Hlavní navigace

KTP Quantum, a.s.

Firma KTP Quantum, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1191, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 75 200 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60917601

Sídlo:

Lázeňská 373, Náchod Běloves, 547 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 1. 1995

DIČ:

CZ60917601

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

661 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
66120 Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1191, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

KTP Quantum, a.s. od 19. 10. 1999

Obchodní firma

KTP Q u a n t u m , a.s. do 19. 10. 1999 od 27. 2. 1996

Obchodní firma

Q u a n t u m , akciová společnost do 27. 2. 1996 od 20. 1. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 20. 1. 1995

adresa

Lázeňská 373
Náchod 54701 od 1. 10. 2015

adresa

Lázeňská 373
Náchod do 31. 5. 2001 od 27. 2. 1996

adresa

Mostecká 290
Hradec Králové do 27. 2. 1996 od 20. 1. 1995

Předmět podnikání

I. hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 zákona o cenných papírech - § 8 odst. 2 písm. a) zákona o cenných papírech, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, - § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, - § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet. do 21. 4. 2005 od 22. 11. 2001

II. doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 zákona o cenných papírech: - § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, - § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů. do 21. 4. 2005 od 22. 11. 2001

Investiční služby uvedené pod I. a II. výše je držitel osvědčení oprávněn poskytovat ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) zákona o cenných papírech (investiční cenné papíry), a podle § 8a odst. 1 písm. b) zákona o cenných papí rech (podílové listy otevřených podílových fondů), pokud z povahy jednotlivých investičních služeb nevyplývá jinak. do 21. 4. 2005 od 22. 11. 2001

Obchodování s cennými papíry (vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet, cizím jménem na cizí účet) a dále k těmto činostem: a) obstarávat pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytovat s tím související služby, b) vykonávat činnosti na základě smluv podle par. 34 a 37, c) obstarávat pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich, d) provádět poradenskou činnost ve věcech týkajících se cenných papírů. do 22. 11. 2001 od 20. 1. 1995

Vykonávat činnost na základě smlouvy dle par. 36. do 22. 11. 2001 od 20. 1. 1995

Ostatní skutečnosti

Usnesení valné hromady obchodní společnosti KPT Quantum, a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 21.6.2001 od 28. 12. 2001

1. Základní kapitál obchodní společnosti KPT Quantum, a.s., se sídlem Náchod, Lázeňská 373, PSČ: 547 01, identifikační číslo 60917601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1191, se zvyšuje o částku 10,00 0.000,- Kč ( slovy deset milionů korun českých ) upsáním nových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě v počtu 200 kusů o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč každá s navrhovanou výší emisního kurzu 50.000,- Kč na akcii s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. výši emisního kurzu odpovídající jmenovité hodnotě. od 28. 12. 2001

2. Vylučuje se přednostní právo akcionářů na upsání části nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu podle § 204a obchodního zákoníku. od 28. 12. 2001

3. Všechny akcie budou upsány tak, že budou nabídnuty určitému zájemci, kterého vybere představenstvo jako zájemce, který předběžně projevil zájem o upsání všech akcií podle tohoto usnesení za podmínek v něm stanovených, a který zároveň prokáže, že je sc hopen emisní kurz akcií ve lhůtách stanovených valnou hromadou zaplatit. Valná hromada konstatuje, že tímto předběžným zájemcem je Quantum Praha a.s., se sídlem Praha 3, Prokopova 15, PSČ: 130 00, identifikační číslo: 25087401, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4399. od 28. 12. 2001

4. Vybraný upisovatel upíše upisované akcie v sídle společnosti ve lhůtě šesti měsíců ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku za emisní kurz odpovídající jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tj. za emisní kurz ve výši 50.000,- Kč na jednu akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude vybranému zájemci oznámen představenstvem písemným oznámením. od 28. 12. 2001

5. Upisovatel, který upíše akcie podle tohoto usnesení, je povinen splatit jejich emisní kurz ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy akcie upsal, a to na účet společnosti vedený u ČSOB a.s., obchodní síť IPB a.s. č.ú.: 10747404/5100 jinak je upsání akcií neúči nné. od 28. 12. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 75 200 000 Kč

od 30. 8. 1996

Základní kapitál

vklad 1 100 000 Kč

do 30. 8. 1996 od 20. 1. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 1 504 od 25. 5. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 1 504 do 25. 5. 2002 od 30. 8. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 22 do 30. 8. 1996 od 20. 1. 1995

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Jaroslav Vlach

První vztah: 1. 10. 2015

vznik členství: 20. 12. 2000

Za Poštou 369/37, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Jiří Koblasa

První vztah: 1. 10. 2015

vznik členství: 25. 11. 1997

Čelakovského 3095, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jan Koudelka

