Hlavní navigace

M 3000, a.s.

Firma M 3000, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4270, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 126 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25084526

Sídlo:

Šaldova 278/36, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 10. 1996

DIČ:

CZ25084526

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

45110 Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
77110 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4270, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Iridium, a.s. od 29. 10. 1996

Obchodní firma

M 3000, a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

M 3000, a.s. do 17. 6. 2015 od 27. 8. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 29. 10. 1996

adresa

Šaldova 278/36
Praha 18600 od 14. 11. 2016

adresa

Šaldova 36
Praha 8 - Karlín 18000 do 14. 11. 2016 od 16. 12. 1997

adresa

Kodaňská 885
Praha 10 10000 do 16. 12. 1997 od 19. 8. 1997

adresa

Kodaňská 855
Praha 10 do 19. 8. 1997 od 29. 10. 1996

Předmět podnikání

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru od 11. 7. 2011

Klempířství a oprava karoserií od 21. 10. 2009

Opravy silničních vozidel od 21. 10. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 10. 2009

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 21. 10. 2009 od 20. 8. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu do 21. 10. 2009 od 20. 8. 1997

pronájem motorových vozidel do 21. 10. 2009 od 20. 8. 1997

opravy motorových vozidel do 21. 10. 2009 od 20. 8. 1997

opravy karoserií do 21. 10. 2009 od 20. 8. 1997

pronájem vlastních nemovitostí včetně poskytování základních služeb s pronájmem spojených od 29. 10. 1996

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti M 3000, a.s., rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti ze současné výše 210.000.000 Kč (dvě stě deset milionů korun českých) o částku ve výši 84.000.000 Kč (osmdesát čtyři milionů korun českých) na částku ve výši 126 .000.000 Kč (jedno sto dvacet šest milionů korun českých) za těchto podmínek: (1) důvod a účel snížení základního kapitálu společnosti: (a) účelem snížení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 84.000.000 Kč (osmdesát čtyři milionů korun českých) je úhrada ztráty z minulých let, důvodem snížení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 84.000.000 Kč (osmdesát čtyři milion ů korun českých) je zlepšení finančních ukazatelů společnosti otočením poměru mezi vlastním kapitálem a základním kapitálem; (2) rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu společnosti: (a) základní kapitál společnosti se snižuje z částky ve výši 210.000.000 Kč (dvě stě deset milionů korun českých) o částku ve výši 84.000.000 Kč (osmdesát čtyři milionů korun českých) na částku ve výši 126.000.000 Kč (jedno sto dvacet šest milionů korun č eských); (b) snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech zaknihovaných akcií o stejnou hodnotu. Základní kapitál bude snížen o celkovou částku 84.000.000 Kč (osmdesát čtyři milionů korun českých), tj. z částky 210.000.00 0 Kč (dvě stě deset milionů korun českých) na částku 126.000.000 Kč (jedno sto dvacet šest milionů korun českých). Při snížení základního kapitálu bude jmenovitá hodnota každé z 21 (dvaceti jedna) zaknihovaných akcií o dosavadní hodnotě 10.000.000 Kč (de set milionů korun českých) snížena o částku 4.000.000 Kč (čtyři miliony korun českých), tj. na novou jmenovitou hodnotu jedné zaknihované akcie 6.000.000 Kč (šest milionů korun českých). Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií bude provedeno příkaze m společnosti jako emitenta ke změně jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií v důsledku snížení základního kapitálu společnosti; (c) způsob, jak bude s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti naloženo:S částkou ve výši 84.000.000 Kč (osmdesát čtyři milionů korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že částka ve výši 8 4.000.000 Kč (osmdesát čtyři milionů korun českých) bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. do 8. 11. 2018 od 7. 11. 2018

