Hlavní navigace

LST a.s.

Firma LST a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1323, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 160 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60706805

Sídlo:

Trhanov 48, 345 33

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

10. 5. 1994

DIČ:

CZ60706805

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
01620 Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
02400 Podpůrné činnosti pro lesnictví
03220 Sladkovodní akvakultura
2562 Obrábění
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
43320 Truhlářské práce
43342 Malířské a natěračské práce
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
55 Ubytování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1323, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

MULTIMPEX a.s. od 10. 5. 1994

Obchodní firma

LST a.s. od 17. 4. 2000

Obchodní firma

První dřevařská a.s. do 17. 4. 2000 od 15. 3. 1996

Obchodní firma

CERTUS, a.s. do 15. 3. 1996 od 14. 10. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 10. 5. 1994

adresa

48
Trhanov 34533 od 17. 4. 2000

adresa

Lány 1182
Veselí nad Moravou 69801 do 17. 4. 2000 od 10. 5. 1994

Předmět podnikání

činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 9. 12. 2019

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 10. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní od 14. 10. 2010

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 14. 10. 2010

zámečnictví, nástrojářství od 14. 10. 2010

klempířství a oprava karoserií od 14. 10. 2010

obráběčství od 14. 10. 2010

truhlářství, podlahářství od 14. 10. 2010

lakýrnictví od 14. 10. 2010

lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2001

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2001

činnost technických poradců v oblasti zemědělství, lesnictví, myslivosti a rybářství do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2001

výroba strojů a zařízení pro zemědělství a lesnictví pro myslivost a rybářství do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2001

pronájem a půjčování věcí movitých do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2001

specializovaný maloobchod do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2001

velkoobchod do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2001

výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2001

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2001

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2001

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2001

zprostředkování obchodu do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2001

zprostředkování služeb do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2001

výuka obsluhy (řízení) technických zařízení do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2001

zámečnictví do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2001

kovoobráběčství do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2001

opravy karoserií do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2001

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 23. 7. 2001

údržba motorových vozidel a jejich příslušenství do 14. 10. 2010 od 23. 7. 2001

zemědělská výroba, lesnictví, myslivost a rybářství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování, nebo dalšího prodeje do 14. 10. 2010 od 14. 3. 2001

poradenská a konzultační činnost v lesnictví, zemědělství, myslivosti a rybářství do 23. 7. 2001 od 1. 3. 2001

