Hlavní navigace

RADSWORTH, a.s.

Firma RADSWORTH, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2175, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 30 550 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29055971

Sídlo:

Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem Ústí nad Labem-centrum, 400 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 3. 2010

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

201 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2175, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

RADSWORTH, a.s. od 17. 3. 2015

Obchodní firma

RADSWORTH, a.s. do 17. 3. 2015 od 27. 2. 2015

Obchodní firma

RADSWORTH, a.s. do 27. 2. 2015 od 24. 3. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 24. 3. 2010

adresa

Revoluční 1930/86
Ústí nad Labem 40001 od 26. 10. 2016

adresa

Revoluční 1930/86
Ústí nad Labem 40032 do 26. 10. 2016 od 27. 12. 2010

adresa

Koněvova 2660/141
Praha 3 13000 do 27. 12. 2010 od 24. 3. 2010

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 11. 2010

výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 25. 11. 2010

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 25. 11. 2010

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 6. 8. 2014 od 24. 3. 2010

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 6. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 26. 10. 2016 od 6. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 26. 10. 2016 od 6. 8. 2014

Jediný akcionář společnosti RADSWORTH, a.s., a to pan Ing. Mgr. Michal Jüngling, nar. 16.2.1982, bytem Horní Jirčany, Na Vysoké 556, PSČ 252 42 činí následující rozhodnutí: a) Schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) na 30.550.000,- Kč (slovy: třicet miliónů pět set padesát tisíc korun českých), tedy o částku 28.550.000,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů pět set padesát korun českých), formou peněžitého vkladu s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 571 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). c) Akcie budou upsány jediným akcionářem panem Ing. Mgr. Michalem Jünglingem. Splacení emisního kursu upsaných akcií jediným akcionářem bude provedeno v plné výši započtením pohledávky pana Ing. Mgr. Michala Jünglinga vůči společnosti RADSWORTH, a.s.. Prá vním titulem tohoto závazku je právo na zaplacení části kupní ceny ze smlouvy o převodu vlastnického práva k know-how uzavřené dne 15.11.2010 mezi společnosti RADSWORTH, a.s. a prodávajícím ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 18.2.2011. Část pohledávky na zaplacení kupní ceny ve výši 28.550.000,- Kč pak byla postoupena Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 15.3.2011 uzavřené mezi prodávajícím, jako postupitelem a Ing. Mgr. Michalem Jünglingem jako postupníkem. d) Existence výše uvedené pohledávky byla ověřena jménem auditorské společnosti AUDIKON, s.r.o., Žižkova 12, 370 00 České Budějovice auditorem Ing. Petrem Šrámkem, osvědčení Komory auditorů ČR č. 1163 potvrzením o existenci pohledávky ze dne 14.4.2011. e) Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4) Obch.Z.. f) Akcie budou upsány v sídle společnosti RADSWORTH, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32 s tím, že: -lhůta pro úpis začne běžet dne 18.4.2011 a trvá 20 (slovy: dvacet) dnů s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4) Obch.Z. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemnou výzvou spolu s předáním smlouvy o úpis u akcií. -upisovatel splatí celý emisní kurz upsaných akcií na základě dohody o započtení a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku -jediný akcionář schvaluje pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení takto: návrh dohody o započtení předá Společnost upisovateli společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií, dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako smlouva o úpisu akcií, d ohodu o započtení předá upisovatel společnosti současně se smlouvou o úpisu akcií. do 6. 5. 2011 od 28. 4. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 30 550 000 Kč

od 6. 5. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 6. 5. 2011 od 24. 3. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 6. 8. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 571 od 6. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 571 do 6. 8. 2014 od 6. 5. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 6. 8. 2014 od 24. 3. 2010

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Jakub Malich

Člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2016

vznik členství: 26. 10. 2016

vznik funkce: 26. 10. 2016

Jakubská 744/4, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Mgr. Michal Jüngling

Člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2015

vznik členství: 3. 8. 2015

Na Vysoké 556, Jesenice, 252 42, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Mgr. Michal Jüngling

Člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

vznik členství: 3. 8. 2015

zánik členství: 26. 10. 2016

Na Vysoké 556, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Mgr. Michal Jüngling

člen představenstva

První vztah: 28. 10. 2015 - Poslední vztah: 31. 12. 2015

vznik funkce: 13. 8. 2010

Na Vysoké 556, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Mgr. Michal Jüngling

