Hlavní navigace

KERSAINT, a.s.

Firma KERSAINT, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 15997, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 34 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29041945

Sídlo:

Italská 1583/24, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 2. 2010

DIČ:

CZ29041945

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 15997, Městský soud v Praze

Obchodní firma

KERSAINT, a.s. od 24. 2. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 24. 2. 2010

adresa

Italská 1583/24
Praha 12000 od 25. 2. 2013

adresa

Holušická 2221/3
Praha 4 14800 do 25. 2. 2013 od 29. 12. 2010

adresa

Koněvova 2660/141
Praha 3 13083 do 29. 12. 2010 od 24. 2. 2010

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 25. 2. 2013

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 25. 2. 2013 od 24. 2. 2010

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti KERSAINT, a.s., pan Tomáš Machotka, nar. 23. května 1975, bytem Konárovice, V Hájku 339, PSČ 281 25, učinil dne 11. 2. 2013 následující rozhodnutí: a/ Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti KERSAINT, a.s. z dosavadních 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 34.000.000,- Kč (slovy: třicet čtyři milionů korun českých), tedy o částku 32.000.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů korun českých), a to formou kapitalizace pohledávek s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. b/ Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 320 (slovy: tři sta dvaceti) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). c/ Akcie budou upsány jediným akcionářem panem Tomášem Machotkou. Splacení emisního kursu upsaných akcií jediným akcionářem bude provedeno v plné výši započtením pohledávek pana Tomáše Machotky vůči společnosti KERSAINT, a.s. Právním titulem první pohledá vky je právo na vrácení finančních prostředků ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 3. 10. 2012 mezi společností KERSAINT, a.s. a věřitelem (dále jen Pohledávka 1). Právním titulem druhé pohledávky je právo na vrácení finančních prostředků ve výši 28.675.000,- Kč, (slovy: dvacet osm milionů šest set sedmdesát pět tisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností KERSAINT a.s. a věřitelem dne 19. 11. 2012, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2012 (dále jen Pohledávka 2). Pohledávka 1 a Pohledávka 2 (společně dále jen jako Pohledávky) byly postoupeny Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 4. 2. 2013, uzavřené mezi věřitelem jako postupitelem a panem Tomášem Machotkou jako postu pníkem na pana Tomáše Machotku. Pro účely kapitalizace Pohledávek je určena Pohledávka 1 a část Pohledávky 2 ve výši 28.000.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) d/ Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4) ObchZ. e/ Existence Pohledávky 1 a Pohledávky 2 byla ověřena Ing. Rudolfem Hanuskem, auditorem, oprávnění KAČR č. 1635, se sídlem Lessnerova 270, 109 00 Praha 10 - Petrovice. f/ Akcie budou upsány v sídle společnosti KERSAINT, a.s., se sídlem Praha 4, Holušická 2221/3, PSČ 148 00 s tím, že: - lhůta pro úpis začne běžet dne 11. 2. 2013 a potrvá 15 (slovy: patnáct) dní s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4) ObchZ. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemnou výzvou spolu s předáním sml ouvy o úpisu akcií. - upisovatel splácí celý emisní kurz na základě dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - jediný akcionář schvaluje pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení takto: návrh dohody o započtení předá společnost KERSAINT, a.s. upisovateli společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií, dohodu o započtení předá upisovatel společnosti KERSAINT, a. s. současně se smlouvou o úpisu akcií. do 21. 3. 2013 od 25. 2. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 34 000 000 Kč

od 21. 3. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 21. 3. 2013 od 24. 2. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 340 od 4. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 340 do 4. 12. 2014 od 21. 3. 2013
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 21. 3. 2013 od 24. 2. 2010

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Mgr. Jakub Malich

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 4. 3. 2019

Jakubská 744/4, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jakub Malich

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2018 - Poslední vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 3. 3. 2017

zánik členství: 4. 3. 2019

Jakubská 744/4, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Jakub Malich

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2014 - Poslední vztah: 14. 3. 2018

vznik členství: 13. 3. 2014

zánik členství: 3. 3. 2017

Jakubská 744/4, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Josef Král

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 4. 12. 2014

vznik členství: 14. 12. 2010

zánik členství: 13. 3. 2014

vznik funkce: 14. 12. 2010

zánik funkce: 13. 3. 2014

V domově 1356/25, Praha 3, 130 00, Česká republika

Josef Král

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2010 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 14. 12. 2010

vznik funkce: 14. 12. 2010

V domově 1356/25, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jakub Malich

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2010 - Poslední vztah: 4. 12. 2014

vznik členství: 14. 12. 2010

zánik členství: 13. 3. 2014

Jakubská 744/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Vítězslav Hruška

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2010 - Poslední vztah: 29. 12. 2010

vznik členství: 24. 2. 2010

zánik členství: 14. 12. 2010

vznik funkce: 24. 2. 2010

zánik funkce: 14. 12. 2010

5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Ing. Vilém Dostál

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2010 - Poslední vztah: 29. 12. 2010

vznik členství: 24. 2. 2010

zánik členství: 14. 12. 2010

vznik funkce: 24. 2. 2010

zánik funkce: 14. 12. 2010

Josefa Štemberky 98, Lidice, 273 54, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Bc. Michael Zwiener

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2010 - Poslední vztah: 29. 12. 2010

vznik členství: 24. 2. 2010

zánik členství: 14. 12. 2010

vznik funkce: 24. 2. 2010

zánik funkce: 14. 12. 2010

Klicperova 952/5, Jeseník, 790 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Tomáš Machotka

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 4. 3. 2019

V Hájku 339, Konárovice, 281 25, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Machotka

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 13. 3. 2014

zánik členství: 4. 3. 2019

V Hájku 339, Konárovice, 281 25, Česká republika

Tomáš Machotka

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2010 - Poslední vztah: 4. 12. 2014

vznik členství: 14. 12. 2010

zánik členství: 13. 3. 2014

V Hájku 339, Konárovice, 281 25, Česká republika

Petra Janáková

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2010 - Poslední vztah: 29. 12. 2010

vznik členství: 24. 2. 2010

zánik členství: 14. 12. 2010

vznik funkce: 24. 2. 2010

zánik funkce: 14. 12. 2010

Hurbanova 1305/11, Praha 4, 142 00, Česká republika

Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. V případě, že společnost má pouze jednoho člena představenstva, jedná za společnost tento člen představenstva samostatně.

od 4. 12. 2014

(1) Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. (2) Ustanovení odstavce (1) tohoto článku neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně.

do 4. 12. 2014 od 24. 2. 2010

Další vztahy firmy KERSAINT, a.s.

1 fyzická osoba

Tomáš Machotka

První vztah: 25. 1. 2019

V Hájku 339, Konárovice, 281 25, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

PLATINUM RIVER, s.r.o.

První vztah: 24. 2. 2010 - Poslední vztah: 29. 12. 2010

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

TOMÁŠ MACHOTKA

V Hájku 339, Česká republika, Konárovice, 281 25

od 25. 1. 2019

PLATINUM RIVER, s.r.o., IČ: 28378288

Koněvova, Česká republika, Praha 3, 130 83

do 29. 12. 2010 od 24. 2. 2010
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).