Hlavní navigace

RN PARTNER, a.s.

Firma RN PARTNER, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5935, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 89 800 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28359089

Sídlo:

Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 8. 2009

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5935, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

RN PARTNER, a.s. od 31. 8. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 31. 8. 2009

adresa

Příkop 834/8
Brno 60200 od 31. 8. 2009

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 31. 8. 2009

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti přijal dne 16.11.2011 následující rozhodnutí: "základní kapitál společnosti RN PARTNER, a.s., se sídlem Brno Zábrdovice, Příkop 834/8, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 28359089, se z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) zvyšuje o částku ve výši 87.800.000,- Kč (slovy: osmdes át sedm milionů osm set tisíc korun českých), na nový základní kapitál ve výši 89.800.000,- Kč (slovy: osmdesát devět milionů osm set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníh o kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 878 ks (slovy: osm set sedmdesát osm kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které nebudo u kótované (dále jen "nové akcie"). Dosavadní jediný akcionář, společnosti ZB REAL, a.s., IČ: 277 17 178, se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5702 (dále jen jako "jediný akcionář" nebo také "společnost ZB RE AL, a.s."), se v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává přednostního práva na upisování akcií, které budou upisovány peněžitými vklady při tomto zvýšení základního kapitálu. Všechny nové akcie, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to dosavadnímu jedinému akcionáři společnosti, společnosti ZB REAL, a.s. Nové akcie společnosti budou jediným akcionářem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoní ku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi ním společností v sídle společnosti, tj. na adrese Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00, v průběhu lhůty pro upsání akcií, která činí čtrnáct dní od doručení návrhu smlouvy k upsání akcií předem určenému zájemci. Počáte k lhůty k úpisu bude předem určenému zájemci oznámen doporučeným dopisem spolu s doručením návrhu smlouvy k upsání akcií. Emisní kurs nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitými vklady. Upis ovatel akcií je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání nových akcií. Nejde-li o započtení, je upisovatel povinen splatit emisní kurz na účet č. 248418611/0300 vedený u banky Československá obchodní banka, a. s. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných nových akcií se připouští započtení níže specifikované pohledávky věřitele společnosti ZB REAL, a.s.: - pohledávky na zaplacení úplaty v celkové výši 87.765.203,06 Kč (slovy: osmdesát sedm milionů sedm set šedesát pět tisíc dvě stě tři korun českých a šest haléřů) za postoupení pohledávek a převod směnky dle smlouvy o postoupení pohledávek a převodu směnk y uzavřené dne 14.11.2011 mezi společností ZB REAL, a.s., jako postupitelem resp. převodcem a společností RN PARTNER, a.s. jako překupníkem resp. nabyvatelem, kterou byla na společnost RN PARTNER, a.s. převedena směnka vlastní vystavená dne 1.4.2010 spole čností KT-T-V Domeana a.s. na řad pana Marka Kolíbala , r.č.701218/3816, bytem Brno, Veveří 489/61, PSČ 602 00, splatná dne 30.11.2010, znějící na částku 12.210.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů dvě stě deset tisíc korun českých), která byla dále převedena panem Markem Kolíbalem indosamentem na společnost ZB REAL, a.s. a postoupeny pohledávky za následujícími subjekty: za společností MG FORS, a.s., IČ: 255 14 709, se sídlem Vohančice 55, PSČ 666 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2509, za společností RYBENA INTERNATIONAL, a.s., IČ 262 61 383, se sídlem Brno, Veveří 489/61, PSČ 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3651, za společností SELKET s.r.o., IČ 279 33 156, se sídlem Praha 5, Nám.14. Října 1307/2, PSČ 15 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pra ze, oddíl C, vložka 127456 za společností PTM INTERNATIONAL INC. reg.č. 290953, se sídlem Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, P.O. BOX 3469, Tortola, British Virgin Island za společností ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., se sídlem Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, IČ: 269 28 949, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4455, za společností WINSLADE ASSOCIATED LIMITED, reg.č. 3460706, se sídlem 20-22 Bedford Row, London WCIR 4JS, Velká Británie, za společností A.M.Credit Group, a.s.r.o., IČ: 282 66 668, se sídlem Brno, Šumavská 416/15, PSČ 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajském soudem v Brně, oddíl C, vložka 57415, za společností WERLOCK ENTERPRICES LIMITED, reg. č.: 93340, se sídlem Suites 41/ 42, Victoria House, 26 Main Street, Gibraltar, za společností European Property Group, a.s. IČ: 269 22452, se sídlem Brno, Cejl 494/25, PSČ 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4128, za společností K-T-V D omeana a.s., IČ: 26895382, se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5860, za společností Emporium International, s.r.o., IČ 261 73 832, se sídlem Brno, tř. Generála Píky 9/199 3l, PSČ 613 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44122, za společností NAFEA s.r.o., IČ 277 21 191, se sídlem Brno, Trnitá, Křenová 299/26, PSČ 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v brně, oddíl C,vložka 54532 a za panem Davidem Krejčím, r.č.820415/3848, bytem Brno, Chodská 9, PSČ 612 00. Představenstvo společnosti předloží při uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři návrh smlouvy a započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jediný akcionář uzavře se společností smlouvu o započtení do 7 dnů ode dne upsání akcií. Smlouva o započtení musí být v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku." do 15. 12. 2011 od 23. 11. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 89 800 000 Kč

od 15. 12. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 15. 12. 2011 od 31. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 898 od 3. 3. 2015
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 898 do 3. 3. 2015 od 15. 12. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 15. 12. 2011 od 31. 8. 2009