opravy pracovních strojů do 14. 10. 2010 od 1. 3. 2001

opravy silničních vozidel do 14. 10. 2010 od 1. 3. 2001

silniční motorová doprava osobní do 14. 10. 2010 od 1. 3. 2001

silniční motorová doprava nákladní do 14. 10. 2010 od 1. 3. 2001

výroba pilařská a impregnace dřeva do 14. 10. 2010 od 1. 3. 2001

ubytovací služby do 14. 10. 2010 od 1. 3. 2001

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 23. 7. 2001 od 15. 3. 1996

Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 23. 7. 2001 od 15. 3. 1996

Truhlářství do 14. 10. 2010 od 10. 5. 1994

Předmět činnosti

výkon práva myslivosti od 26. 2. 2013

Ostatní skutečnosti

Usnesení valné hromady ze dne 3.8.2017 o zvýšení základního kapitálu společnosti: (i) Základní kapitál Společnosti ve výši 90.000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých), tj. z částky 90.000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) nově na 160.000.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Stávající výše základního kapitálu byla plně splacena. (ii) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: - 700.000 (slovy: sedm set tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). Druh akcií: - kmenové akcie. Podoba akcií: - akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Forma akcií: - akcie na jméno. (dále též jen Nové akcie) (iii) Přednostní právo na upisování Nových akcií nebylo omezeno ani vyloučeno. Všichni akcionáři Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upsání Nových akcií, a to svým prohlášením dle ust. § 490 odst. 2 ZOK. (iv) Všechny Nové akcie tak budou upisovány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: 1) pan Ing. Václav Junek CSc., datum narození 17.6.1951, bytem Praha 4, Krč, Nad pískovnou 1466/37, kterému bude nabídnuto k úpisu 70.000 kusů Nových akcií; 2) společnost CONLAMES TRADING LIMITED, se sídlem Diagorou 4, Kermia Building, 6th floor, Flat/Office 601, 1097, Nicosia, Kyperská republika, registrační číslo: 225639, které bude nabídnuto k úpisu 630.000 kusů Nových akcií; (dále jen Určení zájemci). Nové akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi každým Určeným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen ZOK). (v) Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. (vi) Nové akcie budou upsány v sídle Společnosti a upisovací lhůta činí jeden měsíc od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Určenému zájemci. Návrh smlouvy o úpisu Nových akcií musí obsahovat údaje dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií je představenstvo Společnosti povinno doručit Určenému zájemci nejpozději do pěti dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu spolu s upozorněním pro Určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Nových akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Nových akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Nových akcií Určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. (vii) Emisní kurs jedné Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a celkový emisní kurs všech upisovaných Nových akcií tak činí 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých). (viii) Určený zájemce pan Ing. Václav Junek CSc. splatí emisní kurs jím upsaných Nových akcií svým peněžitým vkladem, a to na účet Společnosti č. 2012770001/6000, vedený u společnosti PPF banka a.s., se sídlem Evropská 2690/17, PSČ 160 41, identifikační číslo: 471 16 129; (ix) Připouští se možnost započtení pohledávky Určeného zájemce společnosti CONLAMES TRADING LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií takto: a) určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka: Připouští se možnost částečného započtení peněžité pohledávky Určeného zájemce společnosti CONLAMES TRADING LIMITED vůči Společnosti, která vznikla na základě Smlouvy o úvěru ze dne 15.10.2012 (slovy: patnáctého října roku dva tisíce dvanáct) uzavřené mezi Společností, jako dlužníkem, a společností Chorus Explorers Fund I SPC Segregated Portfolio A, se sídlem Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 190, Georgetown, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy, zastoupené společností Chorus Explorers Fund 1 SPC, jako věřitelem, která byla jako celek postoupena Určenému zájemci společnosti CONLAMES TRADING LIMITED s účinností ke dni 31.12.2012 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvanáct), s tím, že z jistiny tohoto úvěru bude započte-na jeho část ve výši 37.000.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů korun českých) oproti části pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Určeným zájemcem společností CONLAMES TRADING LIMITED upisovaných Nových akcií. Vlastníkem započítávané pohledávky je Určený zájemce společnost CONLAMES TRADING LIMITED. Existence tohoto dluhu Společnosti vůči Určenému zájemci společnosti CONLAMES TRADING LIMITED v účetnictví Společnosti byla potvrzena prohlášením představenstva Společnosti ze dne 3.8.2017. b) pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: - smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, - obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valnou hromadou Společnosti, - představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nových akcií doručit Určenému zájemci společnosti CONLAMES TRADING LIMITED Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení, - Určený zájemce společnost CONLAMES TRADING LIMITED je povinna doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu a tímto bude emisní kurs jím upsané Nové akcie splacen; - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají, a pro vyloučení pochybností se konstatuje, že pohledávka Určeného zájemce společnosti CONLAMES TRADING LIMITED bude započtena pouze ve výši 37.000.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů korun českých); - uzavřením smlouvy o započtení bude částečně splacen emisní kurz Akcií upisovaných Určeným zájemcem společností CONLAMES TRADING LIMITED; c) Valná hromada podle § 21 odst. 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, jež bude uzavřena mezi Společností a Určeným zájemcem společností CONLAMES TRADING LIMITED (tento návrh smlouvy o započtení tvoří přílohu tohoto notářského zápisu). (x) Určený zájemce společnost CONLAMES TRADING LIMITED splatí zbývající část emisní-ho kursu jím upisovaných Nových akcií svým peněžitým vkladem, a to na účet Společnosti č. 2106465091/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, identifikační číslo: 649 48 242; (xi) Lhůta pro splacení emisního kursu na toto zvýšení základního kapitálu je pro každého Určeného zájemce stanovena nejpozději do dne 8.9.2017 (slovy: osmého září roku dva tisíce sedmnáct). do 21. 9. 2017 od 3. 8. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 3. 2. 2016