První vztah: 27. 12. 2002 - Poslední vztah: 28. 12. 2011

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 11. 4. 2002

Súdánská 598, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Vlach

První vztah: 31. 5. 2001 - Poslední vztah: 1. 10. 2015

vznik členství: 20. 12. 2000

Za poštou 37, Jihlava, Česká republika

Ing. Mgr. Eva Lamková

První vztah: 31. 5. 2001 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

vznik členství: 20. 12. 2000

zánik členství: 21. 6. 2001

U Silnice 22/469, Praha 6, Česká republika

Ing. Jiří Koblasa

První vztah: 16. 3. 1998 - Poslední vztah: 1. 10. 2015

vznik členství: 25. 11. 1997

Zborovská 2371, Dvůr Králové nad Labem, Česká republika

Mgr. Filip Marco

První vztah: 15. 12. 1997 - Poslední vztah: 16. 3. 1998

Kubova 515/8, Praha 8, Česká republika

Margita Umlaufová

První vztah: 15. 12. 1997 - Poslední vztah: 28. 2. 2000

Vinohrady 375, Náchod, Česká republika

Ing. Martin Coufal

První vztah: 29. 4. 1997 - Poslední vztah: 15. 12. 1997

Nový Hrozenkov 795, 756 04, Česká republika

Jiří Adámek

První vztah: 29. 4. 1997 - Poslední vztah: 15. 12. 1997

Langrova ul. 815, Červený Kostelec, Česká republika

Ing. Karel Kužel

První vztah: 30. 8. 1996 - Poslední vztah: 29. 4. 1997

Chaloupkova 882, Kostelec nad Orlicí, Česká republika

JUDr. Drahomír Růčka

První vztah: 30. 8. 1996 - Poslední vztah: 31. 5. 2001

zánik funkce: 19. 12. 2000

Křinické sídliště 210, Broumov, Česká republika

Ing. Jiří Macek

První vztah: 30. 8. 1996 - Poslední vztah: 29. 4. 1997

Bratří Čapků 2677, Dvůr Králové nad Labem, Česká republika

Jiří Holenda

První vztah: 20. 1. 1995 - Poslední vztah: 30. 8. 1996

Rybná nad Zdobnicí č. 136, Česká republika

Jiří Anders

První vztah: 20. 1. 1995 - Poslední vztah: 30. 8. 1996

Žižkova 474, Vamberk, Česká republika

Petra Kubejová

První vztah: 20. 1. 1995 - Poslední vztah: 30. 8. 1996

Mírová 1537, Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Oldřich Bakus

Předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 1. 2. 2000

vznik funkce: 2. 11. 2000

Erbenova 2604/43, Jihlava, 586 01, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Michal Zvolenský

Člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2001 - Poslední vztah: 28. 12. 2011

zánik členství: 10. 4. 2002

vznik funkce: 31. 1. 2001

Křižíkova 308/19, Praha 6, Česká republika

Ing. Věra Jantošová

Člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2001 - Poslední vztah: 28. 12. 2011

vznik členství: 27. 10. 2000

zánik členství: 10. 4. 2002

Riegrova 397, Vlašim, Česká republika

Ing. Oldřich Bakus

Předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2001 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 1. 2. 2000

vznik funkce: 2. 11. 2000

Erbenova 43, Jihlava, Česká republika

Ing. Oldřich Bakus

Člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2000 - Poslední vztah: 21. 2. 2001

Erbenova 43, Jihlava, Česká republika

Karel Takáč

Předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 1997 - Poslední vztah: 21. 2. 2001

Žďár nad Metují 86, Česká republika

Josef Rak

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 1997 - Poslední vztah: 12. 5. 1999

Horní Radechová 126, Česká republika

Ing. Jiří Macek

Člen představenstva

První vztah: 29. 4. 1997 - Poslední vztah: 22. 11. 2001

zánik funkce: 30. 1. 2001

Bří Čapků 2677, Dvůr Králové nad Labem, Česká republika

Josef Rak

Člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1996 - Poslední vztah: 15. 12. 1997

Horní Radechová 126, Česká republika

Karel Takáč

Člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1996 - Poslední vztah: 15. 12. 1997

Žďár nad Metují 86, Česká republika

Tomáš Vych

Člen představenstva

První vztah: 20. 1. 1995 - Poslední vztah: 29. 4. 1997

U váhy 1196, Kostelec nad Orlicí, Česká republika

JUDr. Josef Vych

Člen představenstva

První vztah: 20. 1. 1995 - Poslední vztah: 30. 8. 1996

U váhy 1196, Kostelec nad Orlicí, Česká republika

Ing. Karel Kužel

Člen představenstva

První vztah: 20. 1. 1995 - Poslední vztah: 30. 8. 1996

Chaloupkova 882, Kostelec nad Orlicí, Česká republika

Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to samostatně, nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis.

od 15. 12. 1997

Jménem společnosti jednají vždy společně alespoň dva členové představenstva, nebo společně ředitel a člen představenstva, nebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k uvedení jména společnosti př ipojí svůj podpis dva členové představenstva, nebo jeden člen představenstva a ředitel společnosti.

do 15. 12. 1997 od 30. 8. 1996

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat členové představenstva a ředitel společnosti, a to tak, že jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, nebo jeden člen představenstva a ředitel společnosti. Podepisování za společnost se děje t ak, že k uvedení jména společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, nebo jeden člen představenstva a ředitel společnosti.

do 30. 8. 1996 od 20. 1. 1995

Další vztahy firmy KTP Quantum, a.s.

1 fyzická osoba

JUDr. Jiří Sehnal

První vztah: 1. 10. 2015

Politických vězňů 27, Kolín, 280 02, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Eliška Šobková

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 10. 2015

Štefánikova 310/8, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Eliška Šobková

První vztah: 13. 1. 2005 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

Slezská 509, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

JUDr. Jiří Sehnal

První vztah: 18. 4. 2002 - Poslední vztah: 1. 10. 2015

Politických vězňů 27, Kolín, 280 02, Česká republika

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).