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 11. 3. 2014

Valná hromada společnosti konaná dne 27. prosince 2005 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti . Valná hromada společnosti M 3000, a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti M 3000, a.s. z důvodu posílení ekonom ické stability společnosti o částku 20.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští . Na zvýšení základního kapitálu společnosti budou vydány 2 kusy kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč. Emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč bude činit 10.000.000,- Kč. Valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku. Zvýšení základního kapitálu společnosti M 3000, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je Ing. Antonín Charouz, bytem Kalmánova 1025/5, 140 00 Praha 4, r.č. 540701/0202. Ing. Antoním Charouz upíše a splatí 2 kusy kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč každé z nich, znějících na majitele. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude do ručen předem určenému zájemci - Ing. Antonínu Charouzovi spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 20.000.000,- Kč do obchodního rejstříku v edenéno Městským soudem v Praze s tím, že návrh smlouvy bude v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnost i M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - Ing. Antonínem Charouzem, a proto představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkl adu poté, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Ing. Antonína Charouze za společno stí M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. za Ing. Antonínem Charouzem na splacení emisního kursu. Ing. Antonín Charouz má za společností M 3000, a.s. pohledávku ve výši 20.000.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené me zi Ing. Antonínem Charouzem jako věřitelem a společností M 3000, a.s. jako dlužníkem dne 5. prosince 2005. Výše závazku společnosti M 3000, a.s. vůči Ing. Antonínu Charouzovi je ověřena potvrzením ze dne 27.12.2005, vydaným AZ Audit, s.r.o., se sídlem Kur ta Konráda 6, Praha 9, IČ: 49707108, číslo licence 062., auditor Ing. Jiřina Kuncová, číslo osvědčení 197. Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením pohledávky Ing. Antonína Charouze ve výši 20.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. ve výši 20.000.000,- Kč, která vznikne společnosti M 3000, a.s. za Ing. Antonínem Charouzem na s placení emisního kursu nových akcií, které budou upsány Ing. Antonínem Charouzem na základě rozhodnutí valné hromady společnosti M 3000, a.s. za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky Ing. Antonína Charouze, kterou má Ing. Antonín Charouz za společností M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. za Ing. Antonínem Charouzem na splacení emisního kursu se připouští z důvodu po sílení a zlepšení ekonomické situace společnosti M 3000, a.s. Valná hromada společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Ing. Antonínu Charouzovi. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zák oníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obc hodního rejstříku, bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a) a poté, co bude do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pravomocně zapsáno rozhodnutí valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu. do 13. 2. 2006 od 18. 1. 2006

Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu M 3000, a.s. z důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku 70.000.000,- Kč stím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 7 kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 10.000.000,- Kč. Jediný akcionář v působnosti val né hromady společnosti schaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen"obchodní zákoník"). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku př edložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Zvýšení základního kapitálu společnosti M 3000, a.s. bud e provedeno upisováním nových akcií předem určenými zájemci, kterými jsou společnost ACT Investment B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná do obchodního rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Ams terdam, pod číslem vložky 34190994 a společnost Elana Anstalt, se sídlem Vaduz, Lichtenštejnsko, zapsaná v obchodním rejstříku Lichtenštejnského knížectví pod číslem registrace H.1053/10. Společnost ACT Investment B.V. upíše a splatí 2 kusy kmenových list inných akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč každé z nich, znějících na majitele a společnost Elana Anstalt upíše a splatí 5 kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč každé z nich, znějících na majitele. Místem pro upisování a kcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akc ií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem urč eným zájemcům - společnosti Elana Anstalt a společnosti ACT Investment B.V. spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti o částk u ve výši 70.000.000,- Kč do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze s tím, že návrh smlouvy bude v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí n ávrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určenými zájemci společností Elana Ans talt, a společností ACT Investment B.V., a proto představenstvo doručí těmto předem určeným zájemcům oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení jediného akcio náře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ACT InvestmentB.V. za společností M 3000, a.s. proti pohledá vce společnosti M 3000, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního kursu. Společnost ACT Investment B.V. má za společností M 3000, a.s. pohledávku ve výši 20.967.396,04 Kč, která původně vznikla na základě smlouvy o převzetí směnečného r ukojemství č. 1080-074-97 uzavřené mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností, IČ: 45316619 , a M 3000, a.s. dne 17. října 1997, ve znění dodatků č.2 ze dne 19. května 1999, č. 3 ze dne 22. října 1999 a č. 4 ze dne 18. července 2001, č. 5 ze dne 31. ledna 2002, č. 6 ze dne 22. dubna 2002 a dodatku č.7 ze dne 28. června 2002 a Dohody o vyrovnání č. 1080-074-97/DV uzavřené dne 17. října 1997. Tato pohledávka přešla dne 19. června 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Českoslov enskou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, IČ: 00001350 jako kupujícím a INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností, se sídlem Senovážné nám. 32, Praha 1, IČ: 45316619 jako prodávajícím na Československou obcho dní banku, a.s. jako součást prodávaného podniku.Na základě Smlouvy o postoupení pohledávky a o převodu práv ze směnky č. IPB 1019714 uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., právním nástupcem IPB, a.s. a Českou konsolidační agenturou, se sídl em Praha 7, Janovského 43 8 /2, IČ: 70109966 dne 25. dubna 2002, ve znění dodatku č.1 ze dne 28. listopadu 2002 a ve znění Prohlášení o opravě zjevné chyby v psaní ve smlouvách o postoupení pohledávky ze směnečného rukojemství po splatnosti ze dne 16.pros ince 2002, tato pohledávka přešla na Českou konsolidační agenturu. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnek (ze smlouvy o převzetí směnečného rukojemství)č. P ČKA07 0021 5231959 uzavřené dne 29. července 2003 mezi Českou konsoli dační agenturou a společností ACT Investment B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, tato pohledávka přešla na společnost ACT Investment B.V. Dále se připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnost i Elana Anstalt za společností M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. za společností Elana Anstalt na splacení emisního kursu. Společnost Elana Anstalt na splacení emisního kursu. Společnos t Elana Anstalt má za společností M 3000, a.s. p ohledávku ve výši 50.856.818,33 Kč, která původně vznikla na základě smlouvy o převzetí směnečného rukojemství č. 1080-074-97 uzavřené mezi INHVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností,IČ: 45316619, a M 3000, a.s. dne 17. října 1997, ve znění dodat ků č.1 ze dne 19. října 1998, č. 2 ze dne 19. května 1999, č. 3 ze dne 22.října 1999 a č. 4 ze dne 18.července 2001, č. 5 ze dne 31. ledna 2002, č. 6 ze dne 22. dubna 2002 a dodatku č. 7 ze dne 28. června 2002 a Dohody o vyrovnání č. 1080-074-97/DV uzavře né dne 17. října 1997. Tato pohledávka přešla dne 19. června 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, IČ: 00001350 jako kupujícím a INVESTIČNÍ A POŠTO VNÍ BANKOU, akciovou společností, se sídlem Senovážné nám. 32, Praha 1,IČ: 45316619 jako prodávajícím na Československou obc hodní banku, a.s. jako součást prodávaného podniku. Na základě Smlouvy o postoupení pohledávky a o převodu práv ze směnky č. IPB 1019714 uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., právním nástupcem IPB,a.s. a Českou konsolidační agenturou, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, IČ: 70109966 dne 25. dubna 2002, ve znění dodatku č.1 ze dne 28. listopadu 2002 a ve znění Prohlá šení o opravě zjevné chyby v psaní ve smlouvách o postoupení pohledávky ze směnečného rukojemství po splatnosti ze dne 16. prosince 2002, tato pohledávka přešla na Českou konsolidační agenturu. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnek (ze smlouvy o převzetí směnečného rukojemství) č. P ČKA07 0021 5231959 uzavřené dne 29. července 2003 mezi Českou konsolidační agenturou a společností ACT Investment B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské královs tví, tato pohledávka přešla na společnost ACT Inv estment B.V. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností ACT Investment B.V. a společností Elana Anstalt dne 16. září 2003 přešla listina této pohledávky na společnost Elana Anstal t. Výše závazku společnosti M 3000,a.s. vůči společnosti ACT Investment B.V. je ověřena potvrzením ze dne 12. listopadu 2003 vydaným společností AZ - Audit s.r.o., se sídlem Kurta Konráda 6/500, 190 00 Praha 9, IČ: 49707108, členem KAČR, číslo licence 062 , zastoupené Ing. Jiřinou Kuncovou, číslo osvědčení 0197. Potvrzení auditora tvoří přílohu číslo 3 tohoto notářského zápisu. Výše závazku společnosti M 3000, a.s. vůči společnosti Elana Ansalt je ověřena potvrzením ze dne 12. listopadu 2003 vydaným společ ností AZ- Audit s.r.o., se sídlem Kurta Konráda 6/500, 190 00 Praha 9, IČ: 49707108, členem KAČR, číslo licence 062, zastoupené Ing. Jiřinou Kuncovou, číslo osvědčení 0197. Potvrzení auditora tvoří přílohu číslo 4 tohot o notářského zápisu.Jediný akcioná ř v působnosti valné hromady společnosti vyslovuje souhlas se započením části pohledávky společnosti ACT Investment B.V. ve výši 20.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. ve výši 20.000.000,- Kč, která vznikne společnosti M 3000, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního kursu nových akcií, které budou upsány společností ACT Investment B.V. na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ACT Investment B.V., kterou má společnost ACT Investment ACT Investment B.V. za společností M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního k ursu se připouští u důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti M 3000, a.s. Jediný akcionář v působnosti valné hrom ady sp olečnosti vyslovuje souhlas se započtením části společnosti Elana Anstalt ve výši 50.000.000,- Kč, proti pohledávce s polečnosti M 3000, a.s. ve výšiu 50.000.000,- Kč, která vznikne společnosti M 3000,a.s. za společností Elana Anstalt na splacení emisního kursu nových akcií, které budou upsány společností Elana Anstalt na základě rozhodnutí jediného akcionář e v působnos ti valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Elana Anstalt, kterou má společnost Elana Anstalt za společností M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. na s placení emisního kursu se připouští z důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti M 3000, a.s. Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení: a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručen í návr hu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. obchodního zákoníku a v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude o bsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvyo započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté , co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uved ená pod písm. a) a poté, co bude do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pravomocně zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu. do 15. 12. 2003 od 3. 12. 2003

