: 10. 4. 2011

Domanovická 1204, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. Karel Vaněk

člen

První vztah: 27. 2. 2001 - Poslední vztah: 18. 5. 2006

zánik členství: 10. 4. 2006

B. Němcové 306, Meziboří, 435 13, Česká republika

Ing. Petr Černý

předseda

První vztah: 27. 2. 2001 - Poslední vztah: 18. 5. 2006

zánik členství: 10. 4. 2006

zánik funkce: 10. 4. 2006

K Horoměřicům 1182/51, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Petr Černý

předseda

První vztah: 14. 10. 1999 - Poslední vztah: 27. 2. 2001

Českých Bratří 346/16, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Petr Panoch

člen

První vztah: 14. 10. 1999 - Poslední vztah: 27. 2. 2001

Kubištova 1099/2, Praha, 140 00, Česká republika

Petr Panoch

předseda

První vztah: 2. 11. 1998 - Poslední vztah: 14. 10. 1999

Kubištova 1099/2, Praha, 140 00, Česká republika

PhDr. Oldřich Čechák

předseda představenstva

První vztah: 26. 2. 1998 - Poslední vztah: 2. 11. 1998

Mrkvičkova 1372/12, Praha, 163 00, Česká republika

RNDr. Jiří Pelouch

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 1998 - Poslední vztah: 14. 10. 1999

Pod Skalkou, Praha 5, Česká republika

JUDr. Vladimír Buťa

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 1998 - Poslední vztah: 18. 5. 2006

zánik členství: 10. 4. 2006

Ostromečská 437/9, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Vaněk

člen

První vztah: 8. 1. 1998 - Poslední vztah: 26. 2. 1998

B. Němcové 306, Meziboří, 435 13, Česká republika

Ing. Petr Černý

předseda

První vztah: 8. 1. 1998 - Poslední vztah: 26. 2. 1998

Českých Bratří 346/16, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

JUDr. Vasil Černev

člen

První vztah: 7. 4. 1997 - Poslední vztah: 8. 1. 1998

Borovského, Praha 5, Česká republika

ing. Petr Černý

místopředseda

První vztah: 12. 6. 1996 - Poslední vztah: 26. 2. 1998

Českých Bratří 346/16, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Vladko Weikert

člen

První vztah: 12. 6. 1996 - Poslední vztah: 7. 4. 1997

Studentská 3279, Mělník, 276 01, Česká republika

Jan Jezbera

předseda

První vztah: 12. 6. 1996 - Poslední vztah: 8. 1. 1998

Žandovská 307/7, Praha, 190 00, Česká republika

JUDr Alexej Ivan

člen

První vztah: 12. 6. 1996 - Poslední vztah: 26. 2. 1998

Olivova 1638, Říčany, 251 01, Česká republika

Karol Kollár

Člen představenstva

První vztah: 15. 11. 1994 - Poslední vztah: 12. 6. 1996

Stružní 536/6, Neratovice, 277 11, Česká republika

Ludvík Krajči

Člen představenstva

První vztah: 1. 6. 1994 - Poslední vztah: 15. 11. 1994

Budyňská 232/20, Praha, 165 00, Česká republika

ing. Petr Černý

Předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 1994 - Poslední vztah: 12. 6. 1996

Českých Bratří 346/16, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Vladko Weikert

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 6. 1994 - Poslední vztah: 12. 6. 1996

Studentská3279, Mělník, Česká republika

Za společnost jednají společně dva členové představenstva nebo samostatně pověřený člen představenstva.

od 18. 8. 2014

Jménem pojišťovny jednají společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva písemně pověřený představenstvem na základě usnesení představenstva v rozsahu tohoto pověření.

do 18. 8. 2014 od 29. 5. 2013

Jménem pojišťovny ve všech věcech jednají vždy společně dva členové představenstva. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě pojišťovny připojí své vlastnoruční podpisy vždy dva členové představenstva.

do 29. 5. 2013 od 18. 5. 2006

Jménem pojišťovny ve všech věcech jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu pojišťovny připojí svůj vlastnoruční podpis kterýkoliv ze členů představenstva.

do 18. 5. 2006 od 8. 1. 1998

Jménem pojišťovny ve všech věcech jednají společně předseda představenstva pojišťovny a některý z dalších členů předsta- venstva pojišťovny. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu pojišťovny připojí svůj podpis společně předseda představenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny.

do 8. 1. 1998 od 1. 6. 1994

Akcionář

Capital Management Company, a.s.

První vztah: 26. 2. 2007 - Poslední vztah: 18. 1. 2010

Na struze 227/1, Praha, 110 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • SPGroup a.s.

  Na struze 227/1, Praha 1 Nové Město, 110 00

 • Ing. Pavel Balák

  člen představenstva

  Pod Radinama 154, Čerčany, 257 22, Česká republika

 • Ing. Petr Pořízek

  člen dozorčí rady

  Domanovická 1204, Praha, 190 16, Česká republika

 • Ing. Pavel Sehnal

  předseda představenstva

  Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

 • Ing. Petr Kachlík

  člen představenstva

  Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

Akcionáři

Capital Management Company, a.s., IČ: 63079992

Masarykovo nábřeží 235, Česká republika, Praha, 110 00

do 18. 1. 2010 od 26. 2. 2007
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).