Hlavní navigace

ZB REAL, a.s.

Firma ZB REAL, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5702, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 483 978 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27717178

Sídlo:

Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 1. 2007

DIČ:

CZ27717178

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
431 Demolice a příprava staveniště
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
47790 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
55 Ubytování
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
731 Reklamní činnosti
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5702, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

TRIKLIKCOM s.r.o. od 22. 1. 2007

Obchodní firma

ZB REAL, a.s. od 14. 10. 2008

Obchodní firma

ZB REAL, s.r.o. do 14. 10. 2008 od 29. 1. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 14. 10. 2008

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 14. 10. 2008 od 22. 1. 2007

adresa

Příkop 834/8
Brno 60200 od 6. 12. 2013

adresa

Mlýnská 326/13
Brno 60200 do 30. 4. 2008 od 29. 1. 2007

adresa

Příkop 843/4
Brno 60200 do 29. 1. 2007 od 22. 1. 2007

Předmět podnikání

ostraha majetku a osob od 26. 1. 2015

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 26. 1. 2015

Ostraha majetku a osob do 26. 1. 2015 od 17. 4. 2014

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 26. 1. 2015 od 17. 4. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 10. 2008

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 26. 1. 2015 od 14. 10. 2008

přípravné práce pro stavby do 14. 10. 2008 od 25. 6. 2008

dokončovací stavební práce do 14. 10. 2008 od 25. 6. 2008

zprostředkování obchodu a služeb do 14. 10. 2008 od 25. 6. 2008

velkoobchod do 14. 10. 2008 od 25. 6. 2008

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 14. 10. 2008 od 25. 6. 2008

ubytovací služby do 14. 10. 2008 od 25. 6. 2008

technické činnosti v dopravě do 14. 10. 2008 od 25. 6. 2008

realitní činnost do 14. 10. 2008 od 25. 6. 2008

správa a údržba nemovitostí do 14. 10. 2008 od 25. 6. 2008

pronájem a půjčování věcí movitých do 14. 10. 2008 od 25. 6. 2008

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 14. 10. 2008 od 25. 6. 2008

reklamní činnost a marketing do 14. 10. 2008 od 25. 6. 2008

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 14. 10. 2008 od 25. 6. 2008

zastavárenská činnost do 14. 10. 2008 od 25. 6. 2008

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 26. 1. 2015

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 14. 10. 2008 od 22. 1. 2007

Ostatní skutečnosti

ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. jako jediný akcionář společnosti ZB REAL, a.s. vykonávající působnost valné hromady ve smyslu § 190 obchodního zákoníku učinil dne 23.6.2009 tato rozhodnutí: Základní kapitál společnosti ZB REAL, a.s. se z původní výše 172,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát dva milionů korun českých) zvyšuje o částku ve výši 311,978.000,- Kč (slovy: tři sta jedenáct milionů devět set sedmdesát osm tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 483,978.000,- Kč (slovy: čty ři sta osmdesát tři milionů devět set sedmdesát osm tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat: lks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 59,735.000,-- Kč (slovy: padesát devět milionů sedm set třicet pět tisíc korun českých), a to peněžitým v kladem ve výši 59,735.000,-- Kč (slovy: padesát devět milionů sedm set třicet pět tisíc korun českých), lks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 23,816.000,-- Kč (slovy: dvacet tři milionů osm se t šestnáct tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve výši 23,816.000,- Kč (slovy: dvacet tři milionů osm set šestnáct tisíc korun českých), lks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 228,427. 000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet osm milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve výši 228,427.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet osm milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc korun českých). Dosavadní jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií na zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí. Nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to lks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 59,735.000,-- Kč (slovy: padesát devět milionů sedm set třicet pět tisíc korun českých) společnosti SPV CO. Limited, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, registrační číslo HE148845, lks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 23,816.000,-- Kč (slovy: dvacet tři milionů osm set šestnáct tisíc korun českých) společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., se sídlem Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, IČ 269 28 949 a lks (sl ovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 228,427.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet osm milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc korun českých) společnosti TOSTEPTAN a.s., se sídlem Brno, Rybnická 132/126, PSČ 634 00, IČ 282 72 315, kteří je upíší peněžitými vklady. Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti ZB REAL, a.s., a lhůta pro jejich úpis činí třicet (30) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni zápisu toto usnesení do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen doporuč eným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Peněžitý vklad upisovatelů musí být spla cen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurs upsaných akcií, a to do jednoho (1) měsíce ode dne jejich úpisu, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení dále uvedených pen ěžitých pohledávek upisovatelů (určených zájemců) proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, že emisní kurs upisovaných akcií bude splacen výhradně tímto započtením. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že návrh na jejich uzavření předloží společnost. Jedná se o pohledávku společnosti SPV CO. Limited, vůči společnosti v celkové výši 59,735.289,86 Kč (slovy: padesát devět milionů sedm set třicet pět tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých a osmdesát šest haléřů) z titulu poskytnutých úvěrů ze dne 06. 03.2009, 11.05.2009, kde se na emisní kurs započte její část ve výši 59,735.000,-- Kč (slovy: padesát devět milionů sedm set třicet pět tisíc korun českých), dále o pohledávku společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., vůči společnosti v celkové vý ši 23,816.999,50 Kč (slovy: dvacet tři milionů osm set šestnáct tisíc devět set devadesát devět korun českých a padesát haléřů) ze smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 30.09.2008 a 27.01.2009, z kupní smlouvy ze dne 27.05.2008 a 20.05.2008, kde se na e misní kurs započte její část ve výši 23,816.000,-- Kč (slovy: dvacet tři milionů osm set šestnáct tisíc korun českých) a o pohledávku společnosti TOSTEPTAN a.s., vůči společnosti v celkové výši 228,427.750,61 Kč (slovy: dvě stě dvacet osm milionů čtyři st a dvacet sedm tisíc sedm set padesát korun českých a šedesát jedna haléřů), z titulu smluv o postoupení pohledávky ze dne 10.04.2008, smlouvy o úvěru ze dne 02.05.2008 a 05.06.2009, kde se na emisní kurs započte její část ve výši 228,427.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet osm milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc korun českých). Zbývající části pohledávek upisovatelů za společností zůstává nedotčena. do 27. 8. 2009 od 10. 7. 2009