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku 68,500.000,- Kč (slovy: šedesátosmmilionůpětsettisíckorun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 685 kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti M 3000, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je Ing. Antonín Charouz, r.č. 540701/0202, bytem Praha 4, Kalmárova 1025/5, a proto valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě písemnou zprávu, která tvoří přílohu notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - Ing. Antonínovi Charouzovi spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení mimořádné valné hromady spolčnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - Ing. Antonínem Charouzem, a proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připoští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Ing. Antonín Charouz jako věřitel uzavřel se společností M 3000, a.s. jako dlužníkem dne 13.08.2001 smlouvu o půjčce na částku 50,000.000,- Kč (slovy: padesátmilionůkorun českých) a dne 07.06.2001 smlouvu o půjčce na částku 26,000.000,- Kč (slovy: dvacetšestmilionůkorun českých). Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky Ing. Antonína Charouze ve výši 50,000.000,- Kč (slovy: padesátmilionůkorun českých), která mu vznikla ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 13.08.2001, proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. ve výši 50,000.000,- Kč (slovy: padestámilionůkorun českých), která vznikne společnosti M 3000, a.s. za Ing. Antonínem Charouzem z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jenž budou upsány na základě rozhodnutí valné hromady Ing. Antonínem Charouzem za účelem zvýšení základního kapitálu. Valná hromada dále vyslovuje souhlas se započtením části pohledávky Ing. Antonína Charouze ve výši 18,500.000,- Kč (slovy: osmnáctmilionůpětsettisíckorun českých), která mu vznikla ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 07.06.2001 (na částku 26,000.000,- Kč), proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. ve výši 18,500.000,- Kč (slovy: osmnáctmilionůpětsetticíckorun českých), která vznikne společnosti M 3000, a.s. za Ing. Antonínem Charouzem z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jenž budou upsány na základě rozhodnutí valné hromady Ing. Antonínem Chrouzem za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení peněžitých pohledávek, které má Ing. Antonín Charouz vůči společnosti M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela. Valná hromada schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzvaření smlouvy o pusání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a). do 13. 5. 2002 od 8. 4. 2002

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu posílení ekonomické situace společnosti o částku 26.000.000,-- Kč (slovy: dvacetšestmilionůkorun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 260 kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti M 3000, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost Charouz Group, a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ 26 11 54 92 (dále jen "Charouz Group") a proto valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě písmnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 4 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - společnosti Charouz Group spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - společností Chraouz Group, a proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Společnost Charouz Group předčasně splatila emisní kurs akcií upsaných na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku, uzavřené dne 28.11.2000 formou notářského zápisu sepsaného JUDr. Danielou Jarošovou, notářkou v Praze, pod číslem jednacím N 841/2000, NZ 707/2000. Tato dohoda byla uzavřena v souvislosti s usnesením řádné valné hromady společnosti M 3000, a.s. ze dne 31.7.2000. Vzhledem k tomu, že výše uvedené upsání akcií bylo neúčinné, vznikla společnosti Charouz Group pohledávka za společností M 3000, a.s. na vrácení 26.000.000,- Kč (slovy: dvacetšestmilionůkorun českých) tj. částky, která byla splacena na účet společnosti m 3000, a.s. při výše uvedeném neúčinném úpisu. Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má společnost Charouz Group vůči společnosti M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000 na splacení emisního kursu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby splečnost peněžní prostředky odpovídající dlužné pohledávce vracela. Valná hromada schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a) lhůta pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedené pod písm. a). do 11. 7. 2001 od 7. 5. 2001

Zapisuje se usnesení valné hromady navrhovatele o zvýšení základního jmění o částku ve výši 26.000.000,-Kč na celkovou výši 51.500.000,-Kč. Výše uvedené zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií prostřednictvím peněžitého vkladu na základě dohody akcionářů podle § 2O5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Výše uvedené zvýšení základního jmění bude rozděleno na dvacet šest kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, které budou mít listinnou podobu a formu znějící na majitele. Emisní ážio se bude rovnat nule a úpis nad výše uvedené zvýšení základního jmění se nepřipouští. Místem úpisu bude sídlo navrhovatele a peníze budou splaceny na účet navrhovatele u J + T banka a.s., Pobřežní, Praha 8. Lhůta k úpisu v trvání devadesáti dnů počne běžet druhý den po právní moci zápisu výše uvedeného rozhodnutí do obchodního rejstříku vedeného Krajským obcodním soudem v Praze. Splatnost třiceti procent hodnoty nových akcií bude stanovena do šesti měsíců od úpisu nových akcií. Splatnost celého navýšení základního jnění bude stanovena do dvanácti měsíců od právní moci zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze. do 22. 12. 2000 od 19. 9. 2000

"Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti o 24.500.000,-Kč (slovy: dvacetčtyřimilionypětsettisíckorun českých) na 25.500.000,-Kč (slovy: dvacetpětmilionůpětsettisíckorun českých) z důvodu kapitálového posílení a zabezpečení finanční soběstačnosti společnosti, které bude provedeno vkladem nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví číslo 503 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město, pro obec Praha 8, katastrální území Karlín a to dům s ostatními stavbami čp. 278 a pozemek číslo parcely 488 o výměře 2.928 m2 - zastavěná plocha, občanská vybavenost. Mimořádná valná hromada schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu - nemovitostí ve výši 24.500.000,-Kč (slovy: dvacetčtyřimilionůpětsettisíc korun českých). Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií a to 245 kusů o jmenovité hodnotě po 100.000,-Kč (slovy: jednostostotisíc korun českých) znějících na majitele, jejichž emisní kurs je stanoven na 100.000,-Kč na jednu akcii. Nově vydané akcie budou kmenové a budou vydány v listinné podobě. Upisování nad částku 24.500.000,-Kč se nepřipouští. Na akcie vydané na zvýšení základního jmění společnosti neuplatňují dosavadní akcionáři své předkupní právo a budou nabídnuty k úpisu a splacení určitému zájemci a to obchodní společnosti Stejskal s.r.o., se sídlem Praha 6, Lomená 37, IČ: 49 24 48 25. Pro upisování akcií se navrhuje lhůta 3 dnů, která má začít běžet ode dne následující po dni, kdy zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku nabude právní moci, místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. do 11. 2. 1998 od 28. 1. 1998

Výše základního jmění 1.000.000,- Kč, splaceno 100 %. do 22. 12. 2000 od 29. 10. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 126 000 000 Kč

od 7. 11. 2018

Základní kapitál

vklad 210 000 000 Kč

do 7. 11. 2018 od 13. 2. 2006

Základní kapitál

vklad 190 000 000 Kč

do 13. 2. 2006 od 15. 12. 2003

Základní kapitál

vklad 120 000 000 Kč

do 15. 12. 2003 od 13. 5. 2002

Základní kapitál

vklad 51 500 000 Kč

do 13. 5. 2002 od 11. 7. 2001

Základní kapitál

vklad 25 500 000 Kč

do 11. 7. 2001 od 11. 2. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 11. 2. 1998 od 29. 10. 1996
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 126 od 8. 11. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 6 000 000 Kč, počet: 21 do 8. 11. 2018 od 7. 11. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 21 do 7. 11. 2018 od 19. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 21 do 19. 12. 2016 od 1. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 21 do 1. 12. 2014 od 13. 2. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 19 do 13. 2. 2006 od 15. 12. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 12 do 15. 12. 2003 od 3. 12. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 190 do 3. 12. 2003 od 13. 5. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 505 do 13. 5. 2002 od 11. 7. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 245 do 11. 7. 2001 od 11. 2. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 3. 12. 2003 od 29. 10. 1996

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Richard Srbecký

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2020

vznik členství: 1. 7. 2018

Slavětínská 1146/39, Praha, 190 14, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Richard Srbecký

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2018 - Poslední vztah: 15. 5. 2020

vznik členství: 1. 7. 2018

Rohozecká 237, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. Richard Srbecký

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2016 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 29. 8. 2013

zánik členství: 1. 7. 2018

Rohozecká 237, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. Richard Srbecký

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2016 - Poslední vztah: 10. 7. 2018

vznik členství: 29. 8. 2013

zánik členství: 1. 7. 2018

Rohozecká 237, Praha, 190 16, Česká republika

Ing. Richard Srbecký

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2016 - Poslední vztah: 31. 7. 2016

vznik členství: 29. 8. 2013

Loosova 973/10, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Richard Srbecký

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2016 - Poslední vztah: 31. 7. 2016

vznik členství: 29. 8. 2013

Loosova 973/10, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Richard Srbecký

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2016

vznik členství: 30. 4. 2010

zánik členství: 29. 8. 2013

Loosova 973/10, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Richard Srbecký

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2010 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

vznik členství: 30. 4. 2010

Mánesova 1410/69, Praha 2, 120 00, Česká republika

Emanuel Lopez

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2008 - Poslední vztah: 7. 6. 2010

vznik členství: 28. 8. 2008

zánik členství: 30. 4. 2010

Čisovice 110, 252 04, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

František Pačes

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2007 - Poslední vztah: 17. 9. 2008