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Martina Samuelová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2019

vznik členství: 16. 11. 2011

Stanoviště 142, 664 84, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  MG FORS, a.s.

  Vohančice 55, 666 01

 • člen dozorčí rady

  RYBENA INTERNATIONAL,a.s.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

 • člen dozorčí rady

  K-T-V Domeana a.s.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

 • člen dozorčí rady

  ZB REAL, a.s.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

 • člen dozorčí rady

  MG PROJEKT, a.s.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

Ing. Marek Hauke

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 21. 1. 2010

vznik funkce: 21. 1. 2010

Rokycanova 4469/32, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Soňa Čečmanová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 21. 1. 2010

Nám. Padlých Hrdinů 2590/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  MG FORS, a.s.

  Vohančice 55, 666 01

 • člen dozorčí rady

  RYBENA INTERNATIONAL,a.s.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

 • člen dozorčí rady

  K-T-V Domeana a.s.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

 • člen dozorčí rady

  ZB REAL, a.s.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

 • člen dozorčí rady

  MG PROJEKT, a.s.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

Historické vztahy

Martina Samuelová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2017 - Poslední vztah: 7. 6. 2019

vznik členství: 16. 11. 2011

ulice Kosmonautů 412/13, Brno, 625 00, Česká republika

Martina Samuelová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 10. 3. 2017

vznik členství: 16. 11. 2011

Kamínky 300/12, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Marek Hauke

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 21. 1. 2010

vznik funkce: 21. 1. 2010

Rokycanova 4469/32, Brno, 615 00, Česká republika

Martina Samuelová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 16. 11. 2011

Kamínky 300/12, Brno, 634 00, Česká republika

Soňa Čečmanová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2010 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 21. 1. 2010

Náměstí Padlých Hrdinů 2590/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

Veronika Petinisová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2010 - Poslední vztah: 23. 11. 2011

vznik členství: 21. 1. 2010

zánik členství: 16. 11. 2011

Viniční 4340/80, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Marek Hauke

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2010 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 21. 1. 2010

vznik funkce: 21. 1. 2010

Náměstí Republiky 1486/9, Brno, 614 00, Česká republika

Michal Sendler

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2009 - Poslední vztah: 9. 2. 2010

vznik členství: 31. 8. 2009

zánik členství: 21. 1. 2010

Chrpová 524/51, Brno, 641 00, Česká republika

Roman Pospíšil

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2009 - Poslední vztah: 9. 2. 2010

vznik členství: 31. 8. 2009

zánik členství: 21. 1. 2010

vznik funkce: 31. 8. 2009

zánik funkce: 21. 1. 2010

Puchýřova 2319/5, Brno, 628 00, Česká republika

Jiří Sedláček

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2009 - Poslední vztah: 9. 2. 2010

vznik členství: 31. 8. 2009

zánik členství: 21. 1. 2010

Minoritská 476/12, Brno, 602 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

David Krejčí

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2018

vznik členství: 16. 11. 2011

Svatoplukova 1221/26, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

 • jednatel

  Dornia Tower s.r.o.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

 • jednatel

  Smocap, s.r.o.

  Veveří 489/61, Brno Veveří, 602 00

 • jednatel

  SCARF, s.r.o.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

 • člen představenstva

  ZB REAL, a.s.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

 • člen představenstva

  RYBENA INTERNATIONAL,a.s.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

 • člen představenstva

  K-T-V Domeana a.s.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

 • člen představenstva

  MG PROJEKT, a.s.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

 • člen představenstva

  MG FORS, a.s.

  Vohančice 55, 666 01

Roman Pospíšil

předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 21. 1. 2010

vznik funkce: 21. 1. 2010

Puchýřova 2319/5, Brno, 628 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

 • jednatel

  Dornia Tower s.r.o.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

 • předseda představenstva

  MG FORS, a.s.

  Vohančice 55, 666 01

 • předseda představenstva

  RYBENA INTERNATIONAL,a.s.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

 • předseda představenstva

  K-T-V Domeana a.s.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

 • jednatel

  NAFEA s.r.o.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

 • předseda představenstva

  ZB REAL, a.s.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

 • předseda představenstva

  MG PROJEKT, a.s.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

Ing. Tomáš Běťák

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 21. 1. 2010

vznik funkce: 21. 1. 2010

Mojmírovo náměstí 2993/13, Brno, 612 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

David Krejčí

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2018 - Poslední vztah: 19. 7. 2018

vznik členství: 16. 11. 2011

Sportovní 357, Vojkovice, 667 01, Česká republika

David Krejčí

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 16. 11. 2011

Zemědělská 1676/16, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  SCARF, s.r.o.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

David Krejčí

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 16. 11. 2011

Zemědělská 1676/16, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  SCARF, s.r.o.

  Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

David Krejčí

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 24. 1. 2014

vznik členství: 16. 11. 2011

Vrchlického sad 1893/3, Brno, 602 00, Česká republika

David Krejčí

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 16. 11. 2011

Chodská 2743/9, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Tomáš Běťák

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 2. 2010 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 21. 1. 2010

vznik funkce: 21. 1. 2010

Brandlova 1319/70, Kyjov, 697 01, Česká republika

Roman Pospíšil

předseda představenstva

První vztah: 9. 2. 2010 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 21. 1. 2010

vznik funkce: 21. 1. 2010

Puchýřova 2319/5, Brno, 628 00, Česká republika

Jiří Sedláček

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2010 - Poslední vztah: 23. 11. 2011

vznik členství: 21. 1. 2010

zánik členství: 16. 11. 2011

Minoritská 476/12, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Marek Hauke

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2009 - Poslední vztah: 9. 2. 2010

vznik členství: 31. 8. 2009

zánik členství: 21. 1. 2010

Náměstí Republiky 1486/9, Brno, 614 00, Česká republika

Marek Unčovský

předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2009 - Poslední vztah: 9. 2. 2010

vznik členství: 31. 8. 2009

zánik členství: 21. 1. 2010

vznik funkce: 31. 8. 2009

zánik funkce: 21. 1. 2010

Merhautova 974/98, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Tomáš Běťák

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2009 - Poslední vztah: 9. 2. 2010

vznik členství: 31. 8. 2009

vznik funkce: 31. 8. 2009

Brandlova 1319/70, Kyjov, 697 01, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek za společnost společně předseda představenstva a další člen představenstva mimo: - nabývání, zcizování, pronájmu či jiného zatěžování nemovitostí, - vystavení, akceptaci či aval směnek; - právních jednání, pokud hodnota plnění, jež má společnost na jejich základě obdržet či poskytnout, překračuje 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). K těmto právním úkonům se vyžaduje společné jednání všech členů představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí osoby oprávněné za společnost jednat svůj podpis.

od 3. 3. 2015

Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně předseda představenstva a další člen představenstva mimo: - nabývání, zcizování, pronájmu či jiného zatěžování nemovitostí; - vystavení, akceptaci či aval směnek; - právních úkonů, pokud hodnota plnění, jež má společnost na jejich základě obdržet či poskytnout, překračuje 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). K těmto právním úkonům se vyžaduje společné jednání všech členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy osoby oprávněné za společnost podepisovat.

do 3. 3. 2015 od 23. 11. 2011

Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně mimo: - nabývání, zcizování, pronájmu či jiného zatěžování nemovitostí, -vystavení, akceptaci či aval směnek, - právních úkonů, pokud hodnota plnění, jež má společnost na jejich základě obdržet či poskytnout, překračuje částku 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). K těmto právním úkonům se vyžaduje společné jednání dvou členů představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí osoby oprávněné za společnost podepisovat svůj podpis.

do 23. 11. 2011 od 14. 9. 2009

Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně předseda představenstva a další člen představenstva mimo : - nabývání, zcizování, pronájmu či jiného zatěžování nemovitostí, -vystavení, akceptaci či aval směnek, - právních úkonů, pokud hodnota plnění, jež má společnost na jejich základě obdržet či poskytnout, překračuje částku 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). K těmto právním úkonům se vyžaduje společné jednání všech členů představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí osoby oprávněné za společnost podepisovat svůj podpis.

do 14. 9. 2009 od 31. 8. 2009

Další vztahy firmy RN PARTNER, a.s.

ZB REAL, a.s.

První vztah: 23. 11. 2011

Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Martina Samuelová

  člen dozorčí rady

  Stanoviště 142, 664 84, Česká republika

 • David Krejčí

  člen představenstva

  Svatoplukova 1221/26, Brno, 615 00, Česká republika

 • Soňa Čečmanová

  člen dozorčí rady

  Nám. Padlých Hrdinů 2590/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

 • Roman Pospíšil

  předseda představenstva

  Puchýřova 2319/5, Brno, 628 00, Česká republika

 • Ing. Marek Hauke

  předseda dozorčí rady

  Rokycanova 4469/32, Brno, 615 00, Česká republika

 • Tomáš Běťák

  člen představenstva

  Mojmírovo náměstí 2993/13, Brno, 612 00, Česká republika

Akcionáři

ZB REAL, a.s., IČ: 27717178

Příkop 834/8, Česká republika, Brno, 602 00

od 23. 11. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 31. 8. 2009

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 31. 8. 2009
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).