Akciová společnost vznikla přeměnou - změnou právní formy, ze společnosti s ručením omezeným ZB REAL, s.r.o., IČ: 27717178, se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00. od 14. 10. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 483 978 000 Kč

od 27. 8. 2009

Základní kapitál

vklad 172 000 000 Kč

do 27. 8. 2009 od 14. 10. 2008

Základní kapitál

vklad 223 936 000 Kč

do 14. 10. 2008 od 9. 5. 2008

Základní kapitál

vklad 200 000 Kč

do 9. 5. 2008 od 22. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 17 200 000 Kč, počet: 10 od 26. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 59 735 000 Kč, počet: 1 od 26. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 23 816 000 Kč, počet: 1 od 26. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 228 427 000 Kč, počet: 1 od 26. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 59 735 000 Kč, počet: 1 do 26. 1. 2015 od 27. 8. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 23 816 000 Kč, počet: 1 do 26. 1. 2015 od 27. 8. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 228 427 000 Kč, počet: 1 do 26. 1. 2015 od 27. 8. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 17 200 000 Kč, počet: 10 do 26. 1. 2015 od 14. 10. 2008

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Martina Samuelová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2019

vznik členství: 1. 12. 2011

Stanoviště 142, 664 84, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Soňa Čečmanová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

Nám. Padlých Hrdinů 2590/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Marek Hauke

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

vznik funkce: 1. 12. 2011

Rokycanova 4469/32, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Martina Samuelová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2017 - Poslední vztah: 7. 6. 2019

vznik členství: 1. 12. 2011

ulice Kosmonautů 412/13, Brno, 625 00, Česká republika

Martina Samuelová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2013 - Poslední vztah: 10. 3. 2017

vznik členství: 1. 12. 2011

Kamínky 300/12, Brno, 634 00, Česká republika

Martina Samuelová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2013 - Poslední vztah: 10. 3. 2017

vznik členství: 1. 12. 2011

Kamínky 300/12, Brno, 634 00, Česká republika

Martina Samuelová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2011 - Poslední vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

Kamínky 300/12, Brno, 634 00, Česká republika

Soňa Čečmanová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2011 - Poslední vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

Nám. Padlých Hrdinů 2590/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Marek Hauke

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2011 - Poslední vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

vznik funkce: 1. 12. 2011

Rokycanova 4469/32, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Marek Hauke