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 28. 8. 2008

Klíčovská 913/43, Praha 9, 190 00, Česká republika

Milan Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2007 - Poslední vztah: 17. 9. 2008

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 28. 8. 2008

Žandovská 302/17, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Daniel Běhálek

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2006 - Poslední vztah: 9. 10. 2007

vznik členství: 21. 6. 2006

zánik členství: 26. 6. 2007

Na Volánové 4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Bc. Dušan Militký

člen

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 9. 10. 2007

vznik členství: 5. 4. 2004

zánik členství: 26. 6. 2007

Kodymova 2537/12, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2004 - Poslední vztah: 17. 9. 2008

vznik členství: 5. 4. 2004

zánik členství: 28. 8. 2008

vznik funkce: 5. 4. 2004

zánik funkce: 28. 8. 2008

Kálmánova 1025/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Jacques Raymond Sicotte

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2004 - Poslední vztah: 4. 7. 2006

vznik členství: 5. 4. 2004

zánik členství: 21. 6. 2006

pobyt v ČR: Praha 10, Horní Měcholupy, Drtikolova 507/14, PSČ 109 00 do 4. 7. 2006 od 21. 9. 2004

Les Verriéres, 80 Berlioz-Apt. 201, Nun's Islands, Verdun, Provence of Quebec, Kanada

Bc. Dušan Militký CSc.

člen

První vztah: 21. 9. 2004 - Poslední vztah: 3. 11. 2004

vznik členství: 5. 4. 2004

Kodymova 2537/12, Praha 5, 158 00, Česká republika

MUDr. Miloš Rýc

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2003 - Poslední vztah: 21. 9. 2004

vznik členství: 30. 6. 2003

zánik členství: 5. 4. 2004

vznik funkce: 30. 6. 2003

zánik funkce: 5. 4. 2004

Přemyslovská 3/1406, Praha 3, 130 00, Česká republika

František Pačes

člen

První vztah: 8. 4. 2002 - Poslední vztah: 21. 9. 2004

vznik členství: 11. 12. 2001

zánik členství: 5. 4. 2004

Šluknovská 312/20, Praha 9, 190 00, Česká republika

Michael Svoboda

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2001 - Poslední vztah: 7. 8. 2003

vznik členství: 8. 1. 2001

zánik členství: 30. 6. 2003

vznik funkce: 8. 1. 2001

zánik funkce: 30. 6. 2003

Bělohorská 517/181, Praha 6, Česká republika

Ulrich Bastert

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2000 - Poslední vztah: 2. 3. 2001

Cukrovarnická 42, Praha 6, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2000 - Poslední vztah: 21. 9. 2004

zánik členství: 5. 4. 2004

zánik funkce: 5. 4. 2004

Kalmánova 1025/5, Praha 4, Česká republika

Ing. Ladislav Maroul

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2000 - Poslední vztah: 8. 4. 2002

zánik členství: 11. 12. 2001

zánik funkce: 11. 12. 2001

tř. Václava Klementa 819, Mladá Boleslav, Česká republika

Ing. Květoslav Vilímek

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 2000

ul. 1. Máje 603, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Ing. Ladislav Maroul

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 2000

tř. Václava Klementa 819, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Jan Trajbold

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 2000

V podhájí 614/26, Praha 4, 147 00, Česká republika

Dr. Aleš Rozehnal

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 20. 8. 1997

Krakovská 15, Praha 1, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

předseda představenstva

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 20. 8. 1997

Kalmánova 5, Praha 4, Česká republika

JUDr. Vladimír Zavadil

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 20. 8. 1997

Petržílova 3303, Praha 4, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 1. 12. 2014

Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva připojí vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti svůj podpis.

do 1. 12. 2014 od 17. 9. 2008

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisují dva členové představenstva společně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 17. 9. 2008 od 30. 9. 2004

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis člen představenstva.

do 30. 9. 2004 od 25. 4. 2001

Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva smostatně nebo člen představenstva spolu s předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva s označením své funkce nebo člen představenstva spolu s předsedou nebo místopředsedou představenstva.

do 25. 4. 2001 od 14. 12. 2000

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

do 14. 12. 2000 od 27. 8. 1997

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva tak, že k otisku razítka společnosti nebo k vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 27. 8. 1997 od 29. 10. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jan Charouz

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2019

vznik členství: 1. 5. 2019

Jana Masaryka 364/23, Praha, 120 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Charouz

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2018

vznik členství: 15. 2. 2016

vznik funkce: 14. 3. 2018

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Antonín Blažek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