Jediný akcionář společnosti rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1) Důvod snížení základního kapitálu: Optimalizace základního kapitálu ve vztahu k vlastnímu kapitálu a obchodní činnosti společnosti. 2) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a výše úplaty: Částka snížení základního kapitálu ve výši 35.610.400,- Kč (slovy: třicetpětmilionůšestsetdesettisícčtyřista korun českých), která odpovídá rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou staženy z oběhu, bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti. 3) Rozsah snížení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál se snižuje o částku 35.610.400,- Kč (slovy: třicetpětmilionůšestsetdesettisícčtyřista korun českých), z původní výše 125.610.400,- Kč (slovy: jednostodvacetpětmilionůšestsetdesettisícčtyřista korun českých) na novou výši 90.000.000,- Kč (slovy: devadesátmilionů korun českých). 4) Způsob, jakým má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím 356.104 ks (slovy třistapadesátšesttisícstočtyři kusů) listinných akcií společnosti LST a.s. znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: sto korun českých) každá z nich z oběhu na základě návrhu smlouvy o koupi cenných papírů jedinému akcionáři. 5) Výše úplaty: Výše úplaty za jednu akcii činí 100,- Kč (slovy: sto korun českých). 6) Lhůta k předložení listinných akcií: Sedm dnů po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7) Pravidla pro vzetí akcií z oběhu ve smyslu ustanovení § 213 odst. 4 obch. zák.: a) představenstvo společnosti po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu zpracuje návrh smlouvy o koupi cenných papírů s parametry dle rozhodnutí jediného akcionáře, b) představenstvo společnosti doručí návrh smlouvy o koupi cenných papírů jedinému akcionáři s určením lhůty závaznosti návrhu, c) po obdržení akceptovaného návrhu představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, d) po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle jedinému akcionáři výzvu k předložení akcií, e) představenstvo převezme předložené akcie a vyhotoví protokol o převzetí, f) představenstvo v souladu se smlouvou dá pokyn k převodu kupní ceny za akcie jedinému akcionáři na jím určený účet u peněžního ústavu, g) představenstvo společnosti protokolárně zničí převzaté listinné akcie. do 1. 12. 2008 od 25. 8. 2008

?1. Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti LST a.s. se sídlem Trhanov 48, okres Domažlice, PSČ 345 33, IČ 607 06 805 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, číslo vložky 862, je Ing. Miloslav Konopík, RČ 560501/1082, trvale bytem Díly č. 160, 344 01, okres Domažlice, který je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem 1 217 348 ks (slovy: jedenmiliondvěstěsedmnácttisíctřistačtyřicetosm kusů) akcií společnosti LST a.s. znějících na majitele, jmenovité hodnoty 100,- Kč (slovy: sto korun českých) v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,91 % (slovy: devadesátšest celých devadesátjednasetin procent) základního kapitálu společnosti. Skutečnost, že Ing. Miloslav Konopík, je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,91 % základního kapitálu společnosti je osvědčena předložením 25 ks (slovy: dvacet pět kusů) hromadných akcií (listin), nahrazujících jednotlivé listinné účastnické cenné papíry společnosti v celkovém počtu 1.217.347 ks (slovy: jedenmilion dvěstěsedmnácttisíc třistačtyřicetsedm kusů) a jedné akcie znějící na majitele, jmenovité hodnoty 100,- Kč (slovy: sto korun českých) v listinné podobě č. 1.138.494. 2. Mimořádní valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti LST a.s.ve vlastnictví ostatních akcionářů LST a.s. na hlavního akcionáře Ing. Miloslava Konopíka, a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti LST a.s. znějící na majitele, jmenovité hodnoty 100,- Kč (slovy: sto korun českých) v listinné podobě činí 52,- Kč (slovy: padesát dva korun českých). 3. Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii je doložena znaleckým posudkem č. 019-009/2005 ze dne 21. července 2005 (slovy: dvacátého prvého července roku dva tisíce pět), vypracovaným znalcem Františkem Střížem, Šafaříkova 1322, 670 00, Moravské Budějovice. 4. Hlavní akcionář, Ing. Miloslav Konopík, poskytne protiplnění ostatním akcionářům společnosti LST a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců po předložení listinných účastnických cenných papírů společnosti LST a.s., v souladu s ustanovením § 183m obchodního zákoníku.? do 27. 5. 2021 od 6. 9. 2005