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2010 - Poslední vztah: 21. 12. 2011

vznik členství: 14. 10. 2008

zánik členství: 1. 12. 2011

vznik funkce: 7. 4. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2011

Náměstí Republiky 1486/9, Brno, 614 00, Česká republika

Veronika Petinisová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2010 - Poslední vztah: 21. 12. 2011

vznik členství: 7. 4. 2010

zánik členství: 1. 12. 2011

Viniční 4340/80, Brno, 615 00, Česká republika

Soňa Čečmanová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2009 - Poslední vztah: 21. 12. 2011

vznik členství: 27. 1. 2009

zánik členství: 1. 12. 2011

Nám. Padlých Hrdinů 2590/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Jaromír David CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2008 - Poslední vztah: 22. 6. 2010

vznik členství: 14. 10. 2008

zánik členství: 7. 4. 2010

vznik funkce: 14. 10. 2008

zánik funkce: 7. 4. 2010

V luzích 1, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Marek Hauke

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2008 - Poslední vztah: 22. 6. 2010

vznik členství: 14. 10. 2008

Náměstí Republiky 1486/9, Brno, 614 00, Česká republika

Prof. Ing. Zdeněk Kolíbal CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2008 - Poslední vztah: 10. 2. 2009

vznik členství: 14. 10. 2008

zánik členství: 27. 1. 2009

Gabriely Preissové 2523/2, Brno, 616 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

David Krejčí

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2018

vznik členství: 1. 12. 2011

Svatoplukova 1221/26, Brno, 615 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Roman Pospíšil

předseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

vznik funkce: 1. 12. 2011

Puchýřova 2319/5, Brno, 628 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Tomáš Běťák

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

Mojmírovo náměstí 2993/13, Brno, 612 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

David Krejčí

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2018 - Poslední vztah: 19. 7. 2018

vznik členství: 1. 12. 2011

Sportovní 357, Vojkovice, 667 01, Česká republika

David Krejčí

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 1. 12. 2011

Zemědělská 1676/16, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

David Krejčí

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 1. 12. 2011

Zemědělská 1676/16, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

David Krejčí

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2013 - Poslední vztah: 24. 1. 2014

vznik členství: 1. 12. 2011

Vrchlického sad 1893/3, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Tomáš Běťák

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2011 - Poslední vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

Brandlova 1319/70, Kyjov, 697 01, Česká republika

Roman Pospíšil

předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 2011 - Poslední vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

vznik funkce: 1. 12. 2011

Puchýřova 2319/5, Brno, 628 00, Česká republika

David Krejčí

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2011 - Poslední vztah: 6. 12. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

Chodská 2743/9, Brno, 612 00, Česká republika

Jiří Sedláček

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2009 - Poslední vztah: 21. 12. 2011

vznik členství: 26. 1. 2009

zánik členství: 1. 12. 2011

Minoritská 12, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Tomáš Běťák

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2008 - Poslední vztah: 21. 12. 2011

vznik členství: 14. 10. 2008

zánik členství: 1. 12. 2011

Brandlova 1319/70, Kyjov, 697 01, Česká republika

Roman Pospíšil

předseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2008 - Poslední vztah: 21. 12. 2011

vznik členství: 14. 10. 2008

zánik členství: 1. 12. 2011

vznik funkce: 14. 10. 2008

zánik funkce: 1. 12. 2011

Puchýřova 2319/5, Brno, 628 00, Česká republika

Soňa Čečmanová

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2008 - Poslední vztah: 10. 2. 2009

vznik členství: 14. 10. 2008

zánik členství: 26. 1. 2009

Nám. Padlých Hrdinů 2590/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

Roman Pospíšil

jednatel

První vztah: 30. 4. 2008 - Poslední vztah: 14. 10. 2008

vznik funkce: 24. 4. 2008

zánik funkce: 14. 10. 2008

Puchýřova 5, Brno, 628 00, Česká republika

Miroslav Šustr

jednatel

První vztah: 29. 1. 2007 - Poslední vztah: 30. 4. 2008

vznik funkce: 26. 1. 2007

zánik funkce: 24. 4. 2008

Absolonova 631/4, Brno, 624 00, Česká republika

Helena Stuchlíková

jednatel

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 29. 1. 2007

vznik funkce: 22. 1. 2007

zánik funkce: 26. 1. 2007

Glinkova 291/6, Brno, 623 00, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek za společnost společně předseda představenstva a další člen představenstva mimo: - nabývání, zcizování, pronájmu či jiného zatěžování nemovitostí; - vystavení, akceptaci či aval směnek; - právních jednání, pokud hodnota plnění, jež má společnost na jejich základě obdržet či poskytnout, překračuje částku 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). K těmto právním jednáním se vyžaduje společné jednání všech členů představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí osoby oprávněné za společnost jednat svůj podpis.