Na výhledech 1177/10, Praha, 100 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Ing. Vladimír Kostka

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2018 - Poslední vztah: 28. 5. 2019

vznik členství: 1. 11. 2018

zánik členství: 30. 4. 2019

Sechterova 1509/15, Praha, 148 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Soňa Blažejová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2018 - Poslední vztah: 28. 11. 2018

vznik členství: 2. 1. 2018

zánik členství: 1. 11. 2018

U Roháčových kasáren 1555/10, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Soňa Blažejová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2018 - Poslední vztah: 28. 11. 2018

vznik členství: 2. 1. 2018

zánik členství: 1. 11. 2018

U Roháčových kasáren 1555/10, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Charouz

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2016 - Poslední vztah: 24. 1. 2018

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 2. 1. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 2. 1. 2018

Jana Masaryka 364/23, Praha, 120 00, Česká republika

Jan Charouz

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2016 - Poslední vztah: 24. 1. 2018

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 2. 1. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 2. 1. 2018

Jana Masaryka 364/23, Praha, 120 00, Česká republika

Petr Charouz

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2016 - Poslední vztah: 25. 4. 2018

vznik členství: 15. 2. 2016

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Petr Charouz

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2016 - Poslední vztah: 25. 4. 2018

vznik členství: 15. 2. 2016

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 11. 4. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 2. 1. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2016

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Jan Charouz

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

Jana Masaryka 364/23, Praha, 120 00, Česká republika

Miroslav Dorňák

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 16. 2. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 14. 2. 2016

Za studánkou 87/9, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 2. 1. 2014

Kálmánova 1025/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Petr Prokop

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 15. 9. 2010

zánik členství: 1. 1. 2014

Zahradní 162, Panenské Břežany, 250 70, Česká republika

Milan Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2010 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 15. 9. 2010

zánik členství: 1. 1. 2014

Žandovská 302/17, Praha 9, 190 00, Česká republika

František Pačes

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2010 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 15. 9. 2010

zánik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2010

zánik funkce: 1. 1. 2014

Klíčovská 913/43, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Petr Prokop

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2010 - Poslední vztah: 27. 7. 2013

vznik členství: 15. 9. 2010

zánik členství: 1. 1. 2014

Zahradní 162, Panenské Břežany, 250 70, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2008 - Poslední vztah: 20. 9. 2010

vznik členství: 28. 8. 2008

zánik členství: 15. 9. 2010

vznik funkce: 28. 8. 2008

zánik funkce: 15. 9. 2010

Kálmánova 1025/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Markéta Charouzová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2008 - Poslední vztah: 20. 9. 2010

vznik členství: 28. 8. 2008

zánik členství: 15. 9. 2010

Kálmánova 1025/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2008 - Poslední vztah: 9. 10. 2008

vznik členství: 28. 8. 2008

vznik funkce: 28. 8. 2008

Kálmánova 1025/2, Praha 4, 148 00, Česká republika

František Pačes

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2008 - Poslední vztah: 20. 9. 2010

vznik členství: 28. 8. 2008

zánik členství: 15. 9. 2010

Klíčovská 913/43, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Petr Prokop

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2007 - Poslední vztah: 17. 9. 2008

vznik členství: 26. 6. 2007

zánik členství: 28. 8. 2008

Odolená Voda 162, 250 70, Česká republika

Miroslav Reitinger

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2007 - Poslední vztah: 17. 9. 2008

vznik členství: 21. 6. 2006

zánik členství: 28. 8. 2008

vznik funkce: 26. 6. 2007

zánik funkce: 28. 8. 2008

Trávníčkova 1765, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Květoslav Vilímek

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2006 - Poslední vztah: 9. 10. 2007

vznik členství: 11. 5. 2005

zánik členství: 26. 6. 2007

vznik funkce: 21. 6. 2006

zánik funkce: 26. 6. 2007

Chudenická 1079/10, Praha 10, 102 00, Česká republika

Miroslav Reitinger

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2006 - Poslední vztah: 9. 10. 2007

vznik členství: 21. 6. 2006

Trávníčkova 1765, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Michal Vodrážka

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 4. 7. 2006

vznik členství: 11. 5. 2005

zánik členství: 21. 6. 2006

vznik funkce: 1. 6. 2005

zánik funkce: 21. 6. 2006

Holšická 1130, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Květoslav Vilímek

člen

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 4. 7. 2006

vznik členství: 11. 5. 2005

Sudoměřská 1690/21, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Pavel Tojšl

