Hlavní navigace

MG PROJEKT, a.s.

Firma MG PROJEKT, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5440, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 113 600 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28263499

Sídlo:

Příkop 834/8, Brno, 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 12. 2007

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

43120 Příprava staveniště
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
55 Ubytování
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
64923 Činnosti zastaváren
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
73110 Činnosti reklamních agentur
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5440, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

SILLY CONSULTING, a.s. od 21. 12. 2007

Obchodní firma

MG PROJEKT, a.s. od 18. 9. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 21. 12. 2007

adresa

Příkop 834/8
Brno 60200 od 6. 12. 2013

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 8. 2009

Předmět činnosti

správa vlastního majetku do 3. 3. 2015 od 21. 12. 2007

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti přijal dne 23.5.2011 v působnosti valné hromady následující rozhodnutí: "Základní kapitál společnosti MG PROJEKT, a.s., IČ: 282 63 499, Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brn ě, oddíl B, vložka 5440 (dále jen také "společnost"), se zvyšuje o částku 111.600.000,- Kč (slovy: sto jedenáct milionů šest set tisíc korun českých), z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 113.600.000,- Kč (slovy: sto třináct milionů šest set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 558 ks (slovy: pět set padesát osm kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), které nebudou kótované (dále jen "nové akcie"). Dosavadní jediný akcionář, společnost MG FORS, a.s., IČ: 255 14 709, se sídlem Vohančice 55, PSČ 666 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2509 (dále jen jako "jediný akcionář" nebo také "společnost MG FORS, a.s ."), se v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal přednostního práva na upisování akcií, které budou upisovány peněžitými vklady při tomto zvýšení základního kapitálu. Všechny nové akcie, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to dosavadnímu jedinému akcionáři společnosti MG FORS, a.s. Nové akcie společnosti budou jediným akcionářem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi ním a společností v sídle společnosti, tj. na adrese Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00, v průběhu lhůty pro upsání akcie, která činí čtrnáct dní od doručení návrhu smlouvy k upsání akcií předem určenému zájemci. Počátek lhůty k ú pisu bude předem určenému zájemci oznámen doporučeným dopisem spolu s doručením návrhu smlouvy k upsání akcií. Emisní kurs nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitými vklady. Upisovatel akci í je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání nových akcií. Nejde-li o započtení, je upisovatel povinen splatit emisní kurs na účet č. 244593041/0300 vedený u banky Československá obchodní banka, a.s. Proti po hledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných nových akcií se připouští započtení níže specifikovaných pohledávek věřitele společnosti MG FORS, a.s.: - pohledávky na zaplacení úplaty za postoupení pohledávek za dlužníkem společnosti MATCHES, a.s., IČ 499 03 225, se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3693 , v celkové výši 70.254.974,97 Kč (sedmdesát milionů dvě stě padesát čtyři tisíce devět set sedmdesát čtyři korun českých devadesát sedm haléřů) dle smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené mezi společností MG PROJEKT, a.s. jako postupníkem a MG FORS, a. s. jako postupitelem dne 16.5.2011; - pohledávky na zaplacení úplaty za postoupení pohledávek za dlužníkem společností K-T-V Domeana a.s., IČ: 268 95 382, se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložk a 5680, v celkové výši 41.330.188,15 Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů tři sta třicet tisíc sto osmdesát osm korun českých patnáct haléřů) dle smlouvy o postoupení pohledávek,uzavřené mezi společností MG PROJEKT, a.s. jako postupníkem a MG FORS, a.s. jako postupitelem dne 16.5.2011. Představenstvo společnosti předloží při uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jediný akcionář uzavře se společností smlouvu o započtení do 7 dnů ode dne upsání nových akcií. Smlouva o započtení musí být v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku." do 1. 7. 2011 od 2. 6. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 113 600 000 Kč

od 1. 7. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 7. 2011 od 21. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 200 000 Kč, počet: 568 od 3. 3. 2015
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 568 do 3. 3. 2015 od 1. 7. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 1. 7. 2011 od 21. 12. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Martina Samuelová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2019

vznik členství: 1. 12. 2011

Stanoviště 142, 664 84, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Soňa Čečmanová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