Společnost se řídí stanovami upravenými valnou hromadou ze dne 23.4.2001 do 1. 6. 2021 od 23. 7. 2001

Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 23.4.2001 o snížení základního kapitálu společnosti z 320.309.900,- Kč (slovy třistadvacetmilionů třistadevěttisíc devětset korun českých) o 194.699.500,- Kč (slovy jednostodevadesátčtyřimilionů šestsetdevadesátdevěttisíc pětset korun českých) na 125.610.400,- Kč (slovy jednostodvacetpětmilionů šestsetdesettisíc čtyřista korun českých) z důvodu vyloučení povinnosti společnosti vytvořit finanční prostředky ve výši odpovídající jmenovité hodnotě vlastních akcií nabytých společností v souvislosti se sloučením se společnostmi Lesní společnost Trhanov, a.s., Lesní společnost Horšovský Týn, a.s. a FOREST GROUP a.s. a jejich blokace podle ust. § 161d obch. zák. formou vytvoření zvláštního rezervního fondu ve výši, v níž by společnost vykázala vlastní akcie v rozvaze. Základní kapitál se snižuje s použitím vlastních akcií společnosti. O částku snížení základního kapitálu se sníží účet 252 vlastní akcie a rozdíl mezi sníženým základním kapitálem a cenou pořízení vlastních akcií vytvoří mimořádný výnos společnosti na účtu 668. od 23. 7. 2001

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 22. 5. 2000. do 1. 6. 2021 od 31. 12. 2000

LST a.s. je právním nástupcem společností FOREST GROUP, a.s., Lesní společnost Horšovský Týn, a.s., a Lesní společnost Trhanov, a.s. od 31. 12. 2000

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 5. 4. 2000. do 1. 6. 2021 od 17. 4. 2000

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 29. 1. 1999. do 1. 6. 2021 od 24. 3. 1999

Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře dne 18. 6. 1997. do 1. 6. 2021 od 29. 10. 1997

Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou dne 9. 8. 1995. do 1. 6. 2021 od 15. 3. 1996

Ke dni 10. 10. 1994 byly předloženy stanovy upravené a doplněné v bodech 1, 5, 7. do 1. 6. 2021 od 14. 10. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 160 000 000 Kč

od 21. 9. 2017

Základní kapitál

vklad 90 000 000 Kč

do 21. 9. 2017 od 1. 12. 2008

Základní kapitál

vklad 125 610 400 Kč

do 1. 12. 2008 od 17. 12. 2001

Základní kapitál

vklad 320 309 900 Kč

do 17. 12. 2001 od 31. 12. 2000

Základní kapitál

vklad 108 700 000 Kč

do 31. 12. 2000 od 4. 6. 1997

Základní kapitál

vklad 108 700 000 Kč

do 4. 6. 1997 od 15. 3. 1996

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 15. 3. 1996 od 10. 5. 1994
akcie se zvláštními právy zaknihovaná, hodnota: 100 Kč, počet: 1 440 000 od 3. 3. 2022
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 100 Kč, počet: 160 000 od 3. 3. 2022
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 100 Kč, počet: 1 600 000 do 3. 3. 2022 od 16. 10. 2017
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 100 Kč, počet: 700 000 do 16. 10. 2017 od 21. 9. 2017
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 100 Kč, počet: 900 000 do 16. 10. 2017 od 6. 9. 2016
kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 900 000 do 6. 9. 2016 od 14. 10. 2010
kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 900 000 do 14. 10. 2010 od 1. 12. 2008
kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 1 256 104 do 1. 12. 2008 od 17. 12. 2001
akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 2 116 099 do 17. 12. 2001 od 31. 12. 2000
akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 087 do 17. 12. 2001 od 17. 4. 2000
akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 087 do 17. 4. 2000 od 15. 3. 1996
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 15. 3. 1996 od 10. 5. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Martin Háva