od 26. 1. 2015

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně předseda představenstva a další člen představenstva mimo: - nabývání, zcizování, pronájmu či jiného zatěžování nemovitostí; - vystavení, akceptaci či aval směnek; - právních úkonů, pokud hodnota plnění, jež má společnost na jejich základě obdržet či poskytnout, překračuje částku 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). K těmto právním úkonům se vyžaduje společné jednání všech členů představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí osoby oprávněné za společnost podepisovat svůj podpis.

do 26. 1. 2015 od 10. 2. 2009

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně předseda představenstva a další člen představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí osoby oprávněné za společnost podepisovat svůj podpis.

do 10. 2. 2009 od 14. 10. 2008

Jednatel jedná ve všech věcech společnosti samostatně.

do 14. 10. 2008 od 22. 1. 2007

Další vztahy firmy ZB REAL, a.s.

Historické vztahy

Miroslav Šustr

První vztah: 30. 4. 2008 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

vklad 200 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 200/223936

Absolonova 631/4, Brno, 624 00, Česká republika

Miroslav Šustr

První vztah: 29. 1. 2007 - Poslední vztah: 30. 4. 2008

vklad 200 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 100 %

Absolonova 631/4, Brno, 624 00, Česká republika

MG FORS, a.s.

První vztah: 16. 2. 2016

Vohančice 55, 666 01

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Martina Samuelová

  člen dozorčí rady

  Stanoviště 142, 664 84, Česká republika

 • David Krejčí

  člen představenstva

  Svatoplukova 1221/26, Brno, 615 00, Česká republika

 • Roman Pospíšil

  předseda představenstva

  Puchýřova 2319/5, Brno, 628 00, Česká republika

 • Soňa Čečmanová

  člen dozorčí rady

  Nám. Padlých Hrdinů 2590/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

 • Ing. Marek Hauke

  předseda dozorčí rady

  Rokycanova 4469/32, Brno, 615 00, Česká republika

 • Ing. Tomáš Běťák

  člen představenstva

  Mojmírovo náměstí 2993/13, Brno, 612 00, Česká republika

MG FORS, a.s.

První vztah: 6. 12. 2013 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

Vohančice 55, 666 01

ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. &#34^v likvidaci&#34^

První vztah: 14. 10. 2008 - Poslední vztah: 27. 8. 2009

Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

Další vztah k tomuto subjektu

ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. &#34^v likvidaci&#34^

První vztah: 25. 6. 2008 - Poslední vztah: 14. 10. 2008

Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

Další vztah k tomuto subjektu

ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. &#34^v likvidaci&#34^

První vztah: 9. 5. 2008 - Poslední vztah: 25. 6. 2008

Příkop 834/8, Brno Zábrdovice (Brno-střed), 602 00

Další vztah k tomuto subjektu

SOL Brno s.r.o.

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 29. 1. 2007

Ovocný trh 572/11, Praha Staré Město, 110 00

Akcionáři

MG FORS, a.s., IČ: 25514709

Česká republika, Vohančice, 666 01

od 16. 2. 2016

TATIM s.r.o., v likvidaci, IČ: 29284325

Seifertova 781/84, Česká republika, Brno, 638 00

do 16. 2. 2016 od 3. 1. 2016

TATIM s.r.o., IČ: 29284325

Seifertova 781/84, Česká republika, Brno, 638 00

do 3. 1. 2016 od 2. 12. 2015

ONYC TV s.r.o., IČ: 29205565

Příkop 834/8, Česká republika, Brno, 602 00

do 2. 12. 2015 od 17. 4. 2014

MG FORS, a.s., IČ: 25514709

Česká republika, Vohančice, 666 01

do 17. 4. 2014 od 6. 12. 2013

ONYC TV s.r.o., IČ: 29205565

Příkop 834/8, Česká republika, Brno, 602 00

do 6. 12. 2013 od 4. 10. 2013

ONYC TV s.r.o., IČ: 29205565

Příkop 834/8, Česká republika, Brno, 602 00

do 4. 10. 2013 od 18. 7. 2012

ČIS Realitní, a.s., IČ: 29233577

Příkop 834/8, Česká republika, Brno, 602 00

do 18. 7. 2012 od 21. 12. 2011

ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., IČ: 26928949

Příkop, Česká republika, Brno, 602 00

do 27. 8. 2009 od 14. 10. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 6. 2008

Živnosti

Ostraha majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 10. 1. 2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 1. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 6. 2008
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).