Nám. Padlých Hrdinů 2590/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Marek Hauke

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

vznik funkce: 1. 12. 2011

Rokycanova 4469/32, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Martina Samuelová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2017 - Poslední vztah: 7. 6. 2019

vznik členství: 1. 12. 2011

ulice Kosmonautů 412/13, Brno, 625 00, Česká republika

Martina Samuelová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2013 - Poslední vztah: 10. 3. 2017

vznik členství: 1. 12. 2011

Kamínky 300/12, Brno, 634 00, Česká republika

Martina Samuelová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2013 - Poslední vztah: 10. 3. 2017

vznik členství: 1. 12. 2011

Kamínky 300/12, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Marek Hauke

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

vznik funkce: 1. 12. 2011

Rokycanova 4469/32, Brno, 615 00, Česká republika

Martina Samuelová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

Kamínky 300/12, Brno, 634 00, Česká republika

Soňa Čečmanová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

Nám. Padlých Hrdinů 2590/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Tomáš Běťák

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2009 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 12. 8. 2009

zánik členství: 1. 12. 2011

vznik funkce: 12. 8. 2009

zánik funkce: 1. 12. 2011

Brandlova 1319/70, Kyjov, 697 01, Česká republika

Soňa Čečmanová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2009 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 12. 8. 2009

zánik členství: 1. 12. 2011

Nám. Padlých Hrdinů 2590/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Marek Hauke

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2009 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 12. 8. 2009

zánik členství: 1. 12. 2011

Nám. Republiky 1486/9, Brno, 614 00, Česká republika

Eva Kolíbalová

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2007 - Poslední vztah: 24. 8. 2009

vznik členství: 21. 12. 2007

zánik členství: 12. 8. 2009

vznik funkce: 21. 12. 2007

zánik funkce: 12. 8. 2009

Vohančice 55, 666 01, Česká republika

Roman Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2007 - Poslední vztah: 24. 8. 2009

vznik členství: 21. 12. 2007

zánik členství: 12. 8. 2009

Puchýřova 5, Brno, 628 00, Česká republika

Libuše Habadová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2007 - Poslední vztah: 24. 8. 2009

vznik členství: 21. 12. 2007

zánik členství: 12. 8. 2009

Veveří 61, Brno, 602 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

David Krejčí

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2018

vznik členství: 1. 12. 2011

Svatoplukova 1221/26, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Roman Pospíšil

předseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

vznik funkce: 1. 12. 2011

Puchýřova 2319/5, Brno, 628 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Tomáš Běťák

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

Mojmírovo náměstí 2993/13, Brno, 612 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  ZB REAL, a.s.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

Historické vztahy

David Krejčí

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2018 - Poslední vztah: 19. 7. 2018

vznik členství: 1. 12. 2011

Sportovní 357, Vojkovice, 667 01, Česká republika

David Krejčí

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 1. 12. 2011

Zemědělská 1676/16, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

David Krejčí

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 1. 12. 2011

Zemědělská 1676/16, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

David Krejčí

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2013 - Poslední vztah: 24. 1. 2014

vznik členství: 1. 12. 2011

Vrchlického sad 1893/3, Brno, 602 00, Česká republika

Roman Pospíšil

předseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2012 - Poslední vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

vznik funkce: 1. 12. 2011

Puchýřova 2319/5, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Tomáš Běťák

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

Brandlova 1319/70, Kyjov, 697 01, Česká republika

David Krejčí

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

Chodská 2743/9, Brno, 612 00, Česká republika

Roman Pospíšil

předseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 2. 1. 2012

vznik členství: 1. 12. 2011

vznik funkce: 1. 12. 2011

Puchýřova 2319/5, Brno, 628 00, Česká republika

Roman Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2009 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 12. 8. 2009

zánik členství: 1. 12. 2011

Puchýřova 2319/5, Brno, 628 00, Česká republika

Jiří Sedláček

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2009 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 12. 8. 2009

zánik členství: 1. 12. 2011

Minoritská 12, Brno, 602 00, Česká republika

Marek Kolíbal

předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2009 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 21. 12. 2007