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2023

vznik funkce: 3. 6. 2021

Sportovců 2478, Hostivice, 253 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Stanislav Výborný

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2021

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 3. 6. 2021

Dany Medřické 608/13, Praha, 190 15, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Junek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2021

vznik funkce: 3. 6. 2021

Chodov 228, 345 33, Česká republika

Historické vztahy

Martin Háva

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2021 - Poslední vztah: 14. 6. 2023

vznik funkce: 3. 6. 2021

Sportovců 928, Hostivice, 253 01, Česká republika

Ing. Stanislav Výborný

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 7. 7. 2021

vznik členství: 1. 1. 2019

Dany Medřické 608/13, Praha, 190 15, Česká republika

Stanislav Výborný

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2014

zánik funkce: 1. 1. 2019

Dany Medřické 608/13, Praha, 190 15, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Stanislav Výborný

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2013 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 27. 5. 2009

zánik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 27. 5. 2009

zánik funkce: 1. 1. 2014

Dany Medřické 608/13, Praha, 190 15, Česká republika

Iveta Pavlíčková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2010 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 18. 12. 2009

zánik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 30. 12. 2009

zánik funkce: 1. 1. 2014

Kunešova 509, Domažlice, 344 01, Česká republika

Ing. Stanislav Výborný

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 8. 2013

vznik členství: 27. 5. 2009

zánik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 27. 5. 2009

zánik funkce: 1. 1. 2014

Dany Medřické 608/13, Praha, 190 15, Česká republika

Stanislav Výborný

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 27. 5. 2009

zánik členství: 1. 1. 2014

Fryčovická 460, Praha, 199 00, Česká republika

Jan Strenk

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 26. 5. 2009

Mnichov 53, 345 22, Česká republika

Ing. Miloslav Konopík

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2006 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 26. 5. 2009

vznik funkce: 1. 1. 2006

zánik funkce: 26. 5. 2009

Slovanská 162, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Roman Kalous

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2005 - Poslední vztah: 21. 1. 2010

vznik členství: 1. 6. 2005

zánik členství: 11. 12. 2009

vznik funkce: 1. 6. 2005

zánik funkce: 11. 12. 2009

Maškova 318, Domažlice, 344 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Václav Junek

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2005 - Poslední vztah: 30. 1. 2006

vznik členství: 1. 6. 2005

zánik členství: 31. 12. 2005

vznik funkce: 1. 6. 2005

zánik funkce: 31. 12. 2005

Nad pískovnou 1466/37, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Iva Adamcová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2005 - Poslední vztah: 28. 1. 2009

vznik členství: 1. 6. 2005

zánik členství: 31. 12. 2008

Díly 161, 344 01, Česká republika

Ing. Iva Adamcová

člen

První vztah: 23. 7. 2001 - Poslední vztah: 23. 8. 2005

zánik členství: 31. 5. 2005

vznik funkce: 23. 4. 2001

Chodov, Trhanov, Česká republika

Ing. Václav Junek, CSc.

předseda

První vztah: 17. 4. 2000 - Poslední vztah: 23. 8. 2005

zánik členství: 31. 5. 2005

vznik funkce: 4. 4. 2000

zánik funkce: 31. 5. 2005

Nad pískovnou 1466/37, Praha, 140 00, Česká republika

Prof. Jan Dvořáček, DrSc.