člen

První vztah: 13. 5. 2002 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

vznik členství: 24. 1. 2001

zánik členství: 11. 5. 2005

vznik funkce: 24. 1. 2001

zánik funkce: 11. 5. 2005

Vinohradská 1595, Praha 2, Česká republika

Markéta Charouzová

člen

První vztah: 13. 5. 2002 - Poslední vztah: 9. 10. 2008

vznik členství: 11. 12. 2001

zánik členství: 28. 8. 2008

Kalmánova 1025/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Markéta Charouzová

člen

První vztah: 8. 4. 2002 - Poslední vztah: 13. 5. 2002

vznik členství: 11. 12. 2001

Klménova 1025/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Vít Urbanec

člen

První vztah: 25. 4. 2001 - Poslední vztah: 8. 4. 2002

vznik členství: 24. 1. 2001

zánik členství: 11. 12. 2001

vznik funkce: 24. 1. 2001

Benešovo nábřeží 3740, Zlín, Česká republika

Ing. Pavel Tojšl

člen

První vztah: 25. 4. 2001 - Poslední vztah: 13. 5. 2002

vznik členství: 24. 1. 2001

vznik funkce: 24. 1. 2001

Vinohradská 1595, Praha 2, Česká republika

Ing. Petr Zich

člen

První vztah: 14. 12. 2000 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

zánik členství: 11. 5. 2005

Kovanecká 2116/26, Praha 9, Česká republika

Ing. Martin Kulina

člen

První vztah: 14. 12. 2000 - Poslední vztah: 25. 4. 2001

Oravský Podzámok 554, 027 41, Slovenská republika

Rainer Bräutigam

První vztah: 30. 8. 1999 - Poslední vztah: 14. 12. 2000

Bertholdweg 16, 70327 Stuttgart, Spolková republika Německo

Bohuslav Hubálek

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 14. 12. 2000

Jablonecká 699, Praha 9, Česká republika

Ing. Daniel Tobolka

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 14. 12. 2000

Volavkova 3, Praha 6, Česká republika

Martina Tichá

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 30. 8. 1999

Na Vrších 16, Praha 10, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Jacques Raymond Sicotte

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2004 - Poslední vztah: 4. 7. 2006

vznik členství: 5. 4. 2004

zánik členství: 21. 6. 2006

pobyt v ČR: Praha 10, Horní Měcholupy, Drtikolova 507/14, PSČ 109 00

Les Verriéres, 80 Berlioz-Apt. 201, Nun's Islands, Verdun, Provence of Quebec, Kanada

Další vztahy firmy M 3000, a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Antonín Charouz

První vztah: 12. 6. 2015

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 24 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Antonín Charouz

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

Kálmánova 1025/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

První vztah: 9. 10. 2008 - Poslední vztah: 20. 9. 2010

Kálmánova 1025/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

První vztah: 17. 9. 2008 - Poslední vztah: 9. 10. 2008

Kálmánova 1025/2, Praha 4, 148 00, Česká republika

Emanuel Lopez

První vztah: 23. 6. 2008 - Poslední vztah: 17. 9. 2008

Čisovice 110, 252 04, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Roman Folk

První vztah: 30. 10. 2007 - Poslední vztah: 23. 6. 2008

Melodická 1418/15, Praha 5, 155 00, Česká republika

SPEED LEASE a.s.

První vztah: 20. 9. 2010 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

Benediktská 690/7, Praha Staré Město, 110 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Petr Volf

  člen představenstva

  Jižní 1825/11, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

 • Petr Kosmák

  předseda dozorčí rady

  Janovského 923/41, Praha, 170 00, Česká republika

 • František Pačes

  předseda představenstva

  Klíčovská 913/43, Praha, 190 00, Česká republika

 • Ing. Petr Prokop

  člen představenstva

  Počeradská 728/20, Praha, 184 00, Česká republika

 • Veronika Balíková

  člen dozorčí rady

  Malá Hraštice 134, 262 03, Česká republika

 • Dita Trajboldová

  člen dozorčí rady

  V podhájí 614/26, Praha 4, 147 00, Česká republika

Akcionáři

Ing. ANTONÍN CHAROUZ

Kálmánova 1025/5, Česká republika, Praha, 148 00

od 12. 6. 2015

Ing. ANTONÍN CHAROUZ

Kálmánova 1025/5, Česká republika, Praha 4, 148 00

do 12. 6. 2015 od 11. 3. 2014

SPEED LEASE a.s., IČ: 62912691

Těšnov 1059/1, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 11. 3. 2014 od 20. 9. 2010

Ing. Antonín Charouz

Kálmánova, Česká republika, Praha 4, 148 00

do 20. 9. 2010 od 9. 10. 2008

Ing. Antonín Charouz

Kálmánova, Česká republika, Praha 4, 148 00

do 9. 10. 2008 od 17. 9. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 7. 1997

Živnosti

Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 7. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 7. 1997
Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 7. 1997

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).