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2010 - Poslední vztah: 28. 10. 2015

vznik funkce: 13. 8. 2010

Na Vysoké 556, Horní Jirčany, 252 42, Česká republika

Petra Janáková

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2010 - Poslední vztah: 2. 9. 2010

vznik členství: 24. 3. 2010

zánik členství: 13. 8. 2010

vznik funkce: 24. 3. 2010

zánik funkce: 13. 8. 2010

Hurbanova 1305/11, Praha 4, 142 00, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná samostatně předseda představenstva. Člen představenstva jedná za společnost společně s předsedou. V případě, že společnost má pouze jednoho člena představenstva, jedná za společnost ten to člen představenstva samostatně.

od 6. 8. 2014

(1) Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. (2) Ustanovení odstavce (1) tohoto článku neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně.

do 6. 8. 2014 od 24. 3. 2010

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

František Tom

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 1. 2. 2013

Rabasova 3189/31, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Lenka Jedličková

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 1. 2. 2013

Ústí nad Labem 55, 400 02, Česká republika

Otakar Söhnel

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 1. 2. 2013

vznik funkce: 1. 2. 2013

Vinařská 743/22, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Historické vztahy

František Tom

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 1. 5. 2016

Rabasova 3189/31, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Otakar Söhnel

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 1. 2. 2013

zánik funkce: 1. 5. 2016

Vinařská 743/22, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Lenka Jedličková

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 1. 5. 2016

Ústí nad Labem 55, 400 02, Česká republika

František Tom

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 1. 2. 2013

Údolí 50, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

Prof.Ing. Otakar Söhnel DrSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2011 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 3. 2. 2011

zánik členství: 1. 2. 2013

Vinařská 743/22, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. František Tom

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2011 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 28. 12. 2010

zánik členství: 1. 2. 2013

Údolí 50/403, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Martin Holub

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2011 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 28. 12. 2010

zánik členství: 1. 2. 2013

Kapitána Jaroše 474/3, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Vilém Dostál

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2010 - Poslední vztah: 15. 2. 2011

vznik členství: 24. 3. 2010

zánik členství: 13. 8. 2010

vznik funkce: 24. 3. 2010

Josefa Štemberky 98, Lidice, 273 54, Česká republika

Ing. Vítězslav Hruška

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2010 - Poslední vztah: 15. 2. 2011

vznik členství: 24. 3. 2010

zánik členství: 13. 8. 2010

vznik funkce: 24. 3. 2010

zánik funkce: 13. 8. 2010

5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Bc. Michael Zwiener

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2010 - Poslední vztah: 15. 2. 2011

vznik členství: 24. 3. 2010

zánik členství: 13. 8. 2010

vznik funkce: 24. 3. 2010

Klicperova 952/5, Jeseník, 790 01, Česká republika

Další vztahy firmy RADSWORTH, a.s.

2 fyzické osoby

Jakub Malich

První vztah: 9. 12. 2016

Jakubská 744/4, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Mgr. Michal Jüngling

První vztah: 28. 10. 2015

Na Vysoké 556, Jesenice, 252 42, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Mgr. Michal Jüngling

První vztah: 28. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

Na Vysoké 556, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Mgr. Michal Jüngling

První vztah: 2. 9. 2010 - Poslední vztah: 28. 10. 2015

Na Vysoké 556, Horní Jirčany, 252 42, Česká republika

PLATINUM RIVER, s.r.o.

První vztah: 24. 3. 2010 - Poslední vztah: 2. 9. 2010

Koněvova 2660/141, Praha, 130 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

JAKUB MALICH

Jakubská 744/4, Česká republika, Praha, 110 00

od 9. 12. 2016

Ing. Mgr. MICHAL JÜNGLING

Na Vysoké 556, Česká republika, Jesenice, 252 42

do 9. 12. 2016 od 28. 10. 2015

Ing. Mgr. Michal Jüngling

Na Vysoké 556, Česká republika, Horní Jirčany, 252 42

do 28. 10. 2015 od 2. 9. 2010

PLATINUM RIVER, s.r.o., IČ: 28378288

Koněvova, Česká republika, Praha 3, 130 00

do 2. 9. 2010 od 24. 3. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 9. 2010

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 9. 2010
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 9. 2010
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 9. 2010

Insolvenční rejstřík

RADSWORTH, a.s.

spisová značka: INS 3685/2015

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2020-03-05 18:00:55.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).