člen

První vztah: 17. 4. 2000 - Poslední vztah: 23. 7. 2001

zánik funkce: 1. 1. 2001

Levského 3207/11, Praha, 143 00, Česká republika

Roman Kalous

místopředseda

První vztah: 17. 4. 2000 - Poslední vztah: 23. 8. 2005

zánik členství: 31. 5. 2005

vznik funkce: 29. 3. 2000

Maškova 318, Domažlice, 344 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miloslav Konopík

předseda

První vztah: 23. 11. 1999 - Poslední vztah: 17. 4. 2000

Poběžice, Česká republika

Ing. Vít Adamec

místopředseda

První vztah: 23. 11. 1999 - Poslední vztah: 17. 4. 2000

Chodov 185, 345 33, Česká republika

Andrea Větříšková

členka

První vztah: 23. 11. 1999 - Poslední vztah: 17. 4. 2000

Hutník 1477, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Ing. Jan Kubát

místopředseda

První vztah: 24. 3. 1999 - Poslední vztah: 23. 11. 1999

Irkutská 312/3, Brno, 625 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Stach

člen

První vztah: 24. 3. 1999 - Poslední vztah: 23. 11. 1999

Bablerovo náměstí 76/7, Samotišky, 779 00, Česká republika

Ing. Oldřich Skulil

předseda

První vztah: 24. 3. 1999 - Poslední vztah: 23. 11. 1999

Antonína Slavíčka 3935/1, Prostějov, 796 04, Česká republika

Ing. Milan Opluštil

člen

První vztah: 8. 1. 1999 - Poslední vztah: 24. 3. 1999

Kunštátská 1403/19, Brno, 621 00, Česká republika

František Malinka

člen

První vztah: 4. 6. 1997 - Poslední vztah: 24. 3. 1999

Na Drahách 440, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Ing. Josef Studnička

člen

První vztah: 15. 3. 1996 - Poslední vztah: 4. 6. 1997

Pplk. Vlad. Štěrby 962, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

JUDr. Blanka Ježková

předsedkyně

První vztah: 15. 3. 1996 - Poslední vztah: 8. 1. 1999

Ostrožská Lhota 7, 687 23, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen správní rady

  VÍNO BLATEL, a.s.

  Blatnice pod Svatým Antonínkem 855, 696 71

 • člen správní rady

  BLATINIE, a.s.

  Blatnice pod Svatým Antonínkem 855, 696 71

Ing. Vlastislav Mazal

člen

První vztah: 15. 3. 1996 - Poslední vztah: 8. 1. 1999

Brněnská 4152/28, Prostějov, 796 01, Česká republika

Mgr. Roman Šnyrch

člen

První vztah: 14. 10. 1994 - Poslední vztah: 15. 3. 1996

Galandauerova 2583/5, Brno, 612 00, Česká republika

Lubomír Kantorák

člen

První vztah: 14. 10. 1994 - Poslední vztah: 15. 3. 1996

Pod St. hradem 525, Bzenec, 696 81, Česká republika

JUDr. Jan Kryčer

člen

První vztah: 26. 8. 1994 - Poslední vztah: 14. 10. 1994

Jiráskova 249/49, Brno, 602 00, Česká republika

JUDr. Miroslav Kučera

člen

První vztah: 26. 8. 1994 - Poslední vztah: 14. 10. 1994

Mahenova 346/2, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. František Mikuláček

člen

První vztah: 10. 5. 1994 - Poslední vztah: 26. 8. 1994

Lesní 3693/4, Hodonín, 695 01, Česká republika

JUDr. Jan Kyčer

člen

První vztah: 10. 5. 1994 - Poslední vztah: 26. 8. 1994

Jiráskova 249/49, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Dalibor Procházka

člen

První vztah: 10. 5. 1994 - Poslední vztah: 15. 3. 1996

Javorník, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Václav Junek, CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

Nad pískovnou 1466/37, Praha, 140 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Václav Junek, CSc.

předseda představenstva

První vztah: 24. 10. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2014

zánik funkce: 1. 1. 2019

Nad pískovnou 1466/37, Praha, 140 00, Česká republika

Václav Junek

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 24. 10. 2014

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2014

Nad pískovnou 1466/37, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Václav Junek, CSc.