zánik členství: 1. 12. 2011

vznik funkce: 12. 8. 2009

zánik funkce: 1. 12. 2011

Veveří 61, Brno, 602 00, Česká republika

Marek Kolíbal

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2007 - Poslední vztah: 24. 8. 2009

vznik členství: 21. 12. 2007

Veveří 61, Brno, 602 00, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek za společnost společně předseda představenstva a další člen představenstva mimo: - nabývání, zcizování, pronájmu či jiného zatěžování nemovitostí; - vystavení, akceptaci či aval směnek; -právních jednání, pokud hodnota plnění, jež má společnost na jejich základě obdržet či poskytnout, překračuje částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). K těmto právním jednáním se vyžaduje společné jednání všech členů představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí osoby oprávněné za společnost jednat svůj podpis.

od 3. 3. 2015

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatě nebo zbývající dva členové společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti přip ojí svůj podpis předseda představenstva nebo zbývající dva členové představenstva.

do 3. 3. 2015 od 19. 2. 2010

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnost předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

do 19. 2. 2010 od 24. 8. 2009

Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva. Činí-li člen představenstva jménem společnosti písemné právní úkony, podepisuje je tak, že k napsané, otiš těné nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 24. 8. 2009 od 21. 12. 2007

Další vztahy firmy MG PROJEKT, a.s.

Historické vztahy

Marek Kolíbal

První vztah: 19. 11. 2008 - Poslední vztah: 2. 6. 2011

Veveří 61, Brno, 602 00, Česká republika

MG FORS, a.s.

První vztah: 11. 2. 2016

Vohančice 55, 666 01

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Martina Samuelová

  člen dozorčí rady

  Stanoviště 142, 664 84, Česká republika

 • David Krejčí

  člen představenstva

  Svatoplukova 1221/26, Brno, 615 00, Česká republika

 • Roman Pospíšil

  předseda představenstva

  Puchýřova 2319/5, Brno, 628 00, Česká republika

 • Soňa Čečmanová

  člen dozorčí rady

  Nám. Padlých Hrdinů 2590/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

 • Ing. Marek Hauke

  předseda dozorčí rady

  Rokycanova 4469/32, Brno, 615 00, Česká republika

 • Ing. Tomáš Běťák

  člen představenstva

  Mojmírovo náměstí 2993/13, Brno, 612 00, Česká republika

MG FORS, a.s.

První vztah: 6. 12. 2013 - Poslední vztah: 29. 4. 2014

Vohančice 55, 666 01

MG FORS, a.s.

První vztah: 2. 6. 2011 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

Vohančice 55, 666 01

Akcionáři

MG FORS, a.s., IČ: 25514709

Česká republika, Vohančice, 666 01

od 11. 2. 2016

TATIM s.r.o., v likvidaci, IČ: 29284325

Seifertova 781/84, Česká republika, Brno, 638 00

do 11. 2. 2016 od 3. 1. 2016

TATIM s.r.o., IČ: 29284325

Seifertova 781/84, Česká republika, Brno, 638 00

do 3. 1. 2016 od 7. 12. 2015

ONYC TV s.r.o., IČ: 29205565

Příkop 834/8, Česká republika, Brno, 602 00

do 7. 12. 2015 od 29. 4. 2014

MG FORS, a.s., IČ: 25514709

Česká republika, Vohančice, 666 01

do 29. 4. 2014 od 6. 12. 2013

ONYC TV s.r.o., IČ: 29205565

Příkop 834/8, Česká republika, Brno, 602 00

do 6. 12. 2013 od 19. 7. 2012

ČIS Realitní, a.s., IČ: 29233577

Příkop 834/8, Česká republika, Brno, 602 00

do 19. 7. 2012 od 22. 12. 2011

MG FORS, a.s., IČ: 25514709

Česká republika, Vohančice, 666 01

do 22. 12. 2011 od 2. 6. 2011

Marek Kolíbal

Veveří, Česká republika, Brno, 602 00

do 2. 6. 2011 od 19. 11. 2008

MONEY CONSULTING, a.s., IČ: 26911604

tř. Kpt. Jaroše, Česká republika, Brno, 602 00

do 19. 11. 2008 od 21. 12. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 8. 2009

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 8. 2009
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).