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 1. 6. 2009

zánik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 6. 2009

zánik funkce: 1. 1. 2014

Nad pískovnou 1466/37, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Vladimír Pršala

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 1. 6. 2009

zánik členství: 1. 1. 2014

Pod Parkem 1356, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Jan Hanuš

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 1. 6. 2009

zánik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 6. 2009

zánik funkce: 1. 1. 2014

Borovanského 2379/18, Praha, 155 00, Česká republika

Jaroslav Rout

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik členství: 1. 6. 2005

zánik členství: 31. 5. 2009

vznik funkce: 1. 9. 2008

zánik funkce: 31. 5. 2009

Černá 7, 594 42, Česká republika

Ing. Václav Roztočil

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik členství: 1. 9. 2008

zánik členství: 31. 5. 2009

Rpety 28, 268 01, Česká republika

Ing. Vít Adamec

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2005 - Poslední vztah: 29. 7. 2008

vznik členství: 1. 6. 2005

zánik členství: 18. 7. 2008

vznik funkce: 1. 6. 2005

zánik funkce: 18. 7. 2008

Díly 161, 344 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslav Rout

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2005 - Poslední vztah: 22. 10. 2008

vznik funkce: 1. 6. 2005

Černá 7, 594 42, Česká republika

Ing. Miloslav Konopík

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2005 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik členství: 1. 6. 2005

zánik členství: 31. 5. 2009

vznik funkce: 1. 6. 2005

zánik funkce: 31. 5. 2009

Díly 160, 344 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vít Adamec

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 4. 2000 - Poslední vztah: 23. 8. 2005

zánik členství: 31. 5. 2005

vznik funkce: 5. 4. 2000

zánik funkce: 31. 5. 2005

Chodov 185, 345 33, Česká republika

Ing. Miloslav Konopík

předseda představenstva

První vztah: 17. 4. 2000 - Poslední vztah: 23. 8. 2005

zánik členství: 31. 5. 2005

vznik funkce: 5. 4. 2000

zánik funkce: 31. 5. 2005

Slovanská 162, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Jaroslav Rout

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2000 - Poslední vztah: 23. 8. 2005

zánik členství: 31. 5. 2005

vznik funkce: 5. 4. 2000

Klenčí pod Čerchovem 7, 344 01, Česká republika

Ing. Václav Junek, CSc.

předseda představenstva

První vztah: 23. 11. 1999 - Poslední vztah: 17. 4. 2000

Nad pískovnou 1466/37, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Petr Skočdopole

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 11. 1999 - Poslední vztah: 17. 4. 2000

Čerchovská 487, Domažlice, 344 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Zábranský

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 1999 - Poslední vztah: 17. 4. 2000

Zahradní čtvrť 340, Nové Hrady, 373 33, Česká republika

František Malinka

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 1999 - Poslední vztah: 23. 11. 1999

Na Drahách 440, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Ing. Libor Vavřiník

předseda představenstva

První vztah: 24. 3. 1999 - Poslední vztah: 23. 11. 1999

Ostrožská Lhota 18, 687 23, Česká republika

Josef Paluřík

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 3. 1999 - Poslední vztah: 23. 11. 1999

Třebízského 369, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Ing. Jan Kubát

předseda představenstva

První vztah: 8. 1. 1999 - Poslední vztah: 24. 3. 1999

Irkutská 312/3, Brno, 625 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Stach

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 1. 1999 - Poslední vztah: 24. 3. 1999

Bablerovo náměstí 76/7, Samotišky, 779 00, Česká republika

Ing. Vladimír Boráň

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 1999 - Poslední vztah: 24. 3. 1999

Hradišťská 204, Staré Město, 686 03, Česká republika

Ing. Pavel Kán

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1998 - Poslední vztah: 8. 1. 1999

Havlíčkova 1259, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Ing. Robert Nohal

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1997 - Poslední vztah: 27. 2. 1998

Louky 466, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Ota Komárek

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 1996 - Poslední vztah: 4. 6. 1997

Štěpnická 1166, Uherské Hradiště, 686 06, Česká republika

Ing. Vojtěch Olbrecht, CSc.

předseda představenstva

První vztah: 15. 3. 1996 - Poslední vztah: 8. 1. 1999

Ostrožská Lhota 460, 687 23, Česká republika

Ing. Miroslav Olbrecht

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 3. 1996 - Poslední vztah: 8. 1. 1999

Tř. Maršála Malinovského 1296, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. František Mikuláček

předseda představenstva

První vztah: 26. 8. 1994 - Poslední vztah: 15. 3. 1996

Lesní 3693/4, Hodonín, 695 01, Česká republika

Julius Zsoldoš

předseda představenstva

První vztah: 10. 5. 1994 - Poslední vztah: 26. 8. 1994

tř. Masarykova 538, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

František Borýsek

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 1994 - Poslední vztah: 15. 3. 1996

U Bachanky 609, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Ing. Miloš Michalčík

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 1994 - Poslední vztah: 15. 3. 1996

Blatnička 180, 696 71, Česká republika

Prokurou zmocňuje představenstvo prokuristu ke všem právním úkonům, knimž dochází při provozu podniku, ikdyž se knim jinak vyžaduje plná moc. Prokurista není oprávněn zcizovat azatěžovat nemovitosti společnosti.

od 1. 6. 2021

Prokurou zmocňuje představenstvo prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje plná moc. Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti společnosti.

do 1. 6. 2021 od 1. 7. 2009

K zastupování a podepisování za společnost je oprávněn prokurista samostatně tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

do 15. 3. 1996 od 14. 10. 1994

Společnost zastupuje navenek předseda představenstva samostatně.

od 6. 2. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva

do 6. 2. 2014 od 23. 7. 2001

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti - předseda představenstva nebo - společně další dva členové představenstva Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis - předseda představenstva s vyznačením své funkce nebo - společně další dva členové představenstva.

do 23. 7. 2001 od 17. 4. 2000

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

do 17. 4. 2000 od 15. 3. 1996

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva samostatně, nebo společně další dva členové představenstva.

do 15. 3. 1996 od 10. 5. 1994

Další vztahy firmy LST a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Tomáš Junek

Prokura

První vztah: 1. 6. 2021

Sluštice 124, 250 84, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Václav Junek, CSc.

Akcionář

První vztah: 14. 10. 2010 - Poslední vztah: 16. 1. 2013

Nad pískovnou 1466/37, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Miloslav Konopík

Prokura

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

Díly 160, 344 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloslav Konopík

Akcionář

První vztah: 30. 1. 2006 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

Díly 160, 344 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Miroslav Kučera

Prokura

První vztah: 14. 10. 1994 - Poslední vztah: 15. 3. 1996

Mahenova 346/2, Brno, 602 00, Česká republika

člen dozorčí rady

HTL SERVIS spol. s r.o.

První vztah: 7. 7. 2021

Nekázanka 880/11, Praha 1 Nové Město, 110 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

člen dozorčí rady

C.D.K.K. FIN s.r.o.

První vztah: 7. 7. 2021

V Holešovičkách 593/1a, Praha, 182 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

Akcionář

VÍNO BLATEL, a.s.

První vztah: 29. 10. 1997 - Poslední vztah: 8. 1. 1999

Blatnice pod Svatým Antonínkem 855, 696 71

Akcionáři

Ing. Václav Junek Csc.

Nad pískovnou 1466, Česká republika, Praha, 140 00

do 16. 1. 2013 od 14. 10. 2010

Ing. Miloslav Konopík

Česká republika, Díly, 344 01

do 1. 7. 2009 od 30. 1. 2006

Lesní společnost Trhanov a.s., IČ: 45351945

Česká republika, Trhanov, 345 33

do 1. 3. 2001 od 17. 4. 2000

INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost, IČ: 45316619

Senovážné náměstí 976, Česká republika, Praha, 110 00

do 23. 11. 1999 od 24. 3. 1999

BANKA HANÁ, a.s., IČ: 00546682

Rooseveltova 593, Česká republika, Brno, 602 00

do 24. 3. 1999 od 8. 1. 1999

BLATEL, spol. s r.o., IČ: 47917709

Kožešnická 52, Česká republika, Veselí nad Moravou, 698 01

do 8. 1. 1999 od 29. 10. 1997

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 5. 1994

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 12. 2019
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 26. 11. 2009
Lakýrnictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 5. 2001
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 13. 12. 2000
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 11. 2000
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 11. 2000
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 11. 2000
Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 11. 2000
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 11. 2000
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Ubytovací služby
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Výroba strojů a zařízení
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 1. 1996
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 5. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).